Viv Forbes

Efter Brexit, Clexit

Efter Storbritanniens omröstning där de bestämde sig för att lämna EU har det blivit en hel del diskussion om vad som nu händer med Parisöverenskommelsen och EUs roll där. Meningen var ju att alla EU-länder skulle ratificera överenskommelsen och sedan lagstifta om de nedskärningar av fossilanvändning som man kommit överens om inom unionen. Men när   →