New American

IPCC-diktatur nästa

COP28 är över och resultatet med att man lovar att ”närma sig” en minskning av koldioxidutsläppen är en missräkning för några. Andra tycker att   →