David Larsson Heidenblad

Vårt eget fel

Här kommer ett litet lästips för dem som intresserar sig för klimatfrågans kulturhistoriska kontext. Som många noterat, så finns det likheter mellan en religiös domedagspredikan och hur klimathotet framställs av (alltför) många vetenskapsmän, politiker och medier. En nyutkommen doktorsavhandling från Lund tar upp en aspekt av detta tema, nämligen hur vi människor skuldbeläggs. Den nydisputerade   →