Vargen kommer

rädd

Den 2 januari i år skrev jag att jag ämnade genomföra en undersökning om hur Public Service i Sverige rapporterar om klimatet. Så har jag också gjort. Det handlar om att dokumentera olika forskarrapporter, klassificera dem och sedan dokumentera vilka av dessa rapporter som Public Service har informerat svenska folket om, dvs vad får allmänheten veta om klimatforskningen.

Givetvis har jag stött på en del svårigheter. Det gäller naturligtvis att hitta alla forskarrapporter som kan vara av intresse. Här gäller inte regeln ”alla” utan mer vad som har kommit upp i olika sammanhang och som därför borde ha varit av allmänintresse. Med forskarrapporter menar jag de som tar upp observationer, orsaker till vad som händer eller inte händer och vad som kan tänkas ske i framtiden eller liknande.

Klassificeringen är nästa utmaning. Jag har valt tre kategorier, Lugnande, Alarmerande och Vare sig lugnande eller alarmerande (Neutral).

Jag började med Sveriges Radio och eftersom jag inte kan sitta och lyssna på varje program är det hemsidan som gäller. Ibland har jag lyckats fånga vissa artiklar direkt men det har också visat sig gå bra att söka på sidan. Nedan har jag listat de forskarrapporter som jag fångat upp. Har ni några synpunkter på klassificeringen och/eller vill lägga till någon forskarrapport tar jag givetvis varmt emot era tips.

Hela året har ju inte gått än men här är resultatet för Sveriges Radio så här långt. Givetvis är det jag har gjort inte ett vetenskapligt arbete, det är inte ens en förstudie. Men resultatet tycker jag ger en indikation på att det skulle kunna vara av intresse att gå vidare med en just en förstudie.

Jag har listat 40 vetenskapliga artiklar totalt varav 20 är klassificerade som lugnande, 16 som alarmerande och 4 som neutrala.

Sveriges Radios vetenskapsredaktion har gjort den redaktionella bedömningen att 13 av de 40 artiklarna var intressanta att rapportera om. Av de 13 artiklarna tillhörde 11 kategorin alarmerande och 2 var neutrala.

Inte en enda av de som jag klassat som lugnande bedömde den sakliga och balanserade vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio vara av intresse för lyssnarna att ta del av.

 

Lugnande 
Possible effects of   atmospheric teleconnections and solar variability on tropospheric and   stratospheric temperatures in the Northern Hemisphere
Reduced Solar Activity   Disguises Global Temperature Rise
Critical Analysis of a   Hypothesis of the Planetary Tidal Influence on Solar Activity
A 70-80 year peridiocity   identified from tree ring temperatures AD 550 – 1980 in Northern Scandinavia
Effect of data homogenization   on estimate of temperature trend: a case of Huairou station in Beijing   Municipality
Trends and acceleration in   global and regional sea levels since 1807
Regional sea level   variability, total relative sea level rise and its impacts on islands and   coastal zones of Indian Ocean over the last sixty years
Evaluation of Glacier Changes   in High Mountain Asia Based on 10-year GRACE-RL05 Models
Solar forcing of North   Atlantic surface temperature and salinity over the past millennium
Climate Change and Resilience   to Weather Events
A data set of worldwide   glacier length fluctuations
Cloud cover and cosmic ray   variations at Lomnický štít high altitude observing site
Advanced Two-Layer Climate   Model for the Assessment of Global Warming by CO2
Global carbon budget 2014
The implications for climate   sensitivity of AR5 forcing and heat uptake estimates
Direct observations of   evolving subglacial drainage beneath the Greenland Ice Sheet
Deep-ocean contribution to   sea level and energy budget not detectable over the past decade
NASA Study Finds Earth’s   Ocean Abyss Has Not Warmed
Improved sea level record   over the satellite altimetry era (1993–2010) from the Climate Change   Initiative Project
Variable crustal thickness   beneath Thwaites Glacier revealed from airborne gravimetry, possible   implications for geothermal heat flux in West Antarctica
Alarmerande
Spread in model climate   sensitivity traced to atmospheric convective mixing
Giant Antarctic glacier   beyond point of no return, research says
Discovery of a novel   methanogen prevalent in thawing permafrost
Inhomogeneous forcing and   transient climate sensitivity
Sustained mass loss of the   northeast Greenland ice sheet triggered by regional warming
Methanogenic burst in the   end-Permian carbon cycle
Mismatch Between Birth Date   and Vegetation Phenology Slows the Demography of Roe Deer
Abrupt increases in Amazonian   tree mortality due to drought–fire interactions
Widespread, rapid   grounding line retreat of Pine Island, Thwaites, Smith and Kohler glaciers,   West Antarctica from 1992 to 2011
Deeply incised submarine   glacial valleys beneath the Greenland ice sheet
Climate change selects for   heterozygosity in a declining fur seal population
Reversing defaunation:   Restoring species in a changing world
Short-term effects of air   temperature on cause-specific cardiovascular mortality in Bavaria, Germany
Recent Walker circulation   strengthening and Pacific cooling amplified by Atlantic warming
Time of emergence for regional   sea-level change
Rapid increase in the risk of   extreme summer heat in Eastern China
Vare sig lugnande eller alarmerande
Delayed hydrological response   to Greenland cooling at the onset of the Younger Dryas in western Europe
Further summer speedup of   Jakobshavn Isbræ
Quantifying underestimates of   long-term upper-ocean warming
Impact of mesophyll diffusion   on estimated global land CO2 fertilization

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Inget vetenskapligt arbete måhända men absolut intressant.

 2. Thomas P

  Får man fråga vad du haft för kriterium för att skapa den där listan? Är det månne så att du läst på ”skeptiska” bloggar och drar fram sådana artiklar som dessa drar fram med den vinkling dessa gör av dem?

  ”Critical Analysis of a Hypothesis of the Planetary Tidal Influence on Solar Activity” Hur är denna lugnande eller av något allmänintresse? Det är en artikel som avfärdar en hypotes som i stort sett ingen ändå tror på.

  ”Reduced Solar Activity Disguises Global Temperature Rise” Slutsatsen ur denna: ”The solar activity is now at the lowest level seen in the past 100 years and could not go much lower. Thus, the observed global temperatures may soon resume the steady rise observed from around 1980 to 2001. If solar activity starts increasing then the global temperatures may rise even steeper than that seen over the past three decades.” Lugnande???

  ”Effect of data homogenization on estimate of temperature trend: a case of Huairou station in Beijing Municipality” En studie av en väderstation. Har det verkligen allmänintresse så media skall skriva om just denna av alla tusentals artiklar som tas upp.

 3. Ann LH

  Lena, Ditt idoga arbete med att synas i och syna media är beundransvärt. Även om den här undersökningen inte gör anspråk på att vara vetenskaplig borde du få några minuter i etern och där du inför lyssnarna får visa upp ditt resultat och vetenskapsredaktionen i sin tur får förklara på vilka grunder de väljer ut vad som lyfts fram inför allmänheten.

 4. bom

  Bishop Hill skriver om Oreskes &Conways senaste alarmistbok som förutspår bland andra värmekatastrofer att huskatten (och hunden och andra husdjur) år 2023 är utdöd i västerlandet pga supervärmespikarna som kommer då. Västerländerna går under liksom afrika och Australien. men de kloka (kommunistiska!) kineserna överlever värmen och ”återställer atmosfären” kring nästa sekelskifte!!! Klimatkatastrof och klimaträddning (för vissa) hela paketet i samma bok. Valda delar av boken passar att refereras av den givetvis helt opartiska vetenskräpsredaktionen.

  [B]ut in 2023, the infamous “year of perpetual summer,” lived up to its name, taking 500,000 lives worldwide and costing nearly $500 billion in losses due to fires, crop failures, and the deaths of livestock and companion animals. The loss of pet cats and dogs garnered particular attention among wealthy Westerners, but what was anomalous in 2023 soon became the new normal (p.

  Source: http://www.geocurrents.info/physical-geography/eco-authoritarian-catastrophism-dismal-deluded-vision-naomi-oreskes-erik-m-conway#ixzz3GHzRrALv

 5. Per Olof Engström

  Hur har du Lena valt ut forskningsrapporterna?
  Från vilka tidsskrifter och från vilka sammanhang har du valt ut dem?

  Du har gjort ett urval, media har gjort ett annat urval. Ni har gjort olika bedömningar om vad som är av värde att kommunicera till medborgarna.

  Eftersom klimatupplysningen upplyser medborgarna om klimatet vill jag som medborgare ha svar på följande två frågor om klimatet:

  1) Är det möjligt för människor att påverka klimatet?
  2) Är det möjligt för människor att medvetet påverka klimatet?

  Om svaret på fråga 1 är nej ska Klimatupplysningen ha all heder av att ni ifrågasätter mediabevakningen av klimatet, inte minst om miljöbilar etc. som då närmast framstår som fantasier.

  Om svaret på fråga 1 är nej bör Klimatupplysningen informera medborgarna om detta så att de inte tror på ett ja-alternativ på fråga 2. Idag rapporterar Göteborgs-Posten om ett forskarmöte i Göteborg där man diskuterar hur det skulle kunna gå att utveckla tekniska lösningar för att manipulera klimatet, t.ex. genom att en handfull jetplan skulle kunna sprida ut svavelsulfatspartiklar på hög höjd. Då är även detta fantasier.

  Om svaret på fråga 2 är ja har Stockholmsinitiativet ett problem för då försvagas tilltron till ett nejsvar på fråga 1. Om människan medvetet skulle kunna påverka klimatet hur ska vi då kunna utesluta att människor omedvetet, t.ex. genom koldioxidutsläpp, påverkar klimatet.

  Om svaret på fråga 2 är ja uppstår också ett problem med riskbedömningar. Vilka risker finns det med att medvetet försöka påverka klimatet, t.ex. vilka kan bieffekterna (politiska, klimatologiska, ekonomiska, etiska etc.) bli av att medvetet försöka påverka klimatet?

  Om svaret på fråga 1 är nej kan människan och hens teknik endast utvecklas för att anpassa sig till klimat och miljö. Klimatet blir då en yttre ram för ekonomin. Som exempel kan nämnas att när en vulkan på Island hade ett utbrott som spred aska över stora delar av Europa påverkade detta inte endast klimatet utan kylde även ner ekonomin.

  Och då uppstår det stora problemet som Klimatupplysningen ännu inte, vad jag kan se, har berört. Det dominerande ekonomiska synsättet inom forskarvärlden och politiken bygger på en linjär ekonomisk tillväxt. Medan klimatet skulle i ett nejsvar på fråga 1 ha en annan cykel. Det vill säga synen på klimatförändringar och synen på ekonomiska förändringar är inte kompatibla.

  Det vill säga om vi svarar nej på fråga 1, att människan inte kan påverka klimatet, och samtidigt har en koppling där klimatet påverkar ekonomin på ett icke-linjärt sätt, får vi svårt att utgå från ett synsätt som bygger på medvetna handlingar som påverkar ekonomin på ett linjärt sätt.

 6. bom

  #2 Välkommen åter efter en tids semester TTPP!

 7. Björn

  Detta säger någonting om Sveriges Radio. I ett urval av 40 artiklar, valdes 13 stycken, varav 11 av dessa var alarmerande. Detta är ju ett klart fall för granskningsnämnden. Var finns objektiviteten SR?

 8. Lars Cornell

  #5 Jag anser att dina frågor Per Olof Engström är obetänksamt ställda.
  Det där är inte JA/NEJ-frågor utan HUR MYCKET och VAD KOSTAR olika åtgärder samt KONSEKVENSER?
  Därmed är hela ditt resonemang utan värde.

 9. Mats G

  5
  Per Olof Engström
  ”1) Är det möjligt för människor att påverka klimatet?
  2) Är det möjligt för människor att medvetet påverka klimatet?”

  Intressanta frågor.

  Först är det ju bra att skilja på klimat och miljö. Människan enl min mening kan påverka miljön men inte klimatet. Jag tror egentligen allt biologiskt liv är för liten storhet för att kunna påverka en storhet som klimatet. Här kan vi säkert ha en intressant diskussion om. Biologiskt liv har bevisligen tillfört syre i atmosfären. Påverkar det klimatet eller bara livet på Jorden?

  Svar på fråga 2 blir följaktligen också nej.

  Så då kommer en fråga som ett brev på posten. Om vi inte kan påverka så behöver vi inte bry oss och göra som vi vill. Naturligtvis inte. Det går att ha en alldeles ok moral både utan klimathot och Gud.

  Jag skulle hävda motsatsen. Om man tar till sig moderna filosofer och humanister så får man tom med en bättre moral kompass än motsatsen.

  Dessutom vill alla och en var ha en bra miljö. Åtminstone en bra närmiljö.

  Så om vi nu skall ställa luriga frågor till varandra. Kan du förklara CO2 klimatkänslighet för mig med tanke på att CO2 ökar men inte temperaturen.?

 10. bom

  Mera Oreskebashing (jag kunde inte hålla tillbaka när jag läste detta!).

  Oreskes and Conway’s authoritarian inclinations are seemingly linked to their contempt for the West, which they identify with a dangerous devotion to personal freedom. The most telling passage to this effect is found in the authors’ interview, where Erik Conway states:

  To me, [The Collapse of Western Civilization] is hopeful. There will be a future for humanity, even if one no longer dominated by “Western Culture.”

  No matter that Oreskes and Conway see every last person in Africa perishing, they still apparently find such a scenario promising as long as Western Culture perishes in the process

  Source: http://www.geocurrents.info/physical-geography/eco-authoritarian-catastrophism-dismal-deluded-vision-naomi-oreskes-erik-m-conway#ixzz3GIESxhDl

 11. Thomas och Per Olof
  Urvalet är absolut mycket viktigt. Mitt urval handlar bland annat om de har tagit upp en rapport som visar ex hög kimatkänslighet för CO2 så borde de ju ta upp artiklar som visar på en låg. Speciellt om det kommer flera som visar på en låg klimatkänslighet. Redaktionellt är det väl lämpligt att samla ihop dem och kanske välja ut den eller de som bedöms som extra intressanta. Klotet säger då (i en tänkt värld)
  – Det har under 2014 kommit flera vetenskapliga rapporter som menar att atmosfärens känslighet för en fördubbling av CO2 är lägre än vad IPCC redovisar i sin senaste rapport. Bland annat har Curry och Lewis visat att även med……. etc.

  Jag är medveten om att listan inte är komplett men huvudsyftet är ju att svara på frågan om man kan misstänka att Sveriges Radio inte fullgör sitt uppdrag.

 12. Helge

  #5 #8 #9

  Håller med Lars Cornell, det har aldrig varit en fråga OM vi påverkar. Hela frågan har varit hur mycket, och om det mest är bra eller mest dåligt.

  Och det är bra mycket mer än koldioxid som påverkar. Det mesta är i princip omätbart, dvs händelse-A leder till B-förändring. Klimatsystemen är allt för komplexa.

  Skulle man få för sig att genomföra medveten storskalig påverkan av klimatet är jag övertygad om att det kommer att bli både positiva och negativa konsekvenser man inte hade ”en aning om”.

 13. Apan

  #5
  Som #8 ochså är inne på behöver man specificera frågan eller svaret bättre.

  Människan påverkar klimatet och en liten del är med utsläpp av koldioxid (osäkert hur mycket koldixiden påverkar men det är bara i modellernas värld det blir katastrofalt).
  På andra frågan blir då svaret att det kan vi säkert, men till vilken kostnad/oväntad konsekvens. Att försöka styra klimatet genom små koncentrationsändringar koldixid är knappast ett effektivt sätt om första påståendet är korrekt.

 14. JT

  Också något OT men dock inom ämnet ”journalistik”. Kunde inte heller hålla mig från denna debattartikel studenttidningen Spionen undertecknad Johanna Stål, chefredaktör i magasinet Camino . Här ”informerar” hon studenter i Götet att:
  ”[b]ara under ett år kostade klimatförändringarna Unilever 200 miljoner euro på grund av torka, översvämningar, tsunamis och jordbävningar”.

  http://www.spionen.se/debatt/1354-hallbarhet-centralt-foer-framtidens-ledare

 15. Mats G

  forts.
  ”klimatet?”

  Vad vill vi ha för klimat eller vad är optimalt klimat och för vem eller vad?

  Nu vurmar ju miljömuppar för isbjörnar så jag antar att det optimal klimatet då blir en betydande istid. Typ is ned till norra Afrika åtminstone.

 16. Sören G

  Framtidens psykologer och samhällsvetare kommer att ha ett stort forskningsområde att studera för att utröna hur klimathysterin fick så stort genomslag. En del av svaren kommer att finnas i masshysteri underblåst av vissa forskare, mediafolk, och politiker som intagit vissa ståndpunkter som de inte utan att förlora ansiktet kan ändra.

 17. Ann LH

  Som Per Ola E. Skriver i #5 finns det en lång artikel i dagens GP om ett klimatmöte under prof. Thomas Sterners (miljöekonomi) ledning i Gbg i morgon. Både artikeln och mötet vilar fast på IPCCs skakiga grund. Nio professorer från FNs klimatpanel medverkar. Ingen upplysning om vilken typ av klimatprofessorer det är. Senaste IPCC rapporten visar enligt art. att vi är på väg mot en temp. Höjning på 4 grader under seklet om ni inte visste det förut osv. Ett ljus på den mörka klimathimlen har dock tänts, ”det förnybara”! Avslutningen på artikeln är magnifik. Thomas Sterner: ”jag minns när man talade om sol, vind och vatten på 1970-talet. Man hörde själv hur flummigt det lät. Men det visade sig vara helt rätt”. Ordagrant!

 18. pekke

  Ann LH #17
  Länk till info om mötet och vilka som deltar.
  http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet/r/varldens-ledande-klimatforskare-till-handelshogskolan–goteborgs-universitet,c9662764

  Artikeln i GP.
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2518649-tekniska-genvagar-till-battre-klimat-oroar

  4 grader ? ” Vargen kommer ! ”

  Låt media, politiker och diverse alarmister som skränar om en klimatvetenskap som verkar ligga på blöjnivå köra hela västvärlden i botten, vi får se vad som händer när folk tröttnar på dom.

 19. Helge

  Mats G #15

  Att isbjörnar skulle trivas med mycket is är en myt. Lagom med is är det bästa men man klarar sig även bra utan is. För mycket och tjock is gör att det dock svårt att nå deras normala byten. Det är i princip bytet man följer inte isen. Isbjörnar har funnits länge, man har klarat istider och isfria tider. De är en anpassningsbar art.

  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2012/08/15/good-news-for-polar-bears-is-bad-news-for-global-warming-alarmists/

 20. Gustav

  Per Olof Engström, #5,
  Jag tror att det redan råder enighet på denna blogg att effekten av fördubblad CO2-halt i atmosfären ger upphov till ca 1 K högre temperatur oräknat den naturliga variabiliteten och ev. andra forcings. Övriga forcings, exempelvis från vattenånga, som ett resultat av 1 K högre temp, tror jag att den genomsnittlige KU-läsaren bedömer som låg (under 0,5 C om någon effekt alls finns, mer troligt att den är negativ).

  Som många redan tagit upp så måste frågan också ställas vilken temperatur som är skadlig och för vem. Hoppa bara 150-ish år tillbaks och vi hittar perioder i Sverige med massvält och utvandring, varför? Den förväntade temperaturökningen kommer också att koncentreras till kallare delar på klotet, är det bra eller dåligt?

  Något jag är rätt ensam om på denna blogg är att jag tycker flera av de förnybara energikällorna är värda att satsas på i Sverige. Detta behöver dock inte motiveras med att det eventuellt kan minska temperaturen med 0,001 C över de kommande 100 åren…

 21. pekke

  Röd-gröna rörans klimat- och miljöplan.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/s-mp-regeringens-nya-klimatmal_4014889.svd

  Nåt som jag undrar över:
  ” 40 procent andel förnybar energi till 2030. ”
  Vattenkraft kan inte ingå i det målet eftersom vatten redan nu står för c:a 50 % av elbehovet, så vad ska de återstående 10 % bestå av och anser de att kärnkraften är nedlagd då ?

  Gustav #20
  Folk får bygga hur mycket sol och vind de vill och köpa dyra miljöbilar, men varför tycker de att vi andra skall ge bidrag till deras investeringar så att de får låtsas att de är miljö och klimatvänliga ?

 22. Kenneth Mikaelsson

  🙂

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/10/16/the-tipping-point-was-actually-286-2-ppm-co2/

 23. Astrid Å

  Sören g # 16
  Jaa, medias huvudsakliga drivkraft är ju att locka lyssnare/läsare. PS är inget undantag. Alarmism är då lite mer publikdragande så det är inte förvånande att sådana rapporter överväger. Undrar hur många lyssnare/läsare de har egentligen? Många vanliga människor verkar ju genomskåda detta larmande.

  Lite OT, men…

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/skrackromantik-over-sekler

 24. Daniel Wiklund

  Hållbart är ett modeord just nu, allt ska vara hållbart(men vi som kör fel bil ska skrota den och köpa nytt, tala om motsägelsefullt). Att sen jorden inte alltid är hållbar, tex jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, är tydligen en helt annan historia. Sen är vi ju människor inte alltid så hållbara, skilsmässorna är ett exempel på det. Det finns en tjock lagbok som finns därför att vi inte alltid kan hålla oss inom lagens gränser. Att vi där inte är så hållbara ger genererar många jobb. Många av oss är ombytliga, vi byter åsikter, byter jobb, byter partners, byter intressen osv. Där är vi lite som vädret, ibland som aprilvädret, relativt opålitliga. Det kanske är så att dagens hysteriska hållbarhetsideologi beror på att vi har så svårt med att vara hållbara privat. Människan är ju ingen rationell varelse.

 25. Gustav

  pekke, #21:
  ”varför tycker de att vi andra skall ge bidrag till deras investeringar”

  Är detta inte definitionen på en stat? Staten samlar in skatter från befolkningen som röstar på partier som föreslår hur pengarna skall spenderas.

 26. Nej Gustav

  Det är definitionen på sådant stater inte skall göra: Dvs välja vilka tekniska lösningar som skall bli av resp förhindras …

  Definitionen av en stat är heller inte ’skatteindrivning’ och att den valen sedan skall avgöra exakt vilka som får sitta och sen leka med pengarna …

  Det där har du fått rejält om bakfoten.

 27. Slabadang

  Bra initiativ!

  Du kan bevisa SVTs partiska propaganda med hur många olika metoder som helst. SVT stängde av sin interna sökfunktion på sin sajt. Jag kan ha haft nåt med det att göra ? 🙂 Googles sökmotor funkar också fast blir lite bökigare att använda för att inte missa något. Jag kan bibringa några idéer för hur du kan identifiera propagandan.

  1. Skilj artiklar som är baserade på observationer från de som är baserade på klimatmodeller. Hur många av vardera har SVT/SR publicerat eller hänvisat till?
  2. Lista 10 i topp alarmistiska påståenden
  3 Lista vad observationerna säger kopplad till denna topplista (2)
  4 Räkna (lycka till) hur många observationer som strider mot klimatalarmismen SVT/SR redovisat.
  5. ”Den senaste forskningen” som beräknar klimatkänsligheten som kallas för ”forskningsläget” så utgör 14 av de senaste 16 publicerade artiklarna grund för en låg klimatkänslighet.
  6 När blev klimathotet senast kritiskt granskat och hur många klimathotskritiker har presenterats och när var det senast en öppen debatt om klimathotet?
  7. Vilka felaktiga påståenden om klimatet har SVT/SR rättat?
  8. Enligt vilken policy benämns folk som ”klimatexperter” alternativt ”klimatförnekare”
  9 Vad gör J Rockström kvalificerad att vara med i SVTs programproduktion (korrespondenterna) om klimatet men inte Lennart Bengtsson?
  10. Vad är i första hand en ”Nyhet” nåt som ligger i linje med vad ”konsensus hävdar” eller observationer som strider mot det? Åsikt kontra bevisbara fakta/observationer?

 28. Johan S

  Med tanke på medias rapportering berättade man idag på SR:s Ekot att det var färre människor som kom till skada eller dog på grund av naturkatastrofer/väderfenomen under den senaste 10-årsperioden jämfört med tidigare årtionden. Knorren i reportaget kommer sedan:
  ….men av detta ska vi inte dra slutsatsen att världen blivit en säkrare plats. Klimatförändringarna fortsätter och omfattningen av extremväder i alla dess former har ökat.
  Det var ju en lattjo slutsats!!??

 29. Ann LH

  Stort tack Pekke för komplettering.
  Så ja, inte många klimatforskare från del I utan mera de som ska ta hand om det man inte riktigt vet.
  Här har ”klimatförändringarna” slagit till med lite väl generöst med nederbörd i går och speciellt i natt. Bäcken är på bristningsgränsen, snart rinner det över till hela trädgården och vägtrumman klarar inte riktigt av att sluka allt som kommer, det låter som en fjällbäck i snösmältningen och snart rinner det över vägen.

 30. Slabadang

  Lena K!

  En slutsats vi alla har nytta av att förstå är den numer eskalerande extremt breda ravin mellan vad uppdragets mening och syfte säger och vad vi tvingas stå ut med. All tolkningsrätt av uppdragets innebörd och produktion ligger på SVT/SR ledningar. Vi kan göra en lång lista på vad ledningen INTE anser ingå i uppdraget.

  1. Säkerställa en bred diversifierad ideoligisk representation bland anställda.
  2. Inte redovisa tittarreaktoner.
  3 Inte ha någon tittarombudsman och absolut ingen fristående.
  4 Inte på över tre år fråga efter vad tittarna tycker annat än om Robinssondeltagare och Melodifestival.
  5 Inte låta tittare få avgöra vilka frågor som skall ställas eller diskuteras.

  Vi kan fortsätta med hur många exempel som helst för att bevisa att vi har PS bolag som är kapade av intressen som gör ALLT för att utesluta licensbetalarna till inflytande makt och utvärdering. Ledningar som bevakar sin bunker helt frånskiljt från de som betalar för kalaset och hur kan man påstå sig vara i ”Allmänhetens tjänst” om inte allmänheten har makt och ett reglerat inflytande över den tjänst som skall tjäna den? Å tänk så många konstruerade invändningar det finns mot tittar och lyssnarmakt. I dagens interaktiva samhälle är SVT/SR en kvarleva från sovjettiden.

  Vi behöver inte vara några Einsteins för att begripa att hela upplägget handlar om åsiktsstyrning indoktrinering och dolda agendor som styr hela skiten!

 31. Gustav

  Jonas N, #26:
  Varför ska staten inte fördela resurserna efter medborgarnas önskemål? OBS att staten inte kan definiera vad som är bra/dålig teknik men om en demokrati röstar för att all el ska produceras med brunkol, varför ska detta då inte realiseras?

  Att samla in skatter är endast en delmängd av definitionen på en stat men nog ingår resursinsamling/fördelning som en viktig hörnsten?

 32. Helge

  #24 Daniel Wiklund

  Modeord? Snarare floskel. Finns det någon som någonsin förordat ohållbara lösningar? Så länge jag minns har vi strävat efter hållbara och ekonomiska lösningar. Allt annat har varit ren dumhet.

 33. Thomas P

  Lena #11 Oj vad förvånad jag blir av att du inte kan motivera ditt urval och att du inte med ett ord bemöter den kritik mot sättet du klassificerade de artiklar du till synes godtyckligt valde ta upp.

 34. Daniel Wiklund

  Kan du Thomas P göra ett urval och motivera dina val, det ser jag fram emot. Och jag blir MYCKET förvånad om du inte kan motivera dina val.

 35. Thomas
  Oj vad förvånad jag är att du inte i så fall helt enkelt kom med ett bättre förslag.

  😀

  En tanke jag hade var att utgå från vad SR har rapporterat om (det har jag ju delvis gjort) och sedan se om det har kommit forskrapporter som motsäger den som de rapporterat om. Så har det nog blivit alltmer under arbetes gång s a s.

  Så visst ska en del bort men kanske ska andra istället till.

 36. Lena, tack, bra jobbat och ett vällovligt huvudsyfte att granska Sveriges Radio.

  Man kan aldrig ställa för många frågor och det finns ingen anledning att en medborgerlig granskning av Sveriges Radio måste nå upp till kravet för en vetenskapligt publicerbar undersökning. Om så vore fallet så skulle de flesta medborgarna i vårt land inte ha någon som helst chans att få rätt i något klagomål mot Sveriges Radio.

  Jag tycker att du har lagt upp det hela på rätt sätt. Att anmäla enstaka program leder, verkar det, bara till att svaret blir att ett enstaka program inte kan ge en allsidig, objektiv bild. Alltså måste man granska många program i ett ämnesområde för att se om Sveriges Radio har levat upp till objektivitetskraven enligt sitt uppdrag.

  En viktig del av dessa program, när det handlar om klimat, är just att man tar upp nypublicerade artiklar. Hur man då väljer vilka artiklar som skall tas upp blir avgörande för hur objektiv bilden blir.

 37. Thomas
  Min lista är ju inte slutredigerad och la ut den just för att eventuellt få lite hjälp på vägen.
  Hittade förresten en sida om en solrapport men det var ett samiskt program och inte riksnyheter.

 38. Mats G

  Public Service

  Frågan är hur man skall få dem att ändra beteende och på vems uppdrag de agerar?

  För mig är ett väldigt tydligt exempel att de visar en ”dokumentär” om klimathotet som är en ren propagandafilm med den ena faktafelet efter det andra helt oemotsagd.

  Upplägget borde vara att visa denna film(om man nu var tvungen) och också en film som var skeptisk till klimathotet. Därefter en diskussion vad som stämmer rent faktamässigt och var vetenskapen är idag.

  Dvs objektivitet och upplysande TV. men jag tycker det sprider sig. Var och varannan som jag prata om tv med så tycker även de att SVT åtminstone är snedvridet.

 39. Per Olof Engström #5,

  ”… klimatupplysningen upplyser medborgarna om klimatet…”

  Detta är en något ensidig tolkning av vad namnet Klimatupplysningen står för. Namnet är dubbeltydigt och den andra tolkningen är viktigare, att Klimatupplysningen vill främja en fri debatt om klimatet i upplysningens anda.

  Så här står det bland annat i Wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden

  ”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan.”

  Bloggen Klimatupplysningen har en löst sammansatt grupp av skribenter som frivilligt skriver blogginlägg. Därför leder det fel att uppfatta Klimatupplysningen som alltför enhetlig. Vi skribenter är en grupp av människor med varierande åsikter av olika slag, men i fråga om klimatet så har vi en gemensam nämnare i vår skeptiska inställning till hur klimathotet överdrivs.

 40. Gustav

  Stort tack för ett bra jobb Lena K! Håller samtidigt med Thomas P från #2 om att studien om ”Reduced Solar Activity” inte bör tolkas som lugnande. Eller ja, på ett sätt är den lugnande för en alarmist om det finns något som motverkar den starka effekten av ökad CO2. Dock tänker man instinktivt att om solen gasar på igen så kan det bli mycket varmt!

 41. Thomas P

  Lena #35 Det är fortfarande helt obegripligt hur du valt ut de artiklar du gjort och varför du klassificerat dem som du gjort och inte heller verkar du vilja svara på detta.

  Själv inser jag vilket jobb det skulle vara att göra någon sådan här studie som är i närheten av att vara seriös så jag tror jag avstår. Först skall man försöka på något objektivt sätt välja ut artiklar som kan vara av ”allmänintresse” utav alla tusentals som publiceras, sen skall man på något objektivt sätt försöka klassificera dem i de tre kategorier du gör och till sist skall man söka om media rapporterat om dem.

 42. Michael

  Ord och inga visor från Owen Paterson: ”Our last three energy secretaries, Ed Miliband, Chris Huhne and Ed Davey, have merrily presided over the single most regressive policy we have seen in this country since the Sheriff of Nottingham: the coerced increase of electricity bills for people on low incomes to pay huge subsidies to wealthy landowners and rich investors.”. Se http://blog.svd.se/larssonlaser/2014/10/16/harda-tag-2/

 43. Thomas,

  För fallet att du helt hade missat det:

  Vad som är obegripligt är hur Public Service har gjort sina urval, och hur de väljer att rapportera dem, och hur detta skulla kunna vara förenligt med både deras uppdrag och hur de själva vill beskriva sig.

  Under många år här mm har du demonstrerat att du tycker propaganda ända till Al-Gore-snitt är helt OK att servera tom små skolbarn och presenteras som ’forskningen har avgjorts’ …

  Att du inte begriper är nog sant, men det störta problemet är nog att du öht inte vill begripa ngt, och att du heller inte är intresserad av saker diskuteras öppet och hederligt. Och att det är därför du hela tiden försöker dra ner diskussioner och helst byta ämne …

 44. Daniel Wiklund

  Miljöpartiet har många sympatisörer bland journalisterna. Idag är Eva Franchell(aftonbladets ledare)lyrisk över besluten att lägga ner Bromma och att förbifartsprojektet är nedlagt. Franchell tycker att det var ”en stor seger för miljöpartiet”. Hon får väl slå en signal till LO-s(som äger 9% av aktierna i AB)ordförande, som uttalat sig kritiskt mot beslutet, för att få honom på bättre tankar. Få honom att förstå att ”Stockholm nu kan utvecklas till en modern framtidsstad och det är bra för tillväxten i hela landet.” Kommunalrådet i Luleå, Niklas Nordström(s) ogillar också att Bromma ska läggas ner. Miljöpartiet har som sagt många sympatisörer bland journalisterna.

 45. Gustav …

  Nej, varken resursindrivning, efterföljabde fördelning eller annan resursallokering är statens kärnuppgifter. Staten främsta uppgift och ursprungligt enda skäl är att den skall skydda dess medborgare mot yttre och inre hot. Och den definieras genom den upprättar lagar och för den skull har monopol på initierande våld. Dvs den sköter polis- och rättsväsende som får haffa, döma och bötfälla/spärra in folk som bryter mot lagarna.

  I en demokrati ställs dessutom långt större krav på hur dessa lagar skall vara beskaffade. Där finns en grundlag som begränsar politikens och lagarnas sfär, och lagarna måste också vara lika för alla.

  Jag är helt medveten om att många vill använda politik just som du beskriver, dvs när man väl fått makten använda den så långt det går. Eller tom längre.

  Men de som menar (eller agerar som om) makt är rätt, och ffa rätten att ge sig på andra är just de totalitära krafterna som man ständigt måste vara vaksam mot.

  Idén om att folket har valt att det bästa för folket är ifall alla som vill ha en bil skall kunna få ställa sig i kön till en Trabant … (eller hoppas på blåst för kunna koka äggen med vinkraftsel) .. den ger jag inte mycket för. Heller inte en ’stat’ som tror sig ha den sortens mandat.

  väljer dessutom folket den lagstiftande församlingen, och lagarna måste hål

 46. Ingvar

  Om nu inte ecaten blir verklighet så finns det ett annat intressant spår.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3856542.ece

 47. Göran

  En relativt ny film (17 sept 2014) på nätet där Judith Curry håller föredrag på
  George Marshall Institute USA

  http://www.youtube.com/watch?v=XttTYgDhic0

  En mycket sakligt inlägg i klimatdebatten.

  Tror jag ska skicka länken till SVT!

 48. Thomas P
  Det intressanta är ju inte mitt urval utan Sveriges Radios. Det är ju deras urvalsprocess jag försöker förstå.

  Man kan tänka sig helt andra metoder som ex att bara gå på vad BBC har skrivit om och se om SR då också har skrivit om samma sak, dvs de gör inga eller mycket få egna urval, de härmar andras. Det vet jag nu inte men så skulle det kunna vara.

  Min stora poäng är dock att de hävdar att de väljer utefter allmänintresse och att det i princip inte finns ”goda” nyheter vad gäller klimatet men det är ju inte sant.

 49. Bim

  Bra Lena,
  Jag tycker det är viktiga ifrågasättanden som du gör. Detta klimathotande har kostat oss en hel generation unga som slutat att tänka kritiskt.
  Tänk er en hel generation av Thomas P-are. Det är väl en katastrof om något.

  Jag skrev om det problemet för några år sedan:

  ”Det dräller ju in larmrapporter dagligen i massmedia så det kanske är på sin plats att bena upp en del påståenden.
  För det första: CO2 effekten på temperaturen sker enligt en logaritmiskt avtagande kurva, enligt de lärde. Det kan liknas vid en fjärdedel av en liggande ellips, den övre vänstra delen. Efter som vi “vet” detta så borde vi också veta vid vilken CO2 halt som kurvan planar ut till noll. Om detta är okänt eller osäkert så borde det kollas omgående för det är ju av avgörande betydelse. Vi kanske redan har passerat punkt noll, om det nu finns någon sådan. Då kan FN i så fall spara 2000 miljarder, årligen, genom att sluta jaga koldioxid.
  Johan Rockström påstår ju att vi snart passerat den gräns som gör att klimatet blir okontrollerbart. (The tipping point) Hur vet han det? Och hur kan ett redan okontrollerbart klimat bli okontrollerbart. Eller betyder det att Johan Rockström nu kan kontrollera klimatet? Varför gör han inte det då? Johan Rockström verkar ha stenkoll på klimatet enligt sig själv. Varför blir han inte klimatforskare då? Eller vet han redan allt, så han inte behöver forska?
  Varför behövs 2 psykologtanter för att reda ut varför inte alla tror på allvaret i klimathotet? Jag tycker de borde utreda sin egen psykiska status.
  Varför får Obama Nobels Fredspris? Varför fick inte Rockström det? Han vet ju mycket mer än Obama om klimat, tipping point, och hur många år vi har kvar att leva på den här planeten.
  Tur att vi har vetenskapsmän så vi vet när det är dags att välja snöret.”
  Bim

 50. Thomas P

  Eftersom Pehr berömmer Lena för hur bra hon jobbat och Lena inte vill förklara hur hon gått till väga kanske Pehr som tycker att arbetet var bra och därför uppenbarligen förstått metoden kan förklara denna för oss okunniga?

 51. Carl-Axel

  Lyssnar i princip varje dag på Vetenskapsradion och får mig nu tilldelat den glädje som har infunnit sig på redaktionen när Åsa Romson blivit klimat och miljöminister. En intervju med henne är lite grann som jag föreställer mig Vetenskapsradion i Nordkorea interjuva King Jung Il.

  Senast talade den stora ledaren (Romson) om hur forskningsmedlen skall allokeras. Nu gäller det att forska på lösningar som finns i naturen.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5990889

  Glädjen hos programledaren att få förmedla hennes visdomsord var i det närmaste gränslös. Inte en kritisk fråga ställdes och en nyvaken forskare inom området fick säga att det var jättebra.

  Nästa vecka handlar Vetenskapsradion om när Åsa Romson spelar 72 hål golf på 72 slag på en helt ekologsk golfbana som inte påverkar den ekologiska mångfalden och där alla maskiner går på solceller.

  Skönt med opartisk media..

 52. Thomas P
  Metoden är inte optimal men jag gör ju inte heller anspråk på att det ens är en förstudie än mindre något vetenskapligt arbete. Jag har helt enkelt försökt fånga upp forskarrapporter som går emot de som SR rapporterar om. Ta bristen på uppvärmning där det har hävdats att den ”gått ner i djuphavet” men där en rapport redovisad hos NASA visar att det förmodligen inte är så. Ska SR kunna hävda sig själva som sakliga så borde de ju rapportera om dessa nya rön, eller hur?

  Jag kommer att gå vidare men det intressanta var ju att se att Sveriges Radio faktiskt lyckas undvika att rapportera om någon av de rapporter som kan sägas vara i någon mån ”lugnande” . De tycks hålla sig till de mest alarmistiska de kan hitta. Men du kanske menar att alla de som ligger i ”lugna” högen är skit och alla de som ligger i ”alarmerande” högen är vetenskapens absoluta höjdpunkter?

 53. ChristerL

  Räcker det inte att notera att journalisterna på SVT och SR aldrig ställer en enda kritisk eller ifrågasättande fråga i sammanhang som rör klimatet, ”den största utmaningen i modern tid”, som det brukar heta. Klimathotarna kommer undan med allt i public service., som därmed mister sin legitimitet.

 54. Thomas P

  Lena #52 ” Ta bristen på uppvärmning där det har hävdats att den ”gått ner i djuphavet” men där en rapport redovisad hos NASA visar att det förmodligen inte är så.”

  Missade du att titta på innehållet i ”Quantifying underestimates of long-term upper-ocean warming” som fanns med i din lista?

  ”Jag kommer att gå vidare men det intressanta var ju att se att Sveriges Radio faktiskt lyckas undvika att rapportera om någon av de rapporter som kan sägas vara i någon mån ”lugnande” . ”

  Som jag påpekade i min första kommentar är dock denna klassificering helt godtycklig.

 55. Bim

  Precis, det handlar om att ifrågasätta och att ta fram ett underlag för ifrågasättandet.

  Thomas P beter sig som att jag hävdar att det är en vetenskaplig rapport om Public Service men det har jag nogsamt påtalat att det inte handlar om.

  Det hade ju varit intressant om Thomas P hade lagt fram en bra metod för att få fram vad Sveriges Radio INTE rapporterar om vad gäller klimatet.

 56. Thomas #50,

  Sveriges Radio har krav på opartiskhet:
  http://www.radioochtv.se/tillsyn/reglerna/svt-sr-och-ur/

  ”Programverksamheten ska bedrivas opartiskt, vilket innebär att

  – en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken
  -kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt
  -en representant för programföretaget inte får ta ställning i en kontroversiell fråga.”

  Om man skall granska om Sveriges Radio behandlar ett kontroversiellt ämne ensidigt eller inte är det olämpligt att granska bara ett eller några få program. Man måste som Lena granska många program av ett visst slag, i detta fall program som presenterar nya vetenskapliga klimatstudier, och jämföra med en helhetsbild av vilka vetenskapliga klimatstudier som publiceras.

  Frågan som skall undersökas är om Sveriges Radio har gjort ett ensidigt urval av sådan publicerade vetenskaplig klimatstudier eller inte. Lena är helt klart på rätt väg med sin undersökning.

 57. Daniel Wiklund

  Kom med en egen lista du då Thomas P, du som vet hur det ska vara!!!

 58. Daniel Wiklund

  Du Thomas p som ju är den enda här inne som inte är okunnig, kan du vara så vänlig att komma med en egen lista.

 59. Ingvar

  F-n vad tråkig du är Thomas P!
  Varför inte uppmuntra och komma med konstruktiv kritik och förslag på metodik som kan vara behjälplig i den undersökning som Lena jobbar med.

 60. Ann LH

  För dem som vill uppleva M. Mann i egen Hög Person finns nu hans föreläsning eller snarare försvarstal från Cabote inst. i Bristol att klicka fram på WUWT.
  Intressant men vedervärdig figur.

 61. Thomas P

  Pehr #56 ”…en helhetsbild av vilka vetenskapliga klimatstudier som publiceras.”

  Anser du att Lena kommit med en sådan då? På mig verkar hon mest plockat lite slumpvisa studier hon hittat på de ”skeptiska” bloggar hon läser och klassificerat dem inte på vad som faktiskt står i dem utan efter hur de vinklats på dessa. Det är i alla händelser enda sättet jag kan få det hela att gå ihop.

 62. Alienna

  Nu har politikernas (’expert’)rådgivare överlämnat sina rekommendationer till klimat- och miljöministern.

  ”Miljöpolitikens spelplan” (pdf)
  http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/37/21/6797c9af.pdf

  Jag skrollade ner till s. 127 … läste lite här och där … skrollade vidare till s. 135 … började läsa … sen stod jag inte ut med tramset längre. (Börjar nog bli allergisk…)

 63. Daniel Wiklund

  Thomas tvivlaren har vaknat igen, han vet hur man gör för att ta udden av en diskussion, tråkig så att klockorna stannar.

 64. Thomas
  Faktiskt har jag hittat dem på många olika ställen och verkligen inte bara på skeptiska bloggar. Jag har ju dessutom med flera ”alarmerande” som SR inte heller har tagit upp.
  Visst är det subjektivt i hur man klassificerar dem och det är inte heller hugget i sten. Flera har jag funderat några varv kring.
  Dessutom ligger det ett rätt stort excelark som grund där det finns många kolumner och kommentarer (av mig).
  Men säg så här då, saknar du någon alarmerande forskarapport som SR inte har tagit upp?
  Nu menar jag inte om de finns eller inte, det vet jag redan, utan om den ska vara av viktig ur allmänsynpunkt för lyssnarna att ta del av.

 65. Bim

  Stå på Lena.
  Att få kritik av Thomas P är en uppmuntran, ett bevis på att du är på rätt väg. 😀

 66. L

  #62, Alienna, ja den spelplanen var årets pekoral. Speciellt Rockströms resilienta tjat…

 67. Daniel Wiklund

  Du Lena tillför verkligen nåt, du är alltid läsvärd.

 68. Thomas Kaijser

  Hej Lena!

  Intressant inlägg.

  Vill bara påminna Dig om att Vetenskapsradion i ett inslag den 4 augusti hänvisade till en artikel ur Nature Climate Change som heter
  ”Recent Walker circulation strengthening and
  Pacific cooling amplified by Atlantic warming”.

  Som Du kanske minns så skrev jag till Sv Radio och kritiserade inslaget för att vara vinklat och för att inslaget inte med ett ord nämnde att den globala medeltemperaturen inte stigit på 17 år som var
  utgångspunkten för artikeln . I artikeln försöker författarna ge en förklaring med hjälp av den så kallade Walker cirkulationen.
  Ordet ”Cooling” som finns i titeln nämndes inte alls I inslaget.

  Jag skickade mitt brev till Sv Radio omkring den 6 august och la in mitt brev som kommentar i någon tråd på KU strax efter.

  Uppsatsen som dom refererade till skulle jag
  säga ligger mellan neutral och alarmerande –
  litet mer åt alarmisthållet.

  Thomas

 69. Thomas P

  Lena Vill du ha en längre lista på potentiellt intressanta artiklar hittar du en här:
  http://agwobserver.wordpress.com/

  Jag är inte så insatt i hela den väldiga litteraturen på området att jag tror mig kunna göra någon objektiv bedömning av vad som är relevant.

 70. Dilettanten

  Thomas P
  Du letar fel hos andra, vad har du rätt om?

 71. Dilettanten

  Thomas P
  Du letar fel hos andra, vad har du rätt om?

 72. tty

  bom #4

  ”Bishop Hill skriver om Oreskes &Conways senaste alarmistbok som förutspår bland andra värmekatastrofer att huskatten (och hunden och andra husdjur) år 2023 är utdöd i västerlandet pga supervärmespikarna som kommer då.”

  Vilket visar att Oreskes & Conway i varje fall inget vet om katter. I Australien frodas kattkräken även i de hetaste och extremaste öknarna med temperaturer regelbundet omkring 50 grader och har praktiskt taget utrotat alla mindre pungdjur.

 73. Thomas P

  tty #72 Om du bekymrar dig med att följa länken till Bishop Hill skall du finna att citatet som finns där på intet sätt talar om någon utrotning av hundar och katter. Det var snarare en cynisk observation av folks prioriteter att husdjuren värderades högre än människoliv: ” the infamous “year of perpetual summer,” lived up to its name, taking 500,000 lives worldwide and costing nearly $500 billion in losses due to fires, crop failures, and the deaths of livestock and companion animals. The loss of pet cats and dogs garnered particular attention among wealthy Westerners,”.

 74. HenrikM

  Det finns väl tre grundläggande saker som många anser motsäger CAGW (dock inte AGW):
  1) 18 år långa uppvärmningspausen
  2) Antarktisk havsismängd
  3) Avsaknad av den så kallade hot spot

  Man kan väl helt enkelt fundera om någon av dessa tre invändningarna har fått någon som helst rapportering hos SVT/SR. Även om de skulle vara falska/felaktiga så borde väl de vara intressanta att diskutera. Finns det någon rapportering om dessa? Om inte, är man då inte partisk? Är det inte så enkelt?

 75. Lars Cornell

  HM #74 Kortfattat och koncist, precis så är det. Det går givetvis att göra listan längre.

 76. Thomas P

  Tack för länken! Det är ju dock också ett urval och jag ser inte Curry och Lewis.
  Men jag ska titta lite mer på sidan när jag får tid.

 77. Lena #48

  Där har du säkert en delförklaring. Alltså utöver att mp-dominansen bland public service journalister är närmast bedövande så har dessa nog nästan alltid samma källor i sin tur. Och journalistiskt arbete är det ju knappast frågan om längre, utan mest re-rajts av sådant som andra redan har lagt fram. Skulle tro att BBC och The Guardina (i UK) och NYT i USA anses som väldigt ’högkvalitiativa’ källor. Dvs vad som stått att finna där skall betraktas som närmast oantastbart …

  Nu är det ju inte så, inte längre och speciellt inte rörande sk ’gröna’ frågor. Men många journalister verkar ändå (vilja?) leva kvar i den föreställningsvärld som skrået ånjöt för kanske 100 år sedan.

  Nu är de i bästa fall ngt bättre betalda bloggare (typ katt- och modebloggare) som har ett organisatoriskt paraply (redaktion) att verka under. De journalister som skriver om klimat och miljö (och vetenskap) är ju dels nästan aldrig skolade i ngn som helst naturvetenskap, och gör nog sin ’research’ ungefär just på The Guardian, NYT eller bloggar som RealClimate och SkSc … och nivån blir därefter också.

 78. Alienna

  Namnet på sajten Thomas hänvisar till – ”AGW Observer
  Observations of anthropogenic global warming” – talar sitt tydliga manipulativa propagandaspråk…

  Man vill ge sken av att faktiskt ”observera” något som man inte observerar/t.

 79. Men Thomas #73

  Ditt citat var ju med redan i #4 i denna tråd. Och även länken!

  Och nej, man pratar inte om ’utrotning’ utan av att detta skall bli nya ’normaltillståndet’. Man siar också om följande:

  [S]urvivors in northern regions of Europe, Asia, and North America, as well as inland and high-altitude regions of South America, were able to begin to regroup and rebuild. The human populations of Australia and Africa, of course, were wiped out (p.33).

  .. bara några decennier senare. Och fler liknande profetior finns. Man verkar ju onekligen frossa i katastrof och massutrotning. Men de kanske också är cyniska på samma sätt menar du? Ja som att ’västvärlden’ förtjänar det.

  Som sagt, det finns ingen bortre gräns för vilken dårskap som eko-fascister kan besvärja upp för att stödja sina önskedrömmar. Och där verkar inte vara brist på sådana som gladeligen stödjer sånt där och när de kan …

 80. Sten Kaijser

  Hej,
  en enkel regel tror jag är att vetenskapsredaktionerna i första hand går på Nature och Science med förväntat resultat …

 81. Alienna #78

  Bra poäng, men det verkar vara en privatpersons blogg. Jag kollade nyss och han har ingen vetenskaplig bakgrund, men väl en kandidatexamen i datortekning (från 80-talet får man förmoda)

  Jag tror mer på en glad ej allt för kunnig amatör än någon aktivt manipulativ propagandaansträngning.

  Man kan få en ganska bra uppfattning av hur djupt tänkandet går när man läser på hans sida:
  Anti AGW Papers Debunked>/a>

 82. Alienna

  Jonas,
  Jag uppmärksammade bara själva rubriksättningen.
  Någon annan aspekt har jag öht inte tittat på.

 83. Sten #80

  Jo, men jag skulle tro att de snarare läser typ Science Direct eller ngt sådant, och därifrån tar sin sammanfattning av vad som skulle stå i de faktiska publikationerna. Men de skriver ju dessutom så sagolikt mycket tok, om just ’förnekare’ och ’tobakslobby’ och ’amerikans kristen höger’ ’kreationism’ ’plattjordingar’ mm …

  Och det har dom inte fått från några vetenskapliga publikationer.

 84. Korrigering, jag syftade nog snarare på ScienceDaily … eller om det finns fler liknande populärsammanställningar(!?)

 85. Jonas

  Ja kanske är det så att de endast läser vissa sidor som ex Science Daily, samt BBC och The Guaridan etc.

  På det viset kan ju vetenskapen och rapporteringen om den gå helt skilda vägar. Det kanske är precis vad som pågår eller vart fall har startat?

 86. Thomas P
  Listningen du länkade till visade sig vara mer intressant än jag först trodde. Flera rapporter handlar om PDO och AMO och andra påverkan. Han som har upprättat listan verkar ha gått på devisen ”de som inte är emot oss är med oss” utan att ens förstå att detta att framhålla PDO och AMO som att de har stor påverkan faktiskt motsäger en stor mänsklig påverkan under samma period. Eller ja, han har väl velat göra en låååång lista bara helt enkelt.
  Ja det verkar faktiskt finnas mycket intressant att inhämta där!
  Tack än en gång!
  😀

 87. Björn-Ola J

  Hur ska man tolka detta?
  Att det glädjande nog finns lite motstånd inom socialdemokraterna mot de värsta politiska klimatstollerierna? Romson tvingas backa!
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svidande-kritik-mot-romsons-klimatbesked_4018083.svd

 88. Stickan no1

  Intressant information om hur Kaspiska havets nivå beror på NAO
  ”Over the centuries, Caspian Sea levels have changed in synchrony with the estimated discharge of the Volga, which in turn depends on rainfall levels in its vast catchment basin. Precipitation is related to variations in the amount of North Atlantic depressions that reach the interior, and they in turn are affected by cycles of the North Atlantic Oscillation. Thus levels in the Caspian Sea relate to atmospheric conditions in the North Atlantic thousands of miles to the northwest.
  The last short-term sea-level cycle started with a sea-level fall of 3 m (9.84 ft) from 1929 to 1977, followed by a rise of 3 m (9.84 ft) from 1977 until 1995. Since then smaller oscillations have taken place”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_Sea

  Verkar nästan som en proxy för global temperaturförändring. Helt CO2 oberoende.
  Mer info om längre tidsserier här:
  http://web.archive.org/web/20110724171008/http://www.caspage.citg.tudelft.nl/project.html

 89. björn

  #86 ”Han som har upprättat listan verkar ha gått på devisen ”de som inte är emot oss är med oss”… eller så är han genuint intresserad av ämnet och skyggar inte reflexmässigt för alternativa modeller.

  Nu behöver vi en sammanställning av de olika klimatkänslighetsstudier som gjorts, jag skulle själv om jag kände mig kompetent nog. Det borde inte vara så förbaskat svårt att rent statistiskt vaska fram CO2 dubblings effekten ur all den klimatdata vi faktiskt har. Varför verkar det fortfarande finnas stor osäkerhet här? Jag kan ju inte statistik, men det måste ju finnas mängder med matematiker som skulle kunna göra ett handtag.

 90. Nils G

  Lena!

  Det är ofta intressant att läsa dina inlägg, du försöker alltid vara saklig.

  Den här studien vore intressant om det inte fanns två väsentliga brister. För det första är klassificeringen tveksam. De artiklar som du kallar lugnande verkar inte vara det. Nu kallar du dem i inlägg #52 för ”något lugnande” men inte heller det verkar stämma. Nu har jag inte läst alla artiklar men jag kollade på tre och några andra kände jag igen sedan tidigare. För att vara lugnande borde väl artikeln hävda att majoritetsuppfattningen är felaktig, att man har fel om uppvärmningen och havsnivåhöjningen Men finns det någon artikel som du klassificerar som lugnande som indikerar detta ?

  (Bl.a. tittade jag på NASA-artikeln som du nämner i #52. Den behandlar uppvärmningen av havet från 2000 meter djur nedåt och kommer fram till att den delen av havet inte verkar ha värmts upp. Däremot håller den med om (eller snarare tar sin utgångspunkt från) att havet där ovanför värmts upp. Man har uppenbarligen inte lyckats få värmebalansen att gå ihop till fullo även om havets uppvärmning mellan 0 och 2000 meter förklarar stora delar av den nuvarande relativt långsamma uppvärmningen av atmosfären. På vilket sätt är den lugnande?)

  Vi kommer då till den andra bristen. Om det finns någon artikel som indikerar icke-uppvärmning borde SR rapportera om den. Men de har rimligen ingen skyldighet att rapportera om den mycket stora mängd av artiklar som behandlar vissa detaljer inom klimatvetenskapen och som inte gör några anspråk på att komma med några sensationella upptäckter. Däremot finns bland de du kallar alarmistiska artiklar några som verkligen kommer med sensationella upptäckter och det är då rimligt att man rapporterar.

  Om man bortser från din kategorisering ger artiklarna dock samma bild som jag får när jag regelbundet läser phys.org. De artiklar som kommer om klimatet är antingen neutrala i den mån att de i stort stöder den gängse teorin eller alarmerande dvs antyder att det är värre än så. Någon enstaka antyder att uppvärmningen ligger i den nedre delen av det förväntade intervallet. Om det kommit någon som betvivlar uppvärmningen har jag missat den.

 91. Nils G
  Jag måste sova strax men ska gå igenom din kommentar lite nogrannare imorgon. Tack för saklig kritik i trevlig ton, sådana uppskattas verkligen.
  ”För att vara lugnande borde väl artikeln hävda att majoritetsuppfattningen är felaktig, att man har fel om uppvärmningen och havsnivåhöjningen Men finns det någon artikel som du klassificerar som lugnande som indikerar detta ? ”
  Jo jag inser att jag behöver beskriva min klassificering mycker tydligare men jag har inte tänkt emot AGW s a s utan bara att en rapport kan tänkas ha en lugnande effekt på publiken om den rapporteras på ett sakligt och korrekt vis.
  Men det är verkligen inte hugget i sten. Jag lade ju ut listan för att få sunpunkter.

 92. Helge

  Den som påstår att SVT/SR har rapporterat opartiskt och objektivt runt klimatfrågor har nog en väldigt speciell inställning till vad de orden betyder.

  Detsamma gäller för övrigt kärnkraft, Europakrisen, Ukraina, Syrien, IS, USA, Energiewende, osv, osv.

  Ska man överhuvudtaget komma i närheten av en någorlunda sammanvägd objektiv bild får man nog gå till många olika forum och media i utlandet. Ibland häpnar man över hur stora förstesidenyheter i utlandet, som definitivt påverkar oss, utelämnas helt i public service.

 93. Helge

  Klassificeringen kan vara ett problem eftersom i många artiklar först presenteras resultat som t.ex visar på en lägre klimatkänslighet, eller att arktis varit isfritt minst 7 ggr de senaste 10.000 åren, sen alltid tillägger i ett stycke ”därmed inte sagt att klimatförändringen är den största utmaningen vi har och vi behöver göra allt som står i vår makt att få ner koldioxiden”.

  Jag anser fortsatt att klimathotsöverdrifterna kommer att minska förtroendet på vetenskapen och media till den grad att det kommer att medverka till en ökad instabilitet i samhället. När man slutar tro på politiker, media och vetenskapen samtidigt är det klart inte bra.

  I utlandet litar man minst på politiker, i Sverige återförsäljaren…

  http://www.gfk.com/Documents/Press-Releases/2014/GfK_Trust%20in%20Professions_e.pdf

 94. Helge, du har helt rätt i datta. Men jag tror det sträcker sig längre ändå. De som väljer att göra ’klimatfrågan’ till en del av sin egen identitet (och sådana finns det många), de verkar anse att språket är till för att åstadkomma detta. Dvs att man skall få vrida och vända på det, införa bya begrepp, misshandla existerande, och lägga om orden så att konsekvensen blir (dvs låter som) om de har fog för sin agenda.

  Det finns massor av exempel där klimathotstroende och -anhängare försöker vrida till verkligheten enbart mha att språkliga konstruktioner, som gör att det iaf låter som om de har en poäng, dvs fog för sin agenda.

 95. Gustav

  Helge, #93:
  Håller med dig.

  ”därmed inte sagt att klimatförändringen är den största utmaningen vi har”

  Citatet ovan är enligt mig ett bra exempel på politisering av vetenskap. Det är forskarens sätt att ’kyssa korset’ så att man inte misstänks vara en överlöpare till skeptikersidan, för då äventyras forskningsmedlen. Bara att titta på UIs tråd om att LBs samröre med GWPF och sen enkel aritmetik av hur många forskningsråd OH sitter i. Oavsett om man är skeptiker eller inte så har man inte råd att förknippas med ’förnekarna’.

 96. Thomas Kaijser

  Hej igen Lena! Jag hade ju glömt att Ingemar la
  ut mitt brev på KU som inägg den 9 augusti.
  Thomas K

 97. Ingemar Nordin

  Nils G #90,

  ”Bl.a. tittade jag på NASA-artikeln som du nämner i #52. Den behandlar uppvärmningen av havet från 2000 meter djur nedåt och kommer fram till att den delen av havet inte verkar ha värmts upp. Däremot håller den med om (eller snarare tar sin utgångspunkt från) att havet där ovanför värmts upp.”

  Nja, ”kommer fram till” är kanske mycket sagt. Så vitt jag förstår så gör de ett ANTAGANDE att haven värmts upp på ett område (de södra oceanerna) där man har dåligt med mätdata. Men det centrala är ju att de tillbakavisar den annars omhuldade ”sanningen” att värmen gömmer sig i djuphaven. Har det rapporterats i PS?

 98. tty

  ThomasP #73

  Du förnekar dig inte när det gäller att förneka det oförnekbara. Läste du möjligen det här:

  ”The loss of pet cats”

 99. tty

  ”en enkel regel tror jag är att vetenskapsredaktionerna i första hand går på Nature och Science med förväntat resultat …”

  Jag läste för en tid sedan Svante Pääbos: ”Neanderthal Man – in search of lost genomes” där han säger att han redan tidigt i sin karriär på 90-talet tvekade att publicera sig i Nature (och Science) därför att de satsade på spektakulär men dåligt underbyggd forskning. Så problemen är vare sig nya eller okända.
  Päääbo är väl en av de få som har råd att säga sådant rent ut. Hans status inom DNA-forskningen är sådan att han kan kan publicera sig var han vill och när han vill.

  Boken är f ö mycket rekommendabel och jag tror den nyligen har kommit även i svensk översättning.

 100. Thomas P

  tty #98 Om du läser i texten om rapporteringen från en olycka ”the loss of human life…”, tolkar du då det som att mänskligheten utrotats? Det är för all del möjligt att det någon annan stans i boken framgår att hundar och katter utrotats, vad vet jag som inte läst den, men det framgår sannerligen inte ur det där citatet. Där är den rimliga tolkningen att det dog tillräckligt många hundar och katter för att folk skulle bli upprörda.

 101. Så Thomas, du vill alltså få Oreskes och Conway till att presentera rimliga scenarier, och du själv vill vara den som tolkar dessa som att vara just ’rimliga’ …

  Visst, för all del, be my guest, knock yourself out …

 102. Alienna

  ”I rapporten undersöks även hur de största svenska nyhetsmedierna rapporterar om forskning. Genomgången av artiklar och inslag i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro och SVT Rapports huvudsändning kl. 19.30 visar bland annat att grävande journalistik eller specialgranskningar om forskning inte alls förekommit under den undersökta perioden september månad 2002–2013.”
  http://v-a.se/2014/10/pm-20141016/

  Det ser ut att vara en undersökning som matchar trådens ämne.

 103. Thomas P

  Jonas #101 ”Så Thomas, du vill alltså få Oreskes och Conway till att presentera rimliga scenarier”

  Något sådant har jag aldrig sagt. Jag bara anmärkte på ett uppenbart felaktigt påstående om boken. Eftersom jag inte läst denna tar jag inte ställning till hur rimlig den är i stort.

 104. Nej, och min fråga var retoriskt menad också. Oreskes och Conway verkar vara närmast helt utflippade …

  Min förmodan är att de försöker mjölka den ’framgång’ som de fått av först Gore, och sedan resten av klimathotscirkusen och därefter deras ’Merchants of Doubt’ med ännu mer och värre av samma ..

  Men min pik om att du själv skulle kunna avgöra vad som är ’dem mest rimliga tolkningen’ av vad sådana aktivister menade när dom skrev dylika framtidsscenarier … den var allvarligt menad!

  (Naomi Klein försöker fö också tjäna mer pengar genom att haka på samma slags hysteri)

 105. Alienna

  Re: #103, Dom har redan ändrat texten på sidan… http://v-a.se/2014/10/fusk-och-fortroende-ny-rapport-om-mediers-forskningsbevakning-och-allmanhetens-fortroende/

  Nu heter det bl.a. :
  ”…I stället är det andra faktorer, såsom bostadsort, utbildning och mediekonsumtion, som tycks vara avgörande för hur stort förtroende människor har för forskning.”

  … och vilka frågor det är som analyserats, är raderade.

 106. Nils G

  Ingemar #97

  ”Nja, ”kommer fram till” är kanske mycket sagt. Så vitt jag förstår så gör de ett ANTAGANDE att haven värmts upp på ett område (de södra oceanerna) där man har dåligt med mätdata. Men det centrala är ju att de tillbakavisar den annars omhuldade ”sanningen” att värmen gömmer sig i djuphaven. Har det rapporterats i PS?”

  Det verkar som om du blandat ihop artikeln med Quantifying underestimates of long-term upper-ocean warming av Durack m.fl. Men bortsett från detta motsäger inte artiklarna att mycket värme har lagrats i övre delen av haven, över 2000 m djup. Det är väl det som är det ur en allmän synvinkel intressanta eftersom det motsäger hoppet om en paus i uppvärmningen.

  Därför kan jag inte se artikeln som på något sätt lugnande.

 107. Thomas P

  Ingemar #97 Påståenden att värmen gömmer sig i havet hittar du t ex här:
  http://www.skepticalscience.com/global-warming-stopped-in-1998.htm
  Notera hur man där talar om värme på 0-2000 meters djup. En artikel om att haven inte värmts upp på mer än 2000 meters djup kan naturligtvis inte motbevisa detta.

 108. Daniel Wiklund

  Det passar ju bra för dig Thomas P att leka kurra gömma. Det är ju en av de viktigaste vetenskapliga upptäckterna, att värmen gömmer sig i havet. Här uppe i Luleå har isen just lagt sig på fjärden, känns lugnande att värmen finns under isen. I dessa tider när man kan spela om allt kan man väl också spela om hur långt ner värmen gömmer sig.

 109. Alienna

  Thomas P,
  För att det skall gå att motbevisa någonting, måste det finnas ett ”bevis” att motbevisa.
  Förutsättningen för ett motbevisande – något annat ’bevis’ – saknas vad gäller djuphaven.

 110. Guy

  Alienna
  Jag tror det saknas bevis överhuvudtaget.

 111. Thomas P

  Daniel&Alienna Jag vet att ni bara vill hjälpa er sida efter bästa förmåga, men nu var mitt inlägg en kommentar till Ingemars påstående ”Men det centrala är ju att de tillbakavisar den annars omhuldade ”sanningen” att värmen gömmer sig i djuphaven”. Detta är alltså fel eftersom det rör sig om två helt olika områden av haven, över respektive under 2000 meters djup.

 112. Daniel Wiklund

  Du glider som vanligt undan. Och som vanligt så har du facit. ”Ni/du har fel måste väl vara dina vanligaste ord.

 113. Gustav

  Thomas P, #111:
  Det måste vara något jag missat at värmen gömmer sig i ythavet. Jag trodde inte det hade reagerat i tillräcklig omfattning och att det var därför man misstänkte djuphavet. Nu finns alltså mätvärden för att ythavet har värmts tillräckligt för att kunna förklara den uteblivna tempökningen i atmosfären?

 114. Ni som har följt detta under åren …. Kan ni komma ihåg ett enda tillfälle där Thomas P faktiskt erkänt att vad han påstått och hävdat, i genmäle mot skeptiska ståndpunkter, sedan inte höll? Att det antingen var fel, eller snarare en förhoppning än fakta? Att han har erkänt att skeptiska invändningar inte bara är rätt/befogade i ngn perifer detalj, utan att de faktiskt är centrala och viktiga i sakfrågan? Är det någon som kommer ihåg ngt tillfälle då Thomas P korrigerat sin ståndpunkt öppet. Backat från ngt som han först försökt men vilket var uppenbart fel?

  De exempel jag kan komma på är få och ffa futtiga småsaker. I den verkliga diskussionen om både klimatet, hur det fungerar och den sk ’klimatpolitiken’ har jag inte sett ett enda exempel på att han förmår släppa en (numera) ganska extrem dogmatisk partilinje …

 115. Kenneth Mikaelsson

  http://bobtisdale.wordpress.com/2014/10/17/there-is-a-wide-range-in-the-argo-era-warming-and-cooling-rates-of-the-oceans-to-depths-of-2000-meters/#more-7909

 116. Kenneth Mikaelsson

  http://bobtisdale.wordpress.com/2014/08/16/on-the-recent-record-high-global-sea-surface-temperatures-the-wheres-and-whys/

 117. Ingemar Nordin

  Gustav #113,

  Alldeles rätt. Jag återkommer med ett kort inlägg om detta i morgon eftermiddag.

 118. Gustav

  Jonas N, #114:
  Nej jag kan inte minnas att TP backat eller medgett något fel genom åren. Däremot har han vid flertalet gånger påpekat fel hos AGW-förespråkare. TP brukar ofta beskylla skeptiker för att inte gå i clinch med varandra men jag tycker itne det behövs hos ”svaranden” i detta mål. Det är käranden som försöker driva igenom något och har gjort det rätt framgångsrikt hittills.

 119. Thomas P

  Gustav&Jonas Skall ni ta och börja diskutera om snarare än med mig tror jag att jag drar mig ur igen. Ni vet ju så mycket bättre vad jag tycker och tror än jag gör själv så min närvaro är rätt överflödig.

 120. Thomas, du har under åtta år haft möjligheten att delta diskussioner om olika relevanta sakfrågor.

  Du har (enligt mitt tycke) alltid strävat mot att komma bort från de centrala frågorna. Men på senare år har det blivit extremt tunt även med sånt, utan nästan bara gnäll, fjantiga anklagelser och larvigt ordvrängeri. Och du har undvikit i stort sett alla sansade frågor.

  Du har alltid varit välkommen att börja uppträda seriöst. Och många har aktivit försökt uppmuntra dig till sådant. Varför du hellre gör det du gör, det vet bara du …. (men jag brukra utgå från att folk tar till de bästa ’argumenten’ de har kvar)

 121. Gustav

  Thomas P, #119:
  Jag tycker det vore synd om du drog dig ur även om det såklart står envar fritt. Jag tycker det finns alldeles för få forum där skeptiker och AGW-anhängare kan mötas och du är en av få som besöker denna blogg vilket berikar debatten! Sen har jag en hel del skilda åsikter än dig och tycker inte att du har en vetenskaplig approach i alla frågor. Det jag brukar tjata om är ju om utsläppsscenarierna men det är en milsvid skillnad på ditt uppträdande och skribenterna på UI. För dem räckte det som bekant med att jag hållt med Jonas N på denna blogg för att jag skulle bli portad från UI.

 122. Thomas P

  Gustav #121 ”Jag tycker det vore synd om du drog dig ur…”

  Varför då? Det är ju inte som om du läser vad jag skriver vilket bevisas av ditt påstående ”Nej jag kan inte minnas att TP backat eller medgett något fel genom åren” vilket var uppe för inte länge sedan i en tråd där jag gjort detta tidigare *i samma tråd*. Inte heller gör du minsta ansats att titta i de länkar jag ger vilket bevisas av din fråga i #113. Nej, du och Jonas N passar nog bättre i samma sandlåda där ni kan fantisera ihop vad ni vill, ni är samma andas barn.

 123. Gunbo

  Gustav #121,

  ”Sen har jag en hel del skilda åsikter än dig och tycker inte att du har en vetenskaplig approach i alla frågor.”

  Och det ska DU säga som inte ens ”orkar” kolla vetenskapliga artiklar utan förlitar dig på ”vetenskapsgeniet” Jonas!
  Ursäkta, men jag smäller av!

 124. Gustav … Thomas brukar ju också försöka dissa mig. avfärda mig, hävda saker om mig som han har noll fog för, och är närmast livrädd för att debattera i sak med mig. Så så stor är inte skillnaden …

  Men han vågar sig utanför inhängnade reservat, det är iaf ngt … Som sagt, synd att han inte bättre nyttjar den friska luften här 🙂

 125. Gunbo, hade du ngt vettigt att säga? Eller mår du också bara mest dåligt pga att du inte kan argumentera i sak mot mig eller beslå mig med att att jag har helt fel?

 126. OK, det verkar som du inte hade ett smack (vettigt) att säga. Gott så, det är ju så vi lärt känna dig och dina inhopp här, Gunbo … men kul iaf att du hoppar in emellanåt och markerar detta, som tex i #123

 127. Gustav

  Gunbo, #122:
  Nu får du förklara dig. Tänker du en vetenskaplig approach som att man läser vetenskaplig litteratur i ALLA frågor? Jag har gång på gång upprepat att jag förlitar mig på vad majoriteten av vetenskaplig litteratur säger, utom möjligtvis i mitt eget fackämne. I de områden jag är lekman är jag mycket tacksam för den förmedlingstjänst som du, Jonas N och Thomas P tillhandahåller på denna blogg. Måste dock säga att Jonas N verkar göra ett markant bättre jobb än andra eftersom hans läsförståelse verkar synnerligen god. Det verkar som om det läses slarvigt på flera håll och när Jonas N då rättar så är det ovärderligt för en lekman. Håller du med?

  Jonas N har aldrig utgett sig för att vara ett vetenskapligt geni, hoppas du instämmer här också? Det skule ändå knappast vara vad denna blogg behöver. Har inte sett att LB lämnas särskilt mycket respekt med sin meritförteckning? Och om Jonas N skulle ha varit ännu en uppfinnarjocke med egna teorier skulle han ha varit helt ointressant. Nej, i nuläget gör han tor nytta enbart genoma tt verkligen läsa igenom länkar som bl.a. du och TP postar (och i en hel del fall verkar ha missförstått, självklart utan att berömma Jonas N för att han hjälpt er med feedback). Ta det där med hur UI oc TP tolkade en skeptikers text om IS som antimuslimsk. Har inte hört några rättningar där inte…

  Var det förresten inte Christopher E som kom med en länk som jag ”förlitade” mig på? Vilket # avser du?

 128. Gustav

  Gunbo, #123:
  Där här tycker jag var dåligt uppförande Gunbo. Du kommer in och pinkar på Jonas N och när du sedan får omfattande svar så försvinner du. Väldigt provocerande och dåligt uppförande.

 129. Mats

  Jag läser detta forum med stort intresse, och förfäras också över hur PS och annan massmedia får hållas med att sprida ”sanningar”. Överallt är det likadant, och vad värre är så sprids detta även i skolorna, barnen indoktrineras i värsta Nordkorea-stil… Det är rena sovjetfasoner där Pravda är det enda rätta och inte får granskas!

  Stort tack till er som kämpar mot detta, och brukar själv referera till artiklar härifrån när jag diskuterar med vänner och kollegor om klimathotet. De flesta har ju ingen aning om att det de hört och läst faktiskt inte stämmer!

  Däremot tycker jag att det är trist och onödigt med den verbala armbrytningen som gärna uppstår här, det sänker också kvaliteten på forumet. Att det alltid finns bloggtroll som gärna aktivt strävar efter att sabla ner dem som tycker annorlunda, det går att leva med utan att det blir en ändlös diskussion.

 130. Pär Engström

  Min sociologiska sammanfattning av klimatdebatten är att det handlar om en kamp om att definiera sanningen. En vetenskapligt positivistisk uppfattning är att det finns en objektiv sanning, en vetenskapligt socialkonstruktivistisk uppfattning är att det kan finnas flera subjektiva sanningar.

  Om Stockholmsintiatiativet hävdar en vetenskaplig objektiv sanning och Uppsalainitiaitvet hävdar en annan vetenskaplig objektiv sanning har vi två objektiva sanningar. Men om en sanning ska betraktas som objektiv behövs en gemensam referensram som kan avgöra vilken av de två sanningar, Stockholmsinititiativets eller Uppsalainitiativets, som är sann.

  Kampen om att definiera sanningen om klimatet kommer därför att fortsätta på bloggar av professionella bloggare.

  Inom universiteten har professionella klimatforskare kommit fram till en sannning som merparten av forskarna just nu sluter upp bakom. Eller far jag med osanning om det sistnämnda?

 131. Mats G

  130
  Pär Engström

  Problemet är att du inte kan tolka vetenskap. Antingen så vet du eller inte. Och modig är den som säger att den inte vet. Och förmodligen ett steg närmare sanningen. Att det blir så snurrigt är att folk fyller ut luckorna i kunskap med rena fantasier eller hot.

  ”vetenskaplig objektiv sanning ”

  Att man överhuvudtaget uttrycka sig så säger det mesta.

 132. Lasse

  #130
  Kampen om sanningen pågår säger du samtidigt som du senare hänvisar till universitet och en sanning som dessa kommit fram till.
  Sanningen är att universiteten inte är fullt finansierade och därmed beroende av att söka medel för att fortsätta sökandet efter sanningen. Just nu finns det medel eftersom katastrofalarmen avlöser varandra. Alarm som bygger på modeller som snart nog ligger utanför konfidensintervallen! Detta eftersom förståelsen är ofullständig-sanningen finns ej i ett kaotiskt system!

 133. Pär Engström

  # 131 och #132
  Sannolikt ligger det något sant i vad ni säger.

 134. Palle136

  Apropå Public Service så kunde jag inte låta bli att skoja lite med flickorna på Klotet…:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5998079