fler naturkatastrofer

Stormarna har inte blivit fler

En konsekvens av den globala uppvärmningen påstås vara att antalet tropiska cykloner kommer att öka markant. Under 2007-2008 minskade dock antalet cykloner för att nå en lägsta nivå på 30 år. USA Today tog upp frågan i en artikel i november 2008. ”Even though North Atlantic hurricane activity was expectedly above normal, the Western and   →