UAH för september 2020

UAH sept 2020

Nu har Roy Spencer publicerat resultatet av satellitmätningarna för sept 2020 enligt UAH på hans blogg.  +0,57 grader C jämfört med ett medelvärde av åren 1981-2010.

YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,35 0,53 -0,14 1,14
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,05 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,97 0,58
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,53 0,49 0,93 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,39 -0,61 0,99 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,91 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,10 0,34 0,87
2019 8 0,38 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,23
2019 9 0,61 0,64 0,59 0,60 1,14 0,75 0,57
2019 10 0,46 0,64 0,27 0,30 -0,03 1,00 0,49
2019 11 0,55 0,56 0,54 0,55 0,21 0,56 0,37
2019 12 0,56 0,61 0,50 0,58 0,92 0,66 0,94
2020 1 0,56 0,60 0,53 0,61 0,73 0,12 0,65
2020 2 0,75 0,96 0,55 0,76 0,38 0,02 0,30
2020 3 0,47 0,61 0,34 0,63 1,09 -0,72 0,16
2020 4 0,38 0,43 0,33 0,45 -0,59 1,03 0,97
2020 5 0,54 0,60 0,49 0,66 0,17 1,16 -0,15
2020 6 0,43 0,45 0,41 0,46 0,38 0,80 1,20
2020 7 0,44 0,45 0,42 0,46 0,56 0,39 0,66
2020 8 0,43 0,47 0,38 0,59 0,41 0,47 0,49
2020 9 0,57 0,58 0,56 0,46 0,97 0,48 0,92

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivar+Andersson

  Klimatkatastrofen är nära. Temperaturen har ökat 0.14 grader på en månad. På 100 månader blir det 14 grader 🙂

 2. Mycket talar för att den globala temperaturen kommer att sjunka rätt rejält senare i höst och mot vintern nu när La Nina kommit. Beroende förstås på hur djup och långvarig den blir.

 3. …..Därmed har mycket lite hänt av värde i denna månatliga statistik, utan det återstår att se åt vilket håll utbrott sker från intervallet 0,76-0,38 enl förra inlägget:
  ……..Blir det notering över +0,76 återgår vi till en stigande trend medan om det blir notering under +0,38 har vi en bekräftad nedåtgående trend, kortare eller längre……

  Skrev jag i juli. Normal men rel svag rekylperiod pågår, så här långt. Fortsatt talar mer för utbrott neråt efter hand, men jag inväntar faktiskt utfall innan flera och uppdaterade slutsatser.
  Enl den s.k. cykelanalysen, med hjälp av naturens egen formelsamling från tidernas begynnelse.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/klimatmodeller-200704

 4. Petwap

  #2 Eftersom La nina är ett tillfälligt fenomen borde väl temperaturen i troposfären stiga igen efter La nina?

 5. Björn

  Ingemar Nordin [2]; Håller med, med tillägget att vi har ett långdraget solminimum fram mot en ny solcykel 25, vilken dessutom kommer att bli ungefär energimässigt jämförbar med den cykel 24 som vi snart lämnar.

  http://solarcyclescience.com/

 6. Alvar N #3,

  Vi har faktiskt haft en svag men långdragen El Nino under snart ett år. Jag såg någonstans att ENSO-forskare beräknade att denna La Nina med 75% chans skulle vara över vintern.

  Hur beräknar de sådant?

  Jag skall se om jag hittar mer och återkommer senare med ett inlägg om detta är av intresse. Tips välkomna!

 7. Lennart Bengtsson

  Under de senaste 40 åren har faktiskt atmosfärens temperatur stigit med i genomsnitt 0.6°C. Detta är ett faktum som framgår av all tillgängliga observationer såväl från den fria atmosfären som från havsytan. Över land där mätningar sker på 2m höjd är motsvarande uppvärmning minst det dubbla även men hänsyn taget till urbana värmeöar. Se till exempel ECMWF:s reanalyser.

  Hur temperaturen kommer att utvecklas de kommande decennierna kan inte förutsägas med någon större säkerhet speciellt på regional skala. En fortsatt uppvärmning är dock det mest sannolika men kan endast bedömas och inte förutses.

  Min uppfattning är att växthusgasökningen i atmosfären är den mest rimliga förklaringen till den uppvärmning vi sett de senaste 4 decennierna och jag har ännu inte sett en trovärdig förklaring eller beräkning till att så inte skulle vara fallet.

 8. #7 Lennart Bengtsson

  Att betrakta den gripne som skyldig tills motsatsen är bevisad är att göra det väldigt enkelt för sig 😉

 9. Sören+G

  Ska man inte jämföra septmeber 2020 med september 2019? I så fall har alla värden utom för Australien sjunkit.

 10. #6
  Ja, El Ninjo, La Ninja och alla andra fenomen är intressanta i sig, men det intressanta för mig är modeller som kan förutsäga klimatet oavsett orsak. Inga fenomen kommer ur tomma intet utan allt påverkar tillsammans. Och påverkar kanske varandra? Istider och högplatåer är ingen slump, gissar jag.

 11. Simon

  ”Allt påverkar” i inlägget ovan fick mig att fundera…

  Eftersom satellitbilder otvetydigt visar att jorden blivit grönare måste ju träd och växter fått vatten någonstans ifrån. Det skulle vara intressant att veta korrelationen ökad växtlighet, ökad luftfuktighet. Ökad växtlighet måste ju också påverka temperaturen eftersom växter och träd avger värme, inte minst när solen träffar dem, genom reflektion av strålning om inte annat?

  Varje träd och växt är dessutom också ett slags vindkraftverk som genererar värmeenergi genom att vindens rörelseenergi tas upp av trädens och växternas kronor, stammar, grenar, blad eller barr, all denna rörelseenergi omvandlas närmast omedelbart till värmeenergi i samtliga delar inklusive dess stödjande rotsystem. Detta följer av fysikens lagar, och en stor del av denna värmeenergi avges av trädens och växternas rötter till den omgivande marken? Hur har IPCC beräknat sådana här faktorer? Jag menar det är ju inte en oansenlig mängd träd och växter som gjort jorden grönare. Jag kanske bara är helt ute och cyklar…(inte elcykel dock)

 12. Lennart Bengtsson

  Johan

  Att vara misstänkt räcker inte för att häktas än mindre för att dömas. Låt oss dock inte använda moraliska kategorier utan överlåta detta till aktivisterna.

  Vetenskaplig räcker det med att hålla frågan under uppsikt tills vidare. När det gäller kolets kretslopp vet vi en hel del, Dels kan vi analysera de olika isotoperna. En annan intressant observation är att luftens syrehalt minskar i samma takt som CO2 ökar. Det talar för en koppling till oxidation (förbränning)

 13. Björn

  Alvar Nyrén [10]; ”Istider och högplatåer är ingen slump, gissar jag”. Nej och solens cykliska variation över tid, är inte heller en slump.

 14. #Lennart Bengtsson 12

  ”… luftens syrehalt minskar i samma takt som CO2 ökar.”

  Vilket naturligtvis inte har något som helst att göra med frågan om koldioxid är ansvarigt för den temperaturförändring vi sett.

 15. #Lennart Bengtsson (och Johans inlägg), eftersom de båda gaserna förekommer i mycket skilda nivåer (0,04% resp 21%) måste analyserna gå ner på minst 5 eller 6 siffrans noggranhet för syret för att du ska kunna bevisa en entydig korrelation mellan nivåändringarna alldeles bortsett från alla andra kemiska reaktioner och omvandlingar som sker med de båda gaserna. Vore intressant att se referenser för ditt påstående

 16. #13 Björn
  Enig.

 17. Lasse

  #7 Lennart B
  Vad annat kan det vara?
  Utmanad: Solen och molnen styr väder dag från dag.
  Men om molnen minskar under dessa 40 år så att solen skiner mer bör detta märkas på temperaturen och eftersom det är en så lång period även på klimatet.
  20 % fler soltimmar och 10% större globalstrålning.
  10 W/kvm mer solinstrålning.
  Varför skall vi bortse från detta?

 18. Lars Cornell

  #11 Simon
  Mer koldioxid medför att växternas klyvöppningar inte behöver vara lika öppna vilket gör att de sparar vatten. Därför är koldioxid särskilt verksamt i torra trakter, öknarna grönskar.

  ”vindens rörelseenergi tas upp”. Det är bara en energiomvandling till skillnad från växthuseffekten och solens variationer som är ändring i tillförsel och avgiven strålning.

 19. Simon

  #18 Lars C
  Tack, då förstår jag bättre. Frågar man inte får man ju inga svar 🙂

 20. Torbjörn

  #7 Lennart
  Hur ser du på det faktum att fotoner som absorberas av koldioxid har så låg energinivå?
  Hur kan de värma något?

 21. Larsson

  Lennart Bengtsson
  Hur förklarar Du alla köldrekord vi har sett dem senaste åren ?

 22. Michael E

  #7 Lennart Bengtsson. Under de senaste 150 åren har temperaturen stigit med ca 1 C varav ca 0,6 C efter 1950. Det betyder att 0,4 steg före 1950 då endast ca 10% av de samlade antropogena utsläppen skett. Vad beror dessa 0,4 C på? Mer intressant än en 1 C på 150 år, vilket förövrigt visar på en stor stabilitet i klimatsystemet, är klimatkänsligheten. Empiriska data visar på en klimatkänslighet under 1C per fördubbling av CO2 emedan IPCC envist hänger kvar vid 3 C. Vad är din uppfattning?

 23. Lennart Bengtsson

  Johan

  Det var inte ett svar på den frågan utan i stället frågan vad orsaken är till ökningen av koldioxiden i atmosfären.
  Observationer visar tydligt att atmosfärens växthuseffekt har ökat de senaste 40 åren då vi har tillförlitliga observationer. Denna ökning som uppgår till cirka 6 W/m2 beror till större delen på inverkan från vattenånga i atmosfären, moln och albedoändringar. Bidraget från växthusgaser som koldioxid, metan, lustgas, ozon etc beräknas till cirka 1/4 härav. Vidare är växthuseffekten klart större under NH sommar med 12-15 W/m2 och med mycket stora variationer mellan höga och låga breddgrader. Kring ekvatorn finns områden där växthuseffekten uppgår till 250 W/m2

 24. Lennart Bengtsson

  Michael E 23

  Temperaturen atmosfären har ökat 0.6 °C sedan 1979 och detta gäller över hav och fria atmosfären på cirka 5 km höjd.
  Över land är ökningen mer än det dubbla. Här finns synnerligen tillförlitliga data som ex från re-analyserna till ex ERA5 från ECMWF.

  Larsson 21
  Det finns inga indikationer att köldrekorden ökat. Vänligen ange källor till denna uppgift

 25. Michael E

  #24 Lennart Bengtsson Det är sant att temperaturen ökat med 0,6 C sedan 1979 men det gäller faktiskt också för 1950, se t.ex. hadcrut4 data https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:2020
  I samma graf kan man också se att temperaturen ökade med ca 0,6C från 1910 till 1950, d.v.s. ungefär samma som i intervallet 1979 till 2020.

  Jag återupprepar dock frågan sedan tidigare. Empiriska data visar på en klimatkänslighet under 1C per fördubbling av CO2 emedan IPCC envist hänger kvar vid 3 C. Vad är din uppfattning?

 26. Lars Cornell

  Michael #25

  IPCC-AR5 säger TCR= 1 – 2,5 grader vid fördubbling av CO2.
  Medelvärde 3,5/2=1,75 som brukar avrundas till 1.8°.
  Medianvärdet blir TCR=1,6°
  http://www.tjust.com/2019/klimat/AR5-TCR.jpg

  Lewish and Curry TCR=1.35°
  http://www.tjust.com/2019/klimat/nicholaslewis/nicholaslewis-190.jpg

  Med scenariorna RCP4.5 och RCP6.0 får vi en uppgång av CO2 till mellan 500 och 700, över 800 kommer vi inte.
  Det blir då en temperaturhöjning av ca en grad från nu till år 2100.

 27. Larsson

  Lennart Bengtsson 24
  Källa rekordkyla : Klimatsans , Tony Heller m fl .

 28. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Var ligger tipping point? 0,58 grader?
  Är det lönt att planera min födelsedag i januari eller hinner Jorden gå under innan dess?

 29. Michael E

  #26 Lars Cornell, tack för informationen och jag håller med om vad du skriver. Jag sökte dock Lennart Bengtssons uppfattning om klimatkänsligheten eftersom jag uppfattar att detta fokus kring några få tiondelars ökning av den Globala medeltemperaturen inte bara är svår att mäta nu utan innehåller också betydande felkällor, inte minst i historiska data . Lindzen har ett papper (http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2019/12/Lindzen_On-Climate-Sensitivity.pdf) som diskuterar just klimatkänsligheten och kommer fram till att känsligheter över 0,75 C – 1 C kräver att man blandar in Aerosoler för att dämpa modellernas uppvärmning så att denna överensstämmer med empiriska data. Artikeln refererar också till resultat som pekar på att aerosoler inte kan bidra med en dämpning mer än ca 0,5 W/m2 vilket medför att känsligheter över 1,5 C är omöjliga.

 30. Homeros

  En fråga till Lennart Bengtsson
  Varför finns inte din bok att köpa digitalt(E-bok)? Nästan alla mina verk finns att köpa digitalt 🙂