geolog

Norrmän kan

För alla norska läsare (ja, det gäller även dig, Gunnar 🙂 ) vill jag berätta att professor Bob Carter gör ett nedslag i Oslo den 11 maj och kommer då att tala på Universitetet. Se plakat nedan. Senare fortsätter Bob Carter till Stockholm där han den 13 maj föreläser på Riksdagen.