Oops!

Tänka sig att Susanna Baltcheffsky tar upp samma studie om solaktivitet som The Climate Scam gjorde häromdagen. Naturligtvis betonar man dock i artikeln att studieresultaten på intet sätt ifrågasätter att den senaste tidens uppvärmning beror på växthusgaser och inte solen.

”Klimatförändringar som orsakas av solaktiviteterna läggs till den”, säger Gerald Meehl.

Nåja, det känns i varje fal som en välkommen nyhet att SvD håller en något öppnare attityd.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus A

  Anser inte man kan säga att det är en öppnare attityd då det inte är en ändrad position.
  De kan inte förneka att förstärkning måste till för att förklara temperaturens stora variation i samvariation med solaktivitet. Men de förklarar ju förstärkningen med vattenånga, d v s exakt den som IPCC:s klimatmodeller använder. Meehls uttalande ”Resultaten ger också trovärdighet till klimatmodellerna” är alltså inte konstig, eftersom denna förstärking används; högre temperatur ger mer vattenånga som ger förstärkning. Att det sen falsifierats av mätdata — t ex Paltridge et al 2009 — bryr de sig inte om.
  Detta har alltså — av Real Climate och andra i AGW-lägret — använts som förklaring till den förstäkande effekt solcykler påverkan på temperatur på ett par tiondels grader kräver.
  Man kan säga attde med denna förklaring slipper Svensmarks förklaring, där mycket stark korrelation mellan kosmisk stråling och moln är bevisad (t ex Palle et al 2004 [*]), samt får sin förklaring konsistent med klimatmodellerna.
  Denna  förstärkning (från vattenånga) av temperatur i stort — och därmed en mer volatil sådan — har dock fett antal problem med empiri, där både sådant som påverkan från vulkaner och större ändring av förekomst av låga moln tvärtom visar dämpning. Denna förklaring (och modellerna) saknar alltså trovärdighet på grund av detta och mätresultat för vattenånga, där den sjunkit när temperatur stigit och vice versa.
  [*] ”The possible connection between ionization in the atmosphere by cosmic rays and low level clouds”
  http://www.arm.ac.uk/preprints/433.pdf

 2. Magnus A
  Nu tycker jag du presicerade exakt vad debatten borde handla om.
  I händlelse någon debatterar mot en kunniga som vill bevara CO2hotet ska debatten koka ner till just det.
  Ger små temperaturhöjningar stora förstärkningseffekter?
   
   

 3. Björn

  Det är märkligt att ingen vågar säga att det är mycket sannolikt att AGW inte har någon mätbar påverkan vid sidan av naturliga klimatpåverkande faktorer som exempelvis solens. Det man kan hoppas på är att inom en snar framtid, någon eller några forskare lyckas på ett hederligt och vetenskapligt sätt, kvantifiera CO2-emissionen från naturliga- och mänskliga källor.

 4. AOH

  SvD skriver:
  ”Dels värmer den extra solenergin luften på 20 till 30 kilometers höjd, där ozonskiktet finns.”
  UV strålningen absorperas av ozonet och omvandlas till värme (atmosfäre) och endast UV-strålning som passera utanför ozonets absorptionsfönstret fortsätter mot jorden. Något som vi är tillfreds med då det annars vore mycket varmare på jorden.
  Vilken fysikalisk lag säger att den lilla mängd IR-strålning, som även den vid CO2-absorption omvandlas till värme (atmosfär), dessutom emitteras mot jorden igen och värmer denna ytterligare?

 5. AOH

  RÄTTELSE
  SvD meningen avslutas med    ”….där ozonskitet finns”

 6. AOH

  RÄTTELSE 2
  skall naturligtvis vara   ozonskiktet  Ursäkta alla

 7. AOH
  Tänk dig ett flipperspel med mojänger som återsänder given kulbana åt slumpmässigt håll.
   
  Så dammar du på med ett avstånd mellan kulutskjutaren och övre gavel och fyller med dessa slumpmässigt återreflektarande mojänger..
   
  Om du där efter tiltar så spelytan är plan och funderar på hur ofta en kula slår i bakväggen som funktion av antalet ”mojänger” finner du CO2molekylens återstrålningseffekt.
   
  Om Solen sände lika stor mängd ir i bandet runt 15µm som jordytan, blev det ett nollsummespel… såklart..
  Kolla Solen/jordens ir-spektra..
  Go figure som numer blir ett allt vanligare slut..
   
  Detta var en kommentar i avsaknad av TTPP.

 8. Rymden som strålar som en svartkropp med 3K sänder nog mer ir i 15µm bandet än solen…
   
  Det ska jag kanske kolla…..
  Spontant tvivlar jag…
  15µm är maxemitans från en svartkropp med 200K jordytan har i snitt 288?? solen 6000K..
   
  Eller?

 9. AOH

  Tack GL för en bra information.. ”Synd” att TTPP är frånvarande förnärvarande, vilket säkert hade blivit en helt annan förklaring. Nu väntar vi bara pa 20000-konsensusens kommentar därom.

 10. Gunnar Littmarck #8
  Mycket ”Off Topic”.  Men eftersom jag är i farten med att kommentera deltagare i den här bloggen så….
  Du avslutar ofta dina inlägg med ”Eller?”.
  Är det typiskt norskt, eller bara en invit till att delta i din nyfikenhet? Kul att du är så nyfiken.
  Men ibland kan man uppfatta ditt ”Eller?” som att du har en tendens till att framhäva dig som allvetande. En sorts ”Besserwisser” alltså. Men så vill du inte framstå. Och så är du nog inte privat.
  När det gäller klimatet så har det ändrats och blivit mildare vintrar där jag levt såvitt jag vet. Isen i Arktis krymper på senare år.
  Men att använda en teori om att industrialiseringen orsakat klimatförändringen tycker jag är ett sjukt politiskt spel för att hindra industriell utveckling i Kina och Indien.

 11. Uffeb
  jag avslutar med eller då jag känner att det finns andra alternativ jag förbisett och eller hur då jag känner mig säkrare..
   
  Besserwisser är alla på åtminstone ett område.
  Jag älskar besserwisser.
  Jag blir ledsen av människor som kan men inte av jantelag och vår kultur vill framhäva sinargument.
   
  Natta.