kosmos

Kosmos och klimatet

Uppdaterande länkar längst ned! När Henrik Svensmark på 90-talet började intressera sig för teorin att kosmisk strålning påverkar molnbildningen och därmed klimatet här på   →