Orolig för klimatet? – Lugn!

klimathysteri

Här följer ett gästinlägg från Bruno Tjärvar med ett brev till våra ungdomar. Bruno har enligt egen utsago ”engagerat sig mycket i klimatdiskussion sedan några år, är bondpojke och agronom. Han var under 35 år lärare vid Gamleby Folkhögskola. men har varit bonde i Loftahammar under 55 år.”

Det är helt förståeligt att Du känner klimatångest, när Du hela tiden matas i TV och radio och annan media om en nära förestående klimatkris.

Men tag det lugnt! Lyssna på forskarna säger 17-åriga skolflickan Greta. Tänk om hon gjorde det även om dessa är svåra att finna. De får nämligen inte komma till tals i media för vi har åsiktsförtryck. Endast vi som har pension och grånat hår vågar yppa vad vi tror och vet. Det svenska etablissemanget beter sig som en ylande vargflock, börjar en klimatalarmera så ylar alla.

Vi hör klimatministern Isabella Lövin, en f d journalist i veckotidningsbranschen och Johan Rockström utnämnd till ”vår klimatexpert” i TV, agronom som forskat på vattentillgången i östra Afrika, ständigt stödjande sig på ”konsensus”, dvs alla forskare. Något sådant finns helt enkelt inte! Du har naturligtvis inte fått veta att drygt 800, varav 36 svenska, verkliga forskare skrivit till FNs generalsekreterare i samband med klimatmötet i Madrid och låtit honom veta att något omedelbart klimatnödläge inte existerar. Var kritisk, i YouTube hittar Du flera klimatrealister från Norge, England, Amerika och våra tystade svenska.

Hur är det, minns Du från skolan ”Livets formel”? 6CO2 + 6H20 + 674 kal = C6H12O6 +6O2, dvs koldioxid + vatten + energi ger kolhydrat och syre.  Detta är växternas levnadssätt, assimilation, som också ger oss, djur och människor, mat och kroppsbyggnad. Vi kan sen köra formeln baklänges, andas, äta mat med hjälp av syre och få ut energi och utandas koldioxid och vatten. Utan koldioxid intet liv på jorden! Det är inget gift! Det är faktiskt så att mer koldioxid ger ökat växtutbyte, mer mat, mer skog, mindre öknar, färre svältande människor.

Men det blir ju farligt varmt? Ja värmen varierar, vi hade ”lilla istiden” från 1350 till 1850 och sen dess har temperaturen ökat ca en grad med en topp uppåt på 30-talet och en sänka neråt 1940-1975 medan koldioxidhalten ökat stadigt utan några svängar från 0,000300 till 0,000400 (0,4 promille).

Av detta beror ca 0,1 promille av människans utsläpp. Kanske beror en stor del av koldioxidökningen på att haven (70 % av jordens yta) lämnar ifrån sig koldioxid när temperaturen ökar, vilket för närvarande är ca 0,11 grader per 10 år dvs kanske en grad till seklets slut, något som Du med all säkerhet inte kommer att känna. Under 2000-talet har inte temperaturen ökat dessutom.

Men havsnivån då? Denna ökar med 3 mm om året, bl.a. för att varmare vatten tar större plats. I Sverige motverkas det av landhöjning, sedan istidens 3 km tjocka istäcke tryckte ner marken. I Skåne är höjningen ringa, i Västervik 2 mm/år och i Norrland någon cm. Kommunplanerares oro för en högre vattennivå i våra kuststäder är helt obefogad och resulterar i kostsamma projekt. Issmältningen i Arktis är inte större nu än på 30-talet och antalet isbjörnar är nyligen beräknat till 39 000 stycken.

Vi kommer att få mera extremväder säger man, vilket dock ej går att skönja i statistiken. Den visar snarare tvärtom. Över huvud taget har man svårt att skilja på väder och klimat. Varje liten ovanlig vädersituation tolkas av alarmister som förändring av klimatet.

Ja, mycken oro i vårt land är meningslös. Sverige bidrar med ca en promille av världens koldioxidutsläpp. Vad vi gör eller inte gör har ingen betydelse för världens klimat! Vi kan endast visa hur duktiga vi är, bäst i klassen.

De siffror jag angett ovan är vad vi vet, sedan gör man olika spretande modell-beräkningar för framtiden, där alarmister gärna för värsta scenariot vidare.

Jordens stora problem är inte klimatet utan snarare överbefolkningen.1950 hade jorden 2 miljarder människor, nu är det nära 8 miljarder. De nya 6 miljarderna bor i jättestora varma (värmande?) skyskrapestäder, som kräver mat, vatten, avlopp, skräpåtervinning, energi och livsrum.

Vi har problem med plast i haven, resistenta bakterier m.m. Ägna Dig åt dem!

Glöm oron för klimatet, gentemot det är människan väldigt liten. Om några tusentals år kommer en ny istid, och vi kan inte göra något åt det.

Bruno Tjärvar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Bruno Tjärvar.

  Klimatoron har nu fått en konkurrent ”på riktigt”. Svårt att förstå att klimatet som varierar så mycket givet denna hysteri full med ”experter” som pekar än hit och än dit.
  Tippingpoint Rockström tittar gärna långt bort mot okända faror när hans tippingpoint Arktis verkar vara ovanligt resistent.
  Men radion mal på-idag om lågtryck som ger högvatten. Extremt väder i år! Varför gör ingen något åt det?

 2. Svempa

  Utmärkt! Förfäras ej du lilla hop. Man skulle avslutningsvis också kunna sjunga Gustaf II Adolf fältpsalm som antidot mot Rockström och Diktatur-Pär:

  Förfäras ej, du lilla hop,
  fast fiendernas larm och rop
  från alla sidor skalla.
  De fröjdas åt din undergång,
  men deras fröjd ej bliver lång;
  ty låt ej modet falla.

 3. Rolf Mellberg

  #2 Svempa

  Då kan det väl passa att jag citerar en text som fångar ett annat uttryck för vår nationalkaraktär:

  Syndabekännelsen:
  Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
  att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit mot dig.
  Jag har inte älskat dig över allting
  och inte min nästa såsom mig själv.
  etc….

  Och efter det kan man titta på Isabella, som verkligt skickligt spelar med det ”politiska kapital” som IPPC SR 1.5 utgjorde (och fortfarande utgör).

  https://www.youtube.com/watch?v=SURVWej3l6Y&list=PLgGFtRVUTORR6o7RUFJITGlxjpdmmNjfk

  Känn skam du svensk för dina synder, att de ca tre tusen personer som bodde på Kiribati för 100 år sen nu har ökat till över 100.000 och att deras livsmöjligheter kan bli pressade över tid.

  Det är ditt fel!!!

 4. Göran J

  Tack Bruno

  Mycket bra skrivet.
  Vad är det för fel på Sverige och svensk media. Klimatfrågan är en sorgelig histoia.
  Skolan är en annan där barn från dagis upp till akademiska studier slussas in i den ”rätta” tron.

  Barnen får lära sig att CO2 är en giftig gas som är farlig och kommer att döda oss alla inom 10 år.

  Den som sett på svensk TV har kanske i dagarna uppmärksammat en reklamfilm om svenska skogen och att den växer dubbelt så bra idag som för 100 år sedan. Detta är naturligtvis sant och att ökningen av CO2 halten är en av de viktigaste orsaken till detta är inget som någon vågar påstå som jobbar med skogsbruk. Här talar m an i stället om andra orsaker till skogstillväxten.
  Att se CO2 som något positivt vågar inte Skogsstyrelsen ta i sin mun då kommer anslagen till Forskning minskas drastiskt.

 5. Lasse

  #4 Göran
  Det är värre än så!
  En parlamentariker i EU (MP) vill att ett annat parti skall rensa bort klimatoptimister som Jan Ericson.
  Sen har de självinsikt nog (IRONI) att gå ut i en debatt om vikten av en levande demokrati i media!
  https://www.svd.se/m-och-kd-bor-sta-upp-for-fria-medier#lA0Rke-comments

 6. Gunnar Strandell

  I ärlighetens namn bör det nämnas att Isabella Lövin som journalist också engagerat sig i utfiskningen av haven och skrivit en prisbelönt bok om det, ”Tyst hav”.

  Länk, läs också kommentarerna:
  https://www.adlibris.com/se/bok/tyst-hav—jakten-pa-den-sista-matfisken-9789170373909

 7. Lars Cornell

  Tack Bruno, käre granne!

  När man bor på landet som du och jag har man två saker som stadsbor saknar. Man kan själv iaktta naturen och blir inte beroende av vad andra säger. Man inser koldioxidens stora nytta och får tid att tänka på annat sätt än i stora städer där människor trängs. Åldern ger perspektiv och motståndskraft mot den propaganda som sköljer över oss och där ungdomar som Greta helt saknar försvar.

  SVTs journalister, ej alla men alltför många, är den störste skurken till att propagandan fått så stor spridning i Sverige. SVT bryter öppet mot kravet på allsidighet och neutralitet. Anna Hedenmo visar i ett brev hur hon både i tanke och handling motsätter sig kravet på neutralitet (*). Det borde förorsaka hennes omedelbara avsked, men Hanna Stjärne håller henne tydligen om ryggen.

  SVT skall granska makten men har blivit maktens lakejer. När den nuvarande organisationen, med en granskningsnämnd som helt insomnat, inte fungerar blir det politikernas ansvar och plikt att ryta till. Det kuraget skall de som gjort så ha heder och beröm för. I stället börjar maktmedias företrädare med Hanna Stjärne i spetsen att yla som vargar i kör i eget bo.

  Varför ställer som exempel inte SVTs journalister SMHI mot väggen? Sedan SMHI fick en grönfärgad politiker som generaldirektör har organisationen förvandlats till propagandacenter för Regeringens Mp-politik.
  • Varför säger SMHI att havsnivån kommer att höjas en meter här i Västervik när det vetenskapligt mycket tunga dokumentet IPCC-AR5 säger att någon decimeter upp eller ned kan det bli. I Norrköping höjer man nu kajerna med en meter medan man i Stockholm sänker dem för de blivit för höga.
  • Varför räknar SMHI in havshöjning i Östersjön på grund av volym till följd av uppvärmning när sådan höjning endast förekommer på havsdjupen, uppvärmt vatten rinner ej i sidled.
  • Varför påstår Länstyrelsen, med SMHI som källa, att det kommer att bli 5,25 grader varmare till år 2100 medan AR5 säger högst en grad, som mellan Uppsala och Södertälje?

  SVTs tystnad, inkompetens och likgiltighet är monumental.

  (*) ”När det gäller klimatfrågan ser jag ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum.” /Anna Hedenmo
  Sid 11 i http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf

 8. Adepten

  Jag får en känsla när jag läser kommentarsfältet att SD har nästlat in sig med sin förenklade världsbild. Den bidrar inte till någon lösning på det s.k. klimatproblemet som egentligen döljer det verkliga utmaningarna som moderjord i alla tider har stått inför. Vi som nu lever i den antropocena tiden bör under alla omständigheter minska på användningen av icke förnybara fossila bränslen som främst ger upphov till luftföroreningar i olika former. De flesta upplysta är överens om att vi måste utveckla de förnybara energikällorna för att uppnå en långsiktig hållbarhet. Vägarna dit kräver mycket upplysning om vilka utmaningar vi har för att möjliggöra samarbete och samsyn som inte får saboteras av alla de former av egenintressen som nu styr debatten. Jag önskar därför att det skulle komma fram mer om förslag på hållbara lösningar. Inte bara inslag om temperaturer och klimatet och hur det varit tidigare för det kan vi ändå inte göra något åt.

 9. Rolf Mellberg

  #7 Lars Cornell

  När du skriver Lars: ”….granskningsnämnd som helt insomnat, inte fungerar blir det politikernas ansvar och plikt att ryta till”

  Så tänker du alltså att Politikerna ska klaga för att media går deras egna ärenden?

  Hur tänkte du där?

  🙂

 10. Daniel Wiklund

  Hur är det med dig då adepten, är du på jakt efter SD-are. Annars är det väl miljöpartiet som har en förenklad verklighetsbild, och en folkfientliga sådan. Dessutom har dom regeringsmakten, trots att dom inte har mer än 4 procent. Jag är inte orolig för mina barn och barnbarns klimatframtid. Jag har 8 barnbarn, oroar mig för att dom ska drabbas av riktiga gifter, knarket. Eller att dom ska drabbas av svåra sjukdomar. Vet inte om min farfar oroade sig för min framtid vad klimatet beträffade. Annars hade han nog själ till det. Han föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1866, då fanns det kvar is på träsket, likadant 1867. Dom katastrofala nödåren. Han blev drygt 90 så jag hann träffa min farfar.

 11. Lasse

  #8 Adepten
  Välkommen med dina synpunkter.
  Lite nyfiken när du påstår att fossila bränslen inte har givit oss en bra utveckling utan bara dålig luft.
  Var lever du i för verklighet?
  Fossil energi har medfört mycket mer än dålig luft.
  Utvecklingen de senaste 50 åren är anmärkningsvärd-för många! https://ourworldindata.org/
  Då är det relevant att, innan vi ändrar systemet till något annat, få svart på vitt om det finns nackdelar som vi inte kan leva med-därav kritiskt granskning av temperaturutvecklingen.

 12. Ann lh

  Tack Bruno Tjärvar!
  Ju fler som skriver insiktsfulla små innehållsrika brev till de unga, desto bättre! Just ett sådant här brev skulle lärare kunna använda som underlag till diskussioner kring klimat och klimatförändringar i klassrummen. Plocka ut påståenden och diskutera kring. Jättebra underlag!

 13. Daniel Wiklund

  Ibland har fossila bränslen positiva effekter. Läser att ifol tjänade den norska oljefonden 320000 kr per norrman. Det samlade värdet på fondens tillgångar uppgår till 2000000 per norrman.

 14. Lars Cornell

  #9 Rolf.
  Politikerna skall inte klaga utan ändra organisationen så att det fungerar bättre. Ord räcker inte, det behövs handlingskraft.

  Det enda sättet är att dela SVT i två delar så som det ursprungligen var tänkt.
  De två delarna måste konkurrera med varandra vilket innebär att de även skall granska varandra.

  Sådan konkurrens bidrar till effektivitet och åsiktsneutralitet, inte för var och en, men för båda tillsammans.

  SVT2 skulle kunna bli nuvarande SVT i bantat skick.
  SVT1 måste byggas upp från grunden med helt annan personal och de får givetvis inte ha samma personalorganisation och VD.

 15. Göran J

  Adepten #8

  Frågan vem som har en förenklad världsbild SD eller Adepten.
  Ditt inlägg är som de flesta av inläggen från alarmister fulla av svepande formuleringar och ord som hållbar, förnybar m.flera.
  Svara bara på en enkel fråga som tidigare ställdes av Elsa Widding här på forumet om du tror att halten av CO2 styr hela klimatet. Är det kontrollknappen till klimatet.
  För att förstå framtiden måste man känna till historien det är därför att största vikt att inte ändra historien.

 16. Rolf Mellberg

  #8 Adepten

  Jag kan hålla med till en del.

  Vi bör för säkerhets skull hämma CO2-utsläppen då vi inte vet vart det barkar, och framför allt bör vi fokusera på världens all kolbaserd el-produktion samt många industriprocesser där utsläppen idag är stora.

  Men att elektrifiera bilar kommer inte att bidra till mycket då elen oftast produceras fossilt ändå. Elbilar blir bara en lyx för de rikaste, hitom en 30 års horisont och globalt sett. Och en värld utan flyg ger enormt stora nackdelar.
  CCS-teknik är bara löjligt.

  Men ”förnybart” blir väldigt svårt att lyckas med om inte TOTALT REVOLUTIONERANDE nya lagringstekninker uppfinns och inget tyder på att det finns bakom hörnet.

  Fossilfritt går däremot utmärkt att bygga, men inget annat än 4gen kärnkraft har en chans enligt mig. Världen behöver bygga ca 30.000 nya små reaktorer a 100 MWe styck. Då kan kolkraft fasas ut.

  Innan detta sker får vi hålla tummarna att klimatkänsligheten är låg, som Curry och Lewis 2018 hävdar och att upptaget i djuphaven är snabbare än vad IPCC påstår, vilket Roy Spencer menar kan vara fallet.

  Sen är det ju glädjande att James Cook Univversity har avslöjats som en lögn-fabrik. Att Isbjörnarna mår bra, att havens stigning i ytterst ringa grad kan tillskrivas människan, etc. listan kan göras lång.

 17. Lars Cornell

  #8 Adepten
  Moderna kolkraftverk smutsar inte ned. Tvärt om berikar de jorden med det livgivande ämnet koldioxid.
  Det stora problemet med nedsmutsning står biobränslen för.

  Vi borde återvända till den gamla strävan att vara sparsamma med jordens resurser i stället för att blint och vettlöst jaga koldioxid. Det innebär att CCS är detta sekels hittills mest tokigt tänkta tanke.

 18. Ann lh

  #8 Adepten. Jag läste din kommentar och försökte få ut något konkret av den. Svårt! Du verkar vilja åt ett visst parti med sin ”förenklade världsbild”. Förenklad världsbild, vilket svenskt parti visar inte upp det?
  Sedan kommer allmänt snack med ett konkret förslag om ”mycket upplysning”. Av vem och vilka? Av de som ”inte tänker bygga politiska lösningar på kunskap om temperatur och klimat och hur det var tidigare”. Snacka om förenklad världsbild!

 19. Svempa

  #3 Rolf Mellberg

  Precis. Det behövs någon/något som går emot detta nationalkaraktärsdrag, som går mot strömmen och som inte låter sig korrumperas av maktens dusörer utan sätter på taxametern för att registrera dumhetens kostnad. Typ Bruno K Öijer, denne mästare från Lingping.

  ”….Jag är ångmaskinens försvunna metatablett…jag är taxametern mellan dina revben”

  Dra på hög volym och låt det braka loss:

  https://open.spotify.com/track/3MUnIZyX02b2VjEsVL6jBe?si=WMJ72NIAS-Gbrc1jEy-G9A

 20. Mats Kälvemark

  #8 Adepten
  Du pratar om problem med en förenklad världsbild och söker en lösning på det du kallar klimatproblemet.
  För det första kan man konstera att klimatproblemet är ett icke-problem om man i en ”förenklad” världsbild utgår från verkligheten. Den visar att vi har en pågående global uppvärmning, som sedan ca 1980 motsvarar en takt på 0,13 gr/decennium. Blir ca 1 grC till år 2100. Uppvärmngin drivs i huvudsak av naturliga klimatvariationer och är bara till en mindre del förorsakad av fossilt koldioxid. Nuvarande temperturnivå har förekommit många gånger tidigare i jordens historia, senast under 1930-talet, som uppvisade en identtisk uppvärmningstakt och ett isläge i Arktis med mindre havsis än idag. Kommersiell sjöfart genomm nordvästpassagen förekom under flera år på 1930-talet. Se länken nedan.
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

  Det andra komponenten i många domedagsprofeters argumentportfölj är havsnivåökningen, som också är ett icke-problem i verklighetens underbara och trygga värld. Ökningen i havsnivå liksom avsmältninengen av glaciärer började på 1860-talet vid temperturökningen som började i samband med slutet av ”Lilla Istiden”. Sedan dess är takten i genomsnitt ca 1,8 mm/år mätt mot peglar, dvs fasta markeringar i havslinjen runt om vår värld.
  En utförlig dokumentation över orter runt om globen finns på :
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=125-001
  Välj ”Relative Sea Level trend” så ser man trendlinjer ofta med data om börjar från slutet på 1800-talet.
  För Stockholm ser man att genonsittet ligger på minus 3,77 mm/år pga av att landhöjningn är större än havsnivåhöjningen. Genomsnittet globalt på 1,8 mm/år ger en höjning fram till sekelskiftet på ca 15 cm. Hanterbart!
  Jämför Nederänderna som sedan sekel har en tredjedel av landytan under havsnivån.
  Minskning av fossila utsläpp i Sverige ner till noll skulle ha en försumbar tempertureffekt. Med utgångspunkt från IPCC:s data i AR5 om TCR (likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C ) och med vetskap om att ökningstakten av koldioxid i atmosfären är ca 2,4 ppm/år kan man lätt beräkna att tempertureffekten om vi stänger ner Sveriges koldioxidutdsläpp är helt försumbar och i storleksordningen tusendels grader eller mindre eftersom Sveriges andel av de globala, fossila utsläppen av koldioxid är ca 1 promille. Och då har vi antagit att hela ökningen av halten i atmsofären beror på fossilt koldioxid, vilket inte är sant. Verkligheten ligger närmare 50%.
  .

 21. Håkan Bergman

  Adepten #8

  ”De flesta upplysta är överens om att vi måste utveckla de förnybara energikällorna för att uppnå en långsiktig hållbarhet.”

  Kul mening, men det kanske bara var otur?

 22. Adepten

  #10 och #11
  Jag skall inte blanda mig i några politiska meningsutbyten mer.
  Kan bara konstatera att verkligheten ter sig olika beroende på vilket referenssystem man befinner i. Men jag kan nöja mig med att enligt Newton befinner vi oss i samma referenssystem även om den teorin inte är uptodate. Förövrigt anser jag att vi måste gå vidare i utvecklingen. Vi kan ej stanna kvar i någon föråldrad teknik som innebär att vi tar kål på oss själva. Temperaturutvecklingen kan vi ej göra något åt. Jag vet att det finns många kunniga personer på denna hemsida. Hoppas därför på att de kan komma med idéer hur vi går framåt i att utveckla ett hållbart samhälle.

 23. foliehatt

  @Adepten, ##22 & 8
  Förbränning skapar en hel del problem. Det vore bra om vi minskade på det. Men, om man anför minskade koldioxidutsläpp som främsta orsak för att dra ned på fossil-, och annan förbränning så finns det bara en lösning. Och den stavas kärnkraft.
  Kanske lyckas vi hitta något annat sätt att generera el och värme på ett styrbart sätt någon gång i framtiden – annat än fossil-, eller kärnenergi. Men, vi är långt ifrån där idag.

  En del partier i Sverige (och även i andra länder) hycklar grovt när de påstår att vi kan lägga ned den fossilbaserade energiindustrin och samtidigt vägra kärnkraft. Det går inte ihop – och den icke uttalade, underliggande premissen är att vi ska svälta oss på energi som lösning. Idealet är en energianvändning liknande den vid förra sekelskiftet, eller så.

 24. Laco

  #23 foliehatt. Du gör mig riktigt riktigt ledsen. Du säger det som jag skulle velat sagt mycket bättre än jag.

 25. SIBBE

  FAKTA :
  På tal om ordet antropocen: beteckningen är EJ godkänt av forskarnas världsorganisation!!!
  Beteckningen antropocen finns således enbarti klimathysterikernas tankegångar.
  Vi befinner oss i slutfasen av en mellanistid, kallas för holocen.

 26. Adepten

  Jag har konstaterat att värdet på olje-, kol- och gasreserverna är det största enskilda hindret för att få bukt med s.k. klimatförändring och utvecklandet av ett hållbart samhälle. Fossilbränslebolagen kommer att kämpa hårt för att minimera sina förluster genom att bl.a. dämpa allmänhetens oro för den s.k. klimatförändringen.
  Dessutom tycks den allmänna kompetensbristen vara den största akilleshälen att genomföra förändringar.
  Min fråga. Hur löser vi detta?
  Befolkningsutvecklingen är också ett stort problem som jag inte ser en human lösning på.
  Kineserna har visat att det går. Men är den accepterad i övriga världen?
  Landbaserad vindkraft är den billigaste formen av ren energi i en stor del av Världen men lokala intressen sätter ofta stopp för vindturbiner av närmiljömässiga skäl. Många förkastar på motsvarande sätt kärnkraft eller CCS-anläggningar av en mängd olika psykologiska skäl.
  Uppgiften blir omöjlig om vi väljer bort något av dessa alternativ.
  Slutligen vi i den rika världen måste gå före och visa vägen.
  Nu förväntar jag mig svar på dessa frågor. Så att våra politiker och andra med tillförsikt kan gå in på denna hemsida och få idéer på hållbara lösningar.

 27. Håkan Bergman

  DIESEL makes the world go around! Ni såg väl armén av dieseldrivna grävmaskiner när kineserna byggde ett sjukhus på en vecka, man kunde t.o.m. se en Volvo-grävare där. Nu verkar viruset ha fått fäste i Afrika, där får vi nog tyvärr räkna med högre dödstal och orsaken till det stavas fattigdom. Och fattigdom kan man bara utrota med god tillgång till billig och pålitlig energi. Vår klimatpolitik gentemot Afrika dödar.

 28. pekke

  Sist Europa var beroende av ” förnybar energi ” så var man på väg att utrota skogarna, kolet och oljan räddade skogarna.
  https://www.nyteknik.se/nyheter/skogens-vaktare-6369544

  De som skriker om höjda havsnivåer bör nog kolla en sten på ön Lövgrund utanför Gävle där bl.a Celsius gjorde markering för havsnivån 1731 när han hade fått uppdrag att utforska ” landhöjningen ”, t dag så är nivån drygt 2 meter lägre.
  http://4.bp.blogspot.com/-nCLYZIkPpKQ/XPwN5U6IbxI/AAAAAAAAFJM/jLdQapBYhWQUsa9uU2K39VUuA9ce8OS8wCK4BGAYYCw/s1600/Celsius-Rock.jpg

  http://sybelisama.blogspot.com/2019/06/lovgrund-celsius-island-4th-june-2019.html

 29. Lasse

  #26 Adepten
  Varför leta?
  Koreahalvön har ett land där de inte har fossil energi i överflöd.
  Även Kuba är ett föredöme vad gäller utsläpp av växthusgaser och omvärldspåverkan. Resurssnålt leverne lockar inte alla.

  Nu har ju vårt parlaments EU nämnd kommit med en lösning som Löfvin skall framföra i EU-mer kärnkraft.

 30. Lars Cornell

  #26 Adepten.
  Att jag är motståndare till CCS är inte av psykologiska skäl utan rent logiska och pragmatiska.
  – Nyttan är så obefintlig att den varken är mätbar eller upplevelsebar.
  – Nackdelarna är enorma. Dels på grund av kostnad men också på grund av den stora energiåtgången.

  De klimatförändringar vi står inför på grund av användning av fossila bränslen är inget vi behöver ’få bukt med’. Nackdelarna är större än fördelarna. Att lösa ett problem som inte finns eller i vart fall är litet är mycket ineffektivt.

  ”Kompetensbristen – Hur löser vi detta?”
  Mer kompetens ger insikten att vi står inför problem som inte är så stora att de behöver lösas.

  ”vindkraft är den billigaste formen av ren energi”.
  Nej ! Vindkraft kräver 12 gånger mer av jordens resurser och därtill landskapsyta än vad kärnkraft gör.

  ”vi i den rika världen måste gå före och visa vägen.”
  Omöjligt! Den väg med ’förnybart’ som vi anvisar kan inte andra länder följa eftersom de har andra förutsättningar. Den enda väg som alla kan följa är utbyggnad av kärnkraft.

  ”Befolkningsutvecklingen är också ett stort problem som jag inte ser en human lösning på.”
  Instämmer.

 31. Håkan Bergman

  pekke #28
  Och lysfotogenen räddade kaskelotvalen.

 32. Fredrik S

  Adepten #26

  Du och de upplysta får helt enkelt uppfinna ett mirakelbatteri till det förnybara.

  Eller utveckla kärnkraften kanske är lättare.

 33. Daniel Wiklund

  # 26 Du adepten skriver ”vi i den rika världen måste gå före och visa vägen”. Hur gör du för att visa vägen? Och hur drabbas du personligen av klimatkrisen?

 34. Adpten

  #23
  Ja vi måste stå ut med fler kärnkraftverk om vi inte ska bygga ut vattenkraften. Att bedriva kampanjarbete mot kärnkraften tycks i varje fall vara ett underligt sätt att använda tid och kraft. Jag hoppas bara att politikerna nyktrar till. Aj. AJ. nu blev jag politisk igen.
  Under senare år har potentialen i 4-generations kärnkraftstekniker väckt allt större uppmärksamhet. De skulle utgöra en mindre och betydligt säkrare kraftverk som inte kan drabbas av härdsmälta på grund av strömavbrott som i Fukushimareaktorerna. De kan, jämfört med konventionella kärnreaktorer, utnyttja oerhört mycket mer av den energi som finns lagrad i bränslet eller till och med att förbränna befintligt högaktivt kärnavfall och därmed lösa två problem samtidigt. Problemet är att det inte finns någon kompetens i Sverige längre, vi blir hänvisade till Kinas eller Sydkoreas kompetens. Med det är ju samma problem med vindkraftsutbyggnaden också. Tidigare hade Sverige stor kompetens när det gäller vattenkrafts- och kärnkrafts-utbyggnaden men den har spolierats p.g.a. politiska beslut.

 35. Adpten

  #30
  Vi tycks vara oense om det mesta. Men vi kan börja med vindkraften. Gå in och titta vad som är billigast att bygga på https://www.energiforsk.se/elforskcalculator/index.html så får vi se vad du kommer fram till. Det är dessutom lättare att med en låg kompetens bygga ett vindkraftverk än ett kärnkraftverk.

 36. Ann lh

  # Adepten, du förutsätter provocerande att din uppfattning är korrekt och förväntar dej att vi andra ska dansa efter den pipan och besvara dina frågor om hur man löser problemen i din värld. Icke!
  En fråga vill jag ändå gärna diskutera, ”befolkningsökningen”
  För det första har ökningstakten under senare år minskat globalt sett.
  För det andra! FN och andra måste se till så att de riktigt fattiga länderna får tillgång till för länderna lämpliga energikällor och hjälpa fram utveckling åt hela befolkningen. Unfccc’s önskan om och krav på att just dessa länder inte ska få tillgång till fossila bränslen arbetar emot en sådan utveckling och är ytterst omoralisk.
  Historien har visat att utveckling av välstånd i hela befolkningen automatiskt minskar befolkningsökningen. Får kvinnor tillgång till utbildning, ökad jämställdhet och frihet att bestämma över sina kroppar minskas antalet barn per kvinna i snitt och därmed befolkningsökningen. I Japan och delar av EU är man till och med nu bekymrad över befolkningsminskningen.

 37. Adpten

  #34
  När det gäller ”befolkningsökningen” Håller jag med dig fullständigt.

 38. Jensen

  30 Cornell
  Om de CO2- skräckslagna lyckas gömma en del i någon grop, vad gör då inte haven för att lyda Henrys lag , eller kanske någon annan lag, genom att återskapa balansen mellan CO2 i hav respektive atmosfär?
  Skulle vara intressant om någon fysiker kunde redogöra för den naturliga balansen i ett sådant Sysifovs-arbets-liknande förehavande.

 39. Adepten,
  det kan faktiskt finnas en lösning på befolkningsfrågan! Den heter fattigdomsbekämpning! Som Ann L H skrev så upphör befolkningsökningen där människorna får en bra levnadsstandard. Det handlar om två saker — utbildning och billig (fossil!) energi.

 40. Göran J

  Adepten #26
  Låt oss leka med tanken att vi nu lyckas att helt ta bort alla fossila bränslen som berikar vår atmosfär med CO2 under kommande 10 åren.
  Detta kommer att innebära en sänkning av CO2 halten till X ppm. Ja hur stor hur stor sänkning tror du att det blir med en fossilfri värld? 200 ppm, 300 ppm.

  En sänkning av CO2 halt innebär ett stopp för den utveckling vi ser idag med en grönare jord med större skördar och ökad skogstillväxt.

  En sänkning av CO2 halten för mig är inte en hållbar utveckling utan en ohållbar utveckling d.v.s. en ohållbar och mycket bräcklig och farlig utveckling. Det är en utveckling som kommer att drabba de minst utvecklade länderna hårdast.

  CO2 är ingen giftig gas utan en gas som själva livet är helt beroende av.

 41. Thomas

  Lyssnade idag på ett inslag på radion om att regeringen blivit överkörd av SD, M ,Loch KD i frågan om hur svenska representanter skall driva frågan i EU om bästa metod att motverka den sk klimatkrisen .
  Det är så att i en svensk EU nämnd skall alla frågor som berör vårt ställningstagande i EU frågor alltid förankras i denna nämnd , som har beslutsrätt . Där har idag beslutats att Sverige skall förorda kärnkraft för är att få bästa utfall i denna viktiga fråga för EU .
  I . Löwin blev interjuvad om detta ställningstagande och verkade närmast chockad . ’ vad skall våra ( mina ) vänner i Europa säga om att Sverige svänger helt om ? ’ Dessutom uttalade hon sin besvikelse över att dessa partier nu driver klimatfrågan i fel riktning . Inte dåligt av en fd journalist att ha så stora kunskaper att hon kan uttala sig så tvärsäkert

 42. Frej

  38 Thomas # Hon är bara överraskad att demokratin fortfarande fungerar i Sverige . Och P1 kan inte ställa en kritisk fråga om inte dom demokratiska spelreglerna bör gälla .Jag lyssnar bara på P1 men det har gått överstyr , det är bara klimataktivister . Ta klotet och Kristola , klimatkris det säger hon i varannan mening . Det är ju humor , och sen går hon upp i falsett 🙂 Och hon blir lika besviken varje gång någon säger det hon inte förväntade sig . Och dom kommer aldrig tillbaks . Man får väl tänka att det är humorprogram man betalar skatt för . Annars skulle man ju bara bli förbannad . Fast ibland får man bara stänga av .

 43. Robert Norling

  #26 Adepten
  Jag har en enkel lösning för dig och alla andra personer i vårt land som har en stark oro och kanske ångest för framtida klimatförändringar som är CO2 drivet.
  Du kan få teckna dig för utsläppscertifikat, i av mig ägd skog som jag åtar mig att inte avverka så länge som vårt avtal löper.
  3 Ha eller 30 000 m2 motsvara bilkörning med omkring 2000 mil och för endast 1000 kr Ha/år så suger min skog upp alla dina eventuella utsläpp.
  Obs. du får boka dig för fler Ha om du behöver och kan även kompensera för eventuella barn och släktingar.
  Har även en dekal på gång att sätta på bilen – Denna bil är Klimatneutral – som följer med vid certifikattecknandet.
  Är också ganska övertygad om att mitt nya företag kommer att följas av många andra skogsägare som är villiga att hyra ut sitt skogsinnehav till oroliga medborgare.
  För faktum är ju att den svenska skogen gör ju att vi i dag är i stort CO2 neutrala i vårt land.

 44. Ulf

  Svar 26

  Jag kanske kan få svar på mina frågor som jag haft under en lång tid.
  Du liksom många pratar om fossilbränslebolagen och hur de påverkar allmänheten. Vilka är dessa och vad har du för exempel på att de driver propaganda? Och nu vill jag inte ha en massa påhitt utan konkreta exempel ifrån konkreta aktörer där det inte råder någon tvekan om att det rör sig om just sådana bolag. Och propaganda ska inte heller förväxlas med saklig information.
  Din totala okunskap lyser verkligen igenom när du pratar om Kinas ”lösning” det finns en intressant dokumentär på SVT om mångmiljonunderskott av kvinnor i Asien. Se den och lär dig något. Sedan tror du tydligen att vindkraft är fantastiskt men det är alltså inte så att man slänger ett frö i marken så växer ett vindkraftverk upp som du tycks tro.
  Du ställer krav på att andra ska besvara dina frågor men först måste du faktiskt komma på upp på en åtminstone hygglig kunskapsnivå om hur en samhällsekonomi fungerar. Som det är nu så har du mycket långt kvar innan du ens har en rudimentär uppfattning om hur världen fungerar. Läs åtminstone Hans Rosling så du i alla fall har ett hum i befolkningsfrågan. Sällan har något så korkat och skadligt genomförts som enbarnspolitiken i Kina vi har ju för h-e facit. Lika korkad som all annan kommunism.

 45. Ulf

  Svar 26

  Fortsättning på 44. Glömde säga att när du förstått hur en samhällsekonomi fungerar så kommer du lösa dina frågeställningar själv med bravur. En del av dina frågor inser du också att du inte behöver ställa. Börja med att försöka förstå befolkningsfrågan där är du mest felinformerad. Att som kineserna skapa ett stort kvinnounderskott är inte en lösning på ett problem utan tvärtom att skapa ett nytt svårare och helt onödigt problem. Sedan lär du dig varför planekonomi fungerar så förtvivlat dåligt finns massor av litteratur. När du kommit genom dessa två frågor så löser sig resten automatiskt.

 46. Adepten

  Tack för alla synpunkter. De har gett mig insikter att det inte är så lätt att förstå det skrivna ordet rakt av. Jag tillskrivs åsikter och kunskaper som är helt främmande för mig. Jag inser att det krävs en pedagogisk kraftansträngning att förklara de miljöproblem som Våra framtida generationer står inför. Det var vad jag hade hoppats på att få förslag på med mina ”provocerade” inlägg.

 47. Mats Rosengren

  #8 Adepten
  Varför överhuvudtaget uppehålla sig med ett enstaka ”troll” när sådana inte bör matas? Varje normalbegåvad person kan med lite energi kan sätta sig in i saken med hjälp av Google och kan fastställa att det är en jättebluff inscenerad av UN (Maurice Strong och likasinnande!) i avsikt att befodra ”Agenda 21”. De faktiska förhållandena är redan analyserat in i minsta detalj, att upprepa dessa argumenten här (i andra hand) är menigslöst! Börja här (högsta intellektuella och vetenskapliga nivå)
  https://realclimatescience.com/
  Man måste naturligtvis ha tillräckligt förstånd för att kunna se skillnaden mellan en kristallklar argumentation och grumliga hänvisningar till påstådda ”auktoriteter” och ”konsensus”

 48. Ulf

  Svar 46

  Är inte så mycket för ordstäv men ”som man ropar får man svar”. Jag har svarat på de område du varit tydligast i ditt blurr men inte ens här verkar du klar över vad du skrev eller vad du tycker.
  Jag tror du framförallt behöver självinsikt. Din omgivning är inte tankeläsare och speciellt när du inte ens verkar ha en aning om vad du tänker själv.
  Dina inlägg är provocerande otydliga, i övrigt inte alls provocerande för ingen vet vad du vill. Din omgivning ska försöka gissa vad du vill när du inte ens själv vet vad du vill. Men å andra sidan så präglas den svenska klimatdebatten av blurra och blaja och notoriskt undvikande av fakta så du passar nog bra in där. På den här sidan är de flesta konkreta och tydliga. Kom tillbaka när du vet vad du vill och kan uttrycka det i skrift.

 49. Mats Rosengren

  Missa inte detta! Utmärkt och ROLIGT!
  https://www.youtube.com/watch?v=QBDAX0WusRM

 50. Lars-Eric Bjerke

  Bruno Tjärvar,
  ”Kanske beror en stor del av koldioxidökningen på att haven (70 % av jordens yta) lämnar ifrån sig koldioxid när temperaturen ökar, vilket för närvarande är ca 0,11 grader per 10 år dvs kanske en grad till seklets slut, något som Du med all säkerhet inte kommer att känna. Under 2000-talet har inte temperaturen ökat dessutom.”

  Det är hedervärt att inte skrämma upp barn och ungdomar med klimatalarmism genom att ge dem korrekt information. Man bör då avhålla sig från påståenden som att
  – haven är en nettoavgivare koldioxid till atmosfären
  (Drivkraften för flöde av koldioxid mellan atmosfär till hav kan uttryckas som skillnaden, ∆pCO2, mellan koldioxidens partialtryck i luften och dess jämviktstryck i det aktuella havsvattnet. Om det förra är störst går överföringen från luft till hav. Om det förra är mindre går överföringen från hav till luft.
  Koldioxids löslighet har minskat ca 2,5 % på grund av temperaturökningen medan däremot koldioxidens partialtryck i atmosfären har ökat med 30 %. Koldioxiden går alltså netto från atmosfär till hav, men inlösningen har bromsats bromsats något på grund av havens uppvärmning.
  Detta förstås också genom att haven försurats (blivit mindre basiska) alltså ökat sin halt av koldioxid.)

  – under 2000-talet har temperaturen inte ökat
  ( Se t.ex. Elsa Widdings bok där hon påstod detta i den första upplagan och senare ändrade sig i den andra reviderade upplagan.)

 51. Bengt Abelsson

  # 26 Adepten

  Det må vara att vindkraften upplevs som billig då bränslekostnaden är låg.

  Men, att något är billigt är ingen garanti för att det är värdefullt. När elström inte finns när den behövs, eller motsatt, produceras i så stor mängd att den blir mindre än värdelös (negativa elpriser) visar på skillnaden mellan pris och värde.
  El ska finnas i rätt tid, rätt kvalitet och i rätt mängd – och där fallerar vindkraften ofta.

 52. Mats Rosengren

  #46 Adepten plus alla andra som inte förstår ”ett skvatt”

  Här ”svart på vitt” hur bedrägeriet fortgår ”för öppen ridå”. Men det finns fortfarande en ”stor oupplyst massa” som låter lura sig av korkade och ignoranta skribenter (huvudsakligen kvinnor!) i SVT och MSM
  https://www.youtube.com/watch?v=-Nw71wBUK6Y
  När sanningen och fakta är så lätt tillgängliga!

 53. Lasse

  Frågan om ECS(klimatkänsligheten) är 3 grader +- 1,5 grader kan besvara med ja av dem som tror på forskarna. Är detta bra eller dåligt? Beror på om man är optimist eller pessimist eller om man tror på 1,5 eller befarar 4,5 graders ökning, vid dubbling av CO2.
  Här en film där saken förklaras och det lutar åt att de forskare som baserar sin uppfattning på verkligheten ser 1,5 grader som trolig.
  https://www.youtube.com/watch?v=rN7YHsokRV4

  Sen kan man alltid fråga sig vad som pågått tidigare. Berlins årstemperatur varierar mellan +5 och +12 grader på 300 år. https://notrickszone.com/2020/03/01/berlin-300-year-station-shows-temperatures-were-just-as-warm-in-the-mid-1700s-no-co2-fingerprint/

 54. Lars Cornell

  #53 Lasse. Men detta är ju ECR som ligger 1000 år i framtiden och således inte kommer att inträffa.
  Håll dig till TCR i stället.
  Utgående från AR5 är bästa sannolikhet TCR=1,6 och med uppgång till 600 ppm blir det en temperaturhöjning på som mest ca en grad.
  Hur ser problemet ut för dig egentligen?