Time

Alarmism i TIME Magazine

Bryan Walsh skriver i TIME att det är oroväckande hur lite allmänheten förstår och bryr sig om klimatförändring. Valda delar av artikeln nedan. Missa   →

Tredje världskriget?

TIME Magazine har precis publicerat en mycket patriotisk artikel med titeln ”How to Win the War on Global Warming”. Några citat: Americans don’t like   →