Daniel Wetzel

Vindkraft är ett misslyckat planekonomiskt experiment

Den tyska storsatsningen på s.k. ”förnyelsebar” är en illusion, menar Die Welts ekonomiredaktör Daniel Wetzel. ”Den statistik som presenteras för det tyska ”energiundret” kan förefalla imponerande. I fjol utgjorde den förnybara elen 32,6 procent av totalproduktionen. Den reform av förnybarhetslagen EEG (Erneuerbares Energien-Gesetz) som politiskt överenskoms i Tyskland förra veckan tas sikte på 40-45 procent   →