Thomas Stocker

Ingen ljusning för FNs klimatpanel

P. Gosselin på NoTricksZone har översatt en intervju till engelska (här,  här och här) med vise-ordföranden för IPCCs WG1, Thomas Stocker. Det handlar alltså om en ytterst centralt placerad person inom en ytterst central del av den kommande rapporten från FNs klimatpanel. Resultatet är tyvärr ganska nedslående för alla som hoppas på att den nya   →