Sökresultat

Bermudatrianglar på gång i Östersjön och Kattegatt?

  Senaste numret av Nordisk Papperstidning upplyser om att det från och med 1 mars 2014 inte längre är förbjudet i landet med koldioxidlagring under jord. En av två artiklar i saken återfinns läsbar här i webbform. Själva tidskriften tycks inte vara direkt åtkomlig som PDF, men där finns också en mycket positiv recension av Domedagsklockan   →

When all is said and done, ( del I ?)

Åter känns det svårt att hitta på något att skriva om, nu efter mer än tre år som “ordinarie” på TCS. Ingemar, Lars Bern, Mr G, jag själv och några fler skrev på TCS redan på Maggie’s tid, innan SI och nuvarande skribenter tog över i juli 2011.  Det blir väl långt över 200 mer seriöst menade   →

Vår tids bondfångare

För 500 år sedan kunde det se ut så här, som avbildat i Hieronymus Bosch’s målning.  Fortfarande i dag finns samma spel att beskåda. Nya trick har dock tillkommit, och måltavlorna har blivit mer omfattande.  En TCS-läsare påminde mig i en kommentar i fredags om företaget Biorecro, vars VD Henrik Karlsson tydligen utnämnts till “2013 års   →

En riktig Norgehistoria?

I Mongstad i Norge byggdes en kraftvärmeverk som eldas med naturgas från Nordsjön. Den kostade ca 4 miljarder Norska kroner att bygga. Den levererar 280 MW el och 350 MW värme. Tanken är att den bl.a  skall minska oljeeldningen vid ett näraliggande oljeraffineri, och på så sätt minska utsläpp av koldioxid. Eftersom även Norge är   →

Norge satsar på CCS

Statoil Hydros oljeraffinaderi i norska Mongstad ska bli först ut i Norge med att fånga upp och lagra koldioxid – det som brukar kallas för CCS (Carbon Capture and Storage). Varje år släpper raffinaderiet ut ca 1,7 miljoner ton CO2 och den försöksanläggning som nu ska byggas (för i runda tal 25 miljarder kronor!) kommer   →