Hur kommer det att gå med Arktis sommaris?

Al Gore har vid ett flertal tillfällen sagt att sommarisen i Arktis kommer att vara helt borta 2014. Han har också citerat en professor som har sagt att den blir borta 2013. Nu är det 2017 och sommarisen finns kvar. Den har minskat något på 30 år men finns kvar.

Al_Gore

Svensk gammelmedia ljuger ofta om klimatet och naturligtvis om isen i Arktis. Så här skrev Svenska Dagbladet i 27 juni 2008: ”Stor risk Nordpolen blir isfri under sommaren”. Dagens Nyheter bluffar ständigt i klimatfrågan och de var inte sämre. Den 13 juni 2008 skrev de: Nordpolen kan bli isfri i sommar.  Artiklarna ligger numera bakom betalväggar men ingressen är synlig.  Jag skulle kunna ge hundratals exempel på svensk gammelmedias klimatbluffar som har avslöjats av verkligheten. Larmen inträffar inte. I Sverige intervjuar gammelmedia oftast agronomen Johan Rockström och utser honom till ”klimatexpert”. Det är propaganda och inte vetenskap.

De som lever på att larma och skrämma folk med klimatet börjar nu lära sig att inte välja prognoser om händelser inom 10-20 år. Bluffen kommer att avslöjas för snabbt.

Vad kommer att hända i år med Arktis sommaris? Blir det ett nytt minimirekord eller återhämtar sig isen? Läget 9:e augusti visas på DMI:s (danska SMHI) hemsida.

DMI_sea_ice_170809

Hur mäter man isen och vad är skillnaden mellan ”Sea Ice Extent” och ”Sea Ice Area”? Extent anger utbredningen av isen medan Area anger verkliga ytan. När man mäter ytan räknas öppna områden innanför kanten bort.

ostskiva3

En förenklad liknelse med en ostskiva. Utbredningen är ytan av rektangeln ovan där hålen glöms bort. ”Ytan” är just ytan d v s rektangelns ytan minus hålens yta. Utbredningen blir då alltid större än ytan. Själva mätningen går till så att foton från satelliter tolkas. Vid extent så sägs en cell (t.ex. 25 x 25 km) antingen ha is eller inte ha is. Gränsen för detta kan sättas olika, t.ex. NSIDC och DMI använder 15%. Är värdet över 15% så är cellen helt istäckt annars inte. Vid area så används en annan metod. Om iskoncentrationen är 60% används detta för cellen. I fallet 25 x 25 km med 60% is blir värdet 375 km2 is.

Ett exempel med Sea Ice Area från SSMI per 7 augusti 2017.

ssmi_ice_area_170808

Data för 2017 detta datum visar ca 5.000.000 km2. 2017 är som ett genomsnitt senaste 7 åren och över ”rekordåret” 2012. Inget talar för ett nytt rekordminimum i år men läget kan förändras. Observera att y-axeln har startvärde 2.000.000 km2 så vi är inte nära noll vid minimum tidigare år.

Slutsatsen är att det är svårt att jämföra värden från olika källor. Även tolkningen av fotona kan vara olika. Vad man ska använda data till är att jämföra olika år från samma källa (och mätmetod).

Felkällorna är också stora men kända. NSDIC anger relativa felet till 20.000 – 30.000 km2 och 50.000 – 1.000.000 km2 i absoluta tal. Men om vi jämför år från år är tillförlitligheten stor då relativa felet är det intressanta. Just när det börjar smälta och frysa är absoluta felet större. Så absoluta felet varierar under året.

Vad påverkar isens utbredning? Varför blir det olika minimum olika år? Vad kommer att hända i framtiden?

Vad påverkar isen? En mycket komplex fråga som det inte finns enkla svar på. Vi vet inte tillräckligt mycket. Temperaturen kanske någon säger. Ja visst påverkar temperaturen men det har inte varit varmare än normalt på sommaren i Arktis norr om 80:e breddgraden senaste åren.

DMI_temp_170809

Temperaturen (K) norr om latitud 80, källa DMI

Sommartemperaturen har varit något under normal detta år och är nu nära att passera under noll grader Celsius. Nu måste vi beakta att sjöisen är salt och fryser en bit under noll grader. Vad som också påverkar är solen, vindarna. molnen och havsströmmarna. Så här års i slutet på sommaren är den porösa isen känslig för vindar. En storm kan bryta upp isen och knuffa ut den i varmare vatten där den smälter.

DMI_170807

Bilden ovan visar lufttrycket över Arktis per den 7.e augusti. Ett relativt djupt lågtryck ligger över Nordpolen. Detta är inte vanligt. Flyttar sig lågtrycket söder ut kan det medföra att isen längre söderut bryts upp och knuffas bort samt då smälter.

Arctic Oscillation (AO) visar hur lufttrycksfördelningen i stort ser ut i Arktis.

AO

Mycket förenklat så ger ett lågt tryck vid polen positiv AO. På vintern varierar trycket mer så AO har större signifikans då.

Havsströmmar påverkar också. Dessa är mer stabila än vindarna men havstemperaturen kan avvika uppåt och nedåt från det normala med några grader. Även underjordiska vulkaner påverkar och så har vi molnen. Tillkommer isens tjocklek vid början av säsongen. Tjock is tar längre tid att smälta än tunn is.

En parentes. Vi har från klimatalarmister ofta fått höra att temperaturen i Arktis var 20 grader över det normala i vintras. Det stämmer att temperaturen ett kort stund var nästan 20 grader varmare än normalt. Men detta är väder och säger inget om klimatet. Läs mer om detta i mitt tidigare inlägg. Ta Kiruna som har en medeltemperatur om -14.5 grader i januari. Är det plus fem grader ute i januari (det kan hända) så är det 20 grader varmare än normalt. Inget konstigt. Så de klimatalarmister som hänvisar till 20 grader som något ”bevis” vet inte vad de pratar om. Eller så gör de det och ljuger hejdlöst. Svensk gammelmedia hänför jag till klimatalarmisterna.

Så vad kommer att hända med sommarisen i år? Vet inte – vi får se om ca en månad. Jag kommer att följa utvecklingen fram till minimum här på Klimatupplysningen. Men den kommer inte att försvinna helt som Al Gore m. fl. har varnat för.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Sommaren 2017 går till historien som kanske den kallaste sedan 1962 här i Skandinavien. Bilder jag har sett nu i augusti visar att enorma snömängder ligger kvar åtminstone i de norska fjällen. Ett par sådana år till och vi kan tala om en glaciärutbredning som saknar motstycke på flera århundraden.
  Givetvis kommer också detta att vara människans fel!

 2. tty

  Det här med Ice Extent and Ice Area är litet mera komplicerat än det ser ut. ”Area” är otvivelaktigt det bästa måttet, men ”Extent” är mycket lättare att mäta sommartid då satelliterna inte kan skilja på öppet vatten och smältvattenpölar ovanpå isen.

  ”Extent” är också bättre om man vill jämföra med äldre data före satellittiden, då man bara (i bästa fall) vet ungefär var iskanten låg.

  Och hittills i år har isen i centrala Norra Ishavet smält exceptionellt långsamt. Avsmältningen har varit snabbare än normalt i Beauforthavet, Tjuktjerhavet och Östsibiriska havet medan det gått mycket trögt i den atlantiska sektorn av Ishavet. Att det varit kyligt där märks ju tydligt även här i Nordeuropa.

 3. tty

  #1

  I Sarek blev det aldrig någon sommar i år:

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/arstidskarta/ank.php?arstid=som&ar=2017

 4. tty #2: Du har rätt att det är mer komplicerat att mäta isen. Den beskrivning jag ger här på Klimatupplysningen är en mycket förenklad beskrivning. Annars skulle det behövas flera sidor. Men att det går bra att jämföra olika år med samma mätmetod och källa med hyfsad noggrannhet är viktigt att veta.

 5. pekke

  Rysk iskarta över Arktis, området mellan Kanada och Grönland ej med och kartan är bara veckovis.

  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

 6. Thomas P

  Olav #1 I år råkade värmen fastna i Centraleuropa och inte riktigt nå upp till oss, även om det inte varit extremkallt. Har du någon teori om att vi kan vänta oss mer av sådant framöver pga AGW så att vi får glaciärtillväxt i norr är du välkommen att dela de teorierna.

 7. Ingemar Lindberg

  Thomas P #6

  Varför menar du med frågan?

 8. Roland Salomonsson

  Apropå isar inom Arktis. För 3-4 år sedan så råkade jag bläddra i TV fram till en sändning av en konferrens om ”klimatförändringar” (inom ramen för TED). Det var just då en ingenjör från Sverige, som redogjorde för ”klimat” på ett sätt som knappast var ”PK”. I en kort frågestund/diskussion nedgjordes förståss ingenjören totalt. I nästa moment hade man inkallat chefen för ett internationellt projekt rörande mätningar av isarna inom Arktis. Alla länder runt Norra Ishavet skulle sända mätfartyg till bestämda positioner och där på samma datum mäta. Även Sverige deltog och isbrytaren hade vid tillfället just återkommit till Sverige.

  Förmodligen trodde arrangören att denna unga kvinna var en alarmist. Men hon redogjorde sakligt för aktuella läget i projektet. INGET mätfartyg hade nått sin förutbestämda position p g a IS. Ändå hade budskapet varit frånvaron av is, t ex när kartbilder visades (bluffade bilder?). Kvinnan redovisade också hur en konvoj med byggnadsmaterial till en oljeprospektering fastnat i ett område som enligt konferrensen borde vara isfritt, redan ca 100 mil öster om Novaja Zemlia, där konvojen nu skulle övervintra. Fortfarande föregående sommar och efter 3 år hade konvojen inte kommit fram p g a IS i de områden som i västvärlden redovisas som isfria, även om de närmat sig målet. Frågan är hur det går i år?

  Ryssland har ingen annan möjlighet att transportera tungt byggnadsmaterial till de områden i anslutning till Arktis kuster de avser exploatera, än genom sjötransport. De vägar som planeras kommer att ta flera 10-tals år att bygga, då tundran sommartid inte bär något alls. Man måste i princip gräva sig fram och fylla i med bäriga massor. Att flyga in dylik material är inte att tänka på.

  Kom ihåg att den gångna vintern var den 3:e i följd med extrem långvarig kyla från Ural och österut t o m Grönland. I varje fall i Nordamerika har det fallit snö som legat någon månad ända ned till de stater som nästan gränsar till Mexikanska Gulfen. Och MYCKET snö. För 2 vintrar sedan sattes det köldrekord på rekord under ett par månader både i Nordamerika och i Sibirien.

  Men eftersom vintrarna i Norden varit annorlunda, så passade MSM på att fortsätta tjata om varmare klimat.

 9. Verner

  Jag har på internet läst att Nordpolens is bara är 10% av all världens is och Sydpolen har de andra 90%.

  Är det så det är kan man fundera varför är Nordpolens is så viktig om det något eller några årtionden skulle vara någon procent mindre is vid Nordpolen?

 10. Olav Gjelten

  Thomas # 6
  Redan nu under den första sommaren utan solfläckar sedan den lilla istiden slår kylan till. Vi kan tyvärr förvänta oss en kallperiod under en lång tid framåt där snö och is kommer att fortsätta bre ut sig.
  I Sverige upplever vi än så länge bara lite av detta på grund av den ringa nederbörden i de svenska fjällen. Men du har väl sett bilder från Norge? Där det på väldigt många platser inte går att fotvandra ens nu långt inne i augusti på grund av all snö som ligger i områden där det skulle varit barmark så här års.

 11. Joachim

  OT
  http://www.na.se/opinion/debatt/ernman-ar-ute-i-ogjort-vader

 12. Peter F

  #9 Verner

  Någonstans har jag läst följande (hittar inte igen det);

  Sydpolen 90 procent
  Grönland 9 procent
  Arktis havsis + alla glaciärer i världen 1 procent

 13. Guy

  Thomas P # 6

  Kan du möjligen hitta en meteorolog som kunde komma med en teori om varför en upprepning är omöjlig.

 14. Peter F

  #12 forts

  Antarktis ska det givetvis stå. Inte sydpolen

 15. Thomas P

  Olav #10 Ni klimatalarmister är för festliga. Ett par månader strax under medel i en del av Sverige och ni börjar hota med ny istid.

 16. sibbe

  # Thomas P
  2017/08/10 kl. 11:50
  Olav #1 I år råkade värmen fastna i Centraleuropa och inte riktigt nå upp till oss, även om det inte varit extremkallt. Har du någon teori om att vi kan vänta oss mer av sådant framöver pga AGW så att vi får glaciärtillväxt i norr är du välkommen att dela de teorierna.

  Centraleuropa Thomas? Var? Övre Volta? Sorry, Burkina Fasso…
  Inte mitt i Tyskland för all del. I den delen som jag har växt upp har äppelblommningen förfrusit.. Så Äppelvinproducenter runt Frankfurt får nu importera äpplen nån annanstans ifrån.
  Vilket lär vara dåligt, för att det förändrar ”smaken”.
  Äppelvinet jäsas helt utan socker, vilket gör att slutprodukten blir synnerligen sur annars redan, så man skall ha goda magnerver för att tåla varan. Dessutom behöver man dricka enorma mängder vin, för att komma i närheten av berusning: så mycket mera % än starköl får man inte fram den här vägen (ofta mindre) .
  Våren och sommaren har varit rätt så kylig, enligt https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2017/06/06/modellprognosen-kuehler-sommer-2017-in-deutschland-und-europa/
  Men den sidan får man ju inte gå på som klimatalarmist, som våran Thomas är.
  Tyska Vädertjänst visar förresten månadsvisa resultat redan en vecka förrän månaden är slut, blir det varmare så förändrar man sina resultat, blir det kallare så gör man så som i Sverige…

 17. J-O

  Jag var på Svalbard just 2008 och såg med fasa på hur packisen inte gav vika för klimathotet.
  Skrev till DN och bad dem varna. Från isfritt till att vi inte ens kunde nå Moften måste ju ha inneburit
  gallopperande nedisning vilken snart skulle nå våra hemtrakter. ”Snowball Earth” i antågande ?
  Vasaloppsträning året om ? Men inte då …

 18. AG

  DNs artikel i Pers inledning
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qR6Tyw-CwTMJ:www.dn.se/nyheter/vetenskap/nordpolen-kan-bli-isfri-i-sommar/+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

 19. AG

  #15 TP du missförstår, det är bara projektioner – inte prognoser. Däremot är 97% av alla forskare eniga: is är kallt. Vi kan därför inte vänta, åtgärder behövs nu. Ett nytt CO2-certifikat så att alla har råd med bränsleslukande SUVar som räddar oss från växande glaciärer. Det är dags för handling, tänk på barn-barnen. Vad ska de säga när du bara står och tittar på?!!! Jag har åtminstone kvar min Volvo 945 som drar 1 liter per mil. Jag får klippa gräset varje dag för att det växer så otroligt tack vare min trotjänare. En ny istid vore förödande. Titta på Syrien och Irak. De har IS-tid redan nu.

 20. Guy

  Thomas tycker klimatalarmister är för festliga. Jag håller med 🙂

  En liten dos av professor Elfatih Eltahir.
  https://futurism.com/study-asserts-climate-change-could…/
  https://www.livescience.com/60059-south-asia-may-become-too-hot-to-survive.html

  Visserligen verkar alarmen ha blivit lokala, men ändå 🙂

 21. Olav Gjelten

  Min fråga till Thomas och er andra kvarstår:
  Har ni verkligen sett nytagna bilder från de norska fjällen?? Jag är tämligen säker om att så inte är fallet. Hade ni det hade ni förhäpnats över att så enorma mängder snö ligger kvar nu i mitten av augusti. Den snön som nu ligger blir till is och nya glaciärer om vi får fler år av det här slaget med mycket snö om vintern och somrar så kalla att bara en del tinar bort innan ny snö lägger sig ovanpå den gamla.
  Den som inte tycker detta är skrämmande lär inte ha mycket av känslor för hot som på våra breddgrader är högst verkliga.

 22. LarsG

  #19 AG, Underbart! *ASG*

 23. Thomas P

  Olav #21 Som sagt, du är en riktig alarmist. Du är säkert sån som börjar bygga dig en ark om det kommer ett riktigt skyfall också. Vem vet, om regnet fortsätter tillräckligt länge blir jorden översvämmad.

 24. Christopher E

  #23 Thomas P

  Blir det inte lite väl fånigt när du av alla kallar någon ”riktig alarmist”? För mer riktig alarmist än du själv går ju liksom inte att bli. Visst, Olav extrapolerar befintlig situation väl bra, men ni extrapolerar ju till med obefintliga situationer in absurdum. 🙂

  Se på denna löjeväckande lista från en av dina ideologiska kompisar, jag tror bestämt du själv skränat om en betydande andel av dessa fiktiva hot. Det här, det är riktig alarmism det:

  http://www.svd.se/nio-nya-larm–sverige-kommer-inte-undan

  Den värste svavelpredikant hade inte kunna göra ett bättre jobb. Domedagen är nu oundviklig ! 🙂

  Speciellt ligger jag vaken om natten av oro inför de 3000 öarna i er skärgård som ska försvinna raskt av några decimeters sjunkande strandlinje. 😀

 25. Mattias

  #1 Håller med om att sommaren varit kall i Sverige, men även 2012 och 2015 var det lika kallt på sommaren som i år enligt SMHI: https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?myn=3&par=tmpSeasAvv

 26. Björn

  Thomas p [15]; Det är inte orealistiskt att tro att vi går mot en mindre istid, med kännedom om att solen nu går in i en lägre aktivitet, där främst högenergetisk UV avtar. Forskningen kring sambandet mellan sådan UV och Polar vortex och jetströmmar pågår. Det är självbedrägeri att tro att solen bara är en trygg lampa som lyser över oss.

  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-17-0023.1

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.2782/full

  https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/el-niño-and-stratospheric-polar-vortex

 27. tty

  #21

  Jag har kollat färska MODIS-bilder och du har faktiskt rätt. Det är häpnadsväckande stora områden som fortfarande är snötäckta både i sydvästra Norge, Nordland och Troms. Däremot inte i Finnmark.

 28. tty

  #17

  Moffen är åtkomlig sedan några veckor, det är den nästan alltid på sensommaren. Däremot lär det inte bli några ”Spetsbergen Runt”-resor i år om man inte tar snikvägen genom Hinlopenstraedet.

 29. Lasse

  Isläget i Arktis är spännande att följa.
  Det som alarmen handlar om är en förstärkt uppvärmning som en följd av isfria ytor som soluppvärmer havsvattnet (på grund av minskad återreflexion).
  Det verkar som om den farhågan är tagen ur luften. Ändå återkommer den ofta.
  Med alla tveksamheter i rapporteringen så är det svårt att dra några alltför långtgående slutsatser annat än att vi kan inte lita på vädret.

 30. rale

  1971 var det mindre is i Arktis nu än 2017.

  Se efter tiden 3:00 i nedanstående länk. (1971 från en kartbild från National Geographic).

  https://www.youtube.com/watch?v=sNOqDR1J2hk

 31. Pingback

  […] har slagit in. Än så länge finns det gott om is. Så även i år ser det ut som. (Se även Per Ws inlägg […]