Ovetenskapen i Overkligheten

 

GÄSTINLÄGG: Lars Kamél

Jag har erbjudits att skriva ett gästinlägg här och börjar med en liten presentation. Jag doktorerade i astronomi för länge sedan, men arbetar nu som system-/webbutvecklare. Jag har varit klimathotsskeptiker sedan 1998. Redan då hade klimathotet förvandlats från en möjlig men obevisad vetenskaplig hypotes till att vara pseudovetenskap. Sedan har jag sett det gå vidare till att bli en religion som helt struntar i vetenskapen men ändå har fräckheten att påstå sig vara vetenskap.

Jag har sedan länge en egen blogg, som jag ödmjukt kallar Vetenskapsbloggen. Där har jag föreslagit att den nya religionen ska kallas klimathotstron. Med klimathot menar jag då den vid det här laget motbevisade tanken att utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka katastrofala klimatförändringar. Just begreppet ”katastrofala” är lite diffust, det medges. Det innebär i alla fall, i det här fallet, bland annat klimatförändringar som har stora och huvudsakligen negativa effekter.

Jag vet inte om jag var först med att kalla den nya religionen för klimathotstron, men jag hade i alla fall inte sett uttrycket innan.

kamel 1 kamel 2

Muséer, som Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska Museet, har tydligen fått i uppdrag att sprida klimathotstrons falska myter. Här är två exempel från ett besök jag gjorde i Stockholm. I Verkligheten kan det mycket väl ha varit varmare än nu under medeltida klimatoptimumet, för cirka 1000-1200 år sedan. I Verkligheten är halveringstiden för mänsklighetens koldioxidutsläpp i atmosfären 2-3 årtionden.

Klimathotstron har (domedags)profeter, präster, panikmakare/alarmister och alldeles vanliga troende anhängare. Den har ett helvete (den förutspådda, framtida klimatkatastrofens värld) och en himmel (det paradis som följer om vi genast slutar använda fossila bränslen).

Motbevisad är denna en gång vetenskapliga hypotes därför att en hypotes som ständigt kommer med felaktiga förutsägelser är motbevisad. Motbevisad är den för att en hypotes som bygger helt på modellresultat är ohållbar när modellerna inte klarar några tester mot verkligheten. Detta med felaktiga förutsägelser och modeller som inte klarar tester, har andra redan tagit upp på Klimatupplysningen. De som väljer religiös tro framför verkligheten låter sig inte övertygas, men vi andra är övertygade. Eller hur?

De troende tycks anse att vilka åtgärder som helst är bättre än de katastrofala klimatförändringar de förväntar sig inom en snar framtid. Ja, en del av dem tror att katastrofen redan har börjat. Kanske är det därför många av dem slänger sig med märkliga uttryck som ”klimatförändringarna är redan här” och ”effekterna av klimatförändringarna märks redan”? Bägge uttrycken skulle ha varit sanna vid vilken tidpunkt som helst under de förmodligen drygt tre miljarder år som vår värld har haft en atmosfär och därmed väder och klimat. Det har definitivt varit sant under de knappt 200000 år det har funnits Homo Sapiens och de nästan 3 miljoner år det har funnits någon sorts människor av släktet Homo. Klimatförändringar händer hela tiden, och detta faktum innebär inte nödvändigtvis att vi människor ligger bakom några eller att vi måste göra något åt dem. Lika fullt tycks många klimathotstroende anse det.

kamel 3kamel 4

Mer desinformation från statliga, svenska museer. I Verkligheten finns inget klart samband mellan halten växthusgaser och klimat. Tider med hög koldioxidhalt har inträffat både när det har varit varmt och när det har varit ganska kallt. I Verkligheten anser experter på sjukdomen att ungefär 1 % av utbredningen av malaria kan förklaras med klimat. Resten beror på socioekonomiska faktorer. Malaria var vanligt i Europa till slutet av 1800-talet, och har försvunnit trots att det har blivit varmare. Den senaste (sista?) malariaepidemin i Europa skedde i Sovjetunionen på 1920-talet och även människor långt upp i norr drabbades.

De troende, i alla fall de flesta av dem, tycker att vilka klimatåtgärder som helst är värda att ta till för att försöka hindra de där kommande, katastrofala klimatförändringar som tron förutsätter. Det finns dock undantag bland de troende. Vi har till exempel Bjørn Lomborg, som enligt min definition av tron är klimathotstroende, men ändå vill att åtgärderna ska vara verksamma och kostnadseffektiva och som klagar över att hittills vidtagna eller föreslagna åtgärder verkligen inte är just det. Därför anser många av de andra troende att han är en ”förnekare”. Själva användandet av ord som ”förnekare” och ”klimatförnekare” är ett av många bevis för att det verkligen handlar om en religion. Före nazismen, förintelsen och ifrågasättandet av den, förekom förmodligen ”förnekare” mest i betydelsen/sammansättningen ”gudsförnekare”, alltså en person som är ateist eller möjligen agnostiker.

Jag har inget emot att kallas ”klimathotsförnekare”. Det är lika enkelt att förneka existensen av ett klimathot som det är att förneka existensen av vättar, troll, tomtar eller att utomjordingar i hemlighet besöker jorden och kidnappar människor för bestialiska experiment. I samtliga fall saknas helt vetenskapliga bevis för existensen. Försöker någon däremot kalla mig ”klimat(förändrings)förnekare”, blir jag f-rb-nn-d. Det skulle aldrig falla mig in att förneka existensen av klimat. Eller klimatförändringar.

Klimataktivister vill ha snabba, dyra och omfattande klimatåtgärder, utan en tanke på kostnader, följder och effektivitet. De brukar hävda att det är bråttom, bland annat nyligen på DN.Åsikt. Där skrev Moa Lindholm, en av de aktivister som blockerade en av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Jag skickade in en replik, men den har inte kommit in och jag fick inget svar. Den innehöll väl för mycket ”förnekelse” för redaktörens smak, trots att där inte fanns någon ”klimatförnekelse”. Jag bara ställde den berättigade frågan varför det skulle vara bråttom. Inga data från verkligheten tyder på att det är bråttom med att försöka stoppa klimatförändringar. Knappt några resultat från klimatmodeller heller. Men ”det är bråttom” är ett av klimathotstrons mantran som tydligen inte får ifrågasättas enligt åsiktskorridorens grindvakter på svenska medier.

Väldigt aktuell är just debatten om Vattenfalls kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland. Åtskilliga aktivister tycker att Vattenfall ska stänga kolgruvor och kolkraftverk, och inte sälja. Även det ett förslag som kastas fram utan en tanke på följder, konsekvenser, kostnader eller effektivitet. Framför allt utan att ställa frågan: Varför använder ens Tyskland (och många andra länder) kolkraft?

Svaret på den frågan är att kolkraftverken behövs. De ger el och om de är kraftvärmeverk ger de också värme. El och värme behövs för att människor ska kunna leva ett drägligt liv, eller leva alls. I våra hem har vi många apparater som drivs med el. I kyl och frys kan vi lagra mat på ett sådant sätt att det tar lång tid för den att bli dålig och hälsofarlig. På elspisar kan vi värma maten, vilket både gör den godare och minskar risken att bli sjuk av den. Elspisen ger dessutom inga utsläpp, till skillnad mot alternativet att laga mat över öppen eld. Ett alternativ som fortfarande är vanligt i världen, och ett av de största hälsoproblemen.

En mer direkt påverkan på människoliv har de elektriska apparater som finns på sjukhus och räddar liv. Hur skulle kuvöser kunna fungera utan el, till exempel? Den som inte vill att världen ska ha tillgång till kontinuerlig, säker el nästan 100 % av tiden, vill att människor ska dö i förtid. Så är det bara, vare sig de som propagerar för sol och vind i stället för kärnkraft och fossila bränslen erkänner det eller inte.

För ett område som inte har tillgång till elektricitet, räddar det sannolikt många människoliv att bygga ett kolkraftverk som ger el till människorna. Det gäller även om kolkraftverket skulle vara orenat. Med rening av rökgaserna, räddas ännu fler människor från en allt för tidig död. I ett område där byggnader behöver värmas under kalla årstider, är det bättre att använda fjärrvärme från ett koleldat kraftverk än att ha värmekällor i varje hus eller kvarter. Med bättre menar jag då bland annat effektivare och mindre utsläpp för varje kWh.

Är det inte förresten märkligt att ingen föreslår decentralisering av värmeproduktion, alltså bort med fjärrvärme och tillbaka med pannor i varje hus eller kvarter, medan många tycker att det är jättebra med decentralisering av elproduktion? Hur skulle decentralisering och småskalighet någonsin kunna vara effektivare och billigare än centralisering och storskalighet, för någonting?

Det där att kolkraft har positiva effekter, finns inte i klimataktivisternas tankevärld. För dem används tydligen kolkraft bara för att förstöra klimatet, fast det i deras ögon finns bättre energislag. De, liksom andra aktivister, främst på vänsterkanten, lever i en fantasivärld och förmår inte skilja den från verkligheten. När jag skrev om det på min blogg, föreslog Lejuene i en kommentar att den fantasivärlden ska kallas Overkligheten, för den är helt overklig. Ett bra förslag, tycker jag. Klimataktivister befinner sig i Overkligheten och använder sina analyser därifrån för att föreslå åtgärder för Verkligheten.

kamel 5 kanel 6

Ytterligare exempel på propagandan och desinformationen som förmedlas till besökare på statliga museer. Visst är några forskare inblandade i IPCC:s rapportskrivande, men det mesta av arbetet är helt politiskt. I Overkligheten stämmer det nog att temperaturen stiger snabbare än på tusentals år och att uppvärmningen accelererar. I Verkligheten finns sambandet mellan koldioxid och temperatur bara ibland, medan det inte alls gäller under andra perioder. I Verkligheten är det ingen signifikant skillnad på temperaturtrenden i början av 1900-talet och i slutet av 1900-talet. I Verkligheten har temperaturökningen under detta århundrade saktat in till en takt som är svår att skilja från noll. I alla fall utan att ”tortera” temperaturdata tills de ”erkänner”.

Klimathotstroende får ofta in inlägg på debattsidor och insändarsidor. Detta bland för att praktiskt taget alla som arbetar i svenska medier också är klimathotstroende. I dessa inlägg brukar fakta och vetenskap lysa med sin frånvaro, trots att de ofta hävdar att de har just fakta och vetenskap på sin sida. Analyser från Overkligheten är desto vanligare.

Ett typexempel är ett inlägg på DN Debatt, av två miljöforskare från KTH, Eva Alfredsson och Mikael Karlsson. Jag ser inte mycket i deras inlägg som är sant och vettigt i Verkligheten. Bland annat ser vi att de propagerar just för att klimatåtgärder ska genomföras, oavsett om de kan förväntas vara kostnadseffektiva eller ha någon effekt. I den där Overkligheten finns säkert obegränsade resurser att ta till vilka åtgärder som helst mot vilka påhittade problem som helst. Här i Verkligheten är resurserna begränsade och behöver användas effektivt. Vilket också påpekas i en replik, av den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

Precis som Lomborg, är Fjellner en av få klimathotstroende som vill att åtgärder ska vara verkningsfulla och effektiva. Fjellner är dessutom en av få svenska politiker som har vågat ifrågasätta det miljöflum som är så utbrett i framför allt MP, V och C.

I de flesta länder verkar klimathotstron följa en vänster-högerskala, där vänstern tror utan något tvivel, medan högern ställer sig skeptisk. Sverige är definitivt ett undantag, även om en moderat riksdagsledamot och ett par från SD officiellt har uttalat sig klimathotsskeptiskt. 7 av 8 riksdagspartier påstås stå bakom den menings- och verkningslösa, svenska klimatpolitiken. Jag förmodar att SD är det åttonde partiet? Jag vet inte om SD inte fick vara med eller inte ville vara med.

Inte bara politiker är drabbade av den nya religionen. Myndigheter har fått i uppdrag, eller känner sig manade, att sprida klimathotstrons dogmer och myter. Vilket jag blev varse vid ett besök i Stockholm i mars i år, då jag bland annat besökte Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska Museet och såg klimathotspropaganda där.

Det är helt begripligt att vänstern kramar klimathotstron så att den nästan kvävs. För de kommunister som blev desillusionerade och deprimerade efter Sovjetimperiets fall, kom klimathotet som en skänk från ovan, som en möjlighet att fortsätta att angripa marknadsekonomi och kapitalism. Om klimathotet hade varit på riktigt, skulle det ju väsentligen ha orsakats av den, enligt marxisterna, onda marknadsekonomin och den elaka kapitalismen. Det är därför lika begripligt att förslagen till klimatåtgärder innebär sådant som avskaffande av demokrati, marknadsekonomi och kapitalism, samt införandet av planekonomi och världsregering, i någon form. Att de som propagerar för världsregering aldrig använder just den beteckningen, utan omskrivningar, borde inte kunna lura någon tänkande människa som är fast förankrad i Verkligheten.

Som ett sista exempel på hur de klimathotstroende resonerar, väljer jag vänsterextremisten Kjell Vowles inlägg på DN Kulturdebatt. Där ser vi åter vanföreställningar som att det finns någon vetenskap som stödjer klimathotstron, att den vetenskapliga debatten är över och att klimathotsskeptiker lider av faktaresistens. För min del är jag övertygad om att det är människor som Vowles som lider av faktaresistens. Ett symptom på den sjukdomen är utan tvivel att inte begripa att man lider av den, utan att tro att det är de som har tagit reda på fakta som är de faktaresistenta.

I Vowles’ fantasivärld är det nästan bara högerextremister som ”ifrågasätter klimatvetenskapen”. Frågan är vilka som ska räknas som högerextremister? För mig är högerextremister sådana (som likt vänsterextremister) vill avskaffa demokratin, alltså fascister och nazister (och kommunister). Skulle verkligen SD, Front National och UKIP avskaffa demokratin om de kom till makten? Fast tydligen räknas alla som vill begränsa eller stoppa invandring numera som högerextremister. Och dessutom alla de som ifrågasätter att det finns något akut och allvarligt klimathot? Så jag är högerextremist nu? Liksom, till exempel, Dick Lindzén, Roy Spencer, John Christy och Anthony Watts? Höger, kanske, men högerextremister?

Den som hävdar att det finns fakta som stödjer tanken på ett akut och allvarligt klimathot, borde tvingas ge ett exempel så sådana fakta. Några sådana lär inte komma, för det finns inga. Kanske kommer i stället ovidkommande fakta, som att världen har blivit varmare och halten av koldioxid och metan har ökat? Eller rena påhitt, som att 97 % av alla (klimat)forskare tror på klimathotet?

Slutligen, frågan som klimataktivister aldrig ställer sig: Vilka villkor skulle ha behövt vara sanna för att det skulle vara motiverat att ta till omfattande och dyra klimatåtgärder? Jag kan komma på följande, men det kanske finns fler:

 1. Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser ska leda till stora klimatförändringar.
 2. Dessa klimatförändringar ska ha nästan bara negativa effekter och nästan inga positiva.
 3. Åtgärder, som en drastisk och snabb utfasning av de fossila bränslena, ska ha mindre negativa effekter än de stora klimatförändringarna.

Ingen av de tre punkterna har några bevis för sig. Punkt 3 kan anses vara motbevisad. 50-to-1 project har använt officiella källor, som IPCC:s rapporter, för att jämföra kostnaderna för att försöka stoppa klimatförändringar med kostnaderna för att låta dem ske och kommit fram till att det förstnämnda är 50 gånger dyrare! Detta till skillnad mot den famösa Sternrapporten, som med hjälp av osannolika och tvivelaktiga antaganden kom till slutsatsen att det blir billigaste att agera genast.

Jag begriper inte ens hur någon kan tro annat än att en ekonomisk katastrof väntar om vi försöker att snabbt fasa ut användningen av de energislag som står för drygt 80 % av världens energibehov. Det måste vara Overkligheten som ställer till det igen. Där tycks inte finnas sådant som moln, natt eller vindstilla. Alltså sådant som gör att sol och vind aldrig kommer att kunna producera el för ett modernt samhälle, i Verkligheten. Trots avsaknaden av moln, regnar det då och då i Overkligheten. Att döma av uttalanden från Overklighetens invånare, blir skyfallen och översvämningarna bara vanligare där. Till skillnad mot i Verkligheten, då.

Klimathotstron är en religion som vill att vi ska slösa bort enorma mängder pengar och ändliga resurser på ett problem som inte finns. Nästan alla de troende vill förstöra framtiden för nuvarande generation och alla kommande. Därför är jag inte bara en passiv klimathotsskeptiker, utan motarbetar denna skadliga religion, genom blogginlägg, kommentarer och insändare. Denna religion kommer utan tvivel att förlora i anhängare och inflytande så småningom. Det går inte att hur länge som helst låtsas att man står för vetenskap när man absolut inte gör det. Frågan är bara hur mycket skada klimathotstron har hunnit ställa till med innan dess?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Lars!
  Skrämmande läsning.
  Som någon skrev. Klimathotstron är en maktfaktor på samma nivå som katolicismen en gång var.
  Och lika farlig

 2. Peter F

  Lars K

  Varför inte kalla det hela för ”Klimatism” för det är ju en ”ism”.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/-ism

 3. Ivar Andersson

  Håller med Lars. Klimathotstroende och klimathotsskeptiker är de rätta orden. Klimattroende och klimatskeptiker är löjliga ord. Klimat finns men knappast klimattroende och klimatskeptiker.

 4. Kolbjörn

  Utomordentligt väl sammanfattat, Lars. Men åtminstone en riksdagsman från SD, Josef Fransson, har på debattplats i Västmanlands Läns Tidning ifrågasatt klimathotstron (VLT 2015-12–12) och funderat över vad framtidens forskare ska tycka om dagens tokerier. Vettiga ting kan tydligen komma även från det hållet, även om jag inte vet om Josef Fransson är representativ för sitt parti i den här frågan.

 5. Lars Cornell

  Tack Lars för en klarsynt och välskriven artikel.

  Jag har föreslagit att det skall inrättas forskning om balansen mellan nyttan av mer koldioxid (tex ökning från 400 till 600 ppm) i förhållande till skada i ekonomiska termer, gärna vid LiU. Det är ju denna balans som skall vara vägledande för beslut om energi i olika former.

  Utan sådan forskning har vi 349 riksdagsmän som liksom blindbockar inte ens vet i vilken riktning de skall sträva. Jag föreslog det i en debattartikel till Corren. Men Correns gröna dörrvakter släppte inte in den.

 6. LarsG

  Väl skrivet Lars! Man undrar när detta vansinne skall ta slut

 7. Sören G

  Man blir upprörd och förbannad på all klimathotspropaganda som sprids i medierna. Det har varit en effektivt hjärntvätt som har infiltrerat hela samhället. Sverige är ett av de värsta skräckexemplen. Här är censuren mot ifrågasättandet av klimathotet närmast total.

 8. GoranA

  Visst ät det väl så att klimathotstron har sina rötter i fascismen.
  Från NE
  ”Fascismen saknade en genomarbetad ideologi. Dess inställning var utpräglat antiintellektualistisk, den hyllade instinkten och handlingen på bekostnad av det småborgerligt kalkylerande förnuftet. Myten, inte partiprogrammet, var det som skulle egga till handling, och myten behövde inte vara sann för att fungera.”

 9. Ingvar i Las Palmas

  Kolbjörn #4
  Om jag har förstått så finns det många ingenjörer och likställda inom SD. Det är väl framför allt bland dem man hittar klimathotstvivlarna. Sedan finns det säkert många inom partiet som vill vara politiskt korrekta.
  Och med den totala uppslutningen i svensk media gentemot Trump som tagit en 100% kritisk inställning till klimathotet så är väl SD skitskraja för ”Guilt by association”.
  Har de gjorts någon vederhäftig undersökning om svenska folkets inställning till klimathotet?
  I sånt fall så borde den skickas till SD som ett litet tips

 10. Lars Cornell

  #9 ILP
  ”Har det gjorts någon vederhäftig undersökning om svenska folkets inställning till klimathotet?”
  Går det att göra en sådan? På enkäter svarar de flesta endast det som SVT mfl pumpat i dem.

 11. Ingemar Nordin

  GöranA #8,

  ”Visst ät det väl så att klimathotstron har sina rötter i fascismen.”

  Nja, det går allt längre bakåt i historien än så skulle jag vilja påstå. Åtminstone till reaktionärerna bland naturromantikerna på 1800-talet. Detta var en djupt anti-modernistisk rörelse som hyllade det naturliga, enkla och rena livet på landet, i motsats till det ”konstlade” livet i staden med sina maskiner och smutsiga fabriker. Det blev synnerligen populärt bland tyska intellektuella som satt skyddade för lantlivets vedermödor i sina universitetsstäder. Fascismen hoppade bara på detta tåg.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/06/23/de-grona-rotterna-ii-romantikerna/

 12. Ingemar Nordin

  Ingvar ),

  ”Har de gjorts någon vederhäftig undersökning om svenska folkets inställning till klimathotet?”

  Inte vad jag vet. Men politiker påstår att de är lååångt mer oroade för klimatet (71 %) än allmänheten (25%). Klimat- och energipolitiken som drivs huvudsakligen av extremistpartierna MP och C ligger knappas i linje med folkopinionen:

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/24/politiker-langt-mer-klimatalarmistiska-valjarna/

  Trenden är densamma internationellt. Här är Gallups mätning från 2015 bland amerikaner:

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/29/skeptikerna-blir-allt-fler/

  Snacka om etablissemangets prioriteringar och folkopinionens!

 13. Thomas P

  Lars glömde avsluta med ett ”amen” i sin straffpredikan över alla som inte delar den sanna tron om fossilbränslenas välsignelser.

  Ingvar #9 ”Och med den totala uppslutningen i svensk media gentemot Trump som tagit en 100% kritisk inställning till klimathotet”

  Du borde veta att Trump inte har 100% ställning i någon fråga. 2009 han tvärtemot för kraftiga åtgärder mot AGW:
  http://grist.org/politics/donald-trump-climate-action-new-york-times/
  Trump säger sig ha den åsikt han tror folk vill att han skall ha och i en del frågor har han bytt flera gånger på en dag. Vad, om något, han innerst inne tror på är det ingen som vet. Den som stödjer Trump får leva med att inte ha den blekaste aning om vad karln kan tänkas göra om han skulle bli vald.

 14. BoE

  Mån behöver väl inte välsigna fosilbränslen bara för att man inte ser någon anledning att i flåsmätt panik demonisera dessa….
  Amen.

 15. Ingvar i Las Palmas

  Thomas P #13
  Du missar poängen. Det spelar ingen roll vad han tänker göra eller inte göra sen. Det är vad han säger nu som räknas i sammanhanget.

 16. Håkan Bergman

  Inga problem, bara att erkänna att man var naiv.

 17. Ann lh

  Lars Kame’l mycket bra sammanfattning av klimathotsfrågans väsentligheter, men i en lite fräsch belysning och med njutbar text.
  Artikeln borde vara intressant för tidskriften FOCUS som vill vara oberoende, öppen och ha högt i tak.
  Thomas P ansåg i en kommentar att Trump bara för fram sådana åsikter som folk vill att han ska ha. Den enorma framgång Trump hittills haft trots motstånd från Vita Huset, Hollywood och större delen av media borde vara tecken på att folk i allmänhet verkligen vill höra vad klimathotsskeptiker har att säga.
  Lycka till med FOCUS, de ansvariga där borde inte ens ha någon åsiktskorridor att ta sig ur, det är bara att fritt Spana på.

 18. Christopher E

  Lars, det var en fin övergripande text.

  Jag har alltid gillat dina texter, och detta var en maffig sådan.

  Jag ser till skillnad från vissa som anser sig ha rätta tron, inget hyllande av fossilbränsle i denna text. Bara konstaterande av faktum. Enligt min syn finns det ingen anledning att forcera bort fossilbränslen, det kan bara skada. De kommer ändå att avveckla sig själva enligt tillgång och efterfrågan i kombination med teknologisk utveckling.

 19. Greger

  Ska man skratta eller gråta?
  http://www.nyteknik.se/energi/klimatgenombrott-koldioxid-blir-till-sten-6579001

 20. Olav Gjelten

  Tack Lars. Det här var något av det bästa jag läst på denna blogg någonsin. Men kom du också ihåg att Miljöpartiet INTE startades för att bedriva en politik som skall gynna människor , utan MILJÖN. Uppenbart har s a s ALLA skribenter svårt att ta till sig just detta. Ett fattigsamhället med mindre pengar för konsumtion, mindre bilar på vägarna, mindre asfalterade vägar för biltrafik, färre som har råd med flygresor. Flygplatser som med tiden byts ut mot tågstationer och där semesterresan blir till någon campingplats i Sverige i stället för till Thailand och Maldiverna – det är just detta som är den politik som MP eftersträvar. Förstår man detta är det heller inte så svårt att förstå varför MP:s politik i exempelvis energifrågan är som den är, det vill säga MYCKET LOGISK utifrån den ambition som partiet har.

 21. Christopher E

  #20 Olav Gjelten

  Jag håller med dig om hur miljö-ismen fått problemformuleringsmonopol och vart miljöpolitik egentligen pekar. Det är bra att du påminner om dessa saker.

  Men snälla… sluta släng ur dig svepande anklagelser. Till ”ALLA”… Det är ganska irriterande för dem som identifierat samma samhällstrender som du.

 22. Christopher E

  Med hälsning till de atmosfärs- och vetenskapsintresserade.

  Det är nu strax efter midnatt (infaller ca 01.00 på grund av dumma sommartiden).

  Och jag ser nattlysande moln på nordhimlen! En fantastisk syn! De skimrar i ett spöklikt vitblått sken.

  Nattlysande moln ligger mycket högt, nära mesopausen på 85 km höjd. Däruppe lyser solen nu på tunna stråk av ispartiklar. De går aldrig att se dagtid. En ynnest att med blotta ögat skåda denna svårutforskade del av atmosfären.

 23. Christopher E

  En länk som förklaring till nattens atmosfäriska lycka. Det jag såg var mycket likt översta fotot här på SMHI (jag tog en nästan identisk bild):

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nattlysande-moln-1.3864

  Wikipedia… det finns inga observationer av dessa moln före 1885, så givetvis finns spekulationer om att de beror på Klimatförändringen med stort K. Vem är förvånad? Kan ju också vara att ingen noterade sådant förr… Men bilden långt ner i artikeln från rymdstationen ISS är riktig bra och visar hur högt de ligger i atmosfären:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 24. lennart facius

  Vad mer finns att säga ? Klart slut.Men tyvärr jag säger som Ingemar Stenmark Dä går int att förklar för de som int begrip.

 25. Mats G

  Om vi låter overkligheten styra våra beslut och handlingar – var hamnar vi då? I overkligheten eller bara en ny verklighet?

 26. Gustav

  Thomas P, #13:
  ”Trump säger sig ha den åsikt han tror folk vill att han skall ha och i en del frågor har han bytt flera gånger på en dag. Vad, om något, han innerst inne tror på är det ingen som vet. Den som stödjer Trump får leva med att inte ha den blekaste aning om vad karln kan tänkas göra om han skulle bli vald.”

  Eh och vad menar du är en politikers uppgift? Att anföra en åsikt som dina väljare har är dåligt menar du? Man kan ju alltid göra som MP: anföra en politik och sedan genomföra det diametralt motsatta. Faktum är att det spelar mig mindre roll vilka åsikter enpolitiker har så länge hen är lyhörd för vad folket tycker. Trodde det var hela poängen med demokrati?

 27. Mats G

  26
  Gustav

  Populism.

  Egentligen är det märkligt ord i politiska sammanhang. eller demokratiska sammanhang. Det finns ju lite olika tankar och ordning här. Demokrati betuder folkviljan. Och det är väl någonslags definition av polulism. Nu kan man ha något som är motsatsen till populism/folkvilja. Du kan bestämma en politik på årsmöten el liknande. Sätta politiken du vill föra och jobba för den.

  I Sverige skall folkviljan representeras på det sättet.

  Det innebär att alla eller ingen är populister. Man får liksom bestämma sig.

  Det används som ett skällsord bland våra kära kulturmarxister oftas. Dvs någon vågar ha en annan politik en just deras. Och då är det tillåtet att spy ut allehanda trams.

 28. Olle R

  #23 Intressant, jag har inte ens tänkt tanken att nattlysande moln skulle vara ett relativt nytt fenomen. Det finns ju inga temperaturmätningar riktigt så högt upp i atmosfären och långt tillbaka i tiden, men NOAA STAR:s TTS-produkt är ju i alla fall uppe och nosar på mesosfären.
  http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/mscat/images/SSU_AMSU_Global_Trend.jpg
  En påtaglig avkylningstrend. I vilken mån det beror på ozonförstörande ämnen eller växthusgaser kan jag dock inte svara på.
  Apropå nedkylningstrenden i stratosfären så är den större i verkligheten än i CMIP5- modellerna. Om detta beror på fel förskrivning av stratosfäriskt ozon, eller kraftigare troposfärisk växthuseffekt än förväntat kan jag inte heller svara på. (Nedkylning av stratosfären anses ju vara ett fingeravtryck för AGW)

 29. Olav Gjelten

  Christopher # 21. ”Miljö-ismen har fått problemformuleringsmonopol”. HELT RÄTT. Miljöismen är en lära mer totalitär än både kommunism och fascism. Den tål absolut inga motsägelser eller ens ifrågasättande. För övrigt ska jag tänka på att fortsättningsvis försöka undvika att uttrycka mig på det sätt du påpekar. Jag vill emellertid gärna att du och andra förstår varför jag uttrycker dessa ”svepande anklagelser”. Jag har nämligen aldrig sett att någon förstått att Miljöpartiet är ett parti för MILJÖN – vilket som jag påpekade oftast står i strid med ekonomisk utveckling och omsorg kring människor. Ett mantra som MP åtminstone tidigare använde sig av var NOLLTILLVÄXT. Mot denna bakgrund menar jag att det är helt felaktigt att förvänta sig att MP skall föra en politik som gynnar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och till och med ett fungerande elsystem. Miljöpartiet menar jag måste bemötas på ett helt annat sätt än övriga partier, nämligen genom att visa att ekonomisk utveckling och omsorgen kring människor står ÖVER de intressen som Miljöpartiet bygger sin ideologi kring. Hoppar vi över den biten och kanske till och med debatterar på deras villkor (som jag så ofta ser) då fortsätter vi att vara förlorare.

 30. Sten I

  Trådens rubrik passar bra in på denna artikel i Folkbladet (Norrköping) idag. Ser mer ut som dåliog dränering 🙂

  http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/sa-bra-ar-vi-pa-klimatanpassning-om4176056.aspx

 31. Björn

  Om vi decentraliserar både elförsörjningen och värmeproduktionen så blir den mindre sårbar. I mitt tycke bör elproduktionen vara kärnbaserad, där varje större stad har sitt eget kraftverk. Tanken på ett sammanbundet stamnät från norr till söder verkar faktiskt vara förlegat eller omodernt. Att låsa sig fast vid en teknik som vindkraften, som i sig bygger på en primitiv teknik, får mig att undra över hur dess försvarare egentligen tänker. Förstår de inte att den kärntekniska utvecklingen springer ifrån deras väderkvarnsteknik? Snart kan dessutom varje hus förses med en egen värmekälla genom LENR (Low Energy Nuclear Reaction). I ljuset av denna mer rationella framtid, är det då vettigt att låsa fast sig vid ett virrvarr av elgeneratorer med en härva av elledningar och övrig infrastruktur som enbart är till för att komma fram till de miljöförstörande vindkraftverken eller solcellsparkerna?

 32. Christopher E

  #28 Olle R

  Nattlysande molnen är ju i mesosfärens ovankant, långt ovanför stratosfären. Där är inte lätt att mäta temperatur annat än med passerande raketer, så det är inte konstigt att data är bristfälligt. Om där är skillnader i molnbildning så beror det troligen mest på en eller båda av två saker; variation i halten partiklar för isen att fastna på eller mer vattenånga. Och så det jag tror mest på, där är ingen förändring över sikt, utan det var helt enkelt ingen som rapporterade detta fenomen förrän från slutet på 1800-talet. När alla stod på nätterna och förundrades över de röda skymningarna från Krakatoa blev det många nya observatörer, och kanske stoftet hjälpte till ända där uppe?

 33. Olav Gjelten

  Än en gång. Hela orsaken till att Miljöpartiet kom till någon gång kring 1980 var att vissa menade det behövdes ett parti som satte omsorgen kring miljön över ekonomi och sysselsättning, det vill säga de vanligtvis debatterade frågorna på den tiden. Lovordet som användes i debatten var nolltillväxt.
  När jag gång gå gång ser hur motståndare till MP debatterar med dem slår det mig hela tiden att de förväntar sig att Miljöpartiet skall föra en politik tvärt emot hela deras filosofi och tvärt emot hela grundtanken till MP;s existens.
  För miljöpartiet är frågor som välfärd, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och fungerande elsystem inte bara helt ovidkommande. De går till och med emot Miljöpartiets hela grundfilosofi. MP är ett parti FÖR miljön och MOTVIKT mot det de andra partierna då stod för. Vi som har Miljöpartiet som motståndare måste således bekämpa den IDEOLOGI på vilken MP är grundad, INTE debattera med ytterligare floskel kring miljö, som är det helt vanliga sättet.

 34. Thomas P

  Christopher #32 Folk har varit intresserade av stjärnhimlen lång tid och sådana här nattlysande moln ser så mystiska ut att man skulle väntat sig kommentarer. Om inte annat från astronomer som beklagade sig över att de störde observationer.

 35. Christopher E

  #34 Thomas P

  Fast molnen kolliderar inte med observationer av stjärnhimlen. De syns bara när himlen är svagt ljus och då i riktning mot solen, en vanlig beskrivning som stämde perfekt i natt är att bara de ljusstarkaste stjärnorna precis börjar synas.

  Att de först rapporteras vid Krakatoas utbrott är lite väl tidigt för att bero på industrialisering/AGW. Och de bör rimligen i så fall ha synts även vid tidigare stora vulkanutbrott, om stoft är en faktor.

  Det är nog åtminstone så här långt svårt att separera variation från observationsbias.

 36. Gustav

  Mats G, #27:
  Håller med om att egentligen borde alla eller ingen kallas för populister. Dock vill jag nog mena att i Sverige så är situationen ytterligare bakvänd där alla partier utmålar SD som populister varefter de själva genomför SDs politik? Alltså i det läget spelar det ju ingen roll vilken politik du föredrar, det enda du vet är att det bara finns ett parti som företräder den politik de annonserat i förväg. På samma sätt med Trump; han säger sådant som han uppfattar att väljarna vill höra. Skit samma om jag sympatiserar med hans budskap eller inte, alternativet är att jag får Hillary som säkert kommer genomföra Trumps politik.

 37. Thomas P

  Christopher #35 ”De syns bara när himlen är svagt ljus och då i riktning mot solen, en vanlig beskrivning som stämde perfekt i natt är att bara de ljusstarkaste stjärnorna precis börjar synas.”

  Dvs ungefär de förhållanden som råder om man skall försöka få syn på Merkurius.

  ”Och de bör rimligen i så fall ha synts även vid tidigare stora vulkanutbrott, om stoft är en faktor.”

  Då talar vi dock om sällsynta händelser. Idag är dessa moln inte alls ovanliga och kräver inga stora vulkanutbrott.

 38. Christopher E

  #37 Thomas P

  Lite skillnad att spana på Merkurius och studera stjärnhimlen, eller hur? Jag kan försäkra att nattlysande moln, en ovanlig företeelse, inte är något bekymmer för se Merkurius. Jag brukar se den planeten alldeles utmärkt härifrån när den väl behagar visa sig. Och du har väl inte glömt att nattlysande moln bara syns under de ljusa sommarmånaderna? Högsäsongen är bara 1-2 månader. Att astronomer skulle klagat på att nattlysande moln stör tittandet på Merkurius är ungefär lika sannolikt som att ornitologer skulle klaga på att havsörnar stör deras kikarvy mot ejdersträcken… 😉

  Att molnen är vanligare nu är ju just det som är lite svårt att leda i bevis. Jag bestrider inte att det är så, men inser intresset hos vissa att hävda det som jagar järtecken. Men där det bara finns anekdotiskt data är det bäst att vara neutral.

  Själv bor jag idealiskt till på landet, slättlandskap och hav med nära fri himmel åt alla håll. Astronomiskt instresserad och spanar ofta på himlen. Och detta var bara andra gången jag hade en säker nattmolnsighting. Första gången förstod jag inte hur märkligt det var förrän efteråt (då såg jag dem genom fönstret från sängen). Detta bara för att ge ett perspektiv på ”vanliga” de är.

 39. Michael E

  Enligt SMHI ”Nattlysande moln tros bestå av oerhört små iskristaller som kristalliserats runt ytterst fina stoftpartiklar från meteoritdamm”. Om det är mer eller mindre nattlysande moln tycks alltså till stor del bero av halten meteoritdamm. Halten meteoritdamm kan väl näppeligen bero av mänskliga aktiviteter?

 40. Thomas P

  Michael #39 Det behövs is också, och vatten är en bristvara på de höjderna. Läs wikisidan Christopher länkade till i #23.

 41. Michael E

  Thomas P #40 Sant och du har en poäng i att man skulle kunna spekulera i att det är bristen på vattenånga/is snarare än tillgången på meteoritdamm som avgör deras frekvens och utbredning. Men då även UV-strålningen från solen samt annat tros spela roll och detaljer i mekanismerna bakom bildandet, dess variationer över längre tidsspann etc är okänt så blir väl detta just inte mycket mer än rena spekulationer.

 42. t0pe

  #2 Peter F, varför inte kalla det miljöfascism?
  #11 Ingemar, jag hållen med Goran A om att KLIMATHOTSTRON härstammar från fascismen.

  Från Wikipedia som verkar vara erkänt som källa här
  ”Då den fascistiska staten förväntas representera såväl gångna som framtida generationer, kan den i vissa fall helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en ”auktoritär” demokrati (även kallad ”demokrati genom handling”) med allmänviljan i centrum.”
  I mina ögon kunde de lika gärna skriva om IPCC