Sökresultat

Hur mycket begriper nyhetsförmedlare i våra svenska gammelmedia egentligen?

Med uppenbar risk att bli klassad som besservisser eller ordmärkare vill jag åter ta upp titelämnet, nu föranlett av olika referat från ett möte häromdagen i Rwandas huvudstad Kigali (SvD, DN (video), SVT). Men det är inte ordmärkning – det handlar om destruktiv medial desinformation, främst baserad på okunskap. Det hela gällde ju från början utfasning av   →

Den nya adeln älskar klimatlarmen

Gästinlägg av Lars Bern – utdrag nr II ur hans kommande bok I demokratins barndom var de politiska partierna folkrörelser. De bestod av ett representativt urval vanliga människor som slutit sig samman för att den demokratiska vägen försöka forma samhället efter sina intressen och idéer. De aktiva politikerna var vanliga yrkesmänniskor som fick övriga medlemmars och väljarnas   →

Det är kylskåpens fel

Vid frukostbordet igår läste jag på webben (DN kommer numera med posten någon gång efter lunch) att ”Forskarna funnit ett svar på varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren”. Jag blev naturligtvis nyfiken, ännu en ad hoc förklaring eller en helt ny och intressant teori? Det visade sig att svaret var Montrealprotokollet som fasat ut   →

Upprepning skapar inte sanning

  Dagens Time Magazine upprepar med anledning av F. Sherwood Rowlands nyliga död saker som de flesta tar för givet och inte längre reflekterar över. Men allt är inte sant. Vad är de verkliga siffrorna från senare decenniers mätningar av ozonhalten i stratosfären? Vi har ju fått höra att Montrealprotokollet räddat oss. Notisen ovan säger till och med att Rowland   →

Ozonhål naturligt eller mänskligt orsakade?

Montrealprotokollet skrevs under 1987, dvs för 24 år sedan.  I diagrammet ovan ger SMHI de senaste årens mätningar av ozonförtunningen över södra halvklotet. De skriver: ”Detta visar att det trots en minskning av de ozonnedbrytande ämnena, som en följd av Montrealprotokollet, ännu inte syns någon märkbar effekt på antarktiska ozonhålet. Framtida utveckling Med hjälp av modeller över atmosfärens   →

Allt som behövs är politiska beslut?

Eftersom TCS ändå är inne på det mer filosofiska spåret idag, så kanske Pielke Jrs diskussion om vad som krävs för teknologisk utveckling kan vara i linje. Bland många politiskt aktiva AGWare har man länge ansett att det viktigaste av allt är att få fram bindande globala avtal om att få ned CO2 produktionen. Först   →