Nytt om havsnivåer

high tide
För er som är intresserade av att följa hur havsnivåerna förändras, rekommenderar jag webbplatsen University of Colorado i Boulder. Där kan man genom satellitmätningar följa havsnivåns utveckling. Lägg märke till att nivåökningen avstannat något under 2007-2008.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik

  var väll inte så oväntat då avsmältningen visat även var mindre än under förra året, vi får se hur trenden håller sig dock.
  Skulle det visa sig att vi är precis på maxima av en värmetopp så skulle det bli roligt att se hur alarmisterna påverkas när trenden vänder nedåt.

 2. Christopher E

  I vilket fall som helst inte ett spår av acceleration, som klimatkatastroflobbyister ständigt hävdar att vi har…

 3. Anders L

  Skeptiker eller förnekare?
  Det är skillnad på att vara ”klimatskeptiker” (sceptic) och ”förnekare” (denier) hävdar den här bloggen. Och här finns en annan uppdelning av olika kategorier av motståndare till AGW-teorin. Det kan ju vara kul för skeptiker/förnekare att kolla om man hör hemma i någon av dessa, eller om man har hittat en helt egen nisch.

 4. L

  Anders L, det råder konsensus bland skeptiker att förnekare används av alarmister som saknar andra argument.. 😉

 5. Anders L: Att någon överhuvudtaget bemödar sig att göra en sådan här uppdelning talar för att personen ifråga har alldeles för lite att göra. 😉

 6. Anders L
  Kollade igenom båda dina länkar. Riktigt roliga båda två! Väldigt upptagna med att måla fantasifulla bilder …
  Kanske inte lika kunniga i själva sakfrågan. Men de verkar hoppas att andra kan sånt …

 7. Jens

  Så lyckades Anders L få 71% av inläggen att handla om något helt annat än havsnivåer. T.o.m 100% från och med hans inlägg.
  Han jobbar effektivt den gode Anders L, som lyckades byta samtalsämne från ett ämne där vetenskapen inte kan påvisa något dramatiskt, till att sätta fokus på en diskussion som enbart handlar om att marginalisera och förlöjliga alla dem som inte ser AGW som ett stort hot i sig, utan är oroliga för att det verkliga hotet är konsekvensera av dem åtgärder som införs och vill införas mot AGW.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Digression
  Tycker ni inte det är lite märkligt att Anders L märkbart har ökat sin aktivitet här. Kan det vara så att såhär i slutet av året så sätter fackliga regler för övertid käppar i hjulet för vår käre Thomas Palm att vara så aktiv som vi tidigare har sett honom?
  /J

 8. Gunnar Littmarck

  Bildade inte Anders någon obstinat politiskt korrekt protestorganisation nyss?
  Han fick tydligen inte med sig Thomas, eller har jag blandat ihop Andersar?
  De tror att jordens liv vinner på mindre insikt och kunskap… märkligt.

 9. Iven

  Anders L.
  Det är alltid intressant att lyssna på folk med vanan att kategorisera och och sedan plocka in människor i deras hemmagjorda fållor. Båda som du hänvisar till har glömt en viktig variant: REALISTERNA.
  Realister kan vara skeptiker, som saknar överensstämmelsen mellan teori och verklighet.
  T.ex. när den globala temperaturen sjunker av ”naturliga orsaker”, att man då talar om  ”underliggande trender” i klimatutvecklingen, som beror på AGW.
  Glöm inte, att IPCC är en stor arbetsgivare med generösa anslag till klimatforskare, som  delar deras ”Consensus”
  med hjälp av dyrbara datamodelleringar.

 10. Jens

  80% / 100%

 11. Iven

  A propå havsnivåhöjningen:
  När det gäller Tuvalu Islands, har jag läst att man har problem med sötvattenstillgången, inte stigande havsnivå.
  Mycket tråkigt med brist på färksktvatten och att saltvatten nu har trängt in istället.
   Men det beror väl på tidigare överutnyttjandet
  (i bevattningen av ananasodlingarna?)
  Vad skulle det då ha att göra med AGW ?  

 12. Gunnar Littmarck

  Jens.
  Såklart vill Anders L att så få som möjligt inte får kännedom om att haven inte stiger i enlighet med religionen.
  Men genom att leda in tråden på något annat, har han fått motsatt effekt, ty nu får alla nya läsare se detta inlägg många fler gånger.

 13. Jens

  69% / 73%
  Så har vi svenske professorn Nils-Axel Mörners forskning om havsnivåer där han har följande ståndpunkt.
  ”Claim That Sea Level Is Rising Is a Total Fraud” (Medvetet provocerande)
  Professor Mörners forskning på Maldiverna var inte uppskattat av bland annat lokala politiker som ansåg Dr. Mörners forskning hotade Maldivernas möjlighet att få bidrag.
  http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/NilsAxelMornerinterview.pdf
  Nu kommer i och för sig Thomas, Anders L, Micke och/eller Vivalavida inte vara intresserade av att diskutera Dr. Mörners forskning kring havsnivåer, utan hans intresse för slagrutor. Så har några av dem agerat tidigare. Jag kan bara tolka det som att dem medhåller i det Dr. Mörner har kommit fram till i sin forskning kring havsnivåer och därför inte har något större intresse att diskutera just denna sak. 
  /J

 14. Gunnar Littmarck

  Tack för en intressant länk.
  Maldivernas pr skicklige president går ut med havshöjningskatstrof i sin turistreklam, ”kom fort medans öarna fortfarande finns kvar”.
  Här om veckan fann han på bättre propaganda, då meddelade han att han söker efter ett nytt land till sin befolkning, kanske han kunde få köpa av Australien..
  Här i Norge spann miljörörelsen på direkt, som om Stoltenberg vill köpa en bit av Ryssland, då klimatändringarna gjort Norge obeboeligt!!!!
  Ingen journalist jag hörde, undrade hur fort havet stiger nu.
  Jag brukar fundera på hur stora landmassor som floder och vindar flyttar till hav.
  De kubikmilen ger en havshöjning, men i verkligheten spelar nog kontinentalplatåernas förflyttningar den stora rollen.
  Jag är så barnslig så jag ska se till att Anders L:s metod att minska detta inslags uppmärksamhet, istället ger det en ökad, genom att hålla liv i tråden.
  Det är inte de troende Anders vill hindra till information, utan de som just startat sin påläsning.
  Hjälper du till Jens?

 15. Jens
  Anders L är inte samma person som Thomas P (ifall det nu var var du insinuerade).
  Och jag tror heller hans avsikt är att medvetet byta ämne för att skifta fokus från besvärliga teman. Jag tror inte att han förstår kärnpunkterna i frågor som tas upp här (Ibland inte ens deras teman). Därför blir det också så mycket trams och futila anklagelser därifrån.
  Gunnar, det finns två st Anders på Uppsalainitativet (som fö också sjunkit till rena tramset, från inte allt för hög initial höjd). Men ingen av dem kallar sig Anders L.  (Det finns förvisso en del som måste kommentera under fejkade signaturer, så riktigt säker kan man aldrig vara, men här tror jag inte att detta är fallet)

 16. Gunnar Littmarck

  Jonas,
  Jag har nog blandat ihop Andersar.
  Det är trist att så få på den ”korrekta” sidan, inleder sig till argumentation och istället försöker misskreditera sina åsiktsmotståndare.
  Det är dock intressant att ökningstakten tycks minska, hoppas inte Fredriks tanke om att vi kanske står på en värmetopp är fel.
  En sjunkande globaltemperatur, lovar inget gott.
  Atmosfärens temperatur 1-36km har inte förens den sista månaden kommit upp till samma som förra året.
  På 1Km är det faktiskt 0,15F varmare 5/12 08 än 5/12 07
  Sedan aug har faktiskt temperaturen i atmosfären på 1Km varit i stort sett som förra året, före var 08 kallare..
  Eftersom vi inte kan mäta den globala yttemperaturen, brukar jag se på satellitmätningar i olika atmosfärslager.
  Att havsströmmar går i den takt att det tar 1000 år för en ”komplett” cykel, är kanske varför co2 ligger 800 år efter värmen?
  Mer forskning på havens kolinnehåll på olika djup och platser, skulle kanske ge några svar.
  De som vill öka land och minska hav, till ytan, borde tillåta muddring.
  Märk att de sydsvenska kommuner som lider svårt av erosion, inte får muddra tillbaka sand.
  Varför inte göra såsom araberna, men i större skala?
  Varför inte vända några ryska ishavsfloder och fylla innanhav?
  Varför inte sänka världshaven någon dm och vinna land och innanhav?
  Fast då går ju inte hotet om syndafloden längre…
  tänkte inte på det..

 17. Iven

  När Nils-Axel Mörner nu trots allt kommit på tal (jag var rädd att nämna hans namn, eftersom AGW folket tidigare Idiotförklarat honom, för att avväpna klimatrealisterna),
  så kanske man också kan påminna om att N-A M. blev alldeles förskräckt, när han fick uppdraget av IPCC att utröna frågan om havsnivåhöjningar: Det fanns då 22 personer involverade i ämnet i  IPCC:s tjänst. Ingen av dem var kunnig på området. Alla var datamodellerare, ingen av dom var sealevelspecialist. När han då kollade datorresultaten mot verkligheten visade det sig att de var fantasier och så fick han 22 IPCC authors emot sig (och likaså AGW försvararna i den här bloggen  …)

 18. Jens

  Nej Jonas N. jag för naturligtvis inte tesen att Thomas Palm har tagit pseudonymen Anders L för att kunna kringgå övertidslagarna. 
  Jag kan hålla med dig om att Anders L kan verka dåligt insatt i sakämnen, men jag håller inte med dig om att Anders L inte medvetet försöker ändra vad debatten behandlar. Det Anders L saknar i vetenskaplig kunskap tar han igen i sin kunskap om retorikens mörkare baksidor.
  Är det någon som är naiv nog att tro att propagandaorganisationer inte verkar proaktivt i dem nya moderna medierna? Om ni tänker er att t.ex. GreenPeace verkar ute på forumen, vem skulle vara er misstänkte.
  Gunnar, tyvärr saknar jag tid, och din effektivitet, för att hinna med speciellt många inlägg. Men ett inlägg, se bilden på första sidan. http://www.john-daly.com/
  /J

 19. Gunnar Littmarck

  44% kommentarer med anknytning till inlägget.
  Tack för bilden, men vad är landhöjningen där?
  Den kan ju vara de 30cm som haven lär ha stigit med sedan 1840.
  Jag fick ett intresserat argument från en AGW troende.
  En av de få som inte tror att permafrosten ska smälta eller tiipning points eller en global klimatkatastrof, men likväl att fossilförbränning leder till en avsevärt högre temperatur, än det medel skeptikern skulle lägga sina pengar på.
  En ökad co2 halt, fyller det spektra av ir som co2 absorberar på en lägre höjd, vilket skulle leda till en ökad marktemperatur.

 20. Gunnar Littmarck

  Nej argumentet duger ej.
  Inte spelar det någon roll om atmosfären redan på 30 Km har samma växthuseffekt som tidigare  på 36Km.
  Det enda väsentliga är atmosfärens totala växthuseffekt.
  Jag ser dock att temperaturen faller avsevärt snabbare med höjd nu än för 10 år sedan..
  Är inte det ett tecken på att de sista årens hysteriska utsläpp ändrat atmosfärens värmeutstrålning?
  Det går ju bra att jämföra höga höjder där vattenångan knappt förekommer och moln inte existerar.

 21. Jens

  Gunnar, http://www.john-daly.com/photomrk.htm.
  Märket är 50 cm brett. Spannet för tidvattnet är mindre än 100 cm. Bilden är tagen vid lågvatten och markering ska visa medelnivån för ytan år 1841. Tycker du dig, utifrån dem förutsättningarna, fortfarande se en höjning på 30 cm?
  Undrar om det var på den här bloggen det för ett tag sen togs upp att stockholms stadsbyggnadskontor behandlade att en del av stockholms kajer behövde byggas om, då vattennivån sjunkit till en nivå då träpelarfundament från 16-1800 talet blivit blottade för luft och därmed börjat ruttna. (Minns inte detaljerna, någon med källhänvisning får gärna hjälpa till.)
  Jämför det med balanserade och objektiva aftonbladet.
  http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article450650.ab

 22. Gunnar Littmarck

  Jag skrev nog otydligt Jens.
  I Stockholm har landhöjningen (den relativa havssänkningen) varit… hm… 75-90 cm sedan 1840, skulle kajerna vara lika låga nu som då, skulle havet ha stigit ca. en halvmeter mer än andra observationer..
  Jag bara undrade vad landhöjningen är vid det havsmärke fotografierna visar?
  Kolla i stället de ställen med landsänkning, så får du se  på havshöjning..
  Överst i bottenviken kan havshöjdsmärkena få oss att tro att havet sjunker fort….

 23. Gunnar Littmarck

  #20
  Då jag bara studerar nivåer över moln finner jag ingen skillnad.
  Allt kan förklaras med en ändrad mängd moln…
  Vad trist det är att inte kunna finna ett enda spår av de sista tio årens hysteriska mänskliga co2 utsläpp.
  Var ska jag då få mina argument för gen4kärnkraft ifrån?

 24. Gunnar Littmarck

  Vad trist, då jag kollar USA:s fynd i Noth Dakota som motsvarar 100års förbrukning för dem, får jag igen de gamla teorierna bakom borrningarna i Siljanringen.
  De hävdas i denna video att den mycket djupa olja som med ny teknik nu kan utvinnas är av ickeorganiskt ursprung, kol13..
  Jag som ville få energier som inte våra politiker kan beskatta…
  Kanske måste jag flytta till USA eller något annat land där man inte beskattar med enbart konfiskala motiv.
  Hur som haver så har botten i Nordsjön sjunkit med flera meter, den globala havsoljeutvinningen sänker världshaven, dock knappt registrerbart…
  Lyssan själva och förundras av andelen C13.
  http://www.youtube.com/watch?v=XcpID9cyi_U&feature=related

 25. Anders L

  Jens #7:
  ” … utan är oroliga för att det verkliga hotet är konsekvensera av dem åtgärder som införs och vill införas mot AGW.”
  Jag har alltid undrat vilka farliga åtgärder det kan vara man är så rädd för. Luftvärmepumpar? Jordvärme? Bränslesnålare bilar? Energisnålare lampor? Bättre isolerade hus? Effektivare jetplan? Jag är visserligen en gravt okunnig person, men jag bara så svårt att se hur vare sig friheten, kulturen eller kapitalismen hotas av att vi anstränger oss en liten smula för att förbruka lite mindre av de icke förnyelsebara naturresurserna. Det är nästan lika svårt att fatta som klimatskeptikernas huvudtes, den om att CO2 år 1998 upphörde att vara en växthusgas.

 26. Anders (utan L)

  Jag tycker att dessa data tyder på en accelererande havsnivåhöjning på lite längre sikt.

 27. L

  Anders L, du säger att du är gravt okunnig och har svårt att fatta. OK.

 28. Labbibia

  Anders L #25
  Det är väl INGEN som motsäger sig teknologisk utveckling på skeptikernas sida? Jag tor inte att NÅGON (jo föralldel, det finns många AGW-troende som helst vill tillbaka till 1800-talet, minst) vettig människa är negativ till tekninsk utveckling. Vi skeptiker är, just det, skeptiska till IPCC, och dess politiskt styrda budskap.  Vi är enormt skeptiska till allt ”klimathotsnonsens” som vi dagligen blir matade med i media. Eller tror du på exempelvis, att havet  kommer stiga 6 meter på 100 år? Det är ju kvalificerat skitsnack. 
    
   

 29. Anders L
  Ditt inlägg #3 hade ju inte ett dugg med det du skrev i #25 att göra.
  Och om du hittar en enda ’skeptiker’ som hävdat att CO2 slutade vara en växthusgas år 1998, skall du få tre guldstjärnor i pannan av mig!
  Men allvarligt … Var placerar man in dylik dumhet i dina schablonetiketter? AGW-korkprojicering?
   
  Men först då!

 30. Labbibia

  Anders L. # 25 igen.
  Det som skrämmer mig mest personligen, är att media helt har gått ifrån sin traditionella roll, som ”den tredje statsmakten”. Istället för att kritiskt granska makten, så har alltihop blivit en fråga om att sälja lösnummer. Och om inte media längre granskar de som makten haver, vem ska då göra det?
  Konsensus…..existerar inte, men får du höra nåt om det på SVT? Temperaturen driver Co2-halten, inte tvärtom,ett vetenskapligt faktum. Får du nånsin höra det i SVT, eller läsa om det i dagstidningarna?
  Vi har haft en utplaning, eller till och med en sänkning av temperaturerna globalt de 8-10 senaste åren. Har du hört ett knyst om det på Tv? Nej, det har du inte.
  Och DET är verkligen skrämmande!

 31. Hej alla,
  Om man tittar på långsiktiga trender verkar det tydligt att havsnivåhöjningen accelererar.

 32. Gunnar Littmarck

  Vad jag kan se så sjunker ökningstakten betydligt, av dina diagram.
  Jag ska kolla bättre senare men vid en snabb koll så visar dina diagram en kraftig minskning.
  Se 75-85 jämför med 96-2006
  om du ska jämföra 1880-1990 så blir det annars 1898-2008
  Fast då blir det inga alarmerade värden.
  Kanske är det för dig viktigare med alarm en information?

 33. Red Hansen

  #30 Sorgligt att se NASA utnyttjat som propaganda megafon.

 34. Christopher E

  Anders #30,
  Ja, det finns en acceleration i slutet av 1800-talet som ett svar på den snabbare uppvärmningen associerad med återhämtningen efter Lilla Istiden. Detta syns även i glaciärdata i och med att den isutbredning som tillkommit under Lilla Istiden då började smälta.
  Det finns däremot ingen som acceleration som kan kopplas till den tid när antropogena utsläpp av CO2 starkt ökat i omfattning.

 35. Mikael

  Labbibia: ”Temperaturen driver Co2-halten, inte tvärtom”. Så otroligt tjatigt. De driver på varandra, mycket väldokumenterat inom klimatforskningen. Det finns en robust teori kring hur det fungerar, och även tydliga tendenser på att det sker i verkligheten. Dags att sluta låtsas att du inte begriper.

 36. L

  Anders #30, det gäller att välja rätt diagram, du visar ett avklippt. Så här ska det egentligen se ut:
  http://climate.jpl.nasa.gov/images/SeaLevelGraphic.jpg

 37. Mikael
  Du blandar nog ihop ’driver’ med ’påverkar’
  CO2 påverkar troligen atmosfärstemperaturen en smula (då det är en växthusgas).
  Däremot driver inte CO2 vare sig temperatur eller klimat (även om man febrilt försöker föra fram den hypotsen i vissa kretsar)

 38. Red Hansen

  #35 Mikael
  Om du kallar det robust teori är nog jag och många andra lyckligast om du inte ägnar dig åt någon form av konstruktionsverksamhet.  …men det är klart om man tilrättalägger parametrarna kan man bära vatten i ett nät också

 39. Labbibia

  Mikael: Eftersom Jonas N och Red Hansen redan svarat när det gäller Co2, så undrar jag: Du hade inga invändningar mot mina övriga påståenden. Det måste ju betyda att du håller med mig i dessa. Alltså, Konsensus existerar inte när det gäller ”den skadliga växthuseffekten” OCH temperaturerna har slutat stiga TROTS fortsatta höjningar av Co2-halten i atmosfären.
  Jag tar av mig hatten för en Alarmist som erkänner detta.
  Tack!