Sökresultat

Inget gott som inte har något ont med sig eller?

  Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson “It should be considered good fortune that we are living in a world of gradually increasing levels of atmospheric CO2 “. Citatet kommer från professor Sylvan H. Wittwer (1917-2012), upphovsmannen till forskningen kring hur biosfärens primärproduktion påverkas av ökad koldioxidhalt. NIPCC 2009 kap. 7 ger en omfattande överblick av denna   →

Koldioxid som växt(hus)gas

För några veckor sedan berättade jag för en god vän att jag snart skulle skriva ett inlägg till TCS igen. Vi hade just dessförrinnan kommit att tala om skillnaden mellan C3- och C4-växter så att min vän föreslog att jag skulle skriva om just C3 och C4. Eftersom jag visserligen brukar anses vara någorlunda naturvetenskapligt   →

Atmosfärens koncentration av koldioxid

Artikel av Wibjörn Karlén: Inom kretsen av klimatalarmister framhålls koldioxid (CO2) som den stora faran för mänskligheten. Om en klimatkatastrof skall kunna undvikas anser dessa alarmister att tillförsel av CO2 till atmosfären måste upphöra. Dokumenterade variationer i atmosfärens koncentration av CO2 redan före den industriella revolutionen föranleder dock viss tveksamhet till att denna gas har   →