säljargument

Klimat – ett utslitet argument

Ingemar Albertsson på konsultföretaget Enact säger att klimat håller på att slitas ut som säljargument. Folk har helt enkelt tröttnat. Likaså tycks hypen kring ekologiska produkter ha avtagit. Genomsnittskonsumenten handlar hellre lokalproducerat än ekologiskt. Ingemar Albertsson grundar sina påståenden i den omfattande nordiska konsumentundersökningen Climate Focus Nordic.