Klimat, vetenskap, politik & media

Ser vi ett nytt fenomen i samhället? Klimatfrågan har medfört en polarisering och splittring av vetenskapssamfundet och den mediala och allmänna debatten på ett sätt som vi väl kanske aldrig sett tidigare. Speciellt uppseendeväckande blir det inom naturvetenskap, där ju teorier av hävd testas mot  en mät- eller beskrivbar verklighet. Ett exempel från 1800 talet … Fortsätt läsa Klimat, vetenskap, politik & media