energimyndigheten

Vad gör man med 3.500.000 kronor?

3.500.000 kronor är en hel del. Använt på rätt sätt. Man kan definitivt diskutera om Energimyndighetens beslut att satsa detta belopp på en utställning på Tekniska museet i Stockholm. Utställningen ska heta ”VÄGVAL – en interaktiv utställning om energi och klimat och om stora och små val i historien och idag”. Den riktar sig mot   →