Öppen Tråd

Havsutsikt

Bild: Bim

Vi önskar Falsterboborna lycka till i sin följsamma SMHI-strategi. Vem vet, folk kanske är villiga att betala höga priser för nöjet att stirra in i en mur istället för på havet utanför? Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Eilif Hensvold

  Hej, jag har nu läst på hur FHM modellerar smittspridningen, t ex i Stockholm. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2da059f90b90458d8454a04955d1697f/skattning-peakdag-antal-infekterade-covid-19-utbrottet-stockholms-lan-februari-april-2020.pdf Tom Britton menade ju att de kanske hade en mer utvecklad modell. Nja. Den invändning jag hade mot TB´s modell gäller också för FHM. Deras modell saknar också delpopulationer (cluster) med en egen inre mer omfattande smittspridning, interagerande med andra delpopulationer men med en betydligt mindre tvärsmittspridning. FHM´s modell är en klassisk ansats med differentialekvationer (system av) och saknar cluster modellering. Men visst, den är mer utvecklad än TB´s t ex genom att hantera två skilda grupper av smittade, en med stor smittsamhet (de dokumenterat smittade) och en med liten smittsamhet ( mörkerandelen). Fackmodell. Ett stort fokus för parametersättningen blir därför att komma åt mörkerandelen (den skattas/beräknas inom modellen till närmare 99 procent). Fackmodell plussar troligen på men vad hjälper det om den grundläggande logiska strukturen, en enda gemensam bikupa, är så fel. Så fick man också prognosen (med utnyttjad empiri fram till 10 april) att Stockholm den 1/5 skulle ha 26 procent smittade. Nåt som i dag ser ut att vara upp i tok. Man redovisar omfattande känslighetsanalyser på parametersättningarna och konfidensintervall men återigen, vad hjälper det om den logiska grundstrukturen är fel. Det förvånar mig storligen att varken TB eller FHM lyfter fram bikupemodellens begränsningar jämfört med en cluster modellering. Det närmaste FHM kommer, och det är bra, är att i avsnittet begränsningar framhålla ”fackmodellen tar inte hänsyn till den variation i kontakter mellan människor som finns i samhället i verkligheten, där ett fåtal individer kan ha väldigt många kontakter medan flertalet har färre kontakter, man antar istället att alla individer har lika många sociala kontakter. Denna förenkling, det vill säga antagandet om en homogen kontaktstruktur, brukar ge en något snabbare tillväxt av en epidemi än om heterogenitet inkluderas i modelleringen. Modellen riskerar därför att överskatta hastigheten på utbrottet i Stockholms län något. Detta är inte inkluderat i de angivna konfidensintervallen”. Bra men inget direkt genombrott för en mer realistisk modellering. Förstår jag det rätt från DN är det bl a på modelleringsområdet som FHM anlitar sin förre chef Johan Giesecke som konsult. Hmm. Jag har förstås inte koll på hur man gör ute i stora världen men har jättesvårt att tro att cluster modellering skulle vara oprövat. Ska se om jag får tid att titta på t ex den modellering som fick Boris Johnsson att gå över till en lock down strategi. Bikupe eller cluster?

  Så klart har en granskning av Corona modellering stor bäring på vårt huvudintresse, klimatmodellering. Är så usla modeller gångbara på Corona området med jättestort samhällsintresse så hur är det då på andra områden?

 2. mattias

  #1
  Intressant. Ja, man kan undra varför TB väljer att sticka ut huvudet och riskera sin trovärdighet. Han har väl i och för sig sag att antal döda kommer att hamna nånstans runt 12000 om jag minns rätt, och dit har vi inte kommit än. Som statistiker borde man göra en risk/nytta analys. Likaså alla forskare som använder RCP 8.5. De verkar inte ens intresseade av att ta reda på om det är trovärdigt eller inte. De skulle ju åtminstone införa RCP 6.0 eller något annat scenario för jämförelsens skull. Förmodligen för att de säljer bättre med mer skrämmande utfall. Se på all undergångslitteratur. Ett mer sansat utfall i scenarios gör ju att böckerna skulle bli lite tråkigare och sälja sämre….

 3. GoranA

  Jag har haft E,ON som elleverantör under 5-6 år. Under den tiden har jag valt att få el från vattenkraft. I år så erbjuder de bara en mix av förnybart av sol, vind , vatten och biobränsle. Det är ett alternativ som jag inte är så intresserad av.
  Jag gogglade runt efter andra alternativ som inte innehåller sol och vind och hittade inga.

  Jag fick upp ett elhandelsföretag som heter Kärnfull energi och har sin hemvist i Göteborg. Kärnfull säljer bara el från kärnkraftverk.
  Jag undrar om det är någon som har information om företaget. Gärna från någon som redan köper el därifrån.
  Om jag förstår det rätt så startade de sin verksamhet 2019 så det är ett ungt företag om de inte haft annan verksamhet.

 4. Numera får Sverige, regering, riksdag, folket känna på hur det är när man ställer sig utanför flocken. Man är inte välkommen när andra länder öppnar sina gränser. Och regeringen klagar på att Sverige och svenskarna är mobbade.

 5. #2 mattias
  Varför inte RCP 4.5? Enligt RCP 4.5 ska utsläppen öka från dagens 8 miljarder ton kol till 12 miljarder ton kol 2040 och därefter minska till 5 miljarder ton kol 2100.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914

 6. ces

  Miljölobbyn har nu nästlat sig in i AP-fonderna och fortsätter att använda skattebetalarnas pengar för att sprida sitt gift. Rebecca Weidmo Uvell avslöjar på sin blogg hur våra pensionspengar används för grön opinionsbildning – https://uvell.se/2020/05/28/grona-pengar-dold-opinionsbildning/

 7. Ingemar Lindberg

  Hej på Er alla och glad Pingstafton!

  Jag lyssnade för ett tag sedan på en debatt från The Heartland Institute mellan Scott Denning v. Roy Spencer! ( https://www.youtube.com/watch?v=2GHlnjrZLUo ). Scott Denning menade att en fördubbling av CO2, i atmosfären, skulle tillföra energi till jordens yta på 4 watt per m2. Hela dygnet 24/7.
  Hur kommer han fram till detta?

 8. Sören G

  Efter twitters s.k. faktagranskning av Trump har Trump skrivit på en ny lag som ska hindra google, twiiter och facebook att censurera ”faktagranska” inlägg. Givetvis kritiserades Trump i svenska medier. Är det någon som kan reda ut det bättre?

 9. Ingemar Nordin

  Sören G #8,

  Jag upprepar en kommentar i en tidigare tråd:

  Om de tekniska plattformarnas (Twitter, FB, YouTube) vänstervridning, juridiska ställning och Trumps reaktion.

  Det här förklarar lite bättre om vad det handlar om. Twitter och andra stora plattformar har fått en licens, eller undantag från USAs normala lagstiftning, som gör att de inte behöver räkna sig som en publikation och har därför inget juridiskt ansvar för vad som skrivs. De är enbart en teknisk plattform. Men om de driver en egen politisk linje med politiska åsikter så har presidenten rätt att dra in detta tillstånd eftersom de agerar som publicister. Dessutom finns det tydligen federala medel med i bilden.

  https://www.foxnews.com/media/tucker-carlson-social-media-giants-not-neutral

 10. Bengt Eriksson

  #3. Jag har köpt från Kärnfull sedan februari i år. Förutom eftersläpning med faktureringen har det funkat utan anmärkning.

 11. MatsL

  #3 och #10
  Det finns även newclearenergy som säljer kärnkraftsel. Newclearenergy avsätter ev viss andel av priset till forskning och utveckling av kärnkraft i Sverige.

 12. Kristian Fredriksson

  #7 Ingmar Lindberg

  Koldioxiden slutar ju inte att emittera strålning på natten och det värde man har räknat fram är ett snittvärde för hela jorden på 3.7±0.4 W/m2. Sedan kan det nog vara så att det kan variera betydligt över klotet.

 13. Henrik Jönsson om svenskt högmod
  https://thoralfsblogg.com/2020/05/30/hogmod-och-stebblings-lag/

 14. PatrikK

  #3

  Jag har Vattenfall och har valt enbart kärnkraft.

 15. Ingemar Lindberg

  #12 Kristian Fredriksson

  Tack för ditt svar!
  Med tanke på ”global uppvärmning”, är det relevant att ö.h.t räkna med? Med tanke på att jorden ständigt är utsatt för både värme och kyla. T.ex hur mycket värme avger vi människor? Dygnet runt! 24/7! Eller hur molnbildningen förändras med utstrålning/isolering?Dygnet runt! 24/7! För mig är det konstigt att någon väljer en variabel, som påverkar energi, och sedan målar upp ett alarmistiskt hot!

 16. Thorleif

  covid-19

  När det gäller pandemin och dess dödlighet råder det enligt min mening fortfarande en stor offentlig förvirring och otydlighet. Vi, dvs folket vet ännu väldigt lite om själva viruset och dess uppkomst t.ex. Här är FHM och dess experter ovanligt tysta och inte minst kring hur testerna är konstruerade! Är det inte så som det alltid varit att de bara behöver komma med påståenden och vi folket ska svälja allt utan fakta och bevis?

  Mycket pratas om olika mått på dödlighet och vad som egentligen orsakar döden liksom riskgrupperna. Denna s.k lockdown som anbefallts runt om i världen har på kort tid orsakat enorma skador inom ekonomin och är i praktiken på väg att slå sönder många människors liv totalt. Självmord är den yttersta konsekvensen av detta liksom familjers upplösanden.

  Covid-19 tycks vara lite allvarligare än våra normala säsongsinfluensor? Men är det inte dags att titta närmare på hur många som dör årligen av alla tänkbara orsaker och jämföra tidigare årsvärden liksom medelvärden med årets värden. Var hamnar vi då och ser vi då skäl att förstöra folks liv ekonomiskt och i dess förlängning hälsa? Nu menar jag inte bara för Sverige utan för hela västvärlden resp globalt.

  Betänk att covid-19 är ett nytt virus (!?) och som kan tänkas vara med varje år framöver i likhet med övriga flunsor. När vi pratar att så och så många kommer att dö i covid-19 så kanske vi ska slå ihop alla de som under årens lopp varje år dukat under av säsongsinfluensorna. Är inte dessa ständigt återkommande epidemier bara mutationer av några få ursprungs-varianter. Asiaten, Hong-Kong eller t.o.m Spanska sjukan för att nämna några är sannolikt muterade varianter vi dör av varje år för att vissa av oss är mottagliga, dvs till största delen försvagade av metabola infektiioner etc? Fågel- och svinvirus som lyckats ta sig över till mänskliga celler likt våra vanligaste förkylnings-corona virus? Nu påstås vi ha drabbats av ett totalt nytt corona-virus från ett helt nytt djursläkte nämligen fladdermusen som knappast tillhör våra tamdjur! Notera att vårt mikrobiom innehåller miljarder virus från alla möjliga miljöer inkl djur. Men vårt immunförsvar ser till att vi aldrig påverkas negativt eller blir allvarligt sjuka. Virologer m.fl som studerar detta fenomen säger att det tar oerhört lång tid för att naturen själv ska möjliggöra en överföring av just typiska djurvirus till våra celler, dvs att infektera våra celler. i själva verket är virus tillsammans med bakterier och svampar en förutsättning för vårt välbefinnande och ett fungerande immunförsvar. Isolering och överanvändning av t.ex antibiotika och ”renlighetsiver” är istället recept på ett försvagat immunförsvar.

  Nu vill jag veta mer om dels den totala dödligheten i världen sett över åren för jämförelse. Även för jämförelse årsvis för den typiska insjuknande-perioden som t.ex hos oss är nov-maj eller jan-april eller t.o.m mars-april som råkar vara värst i Sverige för just Covid-19. För en vanlig dödlig är dessa värden en bra utgångspunkt innan vi studerar överdödlighet etc (z-score m.fl). Varför har t.ex dödligheten i andra normala diagnoser som hjärtattack och stroke minskat?

  Sedan vill jag veta mer om konstruktionen av Testerna. Både hur SARS-Covid-2 diagnostiserats och varför vissa forskare/specialister tillhörande det absoluta etablissemanget kan påstå att samma virus inte behöver isoleras för att fastställas?

 17. Thorleif

  Covid-19 (forts)

  Testerna!

  Då MSM inte varit villiga att fördjupa sig kring virusets uppkomst och diagnosticering söker den moderna människan av idag på internet. Etablissemanget är extremt snabba på att hänvisa till ”konspirations-teorier” så snart vissa personer erhåller popularitet kring deras teorier och hypoteser. Personer som inte sällan ställer berättigade frågor som etablissemanget inte tycks vilja besvara eller bemöta.

  Låt oss ta ett av massor av exempel.

  https://m.youtube.com/watch?v=ilq1Dnc1Aa8

  Eftersom jag lyssnat på den för en lekman ändå trovärdige läkaren Andrew Kaufman’s hypotes kring covid-19 och hur tester av själva viruset gått till blev jag jätteintresserad när Jan Lötwall diskuterade saken med en etablerad John Hopkins forskare (länken ovan). Jag blev dock kraftigt besviken då själva sakfrågan (konspirationen) inte bemöttes sakligt överhuvudtaget. Istället lyssnade jag på en raljant och arrogant Lötwall som hade väldigt lite att komma med. Huvudfrågan för dem var att slå sönder Kaufman’s tes om exosomen som själva viruset. Tyvärr använde de en standardbild från wikipedia utvisande ett ”vanligt” coronavirus istället för att visa en elektronmikroskopbild på SARS-Cov-2 för jämförelse med bilden till höger (påstådd exosom).

  Båda dessa herrar i videon förklarade att anledningen till varför man inte valt att isolera SARS-Cov-2 utan bara nöjt sig med ett PCR-test (RT) utgående från att bara fastställa dess genetiska sekvens (RNA-delar) var DÄRFÖR ATT SARS-Cov-1 redan ”diagnosticerats” efter 2003. Utan att gå in i detalj här kan jag bara förmedla att denne A Kaufman undersökt just detta där han istället konstaterar att man även på den tiden INTE heller då valde att isolera viruset. Alltså är logiken att man inte har någon unik genetisk kod att hitta i dagens tester, dvs man får en massa falska positiva svar. Det vimlar nämligen av genetiska RNA-virusfragment i våra kroppar. Innan vi får en väl genomlyst diskussion mellar de båda sidorna är etablissemanget försvagat enligt min mening. Inte ”konspiratörerna”! Som en vanlig fritt tänkande individ har jag all rätt att ställa dessa krav på vetenskapen.

  Notera att alla de tester som i oika former görs kring covid-19 idag baseras såvitt jag förstår på nämnda erhållna genetiska rna-sekvens. Detta i sökande efter ett virus som aldrig isolerats från början?

  https://londonreal.tv/unmasking-the-lies-around-covid-19-facts-vs-fiction-of-the-coronavirus-pandemic/

  https://m.youtube.com/watch?v=3TWLuo-8H98

 18. Johan Montelius

  #3 GoranA

  Är kund sedan januari. Inga problem. En del av priset avsätter de för olika kärnkraftsprojekt så jag låter lyset stå på lite extra

 19. jensen

  16
  Länk till ” Perspektiv” angående covid 19.

  https://principia-scientific.org/how-many-people-die-each-day/

 20. Adepten

  #1 Eilif Hensvold
  Det länkade dokumentet visar hur dimbildning på hög nivå sker när man inte vet något själv.
  Det jag är intresserad av att veta är varför dödligheten för alla över 70+ inom vård och omsorg är så hög i Sverige jämfört med våra nordiska grannar. Det skulle FHM kunnat räkna ut med fötterna om de hade något slags sunt bondförnuft. Men det är kanske så att man håller på att lösa framtidens äldreomsorgskris och klimatkris på samma gång.
  Mitt förslag på att få ner dödligheten är i alla fall att genast införa följande rutiner:
  Det är känt att stora doser av c-vitamin och D-vitamin är effektivt vid behandling av flera olika sjukdomar. Det är också en enkel och kostnadseffektiv behandling jämfört med andra avancerade behandlingsmetoder. Se länk https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/ samt krav på munskydd för äldreomsorgspersonal som kommer i nära kontakt med äldre.
  Se också till att ha följa denna behandlingsrutin för de som insjuknat i Covid-19 https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/Marik-Covid-Protocol-Summary.pdf Men bli inte förvånad om sjukvården inte klarar av detta.
  Sedan anser jag att vi inte bör förlita oss på att Kina och Indien ska förse oss med läkemedel. Som det är nu har dessa länder 70 % av världsmarknaden på tillverkning av läkemedel. Dessutom ska ursprungs märkning finnas på läkemedel. Denna regel finns på alla andra produkter som tillverkas och säljs på världsmarknaden. Detta virus som härstammar från Kina har skapat ett mycket större hot mot mänskligheten än vad alla terrorister och nuvarande krigshandlingar åstadkommit. Vad detta beror på kan FHM och MSB också fundera på.

 21. Ulf

  Något är helt klart underligt med mätningen av smittade. Om det nu är betydligt färre som är smittade så kan inte viruset vara särskilt smittsamt alls. Men i vissa sammanhang har det varit extremt smittsamt det vet man t ex ifrån byar i Italien.
  Själv är jag nu testad. Trots sjukdom där jag kunde kryssa samtliga symptom, utom andnöd och tappat luktsinne, så är provet negativt. Jag har aldrig haft influensa tidigare så alternativet är att jag för första gången fått influensa som dessutom är extremt lik covid 19. Låter inte så troligt, frågan är hur bra dessa tester är egentligen?

 22. Ulf

  Utöver det tycker jag rapporteringen är dålig nu angående viruset. Var finns siffror och analyser kring utvecklingen i olika regioner?
  Högintressant vore också att punktmarkera norra Italien och dess öppnande. Här kommer vi få det verkliga svaret på hur hög immunitet vi kan förvänta oss. Inte ett ljud hittills.

 23. Thorleif

  @19 jensen

  Strålande snabb reaktion, tack!

  En reviderad analys när det gäller dödsfallsorsak förväntas även av vården och dess huvudmän (i Sverige Socialstyrelsen) eftersom vi vet att WHO (som Sverige oftast följer slaviskt) rekommenderar Covid-19 diagnos i alla ”oklara fall”. I USA får de dessutom extra betalt för behandling av covid 19 inkl extra extra för ICU och respiratorvård. Men kanske gäller det generellt? Nej sägs det, man går nu längre.

  Skulle även vara av intresse att få reda på hur många som årligen (inkl med Covid diagnos) dör med influensa-vaccin i kroppen när döden har de typiska förloppen och ”orsakerna”. Forskare påstår att det finns vissa samband!

 24. Eilif Hensvold

  #2 och #20, först ett tillägg till #1. Jag la ut liknande som #1 i DN i intervjun med Tove Fall för allmän demoralisering av ”stora” modeller som ingen har ork att sätta sig in i. Jag fick en kommentar (av Birgitta L) att det kanske inte var så viktigt med en ”bra” modell i början … .
  Hej Birgitta, tack för att du kommenterar, vi är i början. Inom ett cluster är spridningen nog så där enligt klassisk ansats. Verkligheten, och det redan från början, är ganska säkert clusterbetonad. Några få cluster med en ganska utvecklad smittspridning, många andra med nästan ingen alls. Ganska fort blir de första ”lugnare”, väldigt väldigt långsamt utvecklas de senare. Tar du snittet av detta och lägger ut genomsnittligt och tillämpar en bikupemodell kommer du garanterat att överskatta smittspridningen. Ibland dramatiskt. En logiskt rimlig modell är nödvändig att ha från start. Problem med parametersättningar har alla modeller. Jag tuggar på tanken en gång till, är det verkligen möjligt att FHM trott på sin usla modell och utformat strategin därefter? Jag baxnar!
  Sen #20, ”Det jag är intresserad av att veta är varför dödligheten för alla över 70+ inom vård och omsorg är så hög i Sverige jämfört med våra nordiska grannar.” Vad har du för data på det, jag känner mig lite främmande inför påståendet.

 25. Thorleif

  @19 jensen

  Av alla de största dödsfallsorsakerna är samtliga utöver #7 och möjligen #5 tillhörande den absoluta riskgruppen för att dö i covid 19! Men demens är ex vis Alzheimer vilken av flera forskare sägs bero på metabola störningar/inflammatoriska orsaker. Huvuddelen av vårt immunförsvar sitter i magen och läckage där innebär risker även för hjärnan?. Förändringar i vårt mikrobiom kan skada/förändra vår aminosyra-balans och följdaktligen förändra vårt dna. Visste ni att en vanlig husfluga har ett mer omfattande genom än vi människor har!

 26. Lennart Svanberg

  Tack alla som skriver i denna utmärkta blogg. Vi kan ju konstatera att Sverige har blivit bland de sämsta i Världen på att hantera en kris och det är långt ifrån över. När ska våra makthavare bli ödmjukare och börja lära sig av exempelvis Vietnam? https://edition.cnn.com/2020/05/29/asia/coronavirus-vietnam-intl-hnk/index.html

 27. GoranA

  #10 #11 #14 #18
  Tack för svaren. Jag är inne på att välja kärnfull. Jag har också fått ett erbjudande från vattenfall som är bra med rabatter första året. Problemet med vattenfall som jag ser det är att de har för nära kopplingar till staten (S) och går i deras ledband och är inte ett självständigt energibolag som jobbar för Sveriges bästa.
  Jag ser gärna en utveckling av kärnkraften och då kan jag tänka att avsätta 1-2 öre /kwh till forskning.

 28. Eilif Hensvold

  #26 apropå andra länder. Från en försiktig start i mars har vi avancerat och plockat land efter land. I förrgår passerade vi Frankrike (som TTY förutsa för ett tag sen) . Siktet är nu inställt på Italien och England. Det kan bli svårt, Italien är närmast men med nuvarande dödstal, 40-50 i veckan, kan vi vara ikapp om en månad. Oppositionspartierna har börjat ana oråd, vässa sina knivar och se sig om efter möjligheter att lämna båten.

 29. jensen

  Man undrar om forskare och epidemiologer i Sverige har förmåga att bredda sitt perspektiv angående den egentliga karaktären av covid 19 ? DIC ? …..Interstitiell pneumoni ??

  https://principia-scientific.org/what-is-the-real-cause-of-covid-19-deaths/

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Disseminerad_intravasal_koagulation

 30. Adepten

  #24 Eilif Hensvold
  Just nu ute och seglar bland bajskorvarna från Danmarks underdimensionerade reningsverk. Fattar mig kort genom att hänvisa till följande länkar: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/geriatrikprofessor-manga-aldre-dor-i-onodan-utan-korrekt-bedomning/
  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/involvera-experter-pa-aldrande-for-att-skydda-aldre-mot-covid-19/

 31. tty

  #17

  Det här har du nog fått ordentligt om bakfoten.

  Jodå, SARS CoV-2 sekvensierades helt på ett mycket tidigt stadium (december 2019) och har omsekvensierats otaliga gånger sedan dess på olika håll i Världen. GenBank tycks f n ha ca 5000 sekvenser:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/

  Generellt sett så är PCR-tester extremt specifika. Däremot är de mycket känsliga för föroreningar och i forskningssammanhang har man väldigt strikta renlighetskrav i DNA/RNA laboratorier. Ändå har man ofta problem med att man t ex hittar mänskligt DNA i prov av andra arter. Jag kan tänka mig att om den som tar ett COVID-19 prov själv är smittad, eller om någon i labbet är det, så är det nog en avsevärd risk för falska positiva resultat.

  Här är en intressant atikel som analyserar hur de olika virusvarianterna är släkt med varandra.

  https://www.pnas.org/content/117/17/9241

  De tre huvudtyperna A, B och C uppstod tydligen i Kina innan de började sprida sig. A är den variant som står närmast det berömda fladdermusviruset. En intressant sak man noterar är att både Mexiko och Brasilien tycks ha fått smittan från Europa, inte USA som man kunde vänta. ”Muren” skyddade i detta fall Mexiko, inte USA, men det hjälpte inte ändå.

 32. tty

  # 29

  Jo, man har faktiskt börjat behandla COVID-19 fall med stora doser antikoagulanter här i Sverige och tycker sig se en viss effekt.

  Men sedan är det ju så att om lungorna inte klarar av att ta upp tillräckligt med syre så är ju syrgas, respirator och ECMO i den ordningen det enda man har att ta till, oberoende av sjukdomsmekanismen.

 33. Ulf

  Svar 26

  Jo snabbhet att implementera åtgärder löper som en röd tråd genom de område som lyckats hålla smittan stången.
  Men nog har Vietnam ett antal anledningar att lyckas bättre än genomsnittet. En ung icke överviktig befolkning, vana att liksom kineserna hantera och äta ett antal exotiska djur, exempelvis fladdermöss. När man promenerar på Saigons bakgator och ser folk behandla råttorna som vi behandlar husdjur så förstår man varför pesten inte drabbade Asien som Europa.

 34. tty

  #21

  Var det ett PCR-test eller ett antikropps-test?

  Observera att vi inte vet säkert om alla som har COVID-19 verkligen utvecklar antikroppar. Dessutom tar det minst två veckor innan antikroppar i mätbar mängd bildats.

 35. Ulf

  Svar 34

  Ett antikroppstest. Sjukdomen uppträdde runt 20 februari intensivt en vecka och försvann inte helt förrän för några veckor sedan. Det känns som ett helt enormt sammanträffande att jag för första gången i mitt liv får influensa som dessutom segar sig kvar i månader upp och ner och upp och ner. Hursomhelst är frågetecknen många, ett mycket smittsamt virus ger få immuna är en omöjlighet. Antingen är det inte särskilt smittsamt eller så fångar inte testerna upp de som är immuna.

 36. tty

  #33

  ”När man promenerar på Saigons bakgator och ser folk behandla råttorna som vi behandlar husdjur så förstår man varför pesten inte drabbade Asien som Europa.”

  Nu är det dock så att man numera är rätt säker på att tidigare pestepidemier (digerdöden, den justinianska pesten, och en nyligen identifierad epidemi under yngre stenålder) inte spreds av råttor utan direkt mellan människor. Först den pandemi som började i Kina på 1890-talet var (i huvudsak) råttspridd. Detta gjorde att den spred sig ganska långsamt och gick relativt lätt att få under kontroll med traditionella metoder som karantän (lyckligtvis fanns inte FHM på den tiden och kunde alltså inte förklara för vederbörande att det inte fungerade). Dock innebar den att pesten blev ”bofast” bland gnagare i t ex sydvästra USA och Argentina. Och t o m i Europa var det ett mindre utbrott i Portugal.

  Ibland verkar histiorien att upprepa sig. Kalifornien förnekade guvernören i det längsta (1900-1902) att pesten fanns i Chinatown för att inte störa näringslivet…

 37. Ingemar Nordin

  Skillnaden i dödlighet mellan Sverige och Norge, eller rättare sagt mellan Stockholm/Sörmland och Norge hänger nog samman med politikernas misskötsel av beredskap och äldrevård. Enligt de uppgifter jag fått från Norge så hade de redan från början en mycket bättre beredskap allmänt sett, samt att deras äldrevård fungerat bättre. I Norge så var det strikta krav och möjligheter till full skyddsmundering och klara instruktioner om hur den skulle användas från början. Så ej i Stockholm när regionen och kommunerna verkade helt handfallna.

  Den svenska s.k. ”strategin” har fungerat bra.

  I Skåne började man också tidigt med att skydda sårbara grupper, samt med smittspårning, och där är dödlighetssiffrorna lägre än i Köpenhamn och på Själland som helhet. Det är därför som vi vill förhindra danskar och Stockholmare att komma in i Skåneland 🙂

 38. tty

  #35

  Det finns ytterligare en otrevlig möjlighet. Immunitet mot Coronavirus brukar vara ganska kortvarigt. Hade du COVID-19 redan i februari är det fullt möjligt att du inte längre är immun.

 39. Thorleif

  @31 tty

  Du skrev ”Det här har du nog fått ordentligt om bakfoten.”

  Var nedanstående det enda du kunde slå ner på?

  ”….att man inte har någon unik genetisk kod att hitta i dagens tester, dvs man får en massa falska positiva svar. ”

  Visst, man har identifierat en rna-sekvens ur ett biologiskt mtrl som man hämtat ur patienter men man har inte isolerat och identifierat viruset (SARS CoV 2). Bara sagt att det verkar till stor del överensstämma med en rna-sekvens från SARS CoV 1 2003. Denne Kaufman har gått igenom alla vetenskapliga rapporter sedan dess och funnit att man fortfarande inte isolerat dessa båda virus! Varför har man inte gjort det när man följer denna regel i annan genetisk forskning som rör andra levande väsen än människor?

  Jag håller med om att mitt valda uttryck ovan kanske var oprecist eller t.o.m slarvigt men jag är okunnig i ämnet och relaterar bara till det som förs fram.

  Har du ens tagit dig tid att höra och se mina länkar? Om inte gör det är mitt råd. Denne Andrew Kaufman verkar vara en synnerligen intelligent person med många strängar på sin lyra.

  PS! Blandar du inte ihop PCR-testets tekniska svagheter (som upphovsmannnen alltid hävdat finns) med ren kontamination? Jag menar testet har ju visat att t.ex getter är sjuka i covid-19 etc

  Så vad är det jag egentligen fått om bakfoten?

 40. Ulf

  Svar 36

  För att inte vara så smittsam så var det hyggligt många som dog i Europa.

  Svar 38

  Finns det någon immunolog som inte tror att man får en mycket långvarig immunitet antagligen livslång? Ja risken finns att den är kortvarig, men den verkar inte särskilt sannolik. Jag håller nog en slant på att betydligt fler är immuna än proven visar. Men som sagt utvecklingen i norra Italien lär ge svaret.

 41. Thorleif

  @31 tty

  Jag ska försöka kommentera din länkade phylogenetiska studien där man bygger sitt case på Zhou et al under morgondagen! Alltså där bara typ A viruset kan kopplas till ett fladdermös.

  Är det så att denne Kaufman fått allt om bakfoten torde det vara en ”walk in the park” att motbevisa hans påståenden! Det är också vetenskapens uppgift att göra det även om han inte publicerat på rätt sätt för att forskarsamhället ska ta upp det. Däremot pga att han just i denna kris får stor uppmärksamhet vilket i sig därför bör uppmärksammas istället för att tystas 🙂 . Bättre att allmänheten skyddas genom just ett sådant förfaringssätt i vissa lämpliga fåtal undantagsfall. Kan man tycka………

 42. Eilif Hensvold

  #37 Ingemar om Norge. Andelen som avlidit på sykehus är ca 40 procent, andelen på institution ca 60 procent. Och i storstadsområdet Oslo med ca 1 miljon invånare ( Oslo, Drammen, Bärum, Lilleström, Moss) har ca 100 avlidit, drygt 40 procent av samtliga. Hur blir det med din analys? Nog är vi ett gäng tjurskallar på den här förnämliga bloggen.

 43. Eilif Hensvold

  #30 Adepten. Jag har läst dina länkar. Men i Norge är andelen äldre än 70 år som dött över 80 procent (just nu 207 av 236). Då verkar ju vi ha gjort det bra?? Segling, jag tror att det där med danskarna är en anka. Kolla svenska sidan per kapita de sista fem åren. Och framför allt , stanna där du är, styr inte söderut, då kan du hamna i östeuropeiska vatten. Sist jag var ute seglade jag en katamaran från Upplands Väsby till norr Luleå. Lugnare vatten, makligare sjö och vid horisonten lycksalighetens ö (KH).

 44. Jonas

  #7

  Man börjar med jordens egen värmeutstrålning. Den sätter man till ca 400 W/m2, och det värdet är tänkt som ett medelvärde. Man betraktar den utstrålningen som en konstant (dag och natt, lika över hela jorden).
  Man antar också att den strålningens våglängder följer kurvan för en svartkropp. Resultatet blir att man då vet hur mycket effekt som ligger inom de våglängdsområdena där CO2 absorberar.
  Sen delar man upp atmosfären i lager (olika höjder). Man räknar ut hur mycket ett lager absorberar. Det är känt när man vet CO2 koncentrationen (tror det kallas Beer-Lamberts lag). Sen antar man att lagret skickar ut den absorberade strålningen slumpmässigt – hälften uppåt och hälften nedåt.

  Det är egentligen en ganska rakt på räkning. Man har infallande strålning (från jordytan), man vet hur mycket koldioxiden absorberar, man säger att hälften av det som absorberas skickas ut ”åt andra hållet”.
  Ju mer koldioxid desto mindre kommer igenom till rymden, och desto mer returneras till jorden.

  De 3.7 W/m2 kommer från att man räknar på en fördubbling av koldioxidhalten.

  Det som driver återstrålning är alltså jordens värmestrålning – det är källan.

  Givet den modellen man gör så är nog siffran helt korrekt. Frågan är om modellen är korrekt. Den är ju definitivt kraftigt förenklad (jorden har en konstant temperatur, strålar som en ideal svartkropp, tar inte med andra sätt för energiöverföring som t.ex. kollisioner mellan CO2 och andra gasmolekyler, helt slumpmässig emission, andra ”reflektorer” som t.ex. moln saknas).

 45. Daniel Wiklund

  Historien upprepar sig, ganska ofta i varje fall. Jag hade Hongkonginfluensa i februari 1969. Än så länge har jag klarar mig från corona. Även väder upprepar sig. Den 31/5 1971 (annandagpingst då, som var en röd dag) var jag och min blivande fru ut på en flera timmar lång cykeltur i pitebygden. Vi badade i en bäck. Inte såvarmt i vattnet, men desto varmare i luften. Det var 30 grader. Värmerekordet för maj månad i Norrland är 30,6, just den dagen, uppmätt i Överkalix-Svartbyn. Den 27/5 1984 var jag som ledare på en friidrottstävling i Torneå. Den dagen hade Torneå/Haparanda varmast i Europa med 27 grader. Idag ser vi ut att få varmt i Luleå. Ifjol denna dag gick det knappt över 5 grader. Väder och virus är inte lätt att förstå sig på, eller att förutse vad som ska hända.

 46. Adepten

  #43 Eilif Hensvold
  Kära Eilif. Jag gjorde bara en kortare segeltur. Jag är väl medveten om att ”Östeuropa” släpper ut mycket orenat skit i Östersjön. Under alla dess år jag har seglat så har jag rent generellt sett hur miljöförstöringen i farvattnen tilltagit. Jag är faktiskt djupt bekymrad över det, men det får bli ett annat kapitel. Men det du skrev om att i Norge är andelen äldre än 70 år som dött över 80 procent (just nu 207 av 236). Då nämner jag bara att i Sverige är andelen äldre än 70 år som dött över 88,5 procent (just nu 3889 av 4395). Man kanske inte ska stirra sig blind på procentsatsen som bara indikerar att 70+ är skörare än yngre. Men om man tittar på antalet döda så talar den för att Sverige leder ligan i antal dödsfall i Norden.

 47. jensen

  tty, 32
  Tack för upplysningen, tty
  Dock har jag inte hört om detta i MSM eller TV. Jag har kanske inte varit uppmärksam att följa dessa tillräckligt. eller all speciallitteratur.

 48. tty

  #39/41

  Du behöver nog lära dig litet mera om molekylärbiologi och fylogeni.

  Gå till genbanklänken jag gav, så kan du själv läsa CoV-2 hela genom, bas för bas, liksom de kopplade proteinerna och lipiderna i ett stort antal upplagor. Vad mer begär du? Det finns nämligen inget mer att ”isolera och identifiera”, en virion omfattar inget mer.

  Och nej, det är inte ”bara typ A viruset kan kopplas till ett fladdermös”.

  Det är typ A som är närmast besläktat med fladdermusviruset. Sedan är ju ”släktskap” alltid litet mera komplicerat på virus- och bakterienivå där horisontell överföring av gener är ganska vanligt.

 49. Thorleif

  @29 jensen

  Länken antyder ett sjukdomstillstånd som allmänt förknippas med hjärtinfarkt och stroke, dvs trombosis eller stopp i blodbanorna, men här pga koagulering! Men först måste väl en inflammation äga rum som sväller området? Hur sker detta är därför fråga nr 1. ”Viruset” eller ngt annat som exosomer? 🙂

  Det läskiga är att alla kroppens organ tycks vara i fara! Jag har läst studier som visar att blodbanornas endoteller (kärlväggarnas tunna film) i stora delar av kroppens organ varit kraftigt inflammerade. DIC är annars en välkänd process enligt wikipedia.

  http://www.usz.ch/Documents/200420_COVID19_final_en.pdf

  Det finns en länk i dokumentet ovan till en referens i The Lancet men den verkar inte fungera? Inte heller om man söker på google’s länk till samma dokument? Har Lancet plockat bort studien/artikeln börjar man undra?

  Det finns dock andra källor:

  https://www.researchgate.net/publication/340825106_Endothelial_cell_infection_and_endotheliitis_in_COVID-19

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325026/

  Viruset, eller någon annan reaktion (immunförsvaret) söker sig till endotelens ACE2 receptorer och startar en process (virusreplikation?) som leder till inflammation och/eller cytokinstormar. Igår skrev t.ex DN att ett sjukhus har börjat med blodförtunnande medel (som vid infarkter) som första åtgärd. Det är välkänt att det numera förbjudna malariamedlet Hydroxychloroquine fungerar bra och utan biverkningar i många fall och även att det sannolikt räddat livet på patienter. Har hört direkt från privatkliniker som använder detta t.ex i USA. Uppenbart att det finns krafter som inte vill rädda liv när inga andra medel finns till hands. Allt i väntan på vaccin……..

  Kopplingen till ett patent från USA och experimentverksamhet på virus från olika djur eller andra virus är välkänt liksom att forskning bedrivits på t.ex en militära anläggning i USA. Obama lär ha stoppat projekt av säkerhetsskäl som istället flyttats till just Wuhan och P4 där tydligen även svenskar ska vara inblandade (vaccinföretag?). Det är också därför USA skyller utbrottet på Kina medan Kina hävdar att det USA som fört in viruset till Kina! Lär bli svårt att bevisa detta utan människor som vill riskera sitt liv och hälsa och framtid som whistleblowers! Ska bli intressant och se vad ett privatfinansierat WHO är med och utreder? Från början påstod CCP att virusodlingarna (inkl all dokumentation) på P4 förstörts men häromveckan läste jag att det finns dokumentation som ska visa hur forskningen bedrivits! Varför så här sent isf?

 50. #19 jensen

  det är något lurt med siffrorna för antalet dödsfall per dag, både i världen och för specifika länder.

  Jag har sedan länge haft som första approximation av antalet dödsfall i en given population som 1/70 av hela populationen. Den utgår ifrån antagandet om konstant population och en medellivslängd om 70 år.

  Sedan modifierar jag efter olika former av information om en viss population. En ung befolkning ger färre döda, men som utgångspunkt ger den an antydan om storleksordningen. Om världen nu har 7000 miljoner människor så bör antalet som dör vara i storleksordningen 100 miljoner om året.

  150 000 per dag blir inte mer än 55 miljoner om året. Om vi sen går till olika länder så har Kina 1,3 miljarder och eftersom de länge haft en ettbarnspolitik så kande knappast ha en ung befolkning. Därborde det dö cirka 20 miljoner om året. 28 000 per dag blir ungefär 10 miljoner om året.

  Jag tror inte på de siffrorna.

 51. Ulf

  Ja även om alla har en del olika åsikter om hur man bäst hanterar viruset så torde de flesta kunna enas om att regeringens insats inte varit särskilt bra. Att få igång en vettig testverksamhet verkar vara omöjligt. Regeringen skyller på regionerna men sannolikheten att 24 regioner samstämmigt har fel finns inte ens.
  Jag hävdar fortfarande att nedstängning inte är nödvändig annat än i mycket speciella fall. Detta bevisas av att fler regioner som snabbt och välorganiserat tagit tag i situationen lyckats väl.
  Hur farligt är detta virus för en normalviktig frisk människa egentligen? Något som aldrig diskuteras. Det måste trots allt vara intressant att veta. Ekonomiskt är det nämligen helt omöjligt att stänga ner igen, då är det kört i världen. Redan med de åtgärder som gjorts kommer vi få se många upplopp och kanske mindre krig. I en eventuell andra våg måste man hitta andra vägar att gå för att hålla smittan under kontroll.

 52. Eilif Hensvold

  #46 Adepten, #37 Ingemar Nordin
  OK, 88.5 mot 87.7, jag ger mig!
  Annars tycker jag att Ockhams rakkniv från 1300 talet är utmärkt att tillämpa. Finns det en enkel förklaring, ta den! För inte in en massa möjliga men troligen ovidkommande och komplicerande omständigheter. Med tillämpning av Ockhams rakkniv, vi släppte iväg samhällsspridningen för långt. Punkt. Stängde inte ned tillräckligt då vi (som grannarna) ca den 10 mars förstod allvaret i situationen. Om det berodde på, som mest absurd förklaring, att vi trodde på usla smittspridningsmodeller vet bara FHM. Hoppas inte!

 53. Thorleif

  @48 tty

  Nu är det nog inte jag som gör anspråk här utan denne A Kaufman som tydligen också är utbildad i molekylärbiologi. Du får försöka ta det lite lugnare eftersom jag bara försöker förmedla min tolkning av vad annan kompetens uttrycker. Alltid med risk för att trampa lite snett. Kan du inte istället för att slå ner på budbäraren motbevisa Kaufman’s åsikter?

  Lyssnade du på intervjun? En anekdot om hur en läkare (vaccin-skeptiker) Stefan Lanka slog vad om att ingen skulle kunna bevisa (gällande vetenskaplig metod) att det existerar ett mässlingsvirus. Bl.a en svensk och en tysk antog vadet och vann i första instans. Överklagande skedde till högre instans där istället läkaren vann och där domstolen fastslog (med bästa expertis som stöd) att kärande-parten inte följt gällande vetenskapliga regler t.ex vad gäller kontrollmetod (t.ex Kaufman’s konstaterande att det idag saknas en guldstandard att jömföra med MEN bara ifråga om människans sjukdomar etc).

  Precis det du tar upp här som bevis tas upp av domstolen (har ej läst domen utan bara vad som står i nedanstående länk) ; https://en.preprod.reseauinternational.net/german-supreme-court-rules-measles-does-not-exist/

  ”In the trial, the results of research into so-called genetic fingerprints of alleged measles virus have been introduced. Two recognised laboratories, including the world’s largest and leading genetic Institute, arrived at exactly the same results independently.The results prove that the authors of the six publications in the measles virus case were wrong, and as a direct result all measles virologists are still wrong today: They have misinterpreted ordinary constituents of cells as part of the suspected measles virus.”

  Under slutsatser skriver man även följande ;

  ”In the trial it was also put on record that the highest German scientific authority in the field of infectious diseases, the RKI, contrary to its legal remit as per § 4 Infection Protection Act (IfSG), has failed to create tests for alleged measles virus and to publish these. The RKI claims that it made internal studies on measles virus, however refuses to hand over or publish the results.”

  Ett pinsamt bevis för forskningssamhället eller vad säger du?

  De s.k genetiska fingeravtrycken är väl det du här kallar RNA- (DNA-) sekvenser?

 54. Thorleif

  @21 Ulf

  Här skriver WHO om hur de ser på testverksamheten: (svagheterna är många)

  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19

  https://www.who.int/who-documents-detail/molecular-assays-to-diagnose-covid-19-summary-table-of-available-protocols

  Genombrottet för molekylärbiologin under 80-talet skapade stora förväntningar även inom infektions-området. T.ex inom cancer-behandling men tyvärr utan framgång. Dessvärre har man länge försökt bevisa att cancer beror på virus men utan framgång. Mycket stora pengar bortkastade.

 55. Ingemar Nordin

  Såhär misslyckades politikerna i Skåne (som ändå klarat sig hyggligt bra) med beredskapen och förmågan att skydda de äldre sårbara grupperna.

  https://www.hd.se/2020-05-31/nar-krisen-kom-rackte-skyddsutrustning-bara-i-48-timmar

 56. Claes Forsgårdh

  Ikväll (söndag) kl. 22.00 visar SVT2 programmet ”Kampanjen mot klimatet”, där de stora oljebolagen anklagas för att man lade grunden till att ha startat kampanjen mot klimatalarmismen. SVT kan tydligen inte låta bli att ljuga om klimatet. De har inte läst Jacob Nordangårds utmärkta bok ”Rockefeller – en klimatsmart historia”. Boken visar att det är oljepengar som hela tiden sponsrat klimatbluffen. Det vänstervridna SVT har svårt att förstå och vill inte förstå att det är den seriösa klimatvetenskapen som har avslöjat det stora klimatbedrägeriet och inget annat. Klimatalarmisterna har enorma ekonomiska resurser. Klimatrealisterna däremot jobbar med mycket små resurser och för de mesta ideellt, men de har klimatvetenskapen på sin sida, vilket naturligtvis är mycket jobbigt för klimathotsrörelsen. Att CO2-halten på Mauna Loa inte bryr sig om de drastiska minskningarna av de mänskliga CO2-utsläppen under Coronapandemin gör situationen mer eller mindre hopplöst för klimatalarmisterna.

 57. Daniel Wiklund

  ”Kampanjen mot klimatet”. Vilket svammel. Att jag är kritisk mot miljöpartiets klimatpolitik har ingenting med oljebolagen att göra. Miljöpartiet som har väldigt många sympatisörer just bland mediafolket, är ju dom som vilseleder. Dom ger sig aldrig, inte en dag utan att svt/radio/tidningar propagerar för maktens klimatpolitik.

 58. tty

  S#54

  ”Dessvärre har man länge försökt bevisa att cancer beror på virus men utan framgång.”

  Dock inte helt utan framgång. Ett tiotal cancerformer är tydligt knutna till förekomst av en viss typ av virus-DNA i kancercellerna.
  Sedan finns det i och för sig också ett fall där en infektion av ett visst papillomvirus tycks skydda mot hudcancer.

 59. Hans H.

  #tty

  Läste att amerikanska myndigheter anser att antikroppstesterna i handeln ligger på ungefär 50% felvisning. Och att man förutom att vara medveten om att kroppen behöver några veckor på sig för att få upp antikropphalten i blodet också bör vara medveten om det nämnda. Ta gärna flera provv och från fler olika leverantlrer var budskapet.

  Läste nyligen om en svensk virolog som hade framkastat följande teori: Först bakgrunden. I princip fungerar de utstickande delarna på coronaviruset som en slags nyckel för att kunna lirka viruset genom cellväggen där sedan kärnans RNA kan bli kopierat och därmed viruset förökat i antal.

  Vid antikroppstesternas utvecklande har man slagit sönder viruset i fragment och koncentrerat sig på att få testet att ”känna igen” ett sådant fragment. MEN: Det nu aktuella coronaviruset påstod han hade olika ”nycklar” för cellvägspenetration på olika ställen på ytan! Det påstods vara en förklaring till att viruset klarar att angripa celler av många olika slag i kroppen och ge ibland upphov till kraftigt varierande symptom för olika sjuka personer. Ett lömskt virus! Antikroppstesterna skulle därmed automatiskt kunna ge varierande utslag! (Denna svaghet fanns inte i KTH´s antikroppstest, de letade tydlighen efter hela antikropparnas genom. )

  Kommentera gärna om det kan kligga något i detta!

 60. Ulf

  Även de bästa testerna mäter inte upp mer än 8 0 procent av de som smittats.

  ”Hurdan immunitet man kan få mot coronaviruset sars-cov-2 är inte klarlagt än.

  – Men de studier som pågår nu, med de tekniker man har talar ändå för att en stor del av de som infekteras utvecklar immunitet. Och då blir nästa fråga vad menas med stor andel? Det är för tidigt att säga det ännu.

  Sönnerborg påpekar att man med de bästa teknikerna har man hittat antikroppar hos 80 procent av de patienter som man vet att har haft viruset.

  Varför 20 procent inte uppmäts ha antikroppar vet man inte i det här skedet.

  Det kan vara att testerna inte är så pålitliga. Men det kan också vara att de här personerna har en sådan immunitet som testet inte kan mäta. Antikroppstester mäter nämligen inte den så kallade cellulär immuniteten, när T-cellerna träder in och dödar infekterade celler.

  – Vi försöker kartlägga det här genom att kombinera antikroppsanalyser och de cellulära analyserna av immunitet. De cellulära analyserna är mycket mer manuella och mer jobbiga att göra. Det är inget man kan göra på ett större antal människor, utan det får man göra inom ramen för olika forskningsprojekt, berättar Sönnerborg.”

 61. tty

  #59

  Antikroppar (immunoglobuliner) har inga genom. De är inte celler och innehåller inget DNA (eller RNA). De produceras av B-lymfocyter och är Y-formade proteiner som i spetsen av de två korta armarna har s k hypervariabla regioner. Det är dessa som binder till det virus eller bakterie som skall bekämpas. Det är dessa hypervaiabla regioner som är intressanta, resten av molekylen ser i princip alltid likadan ut.

  Om CoV-2 ha flera olika sätt att binda till cellmembranet kommer ett antikropptest som reagerar på bara ett av dessa att visa att det finns antikroppar mot just det, men inte om det finns mot de andra. Ett test som reagerar för alla varianterna kommer att visa att det finns antikroppar mot någon variant, men inte nödvändigtvis mot alla. Båda kommer alltså eventuellt att överskatta immuniteten.

 62. Ulf

  Helt korrekt, FHMs åtgärder var fullt tillräckliga, men sattes in för långsamt. Det förklarar också de regionala skillnaderna där södra regionerna gick fram mycket snabbare med åtgärder och därav mycket färre dödsfall.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Qo14JW/sveriges-restriktioner-borde-kommit-pa-plats-snabbare

 63. Thorleif

  Här en Nobelpris-vinnare i kemi som kritiserar lockdown-strategin. Han har vänner i Kina där han särskilt studerat infektionsfall och dödsfallsrapporterna. Han anser t.ex att R0-faktorn isolerat inte är tillräckligt bra bevis under hand som beslutsunderlag.

  https://www.zerohedge.com/markets/nobel-prize-winner-lockdowns-are-huge-mistake

 64. Hans H.

  #61

  OK tty, jag hade käst artikeln slarvigt. Men du ger ingen egen kommentar till om du tror att det finns olika ”nycklar” hos dagens coronavirus och att AK-tester skulle vara ännu mindre träffsäkra än om det bara fanns en väg för viruset in i cellerna? Att detta skulle kunna vara en delförklaring till lite lägre immunitet än man kanske förväntat sig annars?

  Vidare påstods i artikeln att KTH´s sätt att mäta immunitet sklde sig från de snabbtest som finns ute på marknaden, men att det hade en helt annan komplexitet vid utövandet av testet. Jag uppfattade det som att man använde genteknik. Om nu inte från antikropparna så kanske från celler som innehåller antikroppar och annat material, RNA/DNA från cellkärnan alltså. Samt att något skvallrade från dettas sammansättning om att antikroppar hade bildats? Jag är otydlig p g a brist på kunskaper – men något angavs skilja KTH´s antikroppstudier på det elementära planet.

  Kommentar?

 65. Miljöpartiet igen och igen. Läser på text-tv att man nu är överens om att genomföra gröna kreditgarantier till företag som vill göra miljö och klimatinvesteringar. Per B är rädd för att coronakrisen leder till att företag inte vågar klimatinvesteringar. Därför ska staten ta större risker. Per B är en miljöfara, står för mental försurning. Läser i kuriren att det är dragkamp om Hybrits demonstrationsanläggning, mellan Luleå och Malmberget. Det som komplicerar den fossilfria stålframställningen är att den kommer att kräva 10 procent av Sveriges elkonsumtion. Men vad kan man inte göra för att minska på den förhatliga koldioxiden.

 66. Håkan Bergman

  Intressant utfrågning i House of Lords igår, en länk till professsor Ferguson om Sverige. Klicka på högtalarknappen om ni inte hör nåt och se gärna hela utfrågningen när solen gått ner.

  https://parliamentlive.tv/event/index/c36d74b3-2fe2-4309-8554-f50fe966f7a3?in=10:40:35

 67. #45 Daniel Wiklund
  Jag hade också Hongkonginfluensan 1969. Jag låg i en vecka med hög feber. På morgnarna kunde man vrida ur sängkläderna efter nattens svettningar. Därefter har jag inte haft influensa eller hög feber vad jag kan minnas. Tur eller immunitet.

 68. tty

  #62/63 m fl

  Idag passerade Sverige definitivt Frankrike vad beträffar COVID-dödlighet per capita och ligger nu femma i Världen. Nästa mål är Italien. Håller nuvarande trend i sig bör Sverige passera Italien ungefär till midsommar.

  #67

  Jag har liknande erfarenhet. Jag fick ”Asiaten” 1957 och blev extremt sjuk, jag var borta från skolan i sex veckor och p g a tillstötande öroninflammation har jag problem med höger öra alltsedan dess.
  Men jag har egentligen aldrig haft influensa sedan dess, hur många som än blivit sjuka i min omgivning. Jag har på sin höjd känt lindriga symtom någon eller några dagar.

  Nu är ju dock en sådan bra immunitet inte helt riskfri. Det har ju aldrig kunnat förklaras riktigt bra varför spanska sjukan dödade så många unga och friska människor, men en plausibel förklaring har kommit nyligen. Det har visat sig att ”ryska snuvan”, den influensa som gick 1889-1900, var en ganska ovanlig variant, H3N8, och att de som dog i spanska sjukan troligen hade fått immunitet mot den som barn. Tydligen ”skenade” immunsystemet hos dessa när det utsattes för Spanska sjukan-viruset.

 69. tty

  #64

  Det skulle i så fall vara om man mäter även cellulär immunitet. Kroppen kan ju bekämpa specifika virus och bakterier med vita blodkroppar även utan antikroppar. Att påvisa sådan är dock komplext och kräver avancerade laboratorieresurser. Det är forskning, inte testning.

 70. Håkan Bergman

  Får man chansen att diskreditera Trump släpper tydligen alla spärrar även i de finaste journaler.

  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine

 71. Ulf

  Svar 68

  För att ha någon nytta och behållning av dessa siffror så bör man titta på regioner istället. Södra Sverige har mycket låga tal liksom södra Italien. I slutändan bör man också jämföra överdödlighet inte konstaterade coronafall. En allmänt havererad sjukvård pga av corona lär ge även andra dödsfall. Och vi ser skillnadenni sättet att räkna. Karantän har så många andra negativa faktorer att det ska bara användas i absoluta nödfall. Där är vi mycket långt ifrån. Men det är klart om nu Sverige ska stå för notan för södra Europas nedstängning, så kommer vi att drabbas av det också. Resurser försvinner vilket säkert alstrar dödsfall i Sverige. Man kan bara tänka sig vilken överdödlighet vi haft i äldreomsorgen genom åren pga av att enkla saker som att tvätta händerna uppenbarligen inte gjorts.Har vi bara råd med outbildad personal även fortsättningsvis så kommer många dö i förtid framöver i influensor.

 72. tty

  #71

  ”Södra Sverige har mycket låga tal”

  Njaa… Om Skåne vore ett land skulle det komma ungefär på tjugonde plats i Världen med högre dödlighet än t ex Portugal, Tyskland, Danmark, Österrike och Mexiko. För att inte tala om Finland, Norge och Island.

  Kalmar län ligger på ungefär samma nivå, Halland och Kronoberg högre. Kronoberg nära svensk medelnivå faktiskt.

  Den enda region som verkligen har låg dödlighet är Blekinge, som ligger på ungefär samma nivå som Norge.

  Men man hör av någon anledning aldrig Blekinge åberopas som ett mönster. Troligen för att Sölvesborg ligger i Blekinge.

 73. Ulf

  Svar 72

  Någon större skillnad mellan Danmark och Skåne är det inte och du radar upp ett antal länder med mycket låga dödstal. Vad är de i Sverige en halv promille? Börja bli lite löjligt det här viruset som stängt ner världsekonomin och kommer kanske orsaka miljoner människors liv i svält och elände. Anledningen till att jag tog Skåne är att det är mer jämförbart med Stockholm och Köpenhamn som har högre dödlighet än Skåne . Blekinge ligger lite off och är glesbefolkat. Ingen har något ärende dit ifall man inte ska spela fotboll mot Mjällby. Sen litar jag inte på danskarna, det gör ingen som haft med dem att göra. Hur eller hur så pratar vi om en dödlighet på en mycket låg nivå.

 74. tty

  ”Blekinge ligger lite off och är glesbefolkat.”

  Det är faktiskt det femte mest tättbefolkade länet i Sverige efter Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Halland.

  Börjar bli litet löjligt det här med alla undanflykter som sverigebildkramarna tar till.

 75. Ulf

  Svar 74
  Om du besöker området så kommer du se hur fel du har. Titta på en karta, Blekinge ligger nere i ett hörn det finns inte ett naturligt flöde dit av folk på samma sätt som i Skåne med omfattande utbyte med storstaden Köpenhamn. Hade jag jämfört Blekinge med Stockholm hade jag fått kritik för det. Tycker det är intressantare att jämföra med Stockholm det är allt. Det är dessutom rätt stor skillnad mellan Blekinge och Skåne i hur tättbefolkat det är. För övrigt är jag ingen Sverigebildkramare jag konstaterar bara hur läget är nu. Siffrorna finns där och dödligheten är låg i alla länder. Inte ens Björn Olsen som varit mycket kritisk till Sveriges hantering tror inte på en kraftig andra våg. Det kan förstås komma, men tills dess har vi mycket låga dödstal. Sen är det klart att om Stockholm fortsätter lämna hål i huvudet tillstånd för demonstrationer som ikväll, ja då lär ju Stockholm få ett unikt problem med unikt höga dödstal.

 76. tty

  #75

  Jag kan upplysa dig om att jag hade tjänsteärenden till Ronneby och/eller Karlskrona typ någon gång i månaden under ett antal år. Du har rätt i att inga stora trafikleder utom E22 går genom Blekinge, och att ta tåg dit var åtminstone då en lätt exotisk upplevelse. Men någon glesbygd är det verkligen inte med 54 invånare per km2, alltså mer än t ex Uppsala, Södermanlands eller Östergötlands län.

  Vad som är låga dödstal kan man ju diskutera, Tre Estonia i april och två i maj kanske kan anses som lite, men det är högt jämfört med i stort sett hela resten av världen.

 77. Ulf

  Svar 76

  Jo men om man förlänger perspektivet, kan man konstatera att om det skulle komma fler betydligt svårare pandemier så kommer världen inte ha råd att bekämpa dessa. Tänk om det kommer en pandemi som slår blint över hela befolkningen som Estonia gjorde? Inga riskgrupper utan pang på och hög dödlighet.
  Detta VM i antalet minst döda utan att ta in några andra faktorer, har jag alltid tyckt varit definitionen på idioti. Det är nog rätt många som egentligen delar den bilden även utanför Sverige. Nu har de flesta länder klarat sig hyggligt ifrån kravaller och annat till följd av nedstängningen utom USA. Men var så säker många länder kommer att få dethär nedstängningarna i nacken ordentligt de närmaste åren. Sen är jag mycket kritisk till att Sverige inte vidtog åtgärderna mycket snabbare och mer resolut som de södra regionerna faktiskt gjorde. Hade Sverige haft dödsfall på den nivån så hade det här inte varit en diskussion.
  FHMs passivitet här är närmast oförklarlig. Samtidigt som företag i Stockholm hade 14 dagars karantän för anställda alpresenärer så släpptes svenska läkare rakt in i vården efter liknande resa, vilket förstås var absurt.
  Här kommer en artikel som visar på lite andra faktorer att ta in i bilden. Det år bara ekonomi säger kritikerna, men ekonomi är aldrig bara ekonomi det är också liv och död, och livskvalité.
  https://www.fplus.se/lysande-svensk-coronastrategi/a/K300xM?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

 78. Ulf

  Svar 76

  Notera för övrigt att region Skåne leds av en Sonesson den släkt som är så illa sedd i Stockholmsmedia, speciellt DN. Detta pga samarbete med SD i Staffanstorp. Färskt pressmeddelande.

  ” Region Skåne: Begär dialog om regional lösning

  Region Skåne utmärker sig i positiv bemärkelse i såväl vad gäller antal bekräftat smittade och inlagda för intensivvård, jämfört med regionerna Stockholm, västra götaland, och region Hovedstaden, som omfattar Köpenhamn. Det säger Skånes regionråd Carl Johan Sonesson under en pressträff på onsdagen.

  På en miljon invånare har 135 personer med covid-19 avlidit i Skåne, vilket är lägre än i både region Hoevedstaden och region Sjaelland, säger Carl Johan Sonesson. Med anledning av siffrorna har den näringspolitiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen börjat formulera ett brev till svenska och danska regeringen om att öppna upp arbetsmarknaden.

  – Underlaget tyckte danskarna var jätteintressant under dagens möte i Greater Copenhagen. De hade inte riktigt förstått att vi i Skåne utmärker oss så mycket lägre än Sverige i stort, säger Carl Johans Sonesson.”

 79. Thorleif

  @68 tty

  Var kan jag läsa om detta (källa)? Hade själv Hong Kong som barn vilket givit mig livslånga hallucinatoriska upplevelser fram till 25 årsåldern främst. Har sällan varit sjuk eller ens sjukskriven. Ska man bli orolig för detta då (cytokinstorm)? Immunförsvarets långtidsminne finns inte det i T-cellerna? Har samtidigt misstänkt asymtomatisk smitta under april.

 80. Thorleif

  @58 tty

  Har man då begagnat sig av Koch’s postulat?

 81. Thorleif

  Johan Hassler från Handelshögskolan i Sthlm var igår på Aktuellt (Svt Play) ute och storljög om hur pengar skapas av staten och vad statsskuld egentligen är (corona stimulanserna). Kolla 27.30 in i programmet där ngn minut senare reportern ställer nyckelfrågan om inte staten likt bankerna skapar pengar ”ur tomma” luften. Fegisen Hassler gör som alla andra s.k nationalekonomer (de som nu kan detta) och säger tvärtom…..naturligtvis och gör det också utan att svara på den logiska frågan i reporterns resonemang. Man vågar helt enkelt inte säga som det är till svenska folket. Det skulle bli ett ramaskri hos vanligt folk m.fl.

  Förkortat säger Hassler att investerarna vill ha cash och därför ger de riksbanken sina obligationer (QE) istället för att säga att staten kan skapa pengarna först (budgetunderskott) och därefter, av s.k penningpolitiska skäl, flytta samma (”ägarnas”) pengar (som mottagit statens utbetalning av budgetunderskott) hos bankerna (interbankmarknad inkl inlåning av bankerna hos riksbanken) till auktioner hos Riksgälden av statsobligationer. Betalningen av dessa obligationer tas då från nämnda inlåning (cash) hos bankerna. Hassler ”glömmer” att förklara att Sverige förbundit sig via EU-regler (där man har en främmande valuta EUR) att först låna upp pengar på marknaden istället för att låta finansdepartementet direktfinansiera budgetunderskott elektroniskt via vanlig bokföring mot sina affärsbanker (via Riksgälden). I princip är det ingen skillnad om statens bank (rb) eller finans departementet skapar de nya pengarna. Vill regeringen bygga en ny motorväg etc så får man en bokföringsmässig tillgång på samma sätt som när riksbanken köper något (obligation) för helt nya pengar. Man behöver inte låna dessa pengar utan risken handlar främst om penningpolitik och inflation. I intervjun försöker dock Hassler dölja att riksbanken direktfinansierar statens underskott genom att kalla det för att investerarna vill ha cash istället för obligationer! Vilken lögn! Det beror bara på att riksbanken betalar för bra vilket inneburit negativ ränta på en 10-åring trots inflation strax under 2%. Straffbeskattning av t.ex pensionskapital.

  När staten skapar pengar ur tomma luften skapar man nya bokföringsmässiga nettotillgångar i den privata sektorn. När banker idkar kreditgivning ur tomma luften skapas s.k skuldpengar, dvs inga nya nettotillgångar. Det görs bara via marknadsprissättningar (marginalpriser) av det som låntagarna investerar i. Då förstår alla bättre varför alla vet vem som är centralbankschef sedan 90-talet och varför centralbankerna numera bedriver planekonomi för att alltid förhindra att marknadspriserna faller, dvs att marknaden får bestämma. Frågan är hur länge de ska kunna hålla på innan den kreativa destruktionen a la Schumpeter ”tillåts” starta om systemet? Ingen vet när bubblan spricker samtidigt som alla hoppas att lönerna ska få utrymme att inflatera bort skulderna i lämplig takt.

  Statsobligationer och växlar är samma sak som cash men med ränta (kupong t.ex). Det finns bara galningar som Sverige som amorterar av på statsskulden med skatter från folket (en enorm åtstramning). Andra länder som gör det tvingas till detta av organisationer som IMF och inom EU/EMU. Men detta då bara för att de har en främmande valuta som inte rår över (ej suveränitet). Sedan finns det andra länder som lånat i utländsk valuta. Dessa likt Sverige som 1992 (stora dollarlån) utsattes av marknaden för säljtryck under fast valutakurs.

  Den som är satt i skuld är inte fri heter det ju. Det gäller företag och hushåll men inte en suverän stat med egen valuta och en rörlig växelkurs. Begränsningar och sunt förnuft gäller dock alltid vilket kräver en längre planeringshorisont.

 82. Thorleif

  När jag ovan i 3e st skriver ”att staten skapar pengar ur tomma luften också skapar nya nettotillgångar” så missade jag tydliggöra att dessa pengar avser budgetunderskott. Som ni vet har den japanska ekonomin under mycket lång tid till stor del finansierats via monetisering av budgetunderskott. Det har fungerat mycket väl. Någon inflation blir det inte heller att tala om. Svårast har dock alla äldre som sparat och inte får ränta sedan mycket länge. Aktiemarknaden kan bli förödande för en pensionär som placerar fel. Även med en centralbank som stöttar direkt på alla marknader. Sjukt har det blivit.

 83. Håkan Bergman

  Vad gör man inte för husfriden.

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-sanker-klimatkrav-pa-flyget-efter-coronakrisen/

  Eneroth kan vara lugn och föreslå hur galna åtgärder som helst förvissad om att förslagen kommer att röstas ner. Vad säger MP i frågan?