gröna jular

En grön Jul

På de flesta håll här i södra Sverige så blev det en grön Jul i år. Kälk- och skidbackarna står tomma. Och regnigt och   →