Byrd Station

Larmet som de svenska alarmisterna missade

I New York Times och på BBC News slogs denna nya forskningsartikel upp stort. Men här hemma så har jag inte sett något. Märkligt. Den passar annars så väl in i den allmänna skrämselbilden av hur isen smälter vid polerna och hur vi alla kommer att drunkna. Man tycker att när tidningarna kan slå på   →