Eva Samakovlis

Rörig svensk klimatpolitik

Nationalekonomerna Runar Brännlund och Eva Samakovlis har idag (22/6) en brännpunktsartikel i SvD. ”Sverige har bra förutsättningar för att driva en ambitiös klimatpolitik. Men varför gå omständliga omvägar genom andra politikområden? Klimatmål bör formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det.   →