Vad får vi veta?

En svensk som inte är intresserad av klimatfrågan utan bara följer med sin tid genom dagspress och etermedia kan knappast räkna med att få sig en eller annan alarmistisk artikel om stigande havsnivåer, framtida stormar eller tropiska sjukdomar som kommer att hemsöka oss. Den som är något mer intresserad och följer det populärvetenskapliga får ibland veta att det kommit en ny spännande (eller kanske helt avgörande) artikel, något som även kan hända den som inhämtar sin information om världen från nätet.
Om det är en artikel som uppmärksammas i svenska media så är det naturligtvis en artikel som stöder IPCC och som förmodligen har publicerats i Science eller Nature. Om den uppmärksammas i bloggosfären så är den med största säkerhet inte publicerad i Science eller Nature. Vanligtvis har den publicerats i en något mindre inflytelserik tidskrift, d.v.s. en som i dagens bibliometriska värld anses ha en lägre ”impact factor”.
Det vanliga är också att om den når media så förutsätter den att vår användning av fossila bränslen kommer att leda till uppvärmning, d.v.s. att den förutsätter AGW (Antropogen Global Warming eller på svenska Av Människan Orsakad Global Uppvärmning) och för att väcka uppmärksamhet så antyder den att uppvärmningen kan bli ännu större och gå ännu snabbare än vad ens IPCC ansett som troligt, eller så handlar det om en hittills icke tillräckligt uppmärksammad oönskad konsekvens av att det blir varmare.
Eftersom jag just nu inte tänkt särskilt på någon speciell och nyss uppmärksammad artikel så gick jag till hemsidorna för Science och Nature och hittade bland annat en artikel i Science som talar om behovat av mer forskning om Arktis. Utgångspunkten är att Arktis kommer att förändras drastiskt under de närmaste fem till tio åren, eftersom man förutsätter att uppvärmningen och isavsmältningen kommer att fortsätta.
Det som vanligen uppmärksammas i bloggosfären är istället artiklar som tonar ner hotet från koldioxiden, vanligen genom att argumentera för att alternativa förklaringar till uppvärmningen under de sista decennierna av 1900-talet har underskattats.
Det finns som bekant flera goda skäl till att misstro koldioxidhypotesen (d.v.s. att det är koldoixdhalten i atmosfären som bestämmer jordens medeltemperatur). En är att enligt vad borrkärnmor från Grönlands och Antarktis landisar har berättat så har visserligen koldioxidhalt och medeltemperatur följts åt åtminstone under den sista årmiljonen, men det har (hittills?) alltid varit temperaturen som ändrats först och sedan har koldioxiden följt efter några hundra år senare. En annan är att trots att koldioxidhalten fortsatt att stiga så har temperaturen haft svårt att hänga med.
Vill man ifrågasätta koldioxidhypotesen så är det lätt att hitta tänkbara alternativ. Eftersom jordens medeltemperatur kan sjunka 0,3 grader när en kraftig El Niño övergår i en La Niña så är det ju uppenbart att haven har en förmåga att värma eller kyla atmosfären, men att fullt ut kvantifiera effekterna av sådana system som ENSO, PDO, AMO eller NAO är förmodligen ganska svårt.
Ett annat alternativ är att hävda att klimatförändringar i första hand beror på förändringar i solaktiviteten. Detta är också en hypotes som har ett ”historiskt stöd” eftersom perioder med hög solaktivitet varit varma medan de med låg solaktivitet varit kalla. Svagheten med denna hypotes är att det varit svårt att hitta ”en mekanism”. En teori om hur en sådan mekanism skulle kunna fungera är den som lanserats av Henrik Svensmark.
Utgångspunkten för Svensmarks teori är att kosmisk strålning ger upphov till laddade joner i atmosfären. Dessa fungerar i sin tur som kondensationskärnor för molnbildning. Detta skulle kunna innebära att mer kosmisk strålning ger mer moln och därmed ett kallare klimat. Även om moln som vi alla vet kan vara både kylande (på dagen) och värmande (på natten), så var tanken att de i första hand var kylande. En konsekvens av denna hypotes är att sådant som påverkar mängden kosmisk strålning som når jorden också påverkar klimatet.
Det är här som solaktiviteten kommer en in. En aktivare sol innebär en starkare solvind som skyddar de inre planeterna från den kosmiska strålningen vilket ger ett varmare klimat, medan en mindre aktiv sol, som under Maunder-minimit mellan 1645 och 1715, leder till ett kallare klimat.
Eftersom kosmisk strålning lär ha sitt ursprung i supernovor, d.v.s. exploderande stjärnor så blir den extra stark när det är stjärnor nära oss som exploderar. Detta innebär att om det finns gott om stjärnor i vår närhet så kan den kosmiska strålningen bli starkare. Detta innebär att även solens, och därmed hela planetsystemets, läge i vår galax skulle kunna påverka klimatet på jorden. Detta är idéer som förutom av Svensmark också framförts av den israeliska astronomen Nir Shaviv. En artikel som tar upp dessa teorier finns här.
Svagheten i dessa teorier är att det är svårt att uppskatta hur starka effekterna kan vara, något som lett till att de som försvarar koldioxidhypotesen med olika medel försökt att tona ner betydelsen. När det gäller att försvara teorierna så har det visserligen gjorts försök, bland annat vid CERN, att påvisa en effekt av kosmisk strålning på molnbildning, men det är främst genom historiska samband mellan jordens klimat och solaktivitet (under några årtusenden) eller läge i Vintergatan (under årmiljoner) som man sökt påvisa effekten.
Det måste naturligtvis också framhållas att den som verkligen är intresserad av klimatfrågan bör ha klimatupplysningen.se bland sina favoriter.
Och därmed lämnar jag det allmänna och övergår till det personliga.
Som jag ofta brukar påpeka så var det främst två skäl till att jag tidigt (någon gång strax före eller strax efter millennieskiftet) började ifrågasätta koldioxidhypotesen. Det ena var att jag in- eller ansåg att alla försök att ersätta fossila bränslen med biobränslen var meningslösa och människofientliga, det andra att jag var övertygad om att havens roll var underskattad.
När det gäller biobränslena känner jag att det är fler och fler som kommit till samma insikt, så att till och med IPCC nu varnar för dem. När det gäller havens roll så tror jag att det återstår mycket att göra. Sådan forskning är betydligt viktigare än alla dessa undersökningar som förutsätter att uppvärmningen fortsätter och försöker att hitta negativa konsekvenser.
Det finns dock en typ av AGW-trogna artiklar som jag älskar att läsa. Det är sådana som visserligen medger att det växer bättre, men som på ett eller annat sätt försöker att hitta en negativ vinkling. Då vet jag att vi håller på att vinna.
Till sist – kom ihåg att en tidig vår är ett tecken på klimatförändring
medan en sen vår bara beror på dåligt väder.
Tillägg: Ordförklaringar. ENSO står för El Niño Southern Oscillation och beskriver främst ytvattnet i östra Stilla Havet.
PDO står för Pacific Decadal Oscillation och handlar främst om en variation av ström- och vädersystem i norra Stilla Havet. Det finns två faser, en ”värmande” och en ”kylande”, som båda brukar vara i ungefär 35 år.
AMO står för Atlantic Multidecadal Oscillation och kan sägas vara en motsvarighet i Atlanten till PDO.
NAO står för North Atlantic Oscillation och beskriver samband och förändringar av ”ett lågtryck söder om Island” och ett ”högtryck över Azorerna”.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik Berg

  Bra initiativ med ordlistan. En nyfiken lekman som tittar in för första gången kan lätt ge upp om han överväldigas av akronymer. Budskapet är viktigt men när det gäller hur många man når/vill nå så spelar presentationen stor roll.

 2. Peter F

  ”…eller så handlar det om en hittills icke tillräckligt uppmärksammad oönskad konsekvens av att det blir varmare”
  Och här är ”alla” konsekvenser. En galen värld vi lever i.
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 3. Mats G

  Alltså!
  Det här med felaktiga åsikter.
  Vad jag förstår finns det inga felaktiga åsikter/tankar. Det finns egentligen bara olika perspektiv(och utgår från tankar förstås).
  Det problematiska blir när tankar genomförs i praktiken. Ockupera Ukraina/koncentrationsläger/tvångssterilisering/Slaveri. Det finns mycket dumheter människor kan göra mot varandra.
  Men så länge det finns i tanken så skadar det ingen. Vissa blir kränkta. Javisst. Men jag tror att i ett öppet samhälle så behöver man nog jobba mer med sig själv om man blir lättkränkt.
  Så till demonstrationen i Jönköping på 1:a Maj. För det första alla protester mot den gjorde att de verkligen kom i fokus. Vissa svaga individer komma tycka detta är cool. Det innebär sannolikt en liten ökning medlemmar ett tag.
  Så… Demonstrationsrätten. Den är en grundlagsskyddad rättighet.
  Det började redan några veckor innan när olika typer av muppar började dyka upp i radion och tycket polisen skulle stoppa demonstrationen skulle genomföras överhuvudtaget. Det framgick av många olika anledningar att dessa var ovan med svenska rättigheter.
  Motdemonstration är egentligen också en demonstration och är också grundlagsskyddad. Sen kan man ha åsikter om att de bör hållas separerade.
  Kyrkans åsiktsförtryck. Kyrkan i Sverige är, eller borde, vara opolitisk. Sveriges statsreligion är sekulärism. De skall inte störa en grundlagsskyddad rättighet. Punkt!
  Slutligen. Om nu denna specifika demonstration i Jönköping skulle bryta mot lagar. Ex hets mot folkgrupp så skall man anmäla det till polisen. Det är så det går till i ett öppet samhälle och en demokrati för er som inte visste et. Och det verkar det finnas en hel del av tyvärr. Alla ni som stör en Grundlagsskyddad rättighet. Skäms! Det här är Sverige, inte bananrepubliken Långtbortistan

 4. Thomas P

  ”En är att enligt vad borrkärnmor från Grönlands och Antarktis landisar har berättat så har visserligen koldioxidhalt och medeltemperatur följts åt åtminstone under den sista årmiljonen, men det har (hittills?) alltid varit temperaturen som ändrats först och sedan har koldioxiden följt efter några hundra år senare.”
  Det här framförs ofta, men vad är det egentligen tänkt att bevisa bortsett från den triviala observationen att det inte fanns någon tidigare civilisation som brände stora mängder fossilbränslen?
  Symptomatiskt också hur Kaijser hela tiden talar om ”koldioxidhypotesen” utan att med ett ord berör hela den teoretiska bakgrunden till denna. Han får det att låta som något man plockat ur tomma intet.
  ”Även om moln som vi alla vet kan vara både kylande (på dagen) och värmande (på natten), så var tanken att de i första hand var kylande.”
  Om uppvärmningen skulle orsakas av färre moln borde vi alltså se varmare dagar och kallare nätter. Gör vi det? Nej, nätterna blir varmare snabbare än dagarna vilket stämmer väl med koldioxid som orsak eftersom denna försvårar för värmen att lämna jorden.
  ”Det finns dock en typ av AGW-trogna artiklar som jag älskar att läsa. Det är sådana som visserligen medger att det växer bättre, men som på ett eller annat sätt försöker att hitta en negativ vinkling. Då vet jag att vi håller på att vinna.”
  Det var ju ett öppet medgivande att du inte är intresserad av att lära dig något nytt, bara att få bekräftelse på dina fördomar, även om som visas här denna bekräftelse kan ta sig väldigt bakvända former.

 5. Kenneth Mikaelsson

  Det händer mycket i världen idag…
  en kul sida med mycket ”matnyttigt”
  http://www.suspicious0bservers.org/
  https://www.youtube.com/channel/UCTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

 6. Kenneth Mikaelsson

  Och en smart en…
  https://www.youtube.com/watch?v=6R26PXRrgds
  kommer in på det med kosmisk strålning.

 7. Daniel Wiklund

  Galilei skrev att Gud uppfann universum för att utmana våra intellekt. Det hade han helt rätt i,men det verkar finnas många skarpa intellekt(med gudomliga förmågor) bland dom som vet vad som händer om ett visst antal år om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser. När han försökte bevisa att jorden rörde sig runt solen så kunde han ibland inte låta bli att skriva att ”dårskallarnas antal är stort”. Undrar vad Galilei hade haft för uppfattning om han verkat idag?

 8. Thomas P

  Jag noterade förresten att min undran i #4 också dök upp som punkt 7 i Spencers lista över dåliga argument:
  http://www.drroyspencer.com/2014/04/skeptical-arguments-that-dont-hold-water/

 9. Hej Thomas,
  jag tror att jag några gånger i inlägg givit ”den förenklade teorin” bakom koldioxidhypotesen, så att jag tycker inte att jag behöver redogöra för den i varje inlägg.
  När det gäller frågan om artiklar som visserligen medger att det växer bättre, men som försöker att hitta en negativ vinkling av detta faktum så kommer jag att fortsätta att läsa med glädje. Vad tycker du att jag ska lära mig? Är det en fördom att det växer bättre?
  Att förändringar av koldioxidhalt alltid följt efter koldioxidhalt bevisar naturligtvis ingenting – men det är inte jag som har bevisbördan. Enligt min uppfattning är det de som med klimathotet som argument vill tvinga på hela världen sin vilja som har bevisbördan.

 10. Slabadang

  Thomas P!
  Du låtsas ju alltid glömma i vems knä bevisbördan ligger. Ett öde du delar med hela klimathotarkonkarongen som med sina klimathotsteoretiska beräkningar räknat precis käpprätt åt helvete på i princip ALLT havsnivåer, temperatur, oväder. glaciärer Antarktiska och världens isar. Inte en enda siffra rätt eller ens med rätt tecken nån stans! Du borde ta initiativ till och tillsätta en haverikommission för hela den politiserade klimatvetenskapen istället för att hacka på seriösa debattörer och välgrundade argument. Självkritik är ett ord du inte ens kan ha hört tidigare : Att låtsas att du företräder nån typ av högre klimatvetenskaplig förståelse är numer skrattretande!

 11. Jarek Luberek

  Talesättet
  They treat them like mushrooms: keep in the dark and feed them bullshit,
  Sammanfattar läget rätt väl.

 12. Björn

  Det man inte får veta är att vi kanske är på väg mot en snabb avkylning av jorden. Man börjar nu först förstå att förlorad energi i det spektrala området som har mindre våglängd än 400 nm, har stor betydelse för uppvärmning i stratosfären och därmed påverkan på troposfären genom s.k ”top-down” mechanisms. Solen är nu på väg att förlora energi i detta våglängdsområde som omfattar UV. Läs nedanstående länk och begrunda:
  http://theresilientearth.com/?q=content/earths-climate-follows-suns-uv-groove

 13. Bim

  Thomas P # 4
  Dina evinnerliga enögda kommentarer får det att låta som om du har facit om den globala uppvärmningen, eller klimatförändringen eller vad du nu vill kalla din teori. För det är väl ändå en teori du är med och predikar?
  Så länge det är en teori som verkar vara så osäker att knappast några av dina och andra klimatalarmisters domedagspredikningar vill rätta sig efter era spådomar, så får man väl ändå förmoda att du liksom alla andra famlar omkring i ett vetenskapligt konstaterad osäkerhet.
  Det är väl det enda som är säkert när det gäller AGW-läran. Eller anser du att 95% säkerhet betyder att ni vet.
  För mig som nog är mer praktiskt lagd än vad du är betyder det att inte veta.
  Om du färdas i från en punkt till en annan och inte vet avståndet så kan du ju knappast påstå att nu har vi avverkat 95% av sträckan. Men så är ju ert resonemang.
  Jag har inga som helst teorier om klimatet och har ingen anledning att ha det, men jag vet instinktivt när ni svamlar, kanske för att jag är tillräckligt gammal och för att jag hunnit se och även lärt känna många högt uppsatta personer för att ha upptäckt att en hel del av dem tänker så ologiskt att jag blir förundrad att de nått de positioner som de gjort.
  Dessutom som småföretagare har jag upplevt vänstervågen från 60, 70-och 80 talet där varenda företagare som försörjde gänget som befolkade alla teatrar och alla kulturyttringar och som spydde sin galla över oss som var de som höll ihop landet.
  Om , så som ni gjort, skrämmer, ljuger och beskattar folk för att ni har en teori om kommande katastrofer så är det ni som har bevisbördan, ni som har ansvaret och ni som bär skulden för alla resurser som slösas bort i onödan.
  Och att du i arbetsför ålder har tid att hänga här på bloggen och leverera tio femton gnälliga kommentarer på varje inlägg får mig att anta att du är betald för jobbet eller alternativt inte ha så värst mycket annat att syssla med.
  Märkligt är det i vart fall.

 14. Christopher E

  #8
  Kanske inte så vist att peka på Spencer nr. 7 att visa på ett ”dåligt argument”. Eftersom han felaktigt tror att det går att avgöra ur Vostok-kärnan att koldioxidhalten aldrig ändrats 2 ppm/år förrän nu, är det ju Spencer själv som gör ett dåligt argument.
  Sedan är det ju lite kul att det bedyras hur ointressant det är för AGW-hypotesen att klimatet styr koldioxiden och inte tvärtom i de långa tidsserierna, samtidigt som AGW-falangens skademinimeringsgrupp rycker för att försöka bortförklara eller omdatera bort denna olägenhet ur iskärnorna.

 15. Pelle L

  Nu, när det redan har blivit lördag, tar jag mig lite friheter.
  Och jag tycker att det är tråkigt att ni inte uppskattar skönheten i Thomas P:s kommentarer.
  (Minns jag fel att någon här kallade honom termostatpalmen?)
  Jag kommer i alla fall mest att tänka på huvudpersonen, inte artisten alltså, i detta mästerverk:
  https://www.youtube.com/watch?v=S9CuZbwqajA

 16. Pär Green

  15 Pelle L 2014/05/03 kl. 01:39
  ”Och jag tycker att det är tråkigt att ni inte uppskattar skönheten i Thomas P:s kommentarer.
  (Minns jag fel att någon här kallade honom termostatpalmen?)”
  Du har ytterst personlig bedömning att uppskatta ”trollens” ”TROLL”!
  TermostatPALMen var för mig en ny men kul uppgift!
  Tack för den.