Ungas kunskapsbrist förvånar

Miljöaktuellt berättar om en undersökning som Energimyndigheten gjorde 2008 och som tyder på att svenska ungdomar har väldigt dålig koll på energiområdet. Tydligen kunde 40 procent av 15-åringarna inte nämna en enda förnybar energikälla. KVA och IVA ger därför ut boken ”Energi – möjligheter och dilemman” i en reviderad nyutgåva. Den gavs ut första gången 2007 och blev väldigt populär hos lärare och allmänhet för sin vetenskapliga grund och sitt pedagogiska upplägg.

Jag önskar att samma inställning gällde klimatfrågan. Hur många skolungdomar får idag korrekt information om klimatförändring? Hur många lärare försöker banka in klimathotet i huvudet på eleverna? Hur många lär ut kritiskt tänkande? Och hur många lär i stället ut grupptänk?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Jag skulle vilja rekommendera bloggen Andas Lugnt, avsnitten om energi och vindkraftverk. Där finns massor att lära.

 2. Labbibia

  En god vän till mig berättade häromdan att hans barn (som går i 7:e klass) fick ”förmånen” att se Al Gore´s film i skolan.
  Pojken hade tydligen sagt till läraren efter filmen……””Global Warming”?  Det kan man inte tro när man tittar ut genom fönstret!”  🙂

 3. Jonas B

  Labbibia #2 > hälsa din kompis att han kan vara stolt över ungen sin.

 4. Tomas

  Labbibia: Hoppas pojken fick lära sig skillnaden mellan klimat och väder.

 5. István

  LW ( Lobal Warming ) i stället för GW.
  Det är vad vi bevittnar.

 6. Labbibia

  Jonas B # 3

  Det ska jag göra.

  Tomas # 4

  Klimat är väder i ett längre perspektiv.
  Och precis som i ”Kejsarens nya kläder” så verkar det som om barn ibland kan se det vuxna inte kan……

 7. Robert Pettersson

  Lite har förändrats i skolan när det gäller presentation av partsinlagor. På 60- och 70-talet märkte jag tydligt av det som
  senare blev begreppet ”politiskt korrekt”. Jag gratulerar de unga idag till att gammelmedia fått konkurrens. Det kanske inte blir lättare att tänka själv, men möjligheten blev större.

 8. Eftersom naturvårdsverkets och naturskyddsföreningens informationsmaterial är mer än vanligt förekommande i skolans värld och de flesta lärare inte har haft tid/velat/vågat/varit självständiga eller kunniga nog att skaffa sig en egen uppfattning så är säkerligen den absluta majoriteten av eleverna effektivt ”klimatmedvetna”. Det gäller både grundskolan och gymnasiet. 

 9. Labbibia

  Ann L-H
  Apropå Naturvårdsverket…..
  Jag var inne på deras sajt för en stund sedan. De har en sida där de beskriver hur IPCC arbetar.
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Forskning/Var-forskning/Forskning-om-klimat/Annan-forskning-om-klimatets-forandring/FNs-klimatpanel-IPCC/Sa-har-arbetar-IPCC/

  Där står så här om ”peer-review” och hur IPCC ”granskar” det som sedan publiceras:

  ”…..IPCC:s interna granskare är de forskare som länderna nominerat som författare men som inte blivit uttagna som författare. Dessa namn kvarstår på en lista som IPCC tillfrågar när ett första utkast av rapporter ska granskas.

  Efter en första intern vetenskaplig granskning sätter cirka 30 forskare ihop en Summary for Policymakers (SPM) som sammanfattar de viktigaste resultaten ur det cirka 1 000-sidiga underlaget av, huvudsakligen, granskade artiklar. Ej vetenskapligt granskade rapporter, industritidskrifter med mera, så kallad grå litteratur, får användas men de måste vara tydligt angivna och möjliga att granska i efterhand”….

  Hmmm……..sidan uppdaterades den 15 februari. Undrar om det är min ”fetning” här ovan som ändrats?

  Jag har mejlat dem och frågat, men lär väl knappast få något svar. 😉

 10. Labbibia #2

  Talför son, men med noll koll… 🙂

 11. Johan

  Uffeb #10
  Sonen ifrågasatte en dogm.
   
   

 12. AOH

  Labbibia   # 2
  http://climaterealists.com/index.php?id=5176&linkbox=true&position=1

  Astrophysicist Piers Corbyn, the head of Weather Action, told RT that:

  “Kyoto is of no importance whatsoever for the world’s well-being and I hope the Americans never ratify it. It is now meaningless and it has been overtaken by another meaningless jamboree, and I mean the Copenhagen agreement, or lack of it.”

  http://rt.com/Top_News/2010-02-16/climate-change-kyoto-failure.html
   
  Denna information och video skulle ha visats skoleleverna istället för Al Gore.
   

 13. Johan #11

  Aha. Du är bekant med sonen.
  Jag tror mer att det handlar om en rolig historia.

  En rolig historia som snarare illustrerar att det kan vara kallt på vintern ibland.

  Jag tvivlar på att sonen vet vad en dogm är…  😉

 14. Johan

  Om man tittar på SVT UR`s program t.ex Mega- Banderoll om klimat och har barn själv samt intagit en tveksam inställning till AGW blir man lätt illamående.
  Se själva..
  http://www.ur.se/Mediespelaren/Start/Barn/Mega/Mega-tv2/
  Eller titta på den pedagogiska handledningen till serien ”Klimatmonstret”
  http://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/101045_Klimatmonstret.pdf
  Jag kände mig nödd och tvungen att anmäla avsnittet om klimatet till granskningsnämden.
  Lika väl som Al Gores dokumentär  ”En Obekväm Sanning” blev dömd  i domstol för sina fel och överdrifter anser jag att UR på samma sätt överträder vad som är bra utbildning.
  Om barn bara får ensidig information som anses vara konsensus växer dom bara fast i dogmer som inte för någonting framåt.

 15. Johan

  Uffeb #13
  Behöver sonen veta vad en dogm är för att ifrågasätta den?

 16. magnus

  Undrar om fadern eller sonen tittar på OS och ser att det inte är extremt kallt på hela planeten samtidigt?

  Undrar om sonen känner till att det är sommar på södra halvklotet  när vi har vinter (många 7:e klassare vet inte det – och en hel del vuxna)

 17. Johan#14
   
  Helt rätt, det blir som med UffesB:s framtidsstudier, dom ledde inte heller framåt.

 18. Labbibia

  Uffeb # 10
  Nej. Han är 13-14 år gammal. Han har aldrig upplevt något liknande, varken vad gäller snömängd eller kyla. 
   Jag anser det vara ett ovanligt klokt ifrågasättande. Pojken tar inte det han matas med för givet. han klarar att tänka ”utanför boxen”
  Och nej igen Uffeb, det är inte en ”rolig historia” Det är en sann berättelse ur verkliga livet!

  Magnus # 16
  Se där några bra förslag till kunskap för eleverna.
   
  Istället matas de med Al Gores lilla hemsnickrade amatörvetenskap. Som gällandes för fakta och sanning.
  Bedrövligt! 

 19. magnus

  Labibbia

  hur förklarar man begreppen ”global” och ”30-årsperspektiv” för en 13 åring?

  inte helt självklart 🙂

 20. Labbibia

  Magnus # 19
  Där har du såklart en poäng. 😉

  ”Global” borde kanske en 13-åring kunna relatera till likabra som en vuxen, men 30-årsperspektiv….?
  Det är förstås en oändligt lång period för någon som inte kan komma i håg mer än max 9-10 år av sitt liv…..

 21. Johan #15

  Jo det tycker jag nog… 🙂

 22. Jonas B

  Magnus #19 > Jisses, du har ingen större erfarenhet av 12/13-åriga söner va? Själv brukar jag hävda att mannen står på den absoluta toppen i den ålder – medan vi fortfarande tänker med det huvudsom sitter på halsen och inte det längre ner.
  Begreppen ”global” och ”30-årsperspektiv” är inga som helst problem för en 13 åring, jag lovar!

 23. Micke

  Det blir lite tokig frågeställning eftersom att informera om förnyelsebara energikällor blir ren faktaläsning som Hallands åar eller Sveriges landskap. 
  Men vindkraft är ju en förnyelsebar kraftkälla som är väldigt omdebatterad inte minst här.  Så hur ska undervisningsmaterial som detta, vars initiativ hyllas, skrivas för att den inte ska uppfattas som kontroversiell av några? Och kan man göra skolböcker som gör alla nöjda?
  Ska det jämnföras med undervisningen i ”klimatfrågan” (i vilken energikällor också kan rymmas) så får man utgå från vems uppdrag skolan arbetar. Varje skola har i sin lokala arbetsplan ganska stor frihet att utforma själva undervisningen men det finns nationellt fastställda läroplaner och väljer man att avvika helt för vad uppdragsgivaren  och vetenskapen  säger får man nog lite att svara för. Det är de som anger den ”korrekta linjen”. Ingen skola eller enskild lärare kan köra sitt eget race med sin privata agenda oavsett om det gäller klimat, vindkraft eller om jorden är 4000 år gammal.
  Att i undervisningen säga att mänsklig aktivtet påverkar klimatet och att vi bör göra något åt det är inte kontroversiellt men däremot spekulera för långtgående i vad effekterna kan sluta i kan vara. Men sålänge den diskussionen ryms inom dokumenten ovanför kan inte skolan anklagas för att banka klimathot i huvudet eller lastas för att inte sköta sitt uppdrag, det utgår i grunden från demokratiska beslut!
  Men med det sagt så står det faktiskt i kursplanen för naturorienterande ämnen att:
  Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte minst gäller detta miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i undervisningen skapas en möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att använda naturvetenskapligt kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både som individer och som samhällsmedborgare.
  Ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl egen som andras argumentation, samt en lyhördhet och respekt för andras resonemang och ställningstaganden, är viktiga riktmärken för en demokrati och utgör centrala principer också för samtal och diskussioner inom naturvetenskapen. Centralt är synsättet att naturvetenskaplig kunskap är en mänsklig konstruktion och att den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut och åtgärder. Centralt är också att utbildningen lyfter fram ett brett spektrum av argument, t.ex. etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva tillsammans och använda naturen.

  Så det ger stor frihet, men att hävda att skolan ska behöva gå genom var enda lite pro/con argumentation i alla ämnen skulle göra undervisningen omöjlig, det ska in mer än klimat på schemat. Och att hävda att vetenskapen står och väger mellan två jämnstarka positioner om huruvuida människan påverkar klimatet eller inte hade varit direkt tjänstefel.

  Här är en amerikansk lärare som använder En obekväm sanning i sin undervisning, men har väl ändå en ganska neutral inställning gentemot sina elever.

 24. Rosenhane #17

  Oj vad du tjatar om mitt deltagande i ”Föreningen för Framtidsstudier” för bra många år sedan.

  Jag vet inte om föreningen fortfarande finns, men jag lovar dig att det stundtals var intressant att lyssna på diskussionerna.

  Marktelefonnät för snabb datakommunikation t ex…
  Prognoser över ”Peak oil” som de såg ut då… med åtföljande prisökningar.
  Medias roll i rapporteringen av framtida möjligheter…

  Men klimatet talades det aldrig om.
  Om det på något vis skulle ha gjort diskussionerna löljliga och ointressanta.

  Eller vad du nu menar?

  Mitt deltagande ledde framåt på så vis att jag blev klokare och äldre.

  I övrigt hade det nog ingen inverkan på framtiden.  😉

 25. Ok Uffe#24
   
  Nu är jag nöjd. 😉

 26. Off topic
  men en riktig godbit i energisparvansinnets genre:
   
  Halmstad kommun släcker all gatubelysning tre timmar varje natt och delar ut ficklampor till vårdpersonal och andra som nattarbetar.
  Vinsten är ca 35 kronor per år för varje kommuninvånare.
  Vad det sedan kommer att kosta med ökning av inbrott och våldtäkter mm. har man inte tagit med i beräkningarna.
   
  Beckmörkt i tre timmar per natt – Halmstad – http://www.hallandsposten.se

 27. Gunnar Strandell

  Ungdomar kan inte nämna en enda förnyelsebar energikälla.
  Finns det någon som kan det?
  Har energimyndigheten hittat en ersättare för solen?

  I mina ögon finns det hopp när ungdomar reflexmässigt inser att förnyelsebar är en maktfråga som handlar om  tidsperspektivet .

  Låt energimyndigheten fortsätta att fundera över om torv är förnyelsebar eller inte  men låt dem inte trakassera ungdomar för deras öppna sinnelag!

 28. Johan

  Uffeb #21
  Det kvittar väl vad det heter om sonen ifrågasätter ett påstående, i det här fallet Global Warming.
  Om det Är svinkallt och mycket snö kan sonen ju börja tvivla även om man inte vet vad en dogm innebär.
  Omvänt, vid en regnig och varm vinter skulle inte tvivlet eller ifrågasättandet infinna sig lika lätt, eller hur?

 29. Maggie och Gunnar Strandell
   
  Jag såg någnstans att 80% av  ungdomarna inte vet om Gustav Vasa levde före eller efter Jesus, det tycket jag är mer intressant.
  ”Förnyelsebar”  är ett av dessa politiskt korrekta begrepp som man  från rödvinslobbyn har försökt skapa magi kring.
  I själva verket ett innehållslöst slagord som i det sammanhang det används inte betyder ett skvatt.
  Den enda förnyelsebara energikälla jag kan komma på för ögonblicket är grisen Särimner.
  Och förstås kärnkraften.

 30. tty

  Labibbia #9
  Jag försökte kolla en äldre version i archive.org, men det finns ingen där. Det finns överhuvud taget inga arkiverade sidor från Naturvårdsverket efter juni 2008 (men mängder av äldre), så troligen har de aktiverat robots.txt för att hindra att äldre versioner arkiveras. Litet märkligt i sig.
  Labibbia #18
  Jag är 62 och jag har definitivt aldrig upplevt något liknande heller. Det var i och för sig ungefär lika kallt 1962/63 och 1978/79, men så här mycket snö (65 cm) har det aldrig varit här i Östergötland i min tid.
   
   
   

 31. Gunnar Strandell

  Rosenhanne #29
  Jag har hört så många säga att Jesus är här nu, så jag har full förståelse om ungdomarna ger ett korrekt diplomatiskt svar. 😉

 32. Jonas B #22

  ”Begreppen ”global” och ”30-årsperspektiv” är inga som helst problem för en 13 åring, jag lovar!”

  Jag tror dig…. 😉

 33. Johan #28

  Jo. Du har rätt i att vädret spelar stor roll för barnen. Men mest påverkas dom nog av föräldrar och lärare i skolan.. 😉 

 34. magnus

  Jonas B

  Visst kan man förklara orden utan problem, men kan man förstå
  (Jag tror att Labibbia hängde med på vad jag menade)

  Apropå global – Går det att förstå hur stor jorden är utan om man inte har vandrat (eller smöjligen seglat) jorden runt?

  Tveksamt om du frågar mig (jag har inte gjort det)

 35. magnus

  Jag ber om ursäkt för stavningen i samtliga av mina inlägg 🙂

 36. Ingemar

  Labbiba #9, citerar Naturvårdsverket: ”Ej vetenskapligt granskade rapporter, industritidskrifter med mera, så kallad grå litteratur, får användas men de måste vara tydligt angivna och möjliga att granska i efterhand
   
  Det där verkar ju inte stämma med IPCC:s egna instruktioner. ”Grå litteratur” får inte användas utom under mycket speciella omständigheter, t.ex. då det gäller att rapportera om interna dokument från företag och näringar som beskriver vad de gjort och planerar för åtgärder angående global uppvärmning och CO2. (Och att sådant är undantaget är ju ganska förståeligt) Men i alla andra fall, t.ex. då det gäller Himalayas glaciärer eller Afrikas jordbruk, så är det enbart peer-reviewed litteratur som gäller.
   
  Det verkar som om Naturvårdsverket lägger ut ren desinformation på sina hemsidor. Kanske borde de peer-reviewa dem lite bättre?

 37. Labbibia

  Ingemar # 36

  Du skriver:
  Det verkar som om Naturvårdsverket lägger ut ren desinformation på sina hemsidor. Kanske borde de peer-reviewa dem lite bättre?”

  Ja, det var ju nånting ditåt jag syftade. Det vore ju  väldigt intressant att se hur sidan såg ut innan den uppdaterades den 15/2.

  Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om ord som ” grå litteratur” har kommit dit nyligen.

  tty:
  Tack för ditt försök. Det ska bli intressant att se om jag får något svar på mitt mejl till dem.

 38. Christopher E

  Det är väl helt OK att ungarna inte kan nämna några ”förnyelsebara” energikällor. Det finns ju inga. Det är ju bara ett grönt propagandaord man uppfunnit för att lura i allmänheten att den dyraste energin är gratis… Lär dem det istället.
  All energi vi använder är kärnkraft, om än indirekt i många fall. Vanligast från fusion i solen (kol, olja och övriga biobränslen, vattenkraft, solvärme, solceller). Resterande energi är fissionskärnkraft, då med isotoper bildade genom fusion i novor och supernovor.
  Absolut inte ”förnyelsebara”. Men inte heller ”ändliga”, då energi inte kan förstöras. Bara bli mer oanvändbar för oss med tiden när entropin i universum ökar. Så håller det på tills universum upplöses i den stora tomheten.
   

 39. Christopher E

  Micke #23,
   
  En del du skriver i din kommentar här är ganska vettigt, men några synpunkter…
   
  Till att börja med, det finns inget försvar för att visa Al Gores propagandafilm i skolor. Det borde anmälas istället. Det är en politiskt skruvad film full av felaktigheter och alarmistisk hysteri. Ska Hollywood ta över naturvetenskaplig utbildning i våra skolor? Då kan de ju se ”Day After Tomorrow”, ”2012”, ”Jurassic Park” och ”The Core” också i skolsalen.
   
  Att däremot neutralt informera elever om att det finns en hypotes om att människan kan värma jorden på ett skadligt vis är inte bara OK, utan helt korrekt. Men att lära eleverna att vi ”måste” göra något åt det är direkt felaktigt med dagens kunskapsläge. (Lika fel som att elever på 1930-talet fick lära sig hotet från rasbiologi, dåtidens stora konsensusfråga). Att luta sig på demokrati är också diskutabelt. Kanske fanns det en majoritet av svenskarna som trodde på klimathotet innan alla skandaler kom i ljuset, men vi har aldrig röstat om saken. Och den majoriteten är troligen inte aktuell nu längre heller.
   
  Att vi inte ska lasta skolan för att de följer direktiv från politiker är väl en sak, men det hindrar ju inte att vi kan kritisera direktiven. Så det är sak samma. Att fortsätta tala om vad ”vetenskapen” säger när det nu för alla blivit tydligt att det inte finns någon konsensus i klimatfrågan känns mer än lovligt passé.  Det är ju snarare så att de vetenskapliga akademierna har en näsa för politikens önskan, snarare än tvärtom. Några akademier som tagit politisk ställning är inte ”vetenskapen”. Inte heller en klimatpanel som ljugit och fuskat för att föra fram ett fördefinierat budskap.

 40. För någon tid sedan råkade jag på biblioteket höra ett samtal mellan några gymnasieungdomar som förhörde varandra inför ett prov om klimatet. Eftersom jag själv varit både lärare och skolledare blev jag intresserad och kunde inte låta bli att flytta över till ungdomarnas bord för att höra vad de lärt ur för källor och vilka anteckningar de gjort på lektionerna.  Jodå, det var det vanliga AGW- och CO2-tramset. När jag berättade att det fanns andra teorier om klimatet än det som stod i läroboken såg de ut som fågelholkar.
  Efter en stunds samtal kom vi fram till att de på provet skulle svara som det stod i läroboken (för att rädda betygen) men att de sedan skulle kolla på sidor på nätet som jag tipsade om och ta upp en diskussion med läraren.
  Efter att ha kollat vidare på läroböcker både i grundskolan och på högskolan, kan man inte frigöra sig från misstanken att en hel generation ungdomar i grund-, gymnasie- och högskolan förts bakom ljuset i klimatfrågan! 

 41. Micke

  Christopher, jo, jag förstår dilemmat du beskriver även om jag inte håller med i slutsatsen. Skolan som instutition kan inte börja agera på egen hand och bortse från styrdokumenten och den accepterade vetenskapen.
  Det finns nästan inget ämne i princip förutom möjligen matematik och rättstavning som det skulle gå att undervisa i om kravet på vetenskaplig exakthet är absolut. Diskutabla ämnen som historia, samhällskunskap, religion etc hade varit omöjliga att ha på schemat. Om det ska gå att göra en konsekvent bedömning på nationellt plan och upprätthålla ett enhetligt betygsystem måste det finnas ett gemensamt förhållningssätt och en röd tråd. I skolan och i vetenskapen som formar utbildningen går man inte efter att det vi vet till 100% som säkert är det enda som är rätt (som det säger i kursplanen) , utan att det som har den största sannolikheten är det vi bör rätta oss efter.
  Som läget är just nu så håller alla vetenskapliga akademier och politiska riksdagspartier mer eller mindre med IPCCs bedömning och då måste skolan givetvis formas efter den linjen.

  Och med tanke på att skandalerna och gaterna till största del verkar vara foster från tabloidpressen i allmänhet som Daily Mail, Fox och individer som Jonathan Leake, Pierce Akerman och David Rose i synnerhet lär läget inte förändras i rappet.

  Men skulle nu något parti göra en verklig U-sväng i frågan så får vi väl se om det påverkar resten. Om majoriteten som du påstår håller på att svänga så går det säkert att fiska röster där (även om vetenskap inte är demokratisk). 
  Och skulle SD, gu’förbjude, växa vidare så kanske rasbiologin hittar tillbaka igen i någon form.

  Nu är det så mycket annan stoff som ska in på schemat så tiden att indoktrinera eleverna i institutiel AlGoreism är säkert väldigt begränsad. Och det betyder inte att elever inte påverkas från andra håll, ibland verkar det som om de påverkas över allt annars än från skolan… 🙂

 42. Micke

  Björn Th, Oavsett hur det är med klimatfrågan, men tänk dig följande diskussion:

  För någon tid sedan råkade jag på biblioteket höra ett samtal mellan några gymnasieungdomar som förhörde varandra inför ett prov i naturvetenskap. Eftersom jag själv varit både lärare och skolledare blev jag intresserad och kunde inte låta bli att flytta över till ungdomarnas bord för att höra vad de lärt ur för källor och vilka anteckningar de gjort på lektionerna.  Jodå, det var det vanliga evolutions och Big bang-tramset. När jag berättade att det fanns andra teorier i biblen än det som stod i läroboken såg de ut som fågelholkar.
  Efter en stunds samtal kom vi fram till att de på provet skulle svara som det stod i läroboken (för att rädda betygen) men att de sedan skulle kolla på sidor på nätet som jag tipsade om och ta upp en diskussion med läraren.
  Efter att ha kollat vidare på läroböcker både i grundskolan och på högskolan, kan man inte frigöra sig från misstanken att en hel generation ungdomar i grund-, gymnasie- och högskolan förts bakom ljuset i skapelsefrågan! 

  Så frågan är hur innehållet i undervisningen ska bestämmas?

 43. Micke # 42
  Tror vi kan vara överens om att mer än en teori i en sakfråga får utrymme och kan diskuteras.

 44. Micke

  Björn Th, möjligen beröras, men som lärare och skolledare måste du ju vara fullt medveten om hur ett förhållningssätt där alla teorier får samma utrymme, diskussion och trovärdighet i undervisningen skulle få skolarbetet att haverera och ingenting bli gjort i slutändan. Vilket är en bra parallell till skolvärldens microkosmos och vad som sker utanför den.

  Det finns en standard och nivå som vuxenvärlden får sätta för att undervisningen inte ska spreta ohämmat, menar byt ut klimat, religion i exemplen ovanför mot handpåläggning och medicin. Så Maggies farhåga om grupptänk är inte nödvändigtvis en dålig sak men samtidigt, visst, måste det finnas utrymme för kritiskt tänkande, men grundpelaren för undervisningen kan inte vaja ohämmat. Undervisningen måste förankras i något.

 45. Labbibia

  Apropå skolan ja….

  Skolan ”hinner” ju tydligen inte med. Nu ligger ju ett förslag om att skrota ”äldre” historieundervisning. Bort med antiken bara. Den kan ju inte vara ett dugg viktig för att förstå varför saker och ting ser ut som de gör idag?
  Horribelt.

 46. Håkan Bergman

  Ibland blir man mörkrädd:
  http://www.skrattnet.se/media/bild.php?sub=127&id=1606

 47. Christopher E

  ”Och med tanke på att skandalerna och gaterna till största del verkar vara foster från tabloidpressen i allmänhet som Daily Mail, Fox och individer som Jonathan Leake, Pierce Akerman och David Rose i synnerhet lär läget inte förändras i rappet.”

  Micke, jag är övertygad om att både författarna bakom climategate-mailen och Pachauri skulle önska att det vore så… En lustig ironi med din kommentar är just att klimatpanelen plockat in ”fakta” från just populärpress i syfte att blåsa upp de spekulativa hoten så mycket som möjligt. Nej du, skandalerna har de åstadkommit själva. Kan vara en nyttig erfarenhet för alarmismen nu förresten att inte längre ha media på sin sida som ”nyttiga idioter”.

  Människor med normalt sunt förnuft inser att om klimatvetenskapen vore så säker som du framhåller, varför behöver då data manipuleras/gömmas/förstöras och publicering i tidskrifter av andra teorier undertryckas? Jag hoppas att även en hel del skolbarn är vaknare än vi tror och blir misstänksamma när de tvångsmatas med endast en ideologi. Liknelsen med kreationism är ganska uttjatad, minst sagt. Om kreationisterna hade lika starka invändningar mot vetenskapen som de invändningar som finns mot IPCC:s världsåskådning, skulle det naturligtvis vara rimligt att de fick vara med i skolan också. ”Jag tror” är dock inget starkt argument, varken när det gäller skapelse eller skyhög klimatkänslighet från CO2.

 48. magnus

  Micke mfl

  Nu ligger förslag på nya kursplaner för grundskolan ute på http://www.skolverket.se
  Läs och begrunda. där står vad ungarna (kanske – om det går igenom) ska lära sig de kommande decenniet eller så

  Det är inte upp till den enskilde läraren att avvika från innehållet hur som helst.

 49. Labbibia

  Håkan bergman # 46

  😛 ;-P

  Ger mig f-n på att hon är ”grön” också!

 50. Micke

  Christopher E, ditt första stycke vilar helt på föreställningen om att allting som kommer från IPCC är felaktigt och medvetet vilseledande medan all kritik riktad mot IPCC däremot är klanderfri och sanningsenlig vilket är lite väl svart/vitt för att vara rimligt för det sunda förnuftet.
  Att det medvetet sprids lögner för att misskreditera IPCC kan du inte neka till. Att Phil Jones intervjun skruvats bortom all rimlig gräns är tillochmed många här eniga om.
  Att ta för ett faktum att data manipulerats/gömts/undertryckts innan någon utredning (antar att detta kommer från CRU) är färdig är förhastat, även om du skulle önska att det var så.

  Att det används grå litteratur i WG2 är inte per automatik hysteriskt -gate material, isynnerhet som den grå backas upp av vit som i Amazon”gate. Det borde de flesta seriösa veta vid det här laget.
  Då hamnar du själv i fällan, tillsammans med maggie, med hur man ska hantera information korrekt och balansert, använda kritiskt tänkande och grupptänk.
  I slutändan kommer det kanske att handla om budbärarnas trovärdighet om det blir för svårt att övertyga allmänheten om sambandet mellan co2 och temperatur. Och hysteriska -gate rapporteringar och ogrundade brottsanklagelser lär inte imponera när dammet lägger sig.

 51. Måns B

  Christopher E

  Om kreationisterna hade lika starka invändningar mot vetenskapen som de invändningar som finns mot IPCC:s världsåskådning, skulle det naturligtvis vara rimligt att de fick vara med i skolan också. ”Jag tror” är dock inget starkt argument, varken när det gäller skapelse eller skyhög klimatkänslighet från CO2.

  Det anser dom sig ha Christopher i Arizona och ytterligare minst fem delstater. Där får man inte längre undervisa i evolutionsteorin under Universitetsnivå längre.

  Frågan borde egentligen ställas vad man faktiskt  lär sig i skolan i dag. Det är inte bara kunskaper inom energisidan, hela miljö- naturvetarundervisningen håller på att haverera och kunskapsnivån sjunker nästan per årskurs.

  Egentligen tycker att jag skolans viktigaste uppgift vore att lära ungarna att tänka alls, Hämta in information kan de alltid göra senare. Grupp tänk, individ tänk, kritiskt tänk spelar i princip ingen roll så länge de lär sig att tänka och inte bara tycka, alltför många förväxlar de två….

 52. Gunbo

  OT kanske, kanske inte. Är det någon som läst Roy Spencers senaste? http://www.drroyspencer.com/

 53. fogge

  Glöm inte släcka alla lampor ikväll.
  Ty, det är dags låta mörkret bildligt talat att sänka sig över Jorden.