havens värmeinnehåll

Jordens energibudget: ocean heat content

Graf: Levitus et.al. 2012 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL051106 En intressant fråga är om den observerade uppvärmningen under det senaste seklet till viss del beror på naturlig variation.   →