Katernö

Världsnaturfondens mörka sidor

  Att Världsnaturfonden (WWF) varit mycket aktiv under lång tid i klimatfrågan är väl känt för denna bloggs läsare. Organisationens engagemang och inflytande i IPCC har kartlagts av bl.a. Donna Laframboise (vars bok nu även finns på norska). Under rubriken ”Världsnaturfonden synat inifrån och utifrån” redogör Svenolof Karlsson för WWFs ibland tvivelaktiga aktiviteter beskriven i   →