föda barn

Klimatsmarta förlossningar

Det finns redan klimatsmarta bröllop och klimatneutrala begravningar. Naturligtvis måste vi även ha klimatsmarta förlossningar. Enligt tidskriften Allt om Barn kan klimatsmarta blivande mammor söka sig till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där tar man nämligen vara på den lustgas som kvinnorna använder. Gasen samlas in i ett separat ventilationssystem och   →