Sökresultat

Koldioxidhalt, klyvöppningar och isborrkärnor

Här är ett gästinlägg av Pehr Björnbom. Nedanstående är några citat från en lite längre och utförligare fil: ”På Uppsalainitiativet har Lars Karlsson och Olle Häggström i ett blogginlägg 1 juni gått till angrepp mot Wibjörn Karléns blogginlägg på TCS 29 maj om koldioxidhalten i atmosfären. Wibjörn Karlén har även diskuterat detta ämne i samband   →

Klimatlagen bör upphävas!

Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik. Därför bör den upphävas. Svensk klimatdebatt utgår från tron att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat med farlig uppvärmning. Denna tro bygger på skenbart samband mellan atmosfärens marknära temperatur och dess halt av koldioxid. Detta skenbara samband är att både temperatur och CO2-halt har stigit   →

Vad styr ökningen av koldioxidhalten?

Mätningar av atmosfärens koldioxidhalt började på 50-talet, först på Mauna Loa, en aktiv vulkan på Hawaii, och på Amundsen-Scott-basen på Sydpolen. Dessa mätningar visar att halten har ökat nästan hela tiden sedan dess. En ökning som brukar tillskrivas mänsklighetens utsläpp av koldioxid, en ofrånkomlig följd av förbränningen av fossila bränslen. En fråga är hur smart   →

Avskaffa klimatlagen!

Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik. Därför bör den upphävas. Svensk klimatdebatt utgår från tron att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat med farlig uppvärmning. Denna tro bygger på skenbart samband mellan atmosfärens marknära temperatur och dess halt av koldioxid. Sambandet är att både temperatur och CO2-halt har stigit sedan slutet   →

Den irrationella rädslan för koldioxid

Det trista med klimathysterin och med alla miljarder som plöjs ned i klimatpolitiska åtgärder är att allt bygger på en irrationell skräck för ökande koldioxidhalter i atmosfären. Så fullkomligt onödigt! Hög koldioxidhalt har en mycket positiv effekt på växtligheten i världen och ger oss ökade skördar som kan mätta världens växande befolkning. Skulle politikerna lyckas   →

280 ppm – så säkert som amen i kyrkan

En pelare som klimathotet behöver för att hålla sig uppe är att de nivåer på koldioxidkoncentrationen som vi idag ser i atmosfären är bortom allt som vi sett under hundratusentals år. Så sent som i november i fjol så deklarerade DN:s vetenskapsredaktion att vi nått nya rekordnivåer. ”Halterna av koldioxid har inte varit så höga   →

Betula nana

Studio ett sände ett mycket bra inslag onsdagen den 5 juni, väl värt att lyssna på i sin helhet. Sven Börjesson intervjuade Magret Steinthorsdottir, Markku Rummukainen och Alexander Otto om det senaste inom klimatforskningen. Magret Steinthorsdottir intervjuas med anledning av en ny forskarrapport som hon har medverkat i. ”Stomatal proxy record of Co2 concentrations from the last termination   →

Till koldioxidens försvar

Det blir ännu ett försvarstal idag. Den här gången är det Harrison Schmitt och William Happer som försvarar koldioxiden i The Wall Street Journal. När alarmisterna i våra svenska stormedia går i spin över de 400 ppm:ens magi, då planeten skall gå under, så kan detta vara en bra påminnelse om att mycket koldioxid i   →

Klimatfaktorer

Växthuseffekten och klimatmodellerna Professor Peter Stilbs Växthuseffektens signatur Atmosfärens koldioxidhalt Professor Carl-Gustaf Ribbing Solen och kosmisk strålning Professor Sten Kaijser Växthuseffekten och klimatmodellerna Av Peter Stilbs Inledning och allmänna kommentarer till efterföljande avsnitt Vissa av följande koncept kan vara svåra att greppa för den som inte har naturvetenskaplig utbildning – framställningen har därför en del   →

”Vad stort sker, det sker tyst”

Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson Media har lyckats otroligt väl med sin information om vad en ökande koldioxidhalt i atmosfären eventuellt skulle kunna tänkas ha för oönskade konsekvenser. Mer koldioxid förväntades ge klimatförändringar som i sin tur skulle stressa planetens växt- och djurliv, minska tillväxten, öka svälten, förorsaka utrotning av många växt- och djurarter. Koldioxidhalten har   →