Temperaturdata efter ”GISS homogeneity adjustment”

Nedan följer ett gästinlägg, därefter en kort kommentar från mig följt av några tankar kring dagens klimattro

 gästinlägg av Wibjörn Karlén

Information från GISS/NASA här, har varit en god källa för information om temperaturer från ett mycket stort antal meteorologiska stationer fördelade över en stor del av jorden (för närvarande ca 2000 stationer). Under några månader har inga data kunnat erhållas från denna databas, men nu finns data åter tillgängliga. På första sidan anges att data genomgått en ”homogeneity adjustment”.
En tidigare genomförd justering av data för Island medförde en mycket omfattande förändring av temperaturtrenden (P. Homewood, 2012: The Icelandic Saga Continues, January 18, 2012, Google) och här.
Genom att sänka temperaturerna för det relativt varma åren på 1930-talet erhölls en temperaturkurva för Island med en trend liknande trenden i den globala temperaturkurva som IPCC brukar visa. Mot bakgrund av den kända justeringen av Islands temperatur har jag inte kunnat avhålla mig från att jämföra de GISS/NASA data, som jag använde under 1990-talet och början av 2000-talet, med de nu homogeniserade data som finns på nätet.
Microsoft Word - Dokument2
Kontroll av ett par stationer visar en förvånansvärt omfattande justering av data. Så t.ex. visade data för Darwin, norra Australien, tidigare en negativ trend (y=-0,0044x + 36,253) medan nya data visar en positiv trend (y=0,0131x + 1,9532) (data från samma period har jämförts). Skillnaden är avsevärd. Temperaturen har enligt nya data stigit med +1,5 C under 1900-talet medan tidigare trend visade en sänkning på -0,65 C under 1900-talet. Några mindre justeringar i samma riktning observerades redan på 1990-talet bl.a. för data från Sydafrika, men dessa justeringar omfattade enbart någon eller några få tiondels grader. Om justeringar av den omfattning som de nu observerade genomförts för många stationer påverkas trenden i den globala klimatkurvan.
För Southern Cross, sydvästra Australien, saknas nära nog en trend för data utlagda på nätet på 1990-talet. Nu visar data en uppvärmning på ca 0,7 C under 1900-talet.
Vad är målet med justeringarna? Vill man bevisa att CO2 påverkar klimatet eller har tidigare publicerade data varit felaktiga? Eftersom tidigare granskade data från Island medfört att temperaturgradienten nu är större än tidigare, har data möjligen ”justerats” för att tron på att CO2 påverkar klimatet skall stärkas. En gång för länge sedan diskuterades den Medeltida värmeperioden och den Lilla istiden av företrädare för IPCC. David Deming har vittnat om att han fått ett email från en framträdande klimatforskare som menade att ”Vi måste göra oss av med den medeltida värmeperioden”.
Det är viktigt att vi beaktar om och hur data justerats innan vi drar slutsatser av GISS/NASA data. Oberoende verifiering är angelägen men torde sällan finnas tillgänglig. Är de äldre serierna riktigare än de nu ”justerade” data? Personligen är jag rädd att gruppen inom IPCC:s ledning är beredd att gå mycket långt för att världen skall fortsätta tro på att utsläppen av CO2 måste begränsas.
Skall vi acceptera att det vetenskapliga budskapet förvanskas?
Wibjörn Karlén

Kommentar från Lars Jonsson angående den globala trenden

På följande sida hittade jag nedanstående påstående från GISS, min fetning:
How does this version of GHCN‐Monthly compare to the previous version?
The September 2012 release of v3.2.0 has no effect on the unadjusted (raw) data and little effect on global temperature rankings based on the adjusted data. However, the century‐scale global land surface air temperature trend is higher using the adjusted v3.2.0 data. With v3.1.0, the adjusted annual global land surface air temperature trend for 1901‐2011 was 0.94°C/Century. Using data from version 3.2.0 this trend is 1.07°C/Century. The greatest differences between the two versions of the adjusted datasets are in the data for years prior to 1970. There is little difference in the global surface temperature trend during the 1979‐2011 period.
 

Tidens tro drabbar människan

1638000_481_400

I SVT´s litterära program  Babel intervjuades på måndagskvällen Therése Söderlind om sin nya bok ”Vägen mot Bålberget”. Jag kom att begrunda två intressanta synpunkter som framfördes, dels en inskription på Bålberget i Ångermanland som var något av ett centrum för Häxprocesserna i mitten av sextonhundratalet, nämligen ”Tidens tro drabbar människorna”. En enkel men ack så viktig reflexion i dessa dagar då klimat-tron verkligen drabbar människor. Processerna i Ångermanland var så omfattande att Kungl.Maj:t 1674 tillsatte en särskild Trolldomskommission. Den bestod av 25 medlemmar, däribland jurister, professorer, rådmän, präster, häradshövdingar m.fl. Även dåtidens kloka män drogs med i tidens tro och inte mindre än 112 människor dömdes till döden och brändes på bål i Ångermanland 1674-75. Ofta vittnade barn mot sina mödrar som i tidens anda kom att fantisera vilt om färder till Blåkulla. Det kanske är något att tänka på i dessa dagar när olika organisationer, vetenskapsjournalister och politiker skrämmer barnen att tro på något som ingen ännu har varken sett eller bevisat. WWF´s Earth Hour kan mot den bakgrunden ses som ett väckelsemöte där den som inte faller i bön/släcker blir utpekad och kanske dömd av grannen som släcker. Nog finns det anledning att besinna sig.

Det andra fenomenet som diskuterades i programmet mellan Söderlind och Per Olof Enquist var befrielsen av att bikta sig – att uttala orden jag har syndat.  Någon framförde tanken på att en del kanske bekänner mer än vad som egentligen har skett, och kanske därför får lite extra förlåtelse, som gör att man känner sig absolut skuldfri. Vårt dåliga samvete över den förmodade överkonsumtionen som vi alla understundom kan drabbas av, kanske skulle lätta när och om vi bekänner oss som syndare, att vi gör oss fria genom att acceptera teorin om att vi går mot en klimatkatastrof därför att vi överkonsumerat. Kanske lättar samvetet för många om man ansluter sig till klimatläran och bekänner och vittnar om sin egen synd, och kanske klimatkompenserar biffen till helgen genom att bli isbjörnsfadder hos WWF.
För prästerskapet kan inte ”sanningen” motsägas. När verkligheten talar ett annat språk måste verkligheten omtolkas, justeras för att stämma med läran. Dagens artikel av Wibjörn Karlen berör just en sådan justering, en slags historierevisionism, som syftar till att omtolka det som hänt så att den stämmer med vad man vet måste vara sant. Inte av ondo, eller medveten historieförfalskning, men av blind tro på att budskapet är sant.
Tidens tro drabbar människan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det som förvånar mig är att alla ”homogeniseringar” som jag sett leder till högre temperatur än rådata. Rimligen borde väl UHI medföra att åtminstone några temperaturer justeras ned?
  Kanske Lennart Bengtsson kan förklara hur det ligger till?

 2. Gaupa

  Jaa, tidens tro drabbar människorna. 
  Länkar till Kjell Höglunds gamla klassiker: Häxprocess
  http://www.youtube.com/watch?v=sK6WHxxWDdc&feature=more_related
   

 3. Tage Andersson

  Perfekt, äldre temperaturer justeras gärna nedåt. Se Karlens bild från Darwin

 4. Havamal1

  Skulle vara intressant att få en föklaring från ”den andra sidan”

 5. Ann L-H

  Lars J. och Wibjörn K. – Ännu ett lärorikt och tänkvärt inlägg. Tack!
  Jessica Gedin framträder alltsom oftast i det högt värderade radioprogrammet Spanarna. Hon säger med jämna mellanrum att hon gärna och med stort intresse läser vetenskapliga rapporter och hennes spaningar utgår också då och då från sådana. Nu har hon dessutom förtroendet att leda Babel i SVT. Med denna bakgrund ser jag fram emot att hon använder hela sitt register även i Babel och liksom detta inlägg, förenar ”de två kulturerna”. 
  Lars Berns artikel på Newsmill, ”Pseudovetenskap upphöjd till statsreligion”, och dagens högst intressanta inlägg här om ”Tidens tro …” borde ge henne med sin mycket speciella position och som representant för den vetenskapligt intresserade kultureliten möjlighet att gå före (!), öppna nya dörrar och bredda informationen till allmänheten.    

 6. tty

  Nu är ju möjligen de absurda justeringarna för just Island gjorda ”i god tro”. GHCN har algoritmer som skall justera förmodat felaktiga mätvbärden genom att jämföra med ”närliggande” stationer och ”rätta” felen. Som fel betraktas framför allt abrupta förändringar mellan år.
  Just på Island är stora mellanårsvariationer normala p g a att man ligger nära polarfronten och att havsisens utbredning varierar mellan åren (jodå det gjorde den förr i tiden också).
  Mest ”närliggande” stationer för Island är t ex Färöarna och Shetlandsöarna som däremot har ett maritimt klimat med små mellanårsvariationer.
  Voila! Islands klimat justeras till oigennkännlighet.
  Som Anthony Watts brukar påpeka kan sådana här ”automatiska” rättningar lika väl sprida felaktigheter som att minska dem.

 7. Ingemar Nordin

  Påminner i all hast om denna Humlum-studie:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/07/riggade-temperaturtrender-1915-blir-allt-kallare/

  … som visar att det inte bara Darwin-temperaturerna som justeras. Att historiska data blir kallare och nya blir varmare är en global temperaturtrend!

 8. Ann L-H

  #5 – tillägg. Ett litet viktigt ord fattades. Slutet av sista meningen skulle naturligtvis lyda  …. som representant för den vetenskapligt intresserade kultureliten möjlighet och skyldighet att gå före (!), öppna nya dörrar och bredda informationen till allmänheten

 9. Caliban

  Läste i Svenska Dagbladet att 80 procent av de unga i Sverige lider av klimatångest. Kommentaren till denna förfärliga situation – som bl a beror på vad man får veta i skolan – är att nu måste politikerna verkligen göra något åt klimatet. Är det inte dags att fler sansade människor på allvar börjar göra något åt spridningen av klimatångesten?

 10. Lennart Bengtsson

  hej
   
  jag tycket det är viktigt att behålla sans och måtta även om många är frustrerade i dagens svenska klimathype. Att tro att någon medvetet och systematiskt förfalskar meteorologiska observationer är dock att gå ett steg för långt. Om det nu är så att Wibjörn Karlén har anledning att ifrågasätta felkorrektioner av äldre observationer av klimatologer vid GISS är det naturliga att skriva ett brev och diskutera frågan med dem. Vidare kan man också konsultera UK Met Office och fråga om de  också har korrigerat dessa data och om så på vilka grunder. När det gäller meteorologiska observationer och deras analys rekommenderar jag att använda re-analyserna från ECMWF som inte bara har värden för temperaturen 2m ovan jordytan utan också övriga meteorologiska parametrar upp genom troposfären och större delen av stratosfären. Efter 1979 anser jag dessa data fullt tillförlitliga för klimatändamål
  Jag tycket det är ofruktbart att bygga upp långa trådar av debatter där debattdeltagarna inte ens bemödar sig att sätta sig in i situationen utan endast baserar sin uppfattning på lösa rykten och allmänt tyckande!
  LennartB

 11. Helge

  Lennart B #10
  Håller med di g i sak, men tycker också att om temperaturkurvor ändras väsentligt för någon ort, så kan man kanske direkt bifoga en förklaring till den förändringen direkt. I Darwinfallet ovan är förändringen väsentlig som jag ser det. Erfarenhetsmässigt borde GISS/NASA känna till att dylika stora justeringar föder misstänksamhet och skadar förtroendet. 

 12. Lars Jonsson

  Lennart
   
  Jag tycker att Humlums artikel i Katternö tidning som Ingemar hänvisar till i #7 är värd att läsa. han har med stor sannolikhet satt sig in i situationen och kritiken kvarstår. Det verkar onekligen så att korrigeringarnas slutprodukt i samtliga fall går i en riktning i överenstämmelse med modellerna är ett obsservandum. Jag kan erkänna att jag inte är insatt i frågan men det finns en tydlig strävan i många grupper av klimatforkare att försöka se hur man kan minska gapet mellan den uppmätta verkligheten och modellerna och jag har svårt att se att inte denna typ av justeringar är ett led i denna strävan. I varje datamaterial av historisk art finns det alltid, eller nästan alltid brister som kan tolkas på olika sätt. Temperaturdata är inget undantag, där flyttande av stationer, byte av mätinstrument, luckor under krigssituationer etc föranleder att vi ser över och utvärderar data. I den situationen finns det alltid val som en enskild person, eller grupp gör och där risken är stor att valet av justering faller  i den riktning som man förväntar sig. Jag vill inte tro att det sker ett medvetet fifflande men som sagt var ”tron” kan göra underverk med observationer.

 13. bom

  #11 Det påstås att ”någon”  (US-gov.?) utfärdat hotande varning” till mottagarna av CG3.0-lösenordet mot att sprida lösenordet. Det verkar som om varningen starkt bidrar till att ”föda misstänksamhet och skada förtroendet. Analysen av 3.0 rullar på och vi känner igen de vanliga missdådarna. Jag vill nog bortse från signaturen Gustavs råd (tidigare här i bloggen) att omfamna Mann et al och genast förlåta dem. Jag tycker det är dags för domstolarna att ta tag i the Cause (och NGOerna)! Drömma kan man ju!

 14. Björn

  Hur är det nu vi skall beskriva den globala uppvärmningen för att den skall gå hem? Ja, så här kanske:
  Email 4965, July 2005, Kevin Trenberth: ”…to say that the warming in the first part of the 20th century was partly due to solar, the cooling from 1940 to 1970 to increased aerosol, and the warming after 1970 to the increasing GHGs”

 15. Lennart Bengtsson

  Björn
  14
  Att beskriva det på detta sätt är att grovt förenkla det hela. Trenberths förklaring är den som har använts till leda för att övertyga. Vi känner väl till att klimatsystemet har avsevärda interna fluktuationer som till stor del är oförutsägbara. Problemet är att majoriteten av lekmän och en hel del klimatologer  tycker detta är för komplicerat och föredrar en enklare ehuru säkert felaktig förklaring följande maximen att det är  behagligare att tro än att tvivla. För det stora flertalet är faktiskt uppfattningen av verkligheten viktigare än verkligheten och har man samma uppfattning av verkligheten som de mäktiga i samhället har så har detta förvisso  uppenbara fördelar
  Lennart

 16. tolou

  OT
  Kolla in RUTGER´s uppdaterade snöutbredning NH för vintern 2013
  http://climate.rutgers.edu/snowcover/images/nhland_season1.gif

 17. Lennart Bengtsson

  Perfekt
   
  ECMWFs re-analyser är ett utmärkt alternativ speciellt när det gäller senare data och globala data efter 1979. För området norr om ca 20°N kan man säkert lita på dataanalyserna efter 1950. Fördelen är att man här har använt ett objektivt förfarande och en väsentligt mer avancerad analysmetod än de dataset som klimatologerna normalt använder. Äldre ”globala” data set bör man ställa sig skeptisk till av skäl som förts fram på TCS under de senaste dagarna. Man måste betänka att klimatet inte är något annat än summan av allt väder under en viss tid. Det vanliga är att man använt 30 år men enligt min uppfattning borde det snarare var minst 50 år. Betrakta bara årets svenska marsväder. Det är ett helt naturligt marsväder som inträffar då och då.  1888 var ännu mer extremt. Ett sådant marsväder har ingen bestämd orsak mer än högsta vinsten på lotto.
  Lennartb

 18. pekke

  Här finns ett papper som visar att under 1900-talet så var 30 – 40 -talet varmast på Island, läs den.
  http://bprc.osu.edu/~jbox/pubs/Hanna_et_al_Int_J_Clim_2004.pdf
   
  IMO/IcelandMeteoOffice hade för något år sedan tydliga tempgrafer på sin klimatsida, tyvärr verkar de ha fallit för grupptrycket och har bara textserier samt div. länkar till Nasa, Noaa, IPCC och, hör och häpna, RealClimate !
   
  Nå 2 textserier här.
  http://en.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stykkisholmur.txt
   
  http://en.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Reykjavik.txt
   
  L.B.
  Jag anser att all justerande/homogeniserande av rådata samtidigt som man inte redovisar hur rådatan ser ut är av ondo eftersom varje justering kommer att förvanska rådatan allt mer.

 19. pekke

  IMO klimat i dag.
  http://en.vedur.is/climatology/iceland
   
  IMO klimat Januari 2012 med Waybackmachine.
  http://web.archive.org/web/20120102070519/http://en.vedur.is/climatology/clim/nr/1213
   

 20. pekke

  15 september 2008
  http://web.archive.org/web/20080915094135/http://en.vedur.is/climatology/clim/nr/1213

 21. Björn

  Lennart Bengtsson [15]; Jag håller inte med för jag tycker hela klimatfrågan som styrs från IPCC verkar riggad för att upprätthålla tesen om CO2 som orsak till den globala uppvärmningen under 1900-talet. Det är uppenbart att citatet från email 4965, speglar en ambition att förringa solens påverkan på uppvärmningen. Solen är uppenbart ett irritationsmoment som man inte helt kan bortse ifrån, men för att tona ner dess betydelse, påstår man att den hade betydelse i början av 1900-talet, men inte därefter.
  Allmänheten är ju helt förd bakom ljuset när IPCC undviker att nämna en mycket troligt bidrag till 1900-talets uppvärmning, nämligen den Gleissberg cykel som hade en topp mellan 1950-2000. Det är ju också under denna tid som solens magnetiska aktivitet kopplat till 11-årscyklerna, var som kraftigast. Bland solforskare nämns denna tid som The Modern Maximum.

 22. pekke

  Trendgraferna har försvunnit och ersatts med textserier, varför ?
  Kan det bero på att i en graf så kan vem som helst se att ” värmeböljan ” under 30 – 40 -talet var lika stor eller t.o.m. större än 90-talet ?
   

 23. Björn

  Lennart Bengtsson [17]; År 1888 var inte så slumpmässigt som du framhåller, för 1888 föll solens magnetiska aktivitet för att 1889 gå in i ett solfläcksminimum. Vi kan inte bortse från att solen är vår enda energikälla vilket vi inom en snar framtid kommer att få bevis för.

 24. pekke

  Björn.
  Sammanställning av Leif Svalgaard om bl.a. solvind och magnetfält.
  http://www.leif.org/research/Another-Maunder-Minimum.pdf
   
  Han tar ingen ställning i klimatfrågan utan verkar mer anse att det som sker det sker, men dokumentet är värt att gå i genom.
   

 25. Inge

  Jag har skummat igenom en massa mail från Climate Gate 3 och i ett menar man att man borde justera ned temperaturerna runt 1850 med 0,4 grader. Tyvärr har lappen blivit bortstädad som jag antecknade mailnumret på.

 26. pekke

  Hur man kyler det förflutna i Stykkisholmur.
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2012/10/28/ghcn-temperature-adjustments-in-icelanda-closer-look-at-stykkisholmurpart-i/
   
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2012/10/30/ghcn-temperature-adjustments-in-icelanda-closer-look-at-stykkisholmurpart-ii/
   
  Klimatforskning ? – Eller historieförfalskning ?

 27. CL

  Hej Lennart Bengtsson
  OT för denna tråd men eftersom du finns med här så skulle jag ändå vilja försöak få ett svar på frågan om du anser det korrekt att säga att en stor majoritet av världens klimatforskare anser att klimatet och våra utsläpp av CO2 är vår tids stora ödesfråga?
  Jag har uppfattat att du och även de flesta som skrivet på TCS anser att CO2 höjer jorden temperatur lite men att det med största sannolikhet inte är fråga om en analkande katastrof.
  Man hänvisar ständigt i pressen till denna majoritet som vet bättre och att vi andra skall rätta in oss i ledet. Du som känner massor av klimatforskare runt världen, vad tror du om deras inställning? Katastrof eller beskedligt?

 28. Mikael

  Politiker står just nu och ljuger i Riksdagen om klimatet svt2. Politiker kan visst bara ljuga och förvränga sanningen om CO2, livets gas. Skrämmande med dessa folkvalda pajasar.

 29. Håkan R

  => Mikael 28
   
  Jag stängde av när de gröna filantroperna i riksdagshuset började tävla om hur stor del av de 100 miljarder$/år i FN:s gröna klimatfond de svenska skattebetalarna skall bidra med.

 30. Bengt Abelsson

  Västerbottenskuriren, idag 2013:
  SMHI har utfärdat en klass-2 varning för mycket lågt vattenstånd i Bottenviken. Under onsdagseftermiddagen väntas vattenståndet sjunka till cirka 100 centimeter under medelvattenståndet.
  Daglig variation +/- 1000 millimeter
  Långsiktig ökning 1-2 mm/ år – Jättekatastrof! ( Minus vår landhöjning förstås, Söderhams Kommun lägger miljonbelopp på att muddra för att öka vattendjupet.

 31. Mikael

  Elliston’s18-page analysis,Why not tell people about the disastrously wrong definition of “Greenhouse Effect” in IPCC Assessment Report 4,2007?’ pulls apart the IPCC’s iconic diagram (AR4, page 115) to reveal fundamental errors (shown below). The cartoon-like diagram is simplified to illustrate the flaws in their “Greenhouse Effect” concept.
  Elliston found: “The statement in the definition that downward atmospheric radiation from the cold upper atmosphere “trap(s) heat” in the surface-troposphere system to result in higher temperatures and global warming is untrue.”
  He goes on to clarify, “The idea that back-radiation or radiant heat from the very cold upper atmosphere results in increasing the temperature of the warmer air below contravenes at least two elementary laws of physics (Second Law of Thermodynamics and Stefan-Boltzmann Law).”
  As Elliston indisputably points out, “cold things like the exceedingly cold upper atmosphere cannot radiate heat to result in warming much hotter air near the ground that is the climate we live in.” (Från Climate Change Fraud)

 32. Ingemar Nordin

  Håkan R #29,

  I Tyskland är man tvingad att börja skära ned på de gröna fonderna och subventionerna:

  http://www.spiegel.de/international/germany/germany-cancels-trio-of-climate-programs-amid-funding-shortfall-a-889483.html

  Snart bara Sverige kvar?

 33. Lennart Bengtsson

  CL
  Jag kan inte ge Dig ett väl underbyggt svar men Hans von Storch och hans kollegor vid GKSS i Hamburg har säkert mer fakta. Min egen uppfattning och många erfarna klimatforskares är tills vidare en ganska beskedlig uppvärmning som tydligt framgår av observationerna. Vad som kan hända i framtiden är osäkert då klimatkänsligheten inte är någon universell konstant. Min rekommendation är att göra rimliga praktiska åtgärder/investeringar som ändå är förnuftiga. Det är ju också mycket rimligare om man koncentrerar sig på att ta till åtgärder som i första hand gynnar det egna landet och inte som flera svenskar  i sin övermodighet vill lösa världens problem. Sverige har faktiskt redan gjort mer än de flesta länder och vår el t ex är praktiskt hel fossilfri något som våra gröna aktivister förefaller inte vilja känna till eller låtsas om. Jag kan inte förstå varför Sverige bara för andra länders skull skall äventyra sitt eget näringsliv och medborgarnas ekonomi med uppenbarligen helt onödiga investeringar. Detta är för mig från min utländska horisont faktiskt obegripligt och jag kan inte förstå medborgarnas passivitet att finna sig i detta.
  LennartB

 34. Peter F

  Bengt A #30
  Här har du rekorden.
  http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Havsvattenstand/rekord-havsvattenstand-1.2269

 35. Lennart Bengtsson

  pekka 18
   
  Min uppfattning att korrigeringen av rådata är i flera fall nödvändigt och så vitt jag känner till harmlös och har ingen synbar effekt på stora areala medelvärden. Däremot är det ju olyckligt att man inte tydligare redovisar metoderna med tanke på den allmänna misstänksamheten inte minst efter Climategate. Man skall komma ihåg att äldre data är en ”bag of worms” och bör betraktas med största skepsis. Detta gäller inte minst temperaturen speciellt klara nätter med ringa vind. Bara att flytta termometerburen från 2 till  1 m över marken kan sänka temperaturen med minst 5°C. Under många år under 1700-talet mätte man temperaturen i ett av Celsius’ oeldade rum i bostaden. Härtill kommer platser där markinversionen är väldigt markant som Svanberga i Uppland. I samma väderleksläge kan temperaturen där vara -20° C medan man på Observatoriekullen i centrum Stockholm samtidigt kan ha -5°C. Å den andra sidan om man har en dag med kraftig vind och tunga moln är temperaturen snarare identisk. Alla bör inse att observationer måste noga kontrolleras och vidare att man kan ha olika uppfattningar om hur detta görs.
  Det bästa vore om Wibjörn kunde sätta sig på flyget och åka över till Giss och prata med grabbarna där.

 36. Guy

  Angående homogenisering och korrigering av temperaturer. Jag förstår inte varför till exempel UHI skall korrigeras. UHI är den enda riktiga möjligheten att jämföra antropogen inverkan med omgivningen. På alla verkligt rurala stationer kan ingen säga vad den antropogena andelen kan tänkas vara.
  Dessutom tillför ju UHI värme till den allmänna uppvärmningen då när det finns en sådan. För tillfället skulle man ju kunna tro att temperaturen sjunker om vi räknar bort UHI.

 37. Pelle L

  Guy #36
   
  Du förstår säkert att ”I” i UHI betyrder just island, dvs ö på svenska. 
   
  Och dessa små, upphettade öar inte är några goda representanter för omgivande land, utan tenderar att vara mycket varmare.
   
  Måttet ”Global Urban Temperature” kan kanske säkert vara intressant i andra sammanhang, men inte för att representera en generell global temperatur.

 38. Lars Jonsson

  Lennart B
  Jag ser det som rimligt att många mätstationer uppvisar konstigheter som kanske behövs homogeniseras eller justeras. Nu pratar vi dock om Island, Grönland och Svalbard under nittonhundratalet. Där har gedigna arbeten publicerats under tjugohundratalet som visar på att 20 och 30-talet var lika varmt eller varmare än under perioden i början av tjugohundratalet. Mätvärde som stöds av havstemperaturmätningar, iskartor etc etc. Dessa kan inte bara raderas bort genom att sänka första hälften av 1900-talet med någon grad. Vad som sker är att vi just nu skapar en ”bag of vorms” genom dessa justeringar. Vi kan kanske komma överens om att i Islands fall är detta historierevisionism i den högre skolan. Jag tror att klimatologerna på GISS helt enkelt anser att det måste ha varit kallare då eftersom de med säkerhet vet att det finns mer CO2 i atmosfären idag och det måste ge högre temperaturer. OM man studerar enskilda länders temperaturkurvor så är ca fyra av fem inte i linje med de globala medelvärdena, utan temperaturhöjningen i jämförelse med första hälften av av 1900-talet ligger högre. Ta t.ex USA, Kanada och Grönland som i AR4 (Nordamerika) har en tydlig kurva uppåt som når högre än trettiotalet, medan de nationella/ lokala kurvorna visar på liknande temperaturer, dvs det var lika varmt då som nu. Mot den bakgrunden måste vi döma ut AR4 som ovetenskaplig i de delar som vänder sig mot allmänheten/politiker. Detta förtar inte det faktum att det finns många kapitel och delar i AR4 som ger vederhäftig information.

 39. Leser

  Apropå ”tidens tro”: Tycks som om tyskarna håller på att tappa ”tron”. Deras Energie-wende index rasar.
  http://www.welt.de/wirtschaft/article114611118/Glaube-an-die-Energiewende-verfluechtigt-sich.html#disqus_thread
   

 40. Hayek

  Snälla nån vad många ”förlåtande” kommentarer vi ser t.o.m. på denna site. Det är ju helt uppenbart att ”korrigeringarna” har gjort för att visa på en ökande temperaturtrend. 
  Ett enda exempel som borde räcka för att visa att det inte handlar om ”korrigeringar” utan rent fusk är ju att de korrigerat UPP landsbygdsmätstationer baserat på stationer som ligger i stadsmiljö/på flygplatser (UHI). Detta har gjorts genomgående. Självklart borde det ju vara tvärtom. 

 41. Åke N

  Lennart Bengtsson. Jag drar mig till minnes att Wibjörn Karlén hade ett mailutbyte med Phil Jones angående Abiskos temperaturutveckling. CRU hade en temperaturhöjning på 6 grader, vilket Wibjörn Karlén fann något märklig då stationen i Abisko visade en höjning på 0,6 grader. Phil Jones gav helt undvikande nonsensvar. Mailutbytet finns (tror jag) i Climategate 1. Så jag tror inte han skulle ha mer utbyte av att åka och snacka med GISS-gossarna.

 42. John Silver

  Lennart Bengtsson # 10
  ”Efter 1979 anser jag dessa data fullt tillförlitliga för klimatändamål”
  Du känner alltså inte till att ”klimat” per definition är 30 år av väder.
  Du är tydligen en sådan där gubbe som ritar linjer och extrapoleringar från en enda datapunkt.

 43. John Silver

  Inge # 25
  Om du skickar mig lösenordet så ska leta reda på mailnummret åt dig.

 44. Ingemar Nordin

  Hayek #40,

  En inte fullt lika konspiratorisk förklaring är att vetenskapsmän blir förblindade av etablerad teori – ett inte helt ovanligt fenomen i vetenskapens historia. I det här fallet innebär det att man tenderar att ”justera” i enlighet med den av IPCC etablerade teorin: ”30-talet måste bara vara lägre än vad originaldata visar, och CO2 är den dominerande faktorn för uppvärmningen”, så låt oss justera så att data stämmer bättre med vad vetenskapen har fastslagit!

  Åke N #41,

  Jag skrev om mailutbytet med Karlén här:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/nya-graverande-uppgifter-i-climategate

  Att snacka med ”GISS-gossarna” är meningslöst. De har låst sig vid dogmen.

 45. pekke

  Lennart B.
  Det Lars Jonsson #38 skriver är precis vad även jag menar/tycker om alla justerade temperaturgrafer som visas upp utan att visa hur rådatan ser ut eller var den finns.
  Det liknar historieförfalskning.
   
  OT.
  Berlin har fått ett nytt 100-årsrekord i snöfall för Mars månad.
  http://notrickszone.com/2013/03/20/berlin-sets-100-year-march-snow-record-high-profile-german-meteorologist-turns-skeptic/
   
  http://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/zweigeteiltes-deutschland-schneerekord-im-fruehling-voegel-fallen-tot-vom-baum_aid_943995.html
   
  Tyskland har även 5 år i rad haft vintrar kallare än normalen, klimathotsskeptismen sprider sig nu även bland meteorologer i Tyskland.
  http://notrickszone.com/2013/02/25/collapsing-consensus-another-german-meteorology-site-wondering-about-the-global-temperature-stagnation/

 46. Pelle L

  Lars Jonsson
   
  Det är en tankeväckande jämförelse du gör!
  häxjakten jämfört med jakten på ”klimatbovar”
   
  Klimaträttegången 2011 faller i tankarna:
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/18/bisarr-klimatr-tteg-ng-mot-m-nskligheten
    
  Men 1600-talets Trolldomskommission får mig att tänka på dagens ”Framtidskommision”.
   
  Vem var den tidens Rockström?

 47. Lars Jonsson

  Pekke,
  Du har väl inte missat att mycket snöande beror på den globala uppvärmningen. Varm luft håller mer vattenånga och så vidare ….. ja du vet – smiley

 48. Det gäller att inte kasta ut barnet med badvattnet heller. Vissa korrigeringar som ger mer uppvärmning kan vara befogade. Den snabba avkylningen av Darwin i slutet av 30-talet ser till exempel misstänkt ut. Den kan mycket väl bero på en flytt av mätstationen eller något annat lokalt. Fast förutom den korrektionen, verkar trenden för Darwin ha korrigerats uppåt rejält och misstänkt mycket.
  Jag har för mig att Willis Eschenbach hade ett inlägg om just Darwins temperaturer på Watts Up With That och att han bland annat kom fram till att det inte finns några närbelägna stationer att jämföra med. Så hur bär sig hopsamlarna av temperaturdata åt för att korrigera Darwins temperaturer?
  Jag har varit i högsta grad misstänksam mot temperaturserier och de korrigeringar som görs sedan jag först började titta på det för kanske 15 år sedan. Jag vidareutvecklade en metod som hade använts för att korrigera temperaturserier i Kanada och använde den på data från mätstationer i Sibirien. Jag kom fram till att CRU:s temperaturserie, som jag jämförde med, inte hade lyckats korrigera bort alla urbaniseringseffekter. Jag skrev till och med en artikel om det och försökte få den publicerad. Vilket självaste Phil Jones satte stopp för. Det fanns ett mejl om det i ClimateGate 1.0. Inga namn nämns i och för sig, men tidpunkten och vad artikeln handlar gör att det knappast är någon tvekan om vad Jones skröt om att ha lyckats stoppa.

 49. Pelle L # 46

  Här är några förslag:

  Lorentz Creutz, Carl Gustav Wrangel, Magnus Gabriel de La Gardie eller Peter Brahe, eller kanske ett något bekant namn Gustaf Rosenhane .

 50. Ingemar Nordin

  Lars K #48,

  Intressant! Har du någon ref?

  Jag har sagt många gånger att jag inte velat engagera mig i allt detta fuffens med mätdata. Vad spelar någon tiondels grad upp eller ned för roll? Den globala temperaturen har ökat under 1900-talet. Men det är irriterande att man inte inom klimatforskarna själva kan hålla rent hus med detta. Det undergräver förtroendet – helt i onödan.

  Det verkar dock som om AGW-fanatiker som NASA-GISS och James Hansen inte kunnat inse att temperaturerna planat ut bortom det signifikantas gräns, utan bara måste kunna visa på en liten, liten uppgång och att 2010 var lite, lite varmare än 1998. Hela spektaklet om justeringar av data åt ”rätt” håll är bara barnsligt, ovetenskapligt och patetiskt! Och det stället till problem för de mer seriösa klimatforskarna som hela tiden måste gå in och kontrollräkna.

 51. inge

  John Silver. Mailet har nummer 3868

 52. Ingemar Nordin #50: Climate Audit skrev om det efter att jag hade läst om Jones’ mail och insett att en av de två artiklar han skrev om måste ha varit mitt försök: <http://climateaudit.org/2009/12/21/climategatekeeping-siberia/&gt;
   

 53. Ingemar Nordin

  Lars K #52,

  Tack! Det här kände jag inte till. Återigen är det frustrerande att se hur det finns anledning att ifrågasätta en del mätserier. Man förundras över den ideologiska nit som Phil Jones och andra ådagalägger för att stoppa allt som på minsta sätt kan innebära ett ifrågasättande av The IPCC Story.

  Din länk bör ersättas med:

  http://climateaudit.org/2009/12/21/climategatekeeping-siberia/

 54. ”Jag tycket det är ofruktbart att bygga upp långa trådar av debatter där debattdeltagarna inte ens bemödar sig att sätta sig in i situationen utan endast baserar sin uppfattning på lösa rykten och allmänt tyckande!”
   
  ”Det bästa vore om Wibjörn kunde sätta sig på flyget och åka över till Giss och prata med grabbarna där.”
   
  Två citat från Lennart Bengtssons inlägg. Jag tycker inte att jag skall ta upp plats med försvar. Dock, jag vill framhålla ett par saker:
   
  1)       Jag har jämfört data för Island med Grönland Färöarna, Norge m.fl. platser med långa temperaturserier och har skrivit om detta ett antal gånger. Dataserierna är mycket lika varandra.
   
  2)      på lösa rykten och allmänt tyckande”. Jag har svårt att kalla de utlagda temperaturserierna som lösa rykten.
   
  3)      Jag har varit in på bastionen i Boulder. Bl.a. påpekade jag att en del temperaturburar stod mycket olämpligt. Bemötandet var iskallt. Något år sedan meddelade man emellertid att ett stort antal temperaturserier strukits (ca 1/3 tror jag.
   
  4)      Jag skulle gärna resa till GISS och diskutera men jag har inte så bra pension att det är möjligt.

 55. Det finns anledning att ifrågasätta mycket idag.
  Har någon hört något mer om detta;
  http://retractionwatch.wordpress.com/2013/03/20/charge-of-scientific-yellow-journalism-has-supervisor-seeing-red-leads-to-retraction/

 56. Ingemar Nordin

  OT Här är en som inte verkar ha alla hästar hemma i stallet. Bishop Hill rapporterar om Myles Allens respons till David Rose senaste artikel:

  ”I have argued for years that the odds on a high climate sensitivity are largely irrelevant to the warming we should expect over the coming century …”

  Så, klimatkänsligheten är tydligen enligt Allen irrelevant för hur varmt det kan bli när CO2-halten dubblas? Samtidigt har han i andra sammanhang varnat för att den globala uppvärmningen kan bli mer än 10 grader C varmare än nu till 2100.

  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/3/20/a-case-of-little-substance.html

  Rena snurren!

  Myles Allen is Professor of Geosystem Science in the School of Geography and the Environment, University of Oxford and Head of the Climate Dynamics Group in the University’s Department of Physics. His research focuses on how human and natural influences on climate contribute to observed climate change and risks of extreme weather and in quantifying their implications for long-range climate forecasts.

  http://www.eci.ox.ac.uk/people/allenmyles.php

 57. Wibjörn,

  Du får gärna ta upp plats, eller snarare vi önskar att du tog mer plats i den allmänna debatten liksom i detta forum. Du har med stor hederlighet och kunskap försökt påpeka uppenbar felaktigheter i temperaturserier på norra halvklotet, men mött kallhamrat motstånd därför att fakta inte är vad som efterfrågas utan enbart de röster som stöder ”the cause”. Även en amatör i sammanhanget som jag behöver enbart läsa texten i AR4 för att inse att en hund ligger begraven.

  Vilken underbar sysselsättning för en forskare att sitta och justera gammal fakta så att de stämmer med vad alla tror. Jag har ett bra exempel från fågelillustrationens värld. Bröderna von Wright (1800-tal) var otroliga observatörer och deras avbildningar av specifika individer av fåglar, enstaka exemplar som de själva skjutit, kan man lite på till 100%, det som ses på bilden fanns i verkligheten. När sedan professor Lönnberg på Naturhistoriska Riksmuseet skulle använda sig av deras bilder för en modern handbok på 1920-talet anmodade han i flera fall en gravör att uppdatera bilderna för att de skulle stämma med moderna vetenskap, allt enligt hans egna direktiv. Resultatet blev en blandning av olika dräkter som egentligen inte passade på någon. Den ursprunliga bilden var av en exakt ålder, kön och art, men den nya bilden en sammanställning av olika exemplar av varierande ålder och kön. Ungefär som att rita nya ansikten och animera och färglägga en gammal Hitchockfilm och slänga orginalrullen, för det är ju vad Jones, Briffa och pojkarna sysslat med, under rubriken kvalitetskontroll. 

 58. Kent S

  OT
  Thoralf Alfsson skriver bra idag.
   
  bl.a.
  I Spanien har man t.ex. tagit bort alla subventioner på förnyelsebar energi. En helt sanslös detalj jag fick höra var att den spanska regeringen inte betalt ut subventionerna till vindkraftsägarna i pengar utan istället gett dem en värdecheck eller någon form av skuldebrev. Idag uppgår den spanska statens skuld till vindkraftsägarna till hela 250 miljarder kronor.
  http://thoralf.bloggplatsen.se/

 59. Det finns fler stollar:
  We need to design a new kind of democracy where many government decisions are made cooperatively, with multi-party representation and the input of experts. Such think tanks must have strategies in place to promote critical self-analysis and to “frame” policy to reflect the long-term reality. The cost of climate change mitigation can then be shown to be minute compared to the cost of inaction.”
   
  http://tomnelson.blogspot.se/2013/03/warmist-helen-camakaris-suggests-that.html
   
   

 60. Ännu en spik i AGW-kistan, Grönland var varmare på 30- 40-talen. Inga Hanseniserade data verkar ha använts och förhoppningsvis är iskärnorna daterade enligt vedertagna (non-Marcottian) principer:
   
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/03/new-paper-shows-greenland-was-warmer.html

 61. Gunbo

  Lars Jonsson,
  Jag förmodar att du har boken Bröderna von Wrights Fåglar utgiven 1989. Den återvänder jag alltid till efter att jag tittat i vanliga fågelböcker. Känslan är en helt annan. 

 62. Guy

  Pelle L #37
  Om du tänker efter att det finns ungefär 2000 mätstationer som används för att registrera temperaturen på jorden och jämför dom med en nattbild av jorden så kan man nog få intrycket att UHI inte är helt betydelselöst.
  Med tanke på dagens temperaturer verkar CO2 däremot vara i det närmaste betydelselöst.

 63. Bertel

  OT. Ang mätningar. Värför gick inte jorden under, pga kalloperande värme, när koldioxidhalten var 12 ggr högre än dagens?????  Någon som har ett bra svar?
   
   

 64. Lars Jonsson

  Gunbo, jag har inte mitt bibliotek hemma (i ateljen). Dock har jag utgåvan från 20-/30-talet i tre tre band + en senare utgiven på 60-talet, samt en finsk från ca 1989 med reproduktioner av originalen. Den utgåva som gjordes på trettiotalet, graverad på aluminiumplåtar är i många fall de bästa, gjorda av skickliga liotografer efter original. Dock har flera ”sabbats” av Lönnberg men för övrigt mkt bra bok.

 65. laco

  Bertel#63. Det fanns inga skrämda miljöpartister då som kunde förstöra jorden i ren panik.

 66. Lars Jonsson

  Perfect #55
   
  Tack för tipset, högintressant kommentar från Klockars angående hur ”forskningsmarknaden” kan se u inom toxikologin. ”Klockren” parrallell med dagens klimathysteri, Marcott et al 13 är ett typexempel på detta syndrom. Jag döper detta syndrom till Klockarssyndromet, och ser det som en senkommer väckarklocka till tiden. SNF´s undersökningar om innehållet i damm och gift i fiskar kan väl vara utslag av detta syndrom.

 67. Tage Andersson

  Klimatstatistik är förbryllande. Den globala temperaturanomalin för januari 2013, i grader C och för referensperioden 1981-2010, är enligt
  GISS             +0,20
  UAH             +0,504
  RSS               +0,422
  Weatherbell   +0,080
  Samma från HADCRUT3, men referensperiod 1961-1990                +0,385
  För februari
  GISS             +0,04
  UAH             +0,176
  RSS               +0,194
  Weatherbell   -0,001

 68. Håkan Sjögren:

  Tage Andersson # 63 : Uppenbarligen talar inte de, som hittar på temperaturerna med varandra. Mvh, Håkan.

 69. Håkan Sjögren:

  Bertel # 63 : Du undrade varför inte jorden gick under då koldioxidhalten var 12 gånger högre än i dag. Svaret ar att inte ens 12 gånger högre halt av den i klimatsammanhang overksamma gasen kunde påverka temperatur eller klimat då heller. Mvh, Håkan.

 70. Bertel

  Laco och Håkan S. Tack för de uttömmande svaren.  🙂  Nu väntar jag bara att Thomas har en avvikande åsikt, ifall vi har missat nått? Men visst är det besynnerligt att jorden inte gick under, trots 12 ggr mer koldioxid i atmosfären. Ingen sk tipping point utan växtligheten och djurlivet verkar ha klarat detta utmärkt. Hur går detta ihop med CAGW-teorin?