Sanningen om vindkraften?

Per-Olof Persson skriver initierat om vindkraften i Ystads Allehanda.
Ystads Allehanda 090623

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Att man måste påtala sådant är ju nästan komiskt.
  Effektiviteten – kanske en avgörande faktor till att väderkvarnar och segelfartyg en gång i tiden blev utbytt modernare och pålitligare teknik.
  Har vi glömt det?

 2. Thomas

  Eftersom vinden är gratis spelar effektiviteten inte lika stor roll som i säg ett kärnkraftverk. Vad som betyder något är kostnadseffektivitet, inte hur stor andel av vindenergin man tar tillvara.

 3. L

  Thomas, vad som betyder något alls är pålitlighet. Vindkraft måste backas upp med annan elförsörjning och blir därför dyr och i princip onödig och det sista man ska bygga. Inte det första.

 4. Christopher E

  Thomas:
  Och kostnadseffektiviteten för vindkraft är mycket riktigt urusel.
  Eftersom hårdvaran för att tillvarata vinden är så dyr, så kan du ge dig på att utnyttjadsprocenten spelar roll. Just nu är bara solenergi dyrare bland de mer ”storskaliga” alternativen.
  PS: Stenkol är också gratis. Det är bara att hämta. Kostnaden ligger i att tillvarata den för omvandling till använbar energiform, precis som med vind. Det är således ganska tramsigt att kalla vinden ”gratis”, som om det vore något unikt.

 5. Thomas

  Christopher, det kostar pengar att gräva upp stenkol. Det kostar pengar att köpa den mark på vilken stenkolen grävs upp. Det kostar pengar att hantera askan som produceras när du bränt kolet etc. Att påstå att kol är gratis på samma sätt som vind är löjligt.

 6. Thomas .. du går från klarhet till klarhet i din ’argumentation’
  🙂

 7. Thomas

  Jonas, tack för den värdefulla insikten. Hur vore det om du någon gång försökte argumentera själv snarare än att bara recensera andras argument?

 8. Olaus Petri

  Men snälla Thomas, ditt nummer 5 kan ju lika gärna (eller ohjärna?) användas för att beskriva kostnader förbundet med vindenergi.
  Hur tänkte du egentligen? Uppriktigt nyfiken.

 9. Christopher E

  Thomas;
  Det kostar pengar att arrendera mark för snurror också…
  Poängen är att själva råvaran kostar inget; vind eller kol. Det löjliga är att framhålla vind som gratis när det är utnyttjandet som kostar pengar. Mycket pengar.

 10. tty

  OK Thomas:
  Det kostar pengar att bygga vindkraftverk. Det kostar pengar att att ersätta ägaren av den mark på vilken vindkraftverket står. Det kostar pengar att bygga anslutning till elnätet. Det kostar pengar att underhålla vindkraftverket. Det kostar pengar att riva kraftverket när det tjänat ut och att hantera avfallet som produceras när du rivit vindkraftverket. Att påstå att vindkraft är gratis på annat sätt än kol är löjligt.
  Är du nöjd nu?

 11. Att hitta nonsensargument, eller löst tyckande i andras påståenden är oerhört mycket mer värdefullt än att lyssna på ytterligare en (drös) AGW-anhängare, som hänvisar till samma IPCC eller annan påstådd auktoritet/länk och upprepar sin egen kvällstidningstolkning av vad denne/dessa tror att där visas eller påstås.
  Dom skarpaste och mest träffande invändningarna mot AGW-hypotesen, och ffa dess mer alamristiska versioner, har framförts så många ggr att det vore helt meningslöst att jag upprepar dem igen bara för sakens skull.
  Och AGW-sidan lämnar väsenmtligen WO på dem. Och bara (i bästa fall) hänvisar till typ Sceptical Science, där man samlat undanflykterna från dom enklaste versionerna av invändningarna, men oftast ändå bara av typen ’ja, men vi vill se det så här istället’.
  Innan AGW-sidan klarar av att hantera (eller ens förstå? eller bara försöka?) de viktigare och mer fundamentala invändningarna, är det inte meningsfullt att då istället ägna sig åt petimeter-rakande om isbjörnsbeståndet 1950, eller varför GISS konsekvent försöker spela ned UHI-effekten.
  Och AGW-sidans banérförare vill ju just hamna där, och är maniskt rädda för att beröra grundfrågan. Och du är ett alldeles utmärkt exempel på detta feneomen.

 12. OP, Christopher och tty (#7 #8 #9)
  Det var lite det jag syftade på med ’från klarhet till klarhet’
  Men nu i efterhand tror jag ändå att det var bra att ni skrev ut poängen uttryckligen åt Thomas. Vad den killen inte lyckas missförstå tror jag inte går att missförstå öht …

 13. TomatPalmen

  Kostnaderna för olika kraftslag är väl belysta, inkl miljökostnaderna.Vindkraft är relativt dyrt.  Söderholm & Michanek (2006)  ”Medvind i uppförsbacke”

 14. Olaus Petri

  Sedan kan man väl lite så där görfräckt räkna på vad det kostar om man bygger en gigantisk vindkraftspark på någon plats där det senare visar sig finnas enorma naturtillgångar under marken?
  Fast det är ju bara ett scenario… 🙂

 15. Erik L

  Vindkraften är dyr för att det åtgår mängder av energi och naturtillgångar för att tillverka verken och all dess kringutrusning såsom kopparledningar ställverk mm. Jag skulle inte bli förvånad om hela miljövinsten går upp i rök på grund av allt detta. Det hade varit intressant att se en total sammanställning av hela livscykeln åtgång av: el, olja, mineral, och utsläppen dessa orsakar. En tumregel ” Om något är dyrt, så beror det på att det kräver stora resurser, och det som kräver stora resurser så medför det stora utsläpp” Vindkraften är ju så ineffektiv att staten måste subventionera runt 30-40 öre kw/h för att ett verk ska betala sej på 20 år! men med dagens eurokurs så räcker inte ens det, utan det visar röda siffror hela vägen enligt en bekant som har ett 0,8 MW verk och prospekterar för ett till.
  PS: En sak jag reagerade på när jag var hos honom en blåsig dag var hur tyst verket var! och då stod vi ändå bara ca 150m i från, i precis den vinkeln där det låter mest! en förbipasserande cykel låter mer. så den kritiken att dom väsnas är lite löjlig faktiskt.

 16. Erik L, du säger samma sak som jag har försökt säga många ggr: Det ger negativa miljöeffekter att behöva göra saker mycket dyrare än dom skulle behövt vara! Och det ger dessutom negativa miljöeffekter av att behöva producera de värden man vill betala denna merkostnad med!

 17. Thomas

  Christopher och alla ni andra: det kostar pengar att bygga ett kolkraftverk och det kostar pengar att bygga ett vindkraftverk. Så långt är de båda helt lika. Däremot är ”bränslet” vinden helt gratis medan kol kostar pengar. Den finansiella kalkylen blir därför lite annorlunda. Ett kolkraftverk med låg verkningsgrad ger dyr el oberoende av hur billigt själva kraftverket är att bygga. För vindkraften kan man däremot acceptera hur låg verkningsgrad som helst bara byggkostnaden sjunker i samma mån. OK, det är inte helt sant, det finns begränsat med plats för vindkraftverk, somliga blir väldigt störda av dem etc, men det är likafullt så att verkningsgraden har mindre betydelse när bränslet är gratis.
  Erik L, de kalkyler jag sett visar på att ett vindkraftverk återbetalt energiinvesteringen på mindre än ett år. T ex här:
  http://www.nef.org.uk/renewableenergy/wind.htm
  Att kostnad bara skulle handla om resursåtgång är en myt. Det är arbetskostnad vi betalar för.

 18. Arbetstid är en resurs …
  Och alla krystade analyser att ’räkna hem’ miljöinvesteringar är i stort sett alltid rena skämt. Det går normalt till på så sätt att man identifierar den enskilda skillnad man vill hålla fram som fördel, och därefter ägnar resten av arbetet att försöka skrämma upp ’kostnaden’ för denna faktor hos det icke önskvärda alternativet på konstgjord väg så att det blir tillräckligt högt så att ens önskan skall se ’ekonomiskt försvarbar’ ut.
  Rent trams nästan varje gång! Värre än mycket av den sk klimatforskningen som ägnar sig mycket åt liknande baklänges argumentation.

 19. Björn

  Jag undrar om dagens politiker har tillräckligt med hjärnbark för att förstå tekniken och problemen kring vindkraften och överhuvudtaget den snåriga klimatfrågan? Är det rimligt att vår framtid skall bero av obildade politiker som inte förstår ett dugg av teknikens komplexitet? Det behövs en ny högt utbildad politikerkår med gedigen praktik från samhällets alla områden. Egentligen har inte energifrågorna med politik att göra, för dessa frågor kan inte hanteras bättre om politikerfärgen är blå, grön eller röd.

 20. Erik L

  Thomas #17
  Din propagandalänk ger jag inte mycket för.
  Ren fakta och kalkyler direkt från skrivbordet hos en vindkraftsägare litar jag mer på, och dom visar på en väldigt stor ineffektivitet, bara enorma subventioner ger honom en ersättning för den investeringen han gjort. Du måste titta på vad verket levererar per år http://www.vindstat.nu det är nyckeln till om det är effektivt eller inte. och då visar fakta att det inte är det i detta fall. det finns säkert platser på jorden som kan få ett vindkraftverk effektivt, men då är frågan on det bor några människor i närheten överhuvudtaget för det lär blåsa förjämnan där. och bygger man då hundratals mil kopparledningar, så lär det verket bli en ren förlustaffär med.
  Sedan kan du väl försöka redogöra för hur mycket arbetstid det går åt till att tillverka tex ett 3MW verk som kostar 30 000 000kr i inköp? kolla bara hur många anställda Vestas har, och dela detta på antal levererade verk i MW räknat.
  och förresten! bidrar inte onödigt stor arbetskraft också till onödigt stora utsläpp, tex från bilen till och från jobbet?
  Nä.. Vindkraft är ett onödigt överutnyttjande av våra resurser, såväl pengar som naturresurser. Och till vilken nytta om nu co2 inte är en det stora hotet?
  Fred Goldberg skriver en hel del intressant om både co2 och vindkraft här:
  http://www.sourze.se/Fred_Goldberg_10590886_a.asp
  Intressant läsning, som också har förankring i vetenskapen,
  i motsats till IPCC:s motsägelsefulla senarion, som spricker i fälttestet: ”verkligheten”
  /Erik

 21. Mikael

  Björn, du föredrar ett teknokratsamhälle där experter får bestämma istället för folkvalda politiker. Anmärkningsvärt att du har sådan tilltro till experter och samtidigt misstror klimatforskare på det sätt som du gör. Du får själv reda ut konsekvenserna av detta, vill bara tipsa om att du är ute på hal is.

 22. Christopher E

  Nej, Thomas, det där håller inte. Energiproduktionen är en paketlösning i båda fall. Både kol och vind är gratis, kostnaden ligger i att tillvarata dem. Om den kostnaden ligger i att gräva eller bygga bygga propellrar är irrelevant. Det är däremot inte irrelevant att varianten med”gratis” vind är mycket dyrare…
  Sedan är det oväsentligt hur många procent av vinden som tillvaratas, precis som det är oväsentligt hur procent av en kolfyndighet som eldas upp.
  Det enda viktiga är kostnaden per producerad kilowatt. Vissa energislag kräver där kraftiga subventioner för att kunna säljas. Vi vet alla vilka.
  Vindkraften är inte bara dyrast, utan också mest resurskrävande. Jonas tumregel är bra, liksom insikten att även att finansiera vindkraftens merkostnad kräver resurser utöver själva kraftverkverken och infrastrukturen i sig. Men glöm inte att mark och natur också är en resurs. För samma energiproduktion kräver vindkraften enorma ytor av förstörda landskap jämfört med sina konkurrenter.

 23. Thomas

  Erik, du gillar inte den siffra jag hänvisade till. Kom med en bättre själv då! Du bara påstår en massa utan något belägg.
  Visst är det så att arbetare som tillverkar vindkraftverk privat orsakar utsläpp, men det gör folk som tillverkar kolkraftverk eller bryter kol också. Att det går åt mer folk för att tillverka vindkraftverk gör vindkraften något dyrare så att folk får lägga aningen större andel av sin inkomst på el vilket gör att vi får motsvarande grad färre personer anställda i andra sektorer så totalt sätt har vi lika många anställda som orsakar lika stora utsläpp.
  Alternativt så får vi inte någon minskning i andra sektorer, och då har vi minskat arbetslösheten genom att skapa nya gröna jobb vilket brukar anses positivt, men den teorin har kritiserats så hårt här på bloggen att den vågar jag knappt framföra 🙂

 24. Erik L

  Thomas #17
  du skrev att du sett vindkraftsinvesteringar som betalat sej på mindre än ett år? Hur är detta möjligt?
  Ett 0,8MW verk kostar ca 10 000 000kr i inköp.
  (i detta fall bortser vi från all annan kostnad, såsom ledningar räntor fösäkringar underhåll mm)
  Detta verk levererar årligen ca 1500 MW/h (snitt enligt stat)
  delar vi inköpskostnaden på ett år, så får du ett elpris på 6, 50 kr KW/h
  så visst! om inköparna på nordpol betalar 6,50 kr/kW/h så är verket betalt på ett år. men tyvärr betalar dom bara ca 20 öre KW/h
  och då är verket betalt på drygt 20 år!
  En mera verklighetsnära kalkyl med alla kostnader (såsom ledningar, räntor, fösäkringar, underhåll, reparationer mm) som ett verk står för skulle bli betydligt högre, kanske du behöver 10 år till för att få pengarna igen OM inte elpriserna sjunker vill säga. vissa år har priset legat långt under 20 öre i utpris!

 25. Erik L

  Thomas #23
  Angående arbetslöshet och gröna jobb, så skulle man ju lika gärna
  skicka ut alla arbetslösa att fånga upp dom klimatfarliga pruttarna från våra klimatfarliga kor, det skulle ge massor av jobb, och inte tära på naturressurser såsom el och olja mm, och dessutom räddar det klimatet 😉
  Det är också ett dyrt sätt att minska växthusgasutsläppen.
  precis som vindkraften.
  Men inget företag tjänar pengar på detta, därför händer det inte.

 26. Björn

  Miakel [21]; Ett teknokratsamhälle är en nidbild av ett samhälle där mycket sakkunniga personer har ett inflytande på utvecklingen. Tror du att ett antal högt utbildade personer inom olika områden och som tillsammans försöker komma fram till en lösning på ett hypotetiskt problem, skulle vara sämre på att lösa problemet än ett antal obildade politiker utan några expertkunskaper? Varför framskymtar du rädslan för välutbildade människor? Skulle du hellre gå till en grupp halvbildade sköterskor eller till en grupp välutbildade läkare om du hade en allvarlig sjukdom?

 27. Thomas, kanske skall du ändå inte gå in ekonomiska analyser av Lars Ohly’s kaliber, där du menar att det vore tex en samhällsvinst att offentliganställa SAAB-arbetare, för att då betalar dom iaf skatt på sin inkomst. Och dom nya (osålda) bilarna man radar upp på planen utanför är ju värda massor dom också!

 28. Christopher E

  Thomas #23,
  Tala om att du målat in dig i ett hörn, och där försöker äta kakan och ha den kvar – om man ska till dubbla talesätt.
  Ger vindkraften fler jobb innebär den en högre resursförbrukning, så Jonas mfl har rätt, och du fel.
  Ökar inte jobben däremot genom att fördyringar minskar hushållens köpkraft, så är hela teorin om gröna jobb fel.
  Båda alternativen måste vara ganska smärtsamma från en eko-ideologisk synpunkt.
  I praktiken är det troligare ett tredje alternativ; de gröna jobben kostar fler jobb än de skapar.
  Sedan är inte vindkraften ”något” dyrare, utan mycket.

 29. Mikael

  Björn (#26). Nej, jag säger ju det. Varför tycker du då inte att IPCC är en bra inrättning?

 30. Thomas

  Erik #24, jag skrev att ett vindkraftverk ur energisynpunkt betalat sig på mindre än ett år, dvs det är den tid det tar för verket att producera mer energi än som gått åt för att tillverka det. Nu är du inne på tiden för att verket återbetalat sig ekonomiskt och den är naturligtvis mycket längre.
  Christopher, jag förenklade en aning vilket är vad du tar fasta på. Även om mer produktion allt annat lika leder till mer miljöförstöring har inte alla sorters produktion lika stor effekt. Om vi genom ”gröna jobb” kan få ned miljöförstöringen mätt i skada/BNP kan vi minska miljöförstöringen även i en växande ekonomi.
  Om man som Jonas och Erik försöker räkna in miljöförstöring både i produktions och konsumtionsledet blir dessutom risken uppenbar att man om man inte håller tungan rätt i mun dubbelräknar den. Om en arbetare på ett kolkraftverk köper el från samma kraftverk får man bestämma sig för om man skall räkna föroreningen som resultat av att han är med och producerar denna el eller för att han köper den, man kan inte ta med den på båda ställen.

 31. Nej Thomas, det förstås: Därför är ju pärmbärare och -sorterare mycket mer miljövänliga jobb än att bryta malm (eller kol) i en gruva, eller hur?
  Så därför skall vi anställa än fler miljö- och klimatonsulenter, dito handläggare och -samordnare. Eller hur?
  De förbrukar ju heller inte speciellt mycket energi. Speciellt om de mest sitter stilla vid en skärm (och har lågenergiskrivbordslampa).
  Där har du tänkt ut det fint ännu en gång!
  🙂
  PS Man bör inte räkna på enskilda pärmbärare, eller gruvarbetare, man får räkna hela befolkningen, och genomsnittliga värden. Om man nu är intresserad av att räkna rätt. Det mesta tyder ju dock på motsatsen i den sk ’miljödebatten’ DS

 32. Björn

  Mikael [29]; IPCC blandar ihop politik och vetenskap. Vetenskap måste hållas isär från politiken annars blir ingen part trovärdig. IPCC har också tagit ställning för en hypotes som bara är en hypotes och ingenting annat. Förstår man inte detta var finns då trovärdigheten hos detta FN:organ?  Klimatfrågan är så mycket mer komplext än vad IPCC låter världen förstå. Jag förstår USA:s vånda att behöva delta i ett för dem, ett trögt FN  bestående av horder av halvbildade delegater. FN fungerar ungefär som ett grupparbete. En eller två tänker och gör jobbet, resten hänger med.

 33. Thomas

  Jonas, vad sägs om konsertpianister och kockar istället? Istället för ett ta bilen till en drive-in McDonalds cyklar man till en restaurang där man får en vällagad måltid.

 34. Du platsar i vilken morgonsoffa som helst, Thomas! Speciellt om du ljuger lite om din ålder …
  🙂

 35. Olaus Petri

  Aha Jonas, misstänker du att Palm ibland utger sig för att vara  18 år i syfte att kunna sitta ned och samspråka med Anders W och Nils Lundgren i Svt:s sittgrupp?
  🙂

 36. fogge

  Vindkraftverk är en styggelse även estetiskt
  Men trösten är, att de är lika enkla riva som att bygga.

 37. Thomas

  fogge, till skillnad då från ”mountaintop removing”:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mountaintop_removal

 38. Thomas #37
  Nu får du ge dig. Den jämförelsen var väl inte så pricksäkert intelligent? 😉

 39. ThomasJ

  Hur var det nu igen? I vindkraftens förlovade land [enligt en förlorad Maria Wetterstrand..] – Danmark – är all nybyggnation av dessa vansinnesobjekt f.o.m. år 2002 stoppad. Varför? Jo, dels pga. konstaterandena att tekniken [vind] är summa summarum åt humhum för dyrt, osäkert och, viktigast, kräver enorma mängder reglerkraft vilken till 98+% kommer från deras kolkondensverk, som pga. tidigare [t.o.m. 2002] ’antogs’ kunna dra ner på deras CO2 output – verkligheten är precis tvärtom, de har ökat densamma.
   
  I Spanien, som satsat rejält på ’förnybarheten’ har konstaterats att det hela, hela, är totalt åt humhum; varje ’grönt jobb’ [jobbigt!] har kostat dryga 570 tusen Euro att ’skapa’ och samtidigt, med en livslängd om 11 månader, tagit bort 2,2 ’vanliga’ [’icke gröna’] arbetstillfällen. I Spanien, enl. denna rapport, har varje MW installerad ’förnybar’ energi kostat 4,4 jobb i den ’normala’ sektorn.
  Hur ser det då ut i den blågula, i temat intelligensbefriade, geografin? Jo, här har en GD på Energimyndigheten [Tomas Kåberger, fd. grundare o styrordf. av/i ’Vindkraft Väst AB’] för regeringen  lagt fram det framtida konceptet för svensk energiproduktion; namely: 30 TWh från vind, varav 10 havsbaserat. [Finns där månne en jävsituation? Trojan?].
  Nödvändig reglerkraft för denna mängd elenergi beräknas vara mellan 4.300 & 5.300 MW installerad H2O-kraft, av totalt ca. 16.200 MW installerat. Go Figure! [tips: alla älvar måste regleras!]
   
  Detta oxo oaktat allehanda sidokostnader; kabeldragning, markarrenden, vägläggning osv., och FRÄMST fullständigt utan beaktande av den förstörda landskapsbild vi i detta land under så lång tid har haft det suveräna och ömsesidiga nöjet att gratis kunna njuta av!
  (Talade så sent som i torsdags med en skogskonsulent i södra lappland som – stönande – sa, att här är varenda fjälltopp inmutad/planerad för 150-200 meters master…)
   
  Som tidigare & i detta tema anförts gäller inte utmaningen att leverera el till varje pris, utan kunna leverera till billigast möjliga pris per KWh. [t.o.m. jag skulle klara av (?) att leverera DYR el..]
   
  Vi tar ett [färskt] exempel på vansinnet till: EoN annonserade i april att de är tvungna att bygga ut deras anläggningar i Ätran för ca. 400 miljoner kronor endast för att ha reglerkraft nog för Falkenberg kommuns vindsnurreri!
   
  Andra länder där det är tvärstopp för vindkraft: Tyskland, Irland, GB. I Italien har maffian tagit över vindkraften 100, då den [där, som här] ger enorma intäkter för de med avsikter att ’tap the tax- user payer’. De [maffian] sysslar ’normalt’ med annan, enormt vinstgivande, ’verksamhet’ [=knark] och frågan reses varför de numera tagit kontroll över ’vinden’??
  Den mest förnyelsebara rörelse som startas tänkas kan är ett återställande av förtroendet för människan per se, den är ju deFacto perpetuell – såvida ’man’ [beslutsfattare] vågar/kan (!) inse detta.
   
  Mvh/TJ

 40. Thomas

  Uffeb, vi har i hela tråden jämfört vind- och kolkraft. Vari ligger då det orimliga i att jämföra hur de förstör landskapet?  Jämförelsen var fullt rimlig!

 41. Gunnar Strandell

  Vindkraftens dilemma är reglerkraften som kommer av vårt behov av pålitlig energi. Sverige är lyckligt lottat som har vattenkraften, men den som äger vattenkraftverket är i regel inte lika glad åt att vara reglerkraft istället för att vinstmaximera.
  Däremot är ägarna till våra oljekondens nog beredda att köra reglerkraft, eftersom det ger mera avkastning än att vara i malpåse.
  Alltså för varje vindsnurra måste vi så småningom bygga lika mycket effekt i backup. Att bygga fossilfri vindkraft och ställa av lika fossilfri vattenkraft är dålig ekonomi och inget man kan kalla miljöpolitik.
  Exemplen är flera:
  Varje spårvagnslinje måste ha backup i form av bussar eller flyg.
  Detta är basen den gröna ekonomin och den skapar faktiskt sysselsättning för att bygga och underhålla två system. Men om den ena ska skattesuventioneras och den andra beskattas måste man lägga in driftstörningar i systemen. Här är vindkraften perfekt för ingen är väl skyldig till att blåser för lite eller för mycket?

 42. Christopher E

  Thomas;
   
  Du får gärna jämföra kol och vinds landskapspåverkan om du vill. Kolet vinner nämligen stort i minst påverkan, både gruvdrift och förbränning inräknat. Bara att ersätta ett kolkraftverk+brott med snurror förstör oerhört många kvadratmil natur.
   
  Glöm inte heller hur materialintensivt vindkraft är. Jämfört med kolkraft igen går det oerhört större mängder betong, armeringsjärn, plaster, koppar osv. Hmmm, vad tror du dessa kommer ifrån?
   
  30 TWh ny vindkraft skulle ungefär behöva:
   
  4,4 miljoner ton betong
  104000 ton armeringsjärn
  520000 ton stål
  180000 ton glasfiberarmerad polyesterplast
   
  Och då har vi ändå inte räknat all ledningsdragning från spridda punkter i naturen! Trist när man räknar allt och vindkraften visar sig vara resursslukare, eller hur. Kejsaren hade inga kläder. Igen.

 43. Mats

  Vindkraftpumpar passar bra att placera ut i Östersjön där de kan pumpa ner syrerikt ytvatten ner till botten.
  ”Systemverkningsgrad” för vindkraftverk bör beräknas inkl reglerkraftens verkningsgrad sett i ett varaktighetsdiagram över årets timmar.

 44. Klasse F

  Om vindkraften klarar att ta vara på 20-25% av energin som den ”omgärdas av” måste den betraktas som synnerligen effektiv i jämförelse med till exempel kol, olja, biobränsle (i en analog jämförelse ligger alla dessa långt under 1% i verkningsgrad)  eller för den delen kärnkraft.

 45. Christopher E

  I dagens Hallandsposten finns en ypperlig insändare av den kände ornitologen Anders Wirdheim. Han visar bilder på nya, stora snurror på 42 km avstånd, och som ändå helt dominerar landskapsbilden!
  Det som är bra att han även uppmärksammar den långt värre effekten av de blinkande nattljusen, med en bild. Detta är ju det som alltid ”mörkas” när exploatörerna visar sina missvisande fotomontage med nedtonade, nästan osynliga snurror. Se förresten här och här hos klimatkättaren Magnus om dessa manipulationer.
  Insändaren i HP syns inte på nätet (ännu?) men gör den återkommer jag.

 46. tty

  OK Thomas:

  Det kostar pengar att bygga vindkraftverk. Det kostar pengar att att ersätta ägaren av den mark på vilken vindkraftverket står. Det kostar pengar att bygga anslutning till elnätet. Det kostar pengar att underhålla vindkraftverket. Det kostar pengar att riva kraftverket när det tjänat ut och att hantera avfallet som produceras när du rivit vindkraftverket. Att påstå att vindkraft är gratis på annat sätt än kol är löjligt.

  Är du nöjd nu?