adiabatisk effekt

Ännu en grundsten i AGW-teorin faller

Teorin att den globala uppvärmningen drivs av att koldioxidhalten ökar vilar på en i huvudsak strålningsfysikalisk grund. Som en konsekvens av denna teori så bör två ”fingeravtryck” uppstå i atmosfären. Det ena består av s.k. ”hot spots” i troposfären, dvs. en snabb uppvärmning av luftlagren kring 10 km upp. Av dessa hetfläckar har vi dock   →