Anna Andersson

Värre än väntat – inte oväntat

Mildare klimat ger fler trafikolyckor: Det är doktoranden Anna Andersson som i sin avhandling har studerat relationen mellan vinterväglag och trafikolyckor. Hon har studerat fyra olika halktyper i Sverige och England – snö, is, plusgrader och fläckvis halka – och hur de påverkas av de väntade klimatförändringarna. Givetvis är det värre än väntat – olyckorna   →