Ser inte skogen för alla träden?

skog
Daniel Palm är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Älvdalen och arbetar bland annat med att ge skogsägare råd inför de allt varmare vintrarna. Ja, ni läste rätt. De allt varmare vintrarna. Skogsägarna måste enligt honom börja planera för allt kortare och mildare vintrar med mindre snö och mer regn.
”Under en längre period med varmare klimat är det naturligt att det bli en del korta perioder med kallare vintrar”, säger Daniel Palm. ”Men klimatförändringen är redan här, och det är helt klart att det kommer att bli ännu varmare framöver.”
När var det förresten senast vi hörde om svårigheterna att modellera framtida klimat på lokal nivå? Daniel Palm tycks dock övertygad om att en global temperaturhöjning slår lika över hela jordklotet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  Av två ministrar beordrad propaganda som statliga myndigheter måste syssla med för att planera för vindkraften. Givetvis med stöd av SR, förlåt SPR, Sveriges Propaganda Radio.
   
  ”Det är bra att förbereda sig med att förstärka de nuvarande skogsbilvägarna och också att utöka vägnätet så att maskinerna inte behöver köra ut i terrängen i så hög utsträckning”
   
  De handlar inte om skogsbruk. Träd växer faktiskt ute i terrängen. Skogsmaskinerna är terrängfordon. De nya normerna för skogsbilvägar är framtagna av vindkraftsindust

 2. Dan

  ”Men klimatförändringen är redan här” hör man då och då.
  Finns det något stöd för ett sådant påstående?
  Höll på att skriva ”åstående”, lite Grönköping är det allt.

 3. S. Andersson

  Jovisst planerar hela Sverige för ett liv i regnskogarna. Och inte bara där. Sveriges största och starkaste isbrytare, Oden, är i Antarktis på en forskningsexpedition för att studera klimatförändringarna. Samtidigt har vi en besvärlig isvinter i Östersjön och man tvingas hyra in andra, isbrytande fartyg.
   
  Detta är inte klokt. Här bränns skattepengar så det står härliga till. Det där med Oden borde vara ett fall för Riksrevisionen, det kan inte vara meningen att man ska låna ut en isbrytare när den behövs som mest.

 4. Kent Forssgren

  S. Andersson. Isbrytaren Oden gör som silvertärnan. Den vill ha sommar året runt. Därför flyttar den till antarktis under vår mörka tid. Riksdagen har bestämt att Sjöfartsverket skall vara vinstdrivande. Att stödja svenska företag som genom isbrytarhjälp är onödigt, dom skall ändå flytta till Kina.

 5. bom

  #4
  Skogsindustrin skall väl inte flytta till Kina eller? Ska dom ta skogen med sig då? Nä visst fasen den ska vi ju elda upp och lägga askan tillbaks. Litet biobränslen behöver vi väl också till våra kinesiska bilar (fast fattigSvensson skall nog inte köra bil alls).

 6. Staffan Lindström

  { 01.03.11 at 07:44 }   Ursäkta Dan, när var det inte klimatförändring..?? Jag tillhör den skara som försöker upplysa med och motmänniskor om att klimat=förändring! Alltså ordet klimatförändring är alltså en tautologi…Meteorologerna säger t.ex. under ett stabilt sommarhögtryck: ”Vädret förändras inte mycket till i morgon…” Så frågan är alltså: Är allt väder och klimat naturligt?? Ja, om vi är överens att det händer i naturen så borde det logiskt vara naturligt… Om det är naturens mening att människan ska förstöra livet för sig själv och alla andra arter på den här planeten, så må det ske…[Lite djävulens advokat här, men i alla fall…] Om man tror på total predestination, ja kalla det gärna total fatalism…Hur många tror att universum har evigt liv??? Lite positiva tisdagsmorgontankar… =SL=

 7. Lejeune

  Miljöflum i DN om skog mm., aviserar nästa hot, ”biologisk mångfald” och som vanligt klimathotet, känns mönstret igen?
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/guld-i-grona-skogar

 8. Staffan Lindström

  … Byter Daniel PALM namn till GRAN om han får fel??? [Sådana här människor brukar vara vindflöjlar/kappvändare/namnbytare/titelbytare dvs opportunister…man kan inte moralisera så mycket över det. Alla djur och växter är naturligt så men det de flesta här på TCS är lite mindre av den inställsamma typen…??
   

 9. Det är politiska tjänstemän som Palm som ligger bakom att landets främsta isbrytare befinner sig i Antarktis samtidigt som en massa handelsfartyg fryser fast i Bottenhavet och det är sådana som han som beslutat att sälja 15 av järnvägens 17 snöslungor.
  Statens förfall!

 10. En sak kan vi nog vara säkra på att den kommer att bli värre – Alarmisternas argumentation 😉

 11. Kent Forssgren

  Lejeune. Trots allt en förvånansvärd vettig miljöartikel. I synnerhet för att vara på ledarsidan på DN. Ett syfte kan läsas mellan raden. Klimatlarmen skall fasas ut. Mångfalden skall in.  

 12. Jag är sååå less på alla dessa människor som numera lever på ”klimathotet”.
  I Sthlm har ju gjorts en analys om hur det kommer att se ut i framtiden gällande vattennivåer. SMHI och Statens Geotekniska Institut stod för det ”snillen spekulerar” som blev resultatet.

  Mer specifikt handlar det om:
  • En gradvis höjning av årsmedeltemperaturen med 4-6 grader.
  • En gradvis ökad nederbörd på 10-30 procent, framför allt under vinterhalvåret.
  • Avsevärt minskade snömängder och minskad vårflod.
  • Risk för skyfall sommartid.
  Som en effekt av klimatförändringarna pekar SGI, Statens geotekniska institut, på en ökad risk för skred och ras i Stockholms län.
  – Det hänger ihop med den ökade nederbörden, och en höjd grundvattennivå, som i sin tur påverkar stabiliteten, säger Christina Frost, projektledare för avdelningen för Samhällsskydd och beredskap….

 13. Sören

  Dan#2, ”Men klimatförändringen är redan här”: inget väldigt övertygande stöd, men det är bara för att ”klimatförändringen” står i bestämd form och tillsammans med ordet ”redan” åsyftar något CO2-orsakat. ”Vi har sett en klimatförändring” finns det mer övertygande stöd för.

 14. pekke

  Hyckleri och dubbelmoral verkar prägla den svenska klimat/miljörörelsen.
  De verkar inte vilja se vad ordet BIOENERGI är på väg att göra med den svenska skogen !

 15. Kent Forssgren

  På ledarsidan i SvD om elmarknaden. Sannolikt är artikeln skriven av en av elbolagens pr-firmor. Svenskan tar in den rakt av.
   
  Det är inte elmarknaden det är fel på. Att elpriserna höjs när efterfrågan på el ­stiger är inget marknadsmisslyckande.
  Missnöje med elpriserna tycks ha blivit en del av nationalkaraktären, på samma sätt som klagomålen över SJ numera ligger djupt i folksjälen. Elupproret.nu, elprotest.se, kraftsamla.se och olika Facebook upprop vittnar om ett nytt folknöje. På söndag kväll ska aktivisterna släcka ner en timme i protest mot prisnivåerna.
   
  Under köldknäpparna stiger efterfrågan på el, och därmed också priset. Att döma av den allmänna debatten kan man lätt få intrycket att detta skulle utgöra ett marknadsmisslyckande.
   
  Elmarknaden fungerar alldeles utmärkt”, förklarade dock Lennart Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Handels i Göteborg nyligen(G-P 22/2).
   
  Marginalprissättningen, där konsumenten betalar efter kostnaden för den senast producerade kilowattimmen och inte ett genomsnittspris, fyller ett syfte. Det är tack vare de stundtals höga priserna som elproducenterna kan behålla den kapacitet som under varmare och mindre elintensiva perioder skulle betraktas som överflödig.
   
  Alternativet är att någon annan betalar för den kapaciteten, närmare bestämt skattebetalarna.
   
  Principen att priset följer efterfrågan och att brukaren bär huvuddelen av kostnaden är rätt.
   
  Det var bättre förr, menar vissa, med planstyrning, monopol och en helt nationell produktion. Men Sverige är ingen ö. Numera kan även el exporteras och importeras, vilket skapar en helt annan flexibilitet än de gamla rigida systemen. Mindre slöseri.
   
  Ingen marknad är perfekt. Nätmonopolen måste granskas. Samägandet av kärnkraften väcker ständiga frågor om hur konkurrensen fungerar. Men för sänkt elpris finns i princip två vägar. Den ena är lägre skatt. Energieffektiviseringsskäl talar emot. Den andra är ökad produktion, av exempelvis kärnkraft. Där krävs långsiktig politisk samsyn, men också möjlighet för elbolagen att räkna hem investerade pengar.
   
  Någon borde protestera också mot de politiker – här hemma och i Europa – som försvårar den utvecklingen.
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-ar-inte-elmarknaden-det-ar-fel-pa_5975667.svd
  Någon borde protestera mot att SvD så okunnigt och oförbehållsamt försvarar en energipolitik som gör det möjligt för elbolagen att sätta i princip vilka priserna dom vill i Sverige.

 16. Skogsmannen

  Som sagt, detta med förstärkta skogsbilvägar har nog lite att göra med skogsbruk som Kent beskriver i #1. Timmerbilarna har alltid gått på vägarna både före och efter tjällossningen. Tjäle i skogen har vi grovt räknat var fjärde, femte år, oftast mera sällan eftersom snön ofta kommer tidigt och isolerar marken (tjäle i vägarna blir oftare eftersom dessa plogas).
  Behöver skogsbilvägarna förstärkas så beror det på andra orsaker än klimatförändringar!

 17. Kent Forssgren

  Om en kommuns vindkraftsplan. Man anar ett ökat motstånd men ingen kommun törs säga nej. Den största miljöförstörelsen som någonsin drabbat vårt land sanktioneras av våra politiker.
   
  Man väntar sig därför att frågan ”Varför vindkraft?” ska inta förstaplatsen i framställningen och att det ges ett uttömmande svar, som man sedan lutar sig mot i fortsättningen. Så är inte fallet.
   
  Som svar hade nog läsaren väntat sig en ordentlig genomgång av viktiga vindkraftsfrågor som ”Hur mycket el med negativ klimatpåverkan produceras i Sverige?”, ”Vilket behov har Sverige av vindkraftsel?”, ”Varför behövs reglerkraft?”, ”Finns tillräckligt med reglerkraft att tillgå?”, ”Klarar kraftnätet den planerade utbyggnaden?”, ”Hur ser ekonomin ut för vindkraft?”, ”Vad är alternativen till industriell utbyggnad av vindkraft?” och så vidare.
  Strävar man efter att vara ”bror duktig” eller är det ren och skär hybris? Eller är det rentav privatekonomiska intressen som trycker på?

  Arne Persson, före detta universitetslektor vid Lunds tekniska högskola.
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1397616/Vindkraftens-bror-duktig.html

 18. Varför skulle en ”längre period med varmare klimat” föregås ”naturligt” av ”korta perioder med kallare vintrar”? Finns det något som helst vetenskapligt stöd för ett sådant uttalande?

 19. Bim

  Alla!
  Varför läser ni sådan skit? Varför läser ni inte Biggles istället?

 20. Dan

  Sören #13:
  Klimatet förändras väl ständigt, det är bara om man ser över perioden jordens skapelse till nu som man kan säga att det inte förändrats.
  Att slänga ur sig att klimatet redan förändrats pga koldioxid är lite larvigt, inte ens IPCC säger att globala temperaturen stigit med mer än 0.7 grader de senaste 150 åren. (Var och en kan ju fundera över mätnoggrannhet osv.)
  Slarviga människor eller människor med en agenda framställer det gärna som om IPCCs värsta scenarier redan inträffat.
  Man få inte låta sig luras.
  Bim: Biggles flög flygplan. Sådana miljöeländiga aktiviteter vill vi verkligen inte uppmuntra.
  Utom om de sker åt Cancun-hållet, eller mellan Åbo och Tukholma.

 21. ThomasJ

  Brave new ’el’-World:
  http://www.e24.se/analys/valkommen-till-den-skona-nya-elvarlden_2648769.e24
  Mvh/TJ

 22. Bengan

  Lars #9 Statens förfall är det nog, men är det inte lite väl enkelt att skylla allt på statstjänstemän som Daniel. Skogsstyrelsen är ytterligare en i raden av alla svenska  förmynderiorganisationer. Ska du jobba för dem är det bara att rätta in sig i ledet och följa alla politiserade påbud, om du vill ha kvar jobbet.
   
  Även fast Daniel forskarutbildats och ympats med en rejält dos skepticism, så gissar jag att den försvann ganska raskt när han satt fast med en familj att försörja i Älvdalen och en trygg statlig anställning i ödemarken hägrade. Felet ligger väl främst i att vi alla går med på att göda de överdimensionerade statliga byråkratierna med våra skatter, stackars Daniel är ju mest en politisk resonanslåda i stark beroendeställning.
   
  Fast det är klart att jag i långa loppet kan hålla med Lars B – på sikt borde ju alla som ”tänker själva” må ganska illa av att behöva propagera för politiska påbud som man själv inte kan stå för.

 23. Bengan

  En lösning!!! Skogsstyrelsen läggs ned. Låt sedan skogsägarna fixa det mesta själva på sitt eget sätt. Det torde ju bli en rejäl mångfald av lösningar – mångfald bra – enfald dåligt. Skogen får en mångfald av olika lösningar istället för skogsstyrelsens kommenderade byråkratiska enfald. Låt människor tänka och besluta själva så att lust, initiativ och kreativitet sprudlar – så växer vi till ett friare samhälle.
   
  Om jag inte missminner mig stiftades skogsvårdslag med tillhörande byråkrati för att pressa enskilda skogsägare (inte skogsbolag) som inte ”skötte” sin skog, dvs inte var tillräckligt effektiva och levererade till skogsindustrier (maktspråk fr facket & industrin). Politiskt maktspråk. Följden blev likriktade direktiv – enfald i lösningar som skräddarsytts för att passa den dominerande politiska makten. Inte människorna eller ägarna.
   
  Skogsstyrelsen som konstruktion är en perfekt megafon för AGW-linjen.

 24. palle

  Bengan: Helt riktigt, man skapade de nuförtiden alltmer ifrågasatta §5 och §10 kurvorna för att hålla gubbarna i stugorna i ”Herrans tukt och förmaning”. Lägg ner eländet.

 25. Kent Forssgren

  Bengan och Palle. För att inte få någon kritik från miljöhåll, så rekryterades en GD till verket, då med namn Skogsvårdsstyrelsen, med ursprung i ledningen för SNF. En taktik som användes också vid tillsättning av GD till Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Smart taktik. Vi här på TCS har ju fått klart för oss hur det är ställt med kritiken mot dessa myndigheters agerande i vissa av oss diskuterade frågor från SNF Riks.

 26. Men den är inte redan här. Det är det som blir så löjligt och förvirrade. Dessa stollar som påstår att ”vi har redan en klimatförändring”.
  Den dagen satelitmätningarna visar på säg 1,5 grad varmare än
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Jan_2011.gif
   
  Var är förändringen i denna tidsserie. det är en svag uppvärmande trend sedan 79 inte en abrupt och kraftig. Dessutom så svänger det hit och dit. Den dagen då vi konstant ligger 1,5 grad över kan man börja prata om förändring.