Leo Hickman

Enter climate cranks

Skeptiker och förnekare i all ära, men nu har klimataktivisterna skaffat sig en ny benämning på oss som ifrågasätter det s.k. klimathotet. Vi betraktas   →