Klimatfrågan för alla

Perspektiv på klimatfrågan 2022

GWPF uppmanade medlemmarna i deras vetenskapliga råd att välja ut den eller de bästa böckerna de läst under året och kort motivera sitt val. Svaren kommer här: Best Books of 2022 (mailchi.mp) Listan och svaren är både inspirerande och berikande. Flera av böckerna har varit uppe till diskussion här på KU, men inte i media   →