P-O Eriksson i Kraftjournalen

Per-Olof Eriksson är aktuell med ännu en koldioxidvänlig debattartikel i tidskriften Kraftjournalen, som riktar sig till den nordiska elenergibranschen.
kraftjournalen
Tipstack: Ove L. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  IPCC betyder Intergovernmental Panel on Climate Change och leddes av Bert Bohlin, så det är inte så konstigt om deras slutsatser var samma.
  Det är inte heller konstigt att slutsatserna är politiska i första hand. När draften till sammanfattningen skickas ut på remiss till regeringarna så tas bara hänsyn till formuleringar, inte vetenskapliga invändningar.
  Eftersom detta sker innan rapporten den sammanfattar har publicerats så blir resultatet självfallet mer politik än vetenskap.
  Synd att inte fler av näringslivstopparna vågar säga vad dom tycker!

 2. Bra artikel!

 3. pekke

  Det är synd att bara personer som inte något politiskt eller ekonomiskt tryck på sig vågar säga sin riktiga mening.
  En bekants bekants som varit energirådgivare åt diverse svenska regeringar anser att dagens politiker verkar inte bry sig om vad som är vetenskapligt bevisat utan går i stället på diverse trender och teorier som passar in i deras politiska verksamhet och då menar han både höger/vänster-politiker.

 4. benke

  pekke har rätt i det han säger. Det är just därför man oftast läser vad professor emeritus skriver (pluralis). Dvs sådana som är seniorer och som därmed inte behöver följa trenden av idag. Det ger så mycket större tyngd. Andra har många funderingar vad gäller grants och annan ekonomisk hjälp som inte dyker upp om de inte tycker rätt.

 5. Thomas

  Det slår ingen av er att folk kanske mycket väl säger vad de tycker, de tycker bara inte som ni gör?
  benke har rätt i att det mest är pensionärer som uttalar sig ”skeptiskt”, men det har nog mer att göra med att de inte orkat hänga med i utvecklingen. På samma sätt var det med plattektoniken och i mindre omfattning med Big Bang, ibland tar det att den äldre generationen forskare dör ut innan en ny paragigm blir fullt accepterad.

 6. Thomas – diskussionen om plattektoniken och Big Bang kan inte jämföras med klimatfrågan. De idéerna var inte politiskt infekterade.

 7. Peter Stilbs

  Bra sammanfattat av Per-Olof Eriksson – synd bara att hans stavar fel till Bolin.

 8. L

  Thomas, självklart syftar jag på dom opinionsbildare som är skeptiska till AGW men inte vågar sticka ut hakan. Jag har faktiskt inte stött på någon välinformerad medborgare som tror på koldioxidhysterin. I min omgivning är det bara såna som inte ens vet vad bokstäverna AGW står för, som tror på alarmismen….
  Att flertalet av skeptikerna är äldre tror jag beror på att de HAR orkat hänga med i utvecklingen, medan yngre oftast är mer lättpåverkade. Speciellt som koldioxidfrågan blivit en miljöfråga och koldioxid så gott som dagligen benämns som en förorening i media…

 9. Thomas

  L, då har du antingen en mycket konstig bekantskapskrets, du anser att den som inte håller med dig definitionsmässigt inte är välinformerad eller så är du så jobbig att de som inte håller med dig håller käft. Själv har jag då träffat på hyfsat välinformerade på båda sidor även om det är en klar övervikt för dem som accepterar AGW som verklig.
  Tror du verkligen att yngre forskare är så lättpåverkade och får all sin information från ”media”? Nej, ni håller bara på med att hitta på krystade argument för varför ni *egentligen* har en massa stöd om bara de där elaka journalisterna och politikerna lät dem komma till tals.

 10. L

  Thomas, de välinformerade jag syftar på är inom näringslivet, inte forskare. De flesta är dessutom inte svenskar. Och precis som jag skrev, de som tror på AGW vet som regel inte ens vad bokstäverna står för.
  Min bekantskapskrets kanske är konstig i dina ögon, men jag har levt utomlands tillräckligt länge för att uppskatta olika kulturer, där man ofta är bättre informerade och intresserade av historia, samtid och framtid än vad jag upplever hos svenskar.

 11. Thomas

  L, då har vi olika bakgrund eftersom jag talat mer med forskare och därför också har lite högre krav på vem som kan kallas välinformerad i en sådan här naturvetenskaplig fråga. De flesta som inte tror på AGW, t ex de i den här bloggen, är ytterst dåligt informerade om ämnet.

 12. Gunnar Littmarck

  Thomas.
  Anser du att de som accepterar AGW som verklighet, men inte har planer på hur den globala fossilkolförbränningsökningstakten ( ex. Kina och Indiens program för 5 dubbling av kolkraft), är insatta, om de ojar sig för privatbilismens co2utsläpp?
  Dagens miljörörelse är helt patetisk, då de inte bryr sig om global fossilförbränning.
  Hur mycket ska miljörörelsen spara för att kompensera vissa länders ökade förbränning?
  Det blir ju ingen mätbar skillnad om besparingen är 100% i Nordeuropa.
  Det är varför AGW-anhängare (som stöder nordeuropeiska politikers satsningar), är hopplöst oinformerade.
  Nästa gång du pratar med dina forskarvänner som stöder nordeuropeiska politikers co2 minskningsprojekt, be dem visa hur det ger någon som helst annan effekt än minskad välfärd i Nordeuropa.
  Avskaffar vi i alla co2 restriktioner och framtiden skulle visa att Gore har rätt, ja då löses det enkelt med delaktighet av alla världens länder.
  Tills dess kan ju AGW-anhängare visa den exakta ändringen i växthuseffekten, genom satellitmätningar av temperaturändringar i olika atmosfärslager.
  Nu vet du varför L troligen skulle anse att dina ”hyfsat välinformerade” vänner, inte är välinformerade.
  Ellerhur?

 13. L

  Thomas, nu börjar du prata om annat i vanlig ordning. Den här bloggposten handlar om en näringslivsprofil och att vi är några som tycker det är synd att inte fler sådana vågar säga vad dom tycker.
  Baserat på vad vi ofta får höra av personliga vänner i den sfären när ”kameran är avstängd”.

 14. Inge

  Att det är mest pensiopnerade forskare som uttalar sig kritiskt emot AGW-hypotesen kan ju  ha att göra  med att de yngre forskarna är ekonomiskt beroende av att följa med strömmen, de har en familj att försörja och en karriär att tänka på. Ekonomiska styrmedel anses fungera inom politiken och det är säkert så inom klimatforskningen också.

 15. Gunnar Littmarck

  Thomas.
  Kan växthuseffekten ändras, utan att temperaturen ändras i olika atmosfärslager?
  Det ända jag kan tänka mig är att partiklar i den högre atmosfären absorberar solinstrålning och motverkar temperatursänkningen som annars skulle ske.
  Detta har ju mätts till en kylande effekt av 0,4grader.
  Så har männsklig fossilförbranning givit en växthuseffektökning, på mer än 0,4 grader, borde de synas i ökad temperaturdifferans i atmosfärslagren.
  Eller är jag helt ute och cycklar?
  Min logik påstår att det borde bli större skillnad ju högre koldioxidens växthuseffekt är, om inte all koldioxid låg i ett lager högst upp.
  Jag fattar inte att det ska vara så svårt att finna växthuseffektsökningen genom satellitmätningarna.
  Kan det vara för att co2 ökningen inte givit mätbar ändring i växthuseffekten?
  Kanske vilar Indien och Kinas energiplaner på goda vetenskapliga grunder?
  Nordeuropeiska politikers energiplaner vilar kanske på reglering och skattekåta politikers makt behov?

 16. Mats Frick

  Inge – Yngre forskare springer inte med strömmen. Det har jag i alla fall aldrig gjort eller observerat i mina kretsar. Om det är några som ”springer med strömmen” är det gubbarna som slentrianmässigt slänger in sin bibba med referenser och projekt när det ska sökas pengar.

 17. L

  Mats, då är frågan i vilken riktning strömmen går nu? Menar du att den har vänt?

 18. Inge

  Mats Frick:
  Jag förstår ditt resonemang. Men om man vill komma med på de stora konferenserna + det som jag skrev så tycker jag att det mänskligt att döma borde fungera som jag skrev. Det finns ett starkt tryck inom klimatforskningen som inte är alls borde finnas  inom andra vetenskaper, att just ”följa med strömmen” eftersom klimatfrågan är så infekterad eller polariserad och att de som har ”makten” är AGW-sympatisörer. Om jag hade varit klimatforskare hade jag aktat mig för att gå ut med att jag motsatte mig den åsikt som världens regeringar (genom FN) , absoluta huvuddelen av massmedia samt miljöorganisationer har. Och jag föreställer mig att min chef och arbetskamrater skulle titta snett på mig om jag torgförde åsikter emot denna kompakta maktsamling. Jag skulle ju kunna förstöra möjligheterna för gruppen att få forskningspengar och bara vänta på att bli inkallad och förhörd och ombedd att sluta uttala mig. Och frågan är om det skulle vara värt det?
  Jag jobbar inte inom forskarvärlden och har ingen inblick i den som du har, det är bara min åsikt ändå.

 19. Mats Frick

  L – Strömmen går i riktning mot större kunskap, det har den alltid gjort. Alla hinder som har stått i vägen för nyfikenheten har svepts undan.
  Inge jag återkommer till dig då diskussionen är intressant. Nu måste jag åka iväg.

 20. L

  Mats, nu blev det dubbelt motsägelsefullt, men jag förstår också vad du menar. 😉
  Problemet är väl att det inte förs någon verklig debatt, varken i media, näringsliv eller privat. De flesta följer den politiskt korrekta strömmen eftersom det inte fordrar någon som helst kunskap.

 21. thomas sa: benke har rätt i att det mest är pensionärer som uttalar sig “skeptiskt”, men det har nog mer att göra med att de inte orkat hänga med i utvecklingen.
  Jag är imponerad av den store thomas uttalande. Lindzen, Singer, Carter m.fl. har inte orkat hänga med utvecklingen!? Påstår du att du är ungdom och ”orkat hänga med utvecklingen” kan du om du skriver en kommentar till här först säga DIN ålder.
  Ibland svamlar du mer än lovligt, thomas. Många prominenta forskare med relativt hög ålder är oerhört aktiva och välinformerade. Erfarenhet kommer med ålder om du inte visste det. Till skillnad från den store politiskt korrekta thomas.

 22. Mats Frick

  L – Jag förstår vad du menar med dubbel motsägelse 😉
  En poäng är att om skeptikersidan har rätt så kommer detta fram i samma utsträckning som om AGW-sidan har rätt. Det är en tidsfråga. Den springande punkten är om vi har råd att ta risken att vänta tills vetenskapen gjort sitt. Sen är ju vetenskapen aldrig fullbordad, men det är en annan sak.
  Inge – Det finns fall dokumenterade i historien om hur det kan gå till när vetenskapen inte är fri utan används som verktyg för både den ena eller den andra politiska nyansen som Lysenkoism i Sovjet eller rasbiologi i tredje riket. Poängen är att vetenskap som är till den grad förvriden som en del debattörer på skeptikersidan hävdar om AGW, kräver en totalitär regim med full kontroll till att börja med, vilket inte är fallet med AGW. Sen finns det givetvis gradskillnader.
  Ett exempel. I slutet av 1800-talet blev fransmännen avundsjuka på de framsteg tyskar och engelsmän gjorde inom fysiken och då särskilt Wilhelm Röntgens upptäckter. Därför slog man energiskt på trumman för en fysiker som hette René Blondlot. Han hade upptäckt vad han kallade N-strålar som minsann var mycket ballare än Röntgens X-strålar. Dessa existerade bara i Blondlots fantasi, men lyftes fram av franska vetenskapsakademin som exempel på att fransk fysik minsann kunde spela bland de stora pojkarna. Bubblan sprack sedemera och Blondlot sjönk tillbaka i glömska. Ironiskt nog fick Marie Curie nobelpriset i fysik 1903, samma år som N-strålarnas glans började falna. Hela spektaklet omintetgjordes av kritisk nyfikenhet inom vetenskapen, utan hjälp av politiska sanningsvittnen från något håll. Fysikern Irving Langmuir höll ett berömt tal på temat 1953 som du kan läsa om här. Om skeptikersidan har rätt borde AGW, om vi köper Langmuirs resonemang, redan befinna sig i ett sent stadium av vetenskaplig kollaps, det vill säga punkterad i peer reviewed journals och inte i media kontrollerade av speciella intressegrupper.
  Läs mer här och här.

 23. L

  Det som gör det svårt att punktera CO2-teorin är på samma nivå som om det fanns en H2O-teori, dvs eftersom vattenånga är den kraftigaste växthusgasen så måste vi sluta koka vatten…. 😉

 24. Lars

  Mats Frick
  En liten detalj. ”rasbiologi i tredje riket” Om jag inte minns historien helt fel så reste tyskar till Sverige för att förkovra sig i ämnet.  På följande institut.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi
  En i styrelsen var en herre som inte är helt obekant i klimatsammanhang.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

 25. Lars

  Rättelse, i styrelsen från början 1909. Arrhenius gick bort 1927 och hade alltså inget med tyskarna att göra.

 26. Mats Frick

  Annars har vi ju paret Myrdal som i ”Kris i befolkningsfrågan” från 1934 gav startskottet för genomförandet av den svenska rashygienen i full skala:
  “åter och åter träffar vi t. ex. stora kullar av barn till ogifta imbecilla mödrar, där hela skaran måste underhållas av det allmänna och där deras ofta förekommande asocialitet och brottslighet i framtiden kommer att vålla ytterligare bekymmer” a.a. sid. 223.
  Det spelar ingen roll vilken nyans av särintressen det är som fingrar på vetenskapens spelregler. Det blir bara fel.

 27. Gunnar Littmarck

  Det var nog inte konstigt att Arrhenius trodde att atmosfärens koldioxidhalt styrde temperaturen, han hade ju inte tillgång till Antarktis iskärnor, eller knappt några av dagens ”objektiva data”.
  Visste han att temperaturen sjönk då halten var högst och istider försvann då halten var lägst, skulle han nog tänka om.
  Mats: du skriver
  ”Den springande punkten är om vi har råd att ta risken att vänta tills vetenskapen gjort sitt. Sen är ju vetenskapen aldrig fullbordad, men det är en annan sak.”
  Med tanke på att de kostnader europeiska politiker beslutat drabba sina medborgare, inte har effekt fattar jag inte annat än att det effektivaste är att ge fan tills de stora länderna är med.
  Det finns nu fler multimiljonärer i Kina än Japan, varför ska fattiga Europeer visa större solidaritet till fattiga Kineser än deras egna?
  samma gäller de osannolikt rika i Indien.
  Om de satsade alla ”klimatskatter” på energiutbyggnad ex. utveckla kärntekniken, så vi kanske kan få transmutationsverk, vore det mer begripligt.
  Läste i Dagens Næringsliv att ”EU legger press på grensestaterne til Arktis og mener det er dumskap å beskytte området mot oljeutvinning.”
  Eu´s energikommisionär Andris Piebalgs, drar på med:
  -Arktis är inte heligt, var ska vi annars hämta energi?
  Borrning efter olja och gas i sårbara områden måste ges stöd politiskt och ekonomiskt, för Eu´s energisäkerhets skull.
  Var det inte det vi trodde, co2kvoter, skatter och annat var bara spel för galleriet..
  Visst borde ev. ändrad växthuseffekt synas i de senaste tioårens satellitmätning av den globala atmosfärstemperaturen på olika höjd?
  Vad jag kan se så är det någon grad varmare 07 08 än 9899 på 1000m höjd, samt något kallare 0708 än 9899 på 35000m höjd.
  Enligt min logik innebär det att växthuseffekten ökat de sista 10 åren.
  Visst är det jyst av amerikanska skattebetalare att ge oss detta gratis?
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/

 28. Lars

  De två årtal som nämns 1922 och 1933, det skiljer 11 år mellan dem. Men 11 år därefter var det krigsvinter och min far låg och tryckte vid finska gränsen. Om han inte ljög så var det lite kyligt då.

 29. saker som alla borde känna till är- företagen är än en gång till vinnaren ( Ny-liberala )                                  
  Man gjorde beräkning på redan ökat cellsus-tal då innan industralliseringen människan har på verkat innan det !                       
  beräkning svarar inte för att man i polerna på globen (Tellus) värms upp snabbare än väntat (inte i beräknat)
   ( Det är den farligaste Växthusgas Metan är placerat i stor utstäckning ) detta är förödande vi Människor som lever i dag kommer i hög grad påverkas bara de nästkommande åren . vi människan är utdöda om 50 år. bara en upplysning till er inte upplysta !          glöm inte  www.mimersbrunn.se/Vaexthuseffekten_3902.htm
  inget verktyg har än fungerat än! vi är slavar av systemet !
  vi måste sammla oss kraftfullt (utsläppsrätter har tappat funktionen. ökat utsläpp co2 av följd av konsumenten handlar mer icke nödv ,globalisering #oansvarig marknad# detta kräver 
  – nya reformerande alternativa stora system för stora problem . å då tänker jag inte på kapitalism i första hand

 30. Lars

  De två årtal som nämns 1922 och 1933, det skiljer 11 år mellan dem. Men 11 år därefter var det krigsvinter och min far låg och tryckte vid finska gränsen. Om han inte ljög så var det lite kyligt då.