Havsnivåer. klimat

Havsnivåhöjningarna accelererar inte

Från The Australian National Affairs den 22/7 2011 En av Australiens främsta experter på sambandet mellan klimatförändringar och havsnivåer har skrivit en peer-reviewed rapport som visar att havsnivåhöjningarna bromsas ner. Analysen, som är gjord av en av de främsta specialisterna inom detta område, Phil Watson, ifrågasätter en av de viktigaste kriterierna för storskaliga översvämningar runt   →