Erik Ellström

Jordens energibudget: ocean heat content

Graf: Levitus et.al. 2012 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL051106 En intressant fråga är om den observerade uppvärmningen under det senaste seklet till viss del beror på naturlig variation. Det finns kanske en särskilt god anledning till att anta att naturlig variation har gjort jorden varmare de senaste seklen, nämligen den termiska expansionen av haven sedan slutet av den lilla   →