utredningar

Har UEA köpt sig en ”oberoende” utvärdering?

En av granskningarna av University of East Anglias Climatic Research Unit, CRU, är betald av universitetet ifråga. McIntyre redogör för den senaste brevväxlingen mellan UEA och David Holland angående ”The Independent Climate Change Email review” här. Än så länge har UEA inte lämnat ut sin fullständiga överenskommelse med ordföranden för utredningen Muir Russell. Men det råder   →