regnigare somrar

Journalistisk diskrepans?

I Vasabladet kan man idag läsa att klimatet i Finland förändras sannolikt snabbare än det globala klimatet i snitt. Vintrarna blir regnigare, medan somrarna blir torrare och soligare än tidigare. Varför klimatförändringen i Finland skulle gå snabbare än annorstädes berättas inte. Jag vill dock minnas att jag på flera ställen läst att den pågående klimatförändringen   →