Medias lögner om extremväder

extremväder

Göterborgsposten meddelar http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/larmet-152-000-europ%C3%A9er-kan-d%C3%B6-av-extremt-v%C3%A4der-1.4506976  andlöst att över 150 000 européer kommer att dö årligen av ”extremt väder” på grund av den globala uppvärmningen.

Sveriges radio varnar http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6751379  för att värmen i Sydeuropa – ”Lucifer” – kan orsaka ökad dödlighet och påstår att hettan i Indien kan ha varit en bidragande orsak till att 300 000 bönder tagit livet av sig i Indien.

Tidigare i somras så fylldes nyheterna med klimatkatastrofreportage om torka och skogsbränder i Portugal.

Sveriges television påstår att antalet extremväder ökat markant sedan 70-talet https://www.svt.se/vader/amne/extremvader .

Osv. Osv.

Det kan vara dags att återigen påminna om vad vetenskapen har att säga om extremväder. (Vi har skrivit om den här moderna mytbildningen på Klimatupplysningen många gånger.) En av världens absolut främsta experter på extremväder och dess kostnader är Roger Pielke Jr. Han höll ett föredrag https://riskfrontiers.com/weather-related-natural-disasters-should-we-be-concerned-about-a-reversion-to-the-mean/  häromsistens om sin senaste bok i ämnet ”The Rightful Place of Science: Disasters and Climate Change” https://www.amazon.com.au/d/ebook/Rightful-Place-Science-Disasters-Climate-Change-Pielke/B00SZ83XMG/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1501026563&sr=8-2-fkmr0&keywords=roger+Pielke+jr .

Föredraget kanske bäst sammanfattas av följande diagram:

förluster i klimatkatastrofer

Kostnaderna för väderrelaterade olyckshändelser har sjunkit sedan 1990. En klart bidragande orsak till detta är att extremväder (orkaner, översvämningar, torka och tornados) helt enkelt har minskat över tid.

Om någon trött journalist ändå skulle vilja kolla Pielkes uppgifter med vad den omhuldade FNs klimatpanel säger så är det ganska enkelt:

 • “There continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale.”
 • “There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as tornadoes and hail.”
 • “There is low confidence in detection and attribution of changes in drought over global land areas since the mid-20th century.”

(”Det fortsätter att vara brist på bevis och därmed en låg trovärdighet avseende tecknet på trend i storleksordningen och /eller frekvensen av översvämningar på global nivå.”
”Det finns lågt förtroende för observerade trender i små rumsliga fenomen som tornados och hagel.”
”Det finns lågt förtroende för detektering och tillskrivning av förändringar i torka över globala markområden sedan mitten av 1900-talet.”)

Pielkes forskning bekräftar bara vad IPCC säger: Det finns inga – INGA – vetenskapliga belägg för att den globala uppvärmningen skulle orsaka fler eller intensivare extremväder. Vare sig det rör sig om översvämningar eller torka. Extrem värme, torka, översvämningar, stormar etc. tillhör den NORMALA variationen. Och detta har varit känt sedan många år.

Märkligt då att våra media fylls med fake-nyheter om det motsatta! Kanske är de helt enkelt trögfattade?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Man bör ha i minnet att en TV-meteorlog som aldrig har fel är en TV-meteorlog som presenterar gårdagens väder.

 2. Lasse

  De som bör hålla koll på detta har engagerat en fd meteorolog som ser farorna hota oss.
  http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2015/09/09/par-holmgren-till-lansforsakringar/
  De brukar tala om havsnivåhöjningen.
  Skåne är den enda landsändan som drabbats, men då främst genom erosion.
  Högt vattenstånd har de haft förr. Ystads rekordnivå är från 1904
  De hade då en nivå på +169 cm över en medelnivå.

 3. L

  Vårt informationssamhälle är inte så gammalt. När vi hade ”extremväder” och jättelika skogsbränder i södra Frankrike för 25-30 år sedan var det inga världsnyheter. När värmen var över 40 grader och man skulle äta lunch på en servering, lämnade man helt enkelt bilen igång med luftkonditioneringen på.. 😉

 4. Roland Salomonsson

  Ingemar!
  POLITIK! När inrikespolitiska skandaler förekommer gäller det att fästa väljarnas uppmärksamhet (genom skrämsel) mot något helt annat, för att minska skadeverkningar inför nästa val.

 5. jensen

  Förr hade man ju en och samma minister för klimat och miljö. Romson. Nu har man olika ministrar för miljö och klimat. Kanske har man börjat lära sig skilja på miljö och klimat, trots medias fortsatta förvillelser.
  Dock har man svårt att skilja på klimat och väder. Extrem väder är trots allt endast väder.
  Danmark har ju klimatministern i alla fall hand även om energifrågor. Detta trots att drottningen anser att klimatet sköter sig själv.
  Sveriges regering borde inrätta såväl en solminister som väderminister, så att man förstår att den kan skilja på saker och ting.

 6. Lennart Bengtsson

  Detta har påtalats under flera år men inget tycks hjälpa. Det är som att leva med ett andligt/socialt lyte. Den sannolika förklaringen är journalisternas bedrövligt usla utbildning inte minst när det gäller naturvetenskap. Härtill kommer politisk korrekthet där journalisterna funnit att de får mer ”gilla” markeringar om de berättar sådant som massorna har blivit hjärntvättade till och ständigt vill få upprepat.

 7. Sören G

  Frågan är ju vad en klimatminister egentligen har för uppgift. Att via skrämselpropaganda driva in mer skatter till statskassan?
  Och vad gör en klimataktivist? Hjälper till att skrämmas för ett hot som dels inte existerar samt genom påståendet att det på så sätt påstådda hotet är människornas och därmed motiverar mera skatter.

 8. Sören G

  #7 att det på så sätt påstådda hotet är människornas fel och därmed motiverar mera skatter.

 9. Roland Salomonsson

  Meteorologerna har i princip ingen ANING om hur/varför ett väderscenario utvecklar sig. I regel kollar de den aktuellt plottade situationen och sedan frågar de databasen när den plottade situationen senast inträffade och hur många gånger. Sedan frågar de databasen vad som hände efter situationen, och får några förslag. Sedan presenteras ett av förslagen som dagens prognos. Beroende på årstid, så är det största sannolikhet för att nästa dags väder liknar dagens väder.

  Så hur i helsefyr skall de då kunna uttala sig om klimat?

  F ö har vi i Sydsverige landsänkning beroende på att jordytan återställer sig efter istiden. Effekterna längs kusterna blir då erroderande. Pivån för landtippning och sänkning ligger längs Hallandsåsen österut längs gränsen mellan Skåne/Blekinge resp Småland. Med tiden kommer pivån att flytta sig söderut. Även halva Öland och Hallandskusten är berörd, men där är det mer komplicerat.

 10. jensen

  Kanske skulle regeringen även inrätta en Tryckminister, som skulle både sköta högtryck som lågtryck.

 11. Ingemar Nordin

  Lennart B #6,

  Man skulle tycka att journalisterna åtminstone kan läsa enkla diagram även om de inte kan naturvetenskap. Eller bara läsa innantill.

  Lasse #2,
  När nu Holmgren börjar på Länsförsäkringar så anar jag en affärsidé. Holmgren är ju känd för att, trots sin meteorologiska utbildning (en fil. lic?), komma med de mest hejdlösa påståenden om bl.a. extremväder. Det passar försäkringsbolagen bra eftersom de då kanske kan sälja fler försäkringar för olika slag av ”extremväder”. Du noterar kanske att det i Pielkes diagram ovan står ”Data Source, Munich Re”? Munic Re är en av Europas största försäkringsbolag och har under många år drivit extremvädersalarmismen. De har finansiellt stöttat flera klimatforskare för att de skall säga just hur mycket stormar, tornados, och översvämningar det kommer att bli.

 12. Bim

  Lennart Bengtsson # 6

  Angående journalister, kolla denna.
  https://youtu.be/IsLDTmQzjoo

 13. Björn-Ola

  SMHI:
  ”Den globala uppvärmningen är ett faktum. Samhällets kostnader för skador som kan relateras till extremt väder ökar. Observationer visar dock att vinden snarare har avtagit något under senare tid.”

  ”När det gäller framtidsscenarier bekräftar SMHIs senaste beräkningar tidigare resultat. Trenden för antalet stormar är att de inte ökar i antal. Eftersom det blir varmare över Arktis kan ”motorn” för kraftig blåst försvagas och vi får överlag färre extremvindar. Men när det väl bildas en storm skulle den kunna bli kraftigare jämfört med i dagens klimat.”

 14. Björn-Ola

  SMHI om extrem punktnederbörd.

  Verkar gå lite upp och ned.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-punktnederbord-1.23041

 15. tty

  #9

  ”F ö har vi i Sydsverige landsänkning beroende på att jordytan återställer sig efter istiden. ”

  Nej. Hela Sverige har landhöjning, men i södra Skåne är landhöjningen något mindre än havsnivåökningen. Men skillnaden är mycket liten. ”Nollinjen” går genom Jylland och Nordtyskland, faktiskt ganska exakt där isranden låg för 20000 år sedan:

  https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts04c/TS04C_lidberg_agren_et_al_9131.pdf

 16. tty

  #14

  Följer SMHI:s vanliga något schizofrena linje. Det finns visserligen inte det minsta tecken på att vädret blivit extremare hittills, men i framtiden, då minsann….

 17. Lars Lundqvist

  Dagens NYT innehåller en artikel som visar att frekvensen av värmeböljor ökat senaste 10 åren jämfört med perioden 1951-1980. Kanske inte så konstigt för då var den globala medeltemperaturen c, 0.7 lägre än idag.

  https://www.nytimes.com/interactive/2017/07/28/climate/more-frequent-extreme-summer-heat.html?action=click&contentCollection=U.S.&emc=edit_mbe_20170807&module=RelatedCoverage&nl=morning-briefing-europe&nlid=77846707&pgtype=article&region=Marginalia&te=1

 18. Björn

  Vad är egentligen definitionen på extremväder? Det måste handla om något som är utöver det vanliga under vår levnad. Delvis kan man väl påstå att värmen nu över centrala delar va Europa kan sägas vara extrem. Kyla över Nordeuropa då vi inte förväntar oss det, är ovanligt men inte extremt, vars tillstånd kan bli extremt. Klimatforskare och meteorologer har gjort det bekvämt för sig och skyller alla förändringar på ”klimatförändringarna”. Under många decennier har denna navelskådning kring AGW pågått, en tid som inte har använts till att verkligen förstå klimatkomplexet. Man förstår inte att det är solen som endast kan förändra mot endera kallt eller varmt. Tiden har gått och ingenting har förändrats i synen på klimatkomplexet. Därför har man ingen beredskap mot solens ganska snabba förändringar i interglacialen mellan landistiderna. Förändringar i polernas ”vortex” och jetströmmarna ingår inte kalkylerna, men ändå är det dessa förändringar som nu styr det synbara och upplevda av väder och vind över oss här i Europa. Förändrade jetströmmar som trycker ihop luftvolymen mellan poler och ekvator, vilket bara som resultat kan ge den hetta som nu förfasas över. Vi ovanför denna gräns upplever istället dåligt sommarväder med lägre temperaturer, som kan övergå till något extremt när höst och vinter närmar sig. Men navelskådarna förhindrar en utvidgad syn på klimatkomplexet, där stratosfärens och övre lager påverkas av minskad UV-strålning och därmed förändringar i ”vortex” och jetströmmar. Klimatforskare och meteorologer måste se bortom den förenklade förklaringen ”klimatförändringarna” och börja inse att det faktiskt finns ett komplex ovanför våra huvuden som är orsak till allt vad som är väder och vind.

 19. elias

  # Ingemar
  “There is low confidence in detection and attribution of changes in drought over global land areas since the mid-20th century.”
  Översätter du med: ”Det finns lågt förtroende för detektering och tillskrivning av förändringar i torka över globala markområden sedan mitten av 20-talet.”

  Enl min uppfattning skall det vara: …. sedan mitten av 1900-talet.

 20. Ingemar Nordin

  # 19,

  Såklart!

 21. Lennart Bengtsson

  18

  Vill bara påpeka att detta har faktiskt klimatforskningen haft klar för de senast + 70 åren. Jag upprepar får N-te gången att variationer i atmosfärcirkulationen i fria atmosfären ( som i dessa spalter går under titeln ”jetströmmar”) i allra högsta grad påverkar väder och vind och att detta sker helt oberoende av variationer i solstrålningen. Vad lekmän och media fantiserar ihop kan jag dessvärre inte göra mycket åt. Jag får vara glad så länge de inte insisterar att jorden är platt men sannolikt är även det en tidsfråga.

 22. Björn

  Lennart Bengtsson [21]; Jag tror att Du har halkat efter i kunskapen om solens UV-spektrum. Det citerade från nedanstående länk är bara ett smakprov på vad som solforskningen kan prestera:

  The ultraviolet (UV) part of the electromagnetic spectrum ranges between 5 and 400 nanometers (nm). As the SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment satellite) mission states, far UV irradiance from the Sun varies by as much as 10 percent during the Sun’s 27-day rotation, while the bright 121.6 nm hydrogen Lyman-alpha emission may vary by as much as a factor of 2 during an 11-year solar cycle, dramatically affecting the energy input into the Earth’s atmosphere. Water vapor and ozone are especially sensitive to changes in the solar UV radiation……..

  https://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/solaruv.html

 23. Ingemar Nordin

  Lars L #17,

  Extremvärme? Ja, IPCC antog, inte helt orimligt, att antalet mycket varma daga skulle öka med en ökad global uppvärmning. Jag skulle också gissa att det borde bli så. Men empiriska data verkar tala emot.

  Här är ett diagram över antalet extremvarma dagar i USA (över 35 grader) som verkar ha minskat sedan 50-talet och tidigare.

  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/01/Screen-Shot-2017-01-27-at-6.54.23-AM.gif

  Och tänker man efter så behöver ju inte en varmare global medeltemperatur ta sig uttryck i antal extremvarma dagar. Snarare är det väl mildare vintrar som är att vänta på våra breddgrader.

 24. Sören G

  Om det blir 1 grad varmare p.g.a. global uppvärmning är det då så stor skillnad mellan 30 C och 31 C?

 25. Lennart Bengtsson

  IPCC har faktiskt bara uttalat sig om em klimatuppvärmning på en mycket lång tidskala och i en så långsam takt att det är orimligt att förvänta sig att detta skall kunna märkas tydligt under perioder kortare än så där 50 år. Och detta mot en bakgrund av mycket stora naturliga väderväxlingar som nästan uteslutande beror på kaoseffekter. Ta och titta i klimatarkivet och jämför Stockholmssommaren 1901 ( varmast hittills) och 1902 (en av de allra kallaste). Detta är a priori omöjligt att förutsäga! Och solen hade inget med detta att göra! Samtidigt är även den långperiodiska klimatändringarna högst osäker vilket likafullt IPCC har dokumenterat. Allt tyder hittills på att uppvärmningen ligger i det lägre intervallet, men detta får förvisso fortlöpande följas.
  Att media är helknäppa med sina extremväder vet de flesta, Det är emellertid lika galet att påstå att klimatet inte kan komma att ändras som en följd av mer växthusgaser ( och här inte bara CO2).
  Problemet i många länder och inte minst i Sverige är att politiker och även myndigheter lyssnar på media och allsköns virrpannor i stället för att hålla huvudet kallt. Alla borde ta och läsa IPCC vetenskapliga rapport som faktiskt är riktigt bra.

 26. Björn

  Lennart Bengtsson [25]; Lennart, Du är ju en expert, kanske den enda på detta forumet. Märkligt att Du gör så stort motstånd mot allt vad som berör solen. Varför inte mer öppenhet? Skulle vara intressant om Du kunde försöka utveckla varför som vi har kunnat observera under senare år, att jetströmmarna låser sig i en lägre latitud, med följd som exempelvis nu, med en märkbart kallare sida och en varmare? Menar Du att detta bara skulle vara ett kaosfenomen och inte ha ett samband med förändringar i den högenergetiska delen av UV? Empirisk solforskning visar ju på att energin i flödet mot jorden, både vad som gäller UV och solvinden, avtar. Kan inte denna minskning ha något samband med jetströmmarnas lägen?

 27. Christopher E

  #9 Roland Samuelsson

  tty har redan i #15 utmärkt visat att det varken finns någon landsänkning eller ”pivå” i Sverige. Men jag bidrar med en större och mer lättläst variant av samma karta som finns i länken i #15:

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/04/Absolut.jpg

  Du ser var nollinjen går i norra Tyskland och Danmark.

  Om du vill ha det i mer lokalt uppmätta siffror så står det SWEPOS-stationer i några skånska städer. De är till för att kalibrirera satellitpositionering men har fördelen att även ge långsiktig absolut landhöjning. Du kan läsa värdena för Simrishamn, Skanör, Klagshamn och Barsebäck i fig. 3 i denna länk:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6387!webbhavsvattenstand%5B2%5D.pdf

 28. tty

  #27

  Kartan över landhöjningen är intressant på ett annat sätt. Denna absoluta landhöjning (mätt från Jordens medelpunkt) är exakt på några tiondels millimetrar när.

  Om havsnivån verkligen stiger ca 3,5 mm/år som det påstås skulle det innebära att den relativa havsnivån skulle stiga i hela Sydsverige ungefär upp till en linje Uddevalla-Västervik, vilket vi dock mycket väl vet att den inte gör. Den relativa ”nollinjen” går i stället ungefär i norra Skåne-Blekinge, något som syns mycket väl i den långa serien från Kungsholmsfort utanför Karlskrona:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.data/70.rlrdata

  1887 då mätningarna började var medelhavsnivån alltså 7037 mm, 129 år senare 2016 var den 7036 mm.

 29. Lennart Bengtsson
  Har du någon kommentar kring dessa påståenden?

  ”Många tänker kanske att läget är hopplöst, inte minst de som läste David Wallace-Wells omtalade artikel ”The uninhabitable earth” i New York Magazine nyligen: ”Delar av jorden kommer med stor sannolikhet att bli obeboeliga, andra fasansfullt ogästvanliga, redan i slutet av det här århundradet”, skriver han (9/7).

  Denne journalist har intervjuat ett stort antal klimatexperter och studerat ”hundratals” vetenskapliga artiklar. I sin maratonessä berättar han i detalj om hur människors kroppar i slutet av 2000-talet bokstavligen kommer att koka av hetta i tropikerna och Mellanöstern, om havsnivåer som stiger flera meter, om hur Kolkata och Karachi blir obeboeliga, Miami och Amsterdam står under vatten, hur jordar blir obrukbara och matkris härjar.”

  Skrivet av Sverker Sörllin i dagens DN

 30. pekke

  tty #28

  Mycket bra poäng !

  Ligger utjämningen/nollpunkten mellan landshöjningen och havshöjningen i nivå med Karlskrona så pratar vi om en havshöjning på c:a 1,5 – 1,8 mm årligen !

  RUN FOR THE HILLS !

 31. Lars Lundqvist

  #23 Ingemar,

  Även din referenser ger samma resultat som artikeln i NYT.
  Lägg märke till att de valt perioden 1951-1980 som referens och jämför den med perioden 2005-2015.
  Om man betraktar hela 1900-talet ser utveckling helt annorlunda ut!
  Det gäller som vanligt att välja rätt period beroende på vad man vill bevisa.

 32. Christopher E

  #28, 30 tty, pekke

  Jo, så ser det ju ut. Ser man på mareografer runt Sveriges kuster och korrigerar med absolut landhöjning får man en absolut havsytehöjning på endast ca 1,5 mm/år. Det finns inte ett spår av acceleration i dataserier som ofta är mer än 100 år långa, eller i alla fall långa nog att föregå ens teoretiskt mätbar AGW.

  Även om havsytehöjning har regional variation är det svårt att tro att den påstådda globala accelerationen senaste årtiondena till ett medelvärde på drygt 3 mm/år helt skulle ha missat Sverige.

 33. Roland Salomonsson

  #15; TTY, jag skrev att nolllinjen skulle flyttas söderut, men sedan jag på allvar läste om detta, så har det gått 25-30 år, vilket jag glömt.

  Men just DU bör ju vara väl insatt i de arkeologiska bevis vi har för att en omfattande landsänkning har skett och fortsätter ske. Forskarna i rapporten bryr sig tydligen inte om sådant, då de kör hårt med ”modeller” (var har vi hört om sådant förr?) och jag litar inte enbart på ”modell-kalkylering”. Vi har de dränkta skogarna i Hanöbukten och de dränkta ”skärgårdsöarna” utanför Blekinges nuvarande kust. Punktvis, så finns liknande inom de danska öarna och hela kustlandet från Sönderjylland fram mot Kurland. Ju kraftigare landsänkning desto högre grad av errosion hos den kust som vi ser idag. Glöm inte att Jylland gränsar till det Nordsjöland som sjönk fram till ca 7000 f kr. Idag håller f ö delar av Englands kuster att på nytt höjas ref ”stenålderstemplet” utanför Anglia.

  Kuriosa är att medan glacialen täckte land med omfattande islager och långt söderut, så visar arkeologi att stora delar av Nordkalottens kuster var skogsbeväxt tundra För ca 15 år sedan fanns C14 på ca 22000 f kr – kanske finns äldre mätdata idag och låt vara att havsytan den gången lär legat 100-150 m lägre än idag. Glacialen uppträdde inte helt enligt teoretikernas ”modell”.

 34. Sören G

  Om den globala medeltemperaturen ökar så är det väl områdena närmare polerna som blir varmare. Ökad växthuseffekt har väl till följd att värmen hålls kvar bättre på nätterna och att vintrarna blir mildare. Och att den tropiska zonen blir bredare men ekvatorsområdet behåller samma temperatur beroende på den sorts termostat som består av bildandet av åskmoln med regn när ytvattnets temperatur överstiger 28 C.

 35. Lasse

  Alltid så lärorikt här.
  Havsnivån borde man väl kunna mäta och redovisa även om det är SD och inte SMHI som kommer närmast sanningen? Dagens sanning!
  SMHI redovisar morgondagens spekulationer vilket borde förbehållas politikerna!

  Notricks visar att Grönland kan ha bidragit med en höjning av 0,39 cm sen 1993.
  Vore kul om media kunde fråga Mörner om vem av SD eller SMHI som kan anses vara mest vetenskaplig?
  Vetenskap bör väl baseras på observationer?

  WUWT ha en artikel som kan vara för bra för att vara sann:
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/07/nano-aluminium-offers-fuel-cells-on-demand-just-add-water/
  Rötmånaden kanske sprider sig till media?

 36. Lennart Bengtsson

  29

  Detta är rent nonsens och har inget med realistiska klimatberäkningar att göra. Jag hänvisar åter till IPCC rapport som det inte finns någon anledning att skriva om. Ingen bestrider att extremt väder är ett problem och det har det alltid varit. I vissa området är hetta och fuktighet ett problem i andra områden som i Storbritannien fryser folk fortfarande ihjäl men detta sker huvudsakligen inomhus och lockar inte svenska journalister. De materiella skadorna har förvärrats under de senaste 50 åren vilket beror på växande infrastruktur och fler människor som lever i utsatta områden. Tack vare förbättrade väderprognoser och bättre telekommunikationer har emellertid antalet förolyckade människor markant minskat. Skulle folk installera luftkonditionering i varma och fuktiga klimat skulle man klara sig utmärkt som vi väl känner till f rån USA och Singapore och numera i ökande omfattning i Kina. Elen till luftkonditioneringen kan man lämpligen få från solel som är billigt och bra. Men i Europa råder det märkligt nog ett fundamentalistiskt motstånd mot luftkonditionering som sommartid borde finnas i alla bostäder. Envisas man av att dö av värmeslag skall man givetvis ha rätt till detta. Däremot skall myndigheter med medias hjälp inte förhindra det som nu verkar vara fallet. Sommartid är det nämligen ingen brist på energi och solel och värmepump passar perfekt till luftkonditioneringen!

  26

  Så slutligen till mina ständiga debatter med Björn. Jag har självklart inga problem med solen. Det är bara det att empiriska data inte stöder hypoteserna. Det finns inget påvisbart och entydigt samband mellan UV-strålning och jetströmmens växlingar. Så fort någon visar att så är fallet lovar jag omedelbart att ändra min uppfattning. Det som övertygar mig därvidlag är beräkningar och inte hypoteser!

 37. latoba

  Mer ”Fake news”
  Expressen idag om en ny amerikansk studie
  ”2017 har hittills varit det näst varmaste året i historien, tack vare klimatförändringen.”
  http://www.expressen.se/nyheter/usa-censurerar-klimatforandringen-trumps-miljopolitik-oroar-/

 38. Christopher E

  #33 Roland Salomonsson

  Jag lägger mig i det där, det är nära mitt område.

  Nej, det stämmer inte att det varit landsänkning i tex Hanöbukten. Det har inte flyttat någon pivå från Sverige ner till Nordtyskland. Det är havet som stigit ca 120 meter de senaste 22 000 åren. Det är också huvudanledningen till att Nordsjön översvämmats, även om där faktiskt är en pågående sänkning också, men inte till ett stort belopp. Observera att även om takten på havsytehöjningen avtog ca 7000 BP, har den ändå fortsatt.

  Var inlandsisar legat är inte bara modellering, de har lämnat fysiska landskapsformer efter sig. Och den landhöjningsmodellen som nämns i tty:s är gjord utifrån empiriska mätningar, den behöver du inte tvivla på. Artikeln tar mest upp det intressanta faktum att landhöjningen inte bara innebär en vertikal rörelse, utan även en horisontal, där vår berggrund rör sig utåt från landhöjningens centrum, inte bara uppåt. Det konstaterades först i projekt kallat BIFROST, och är nu väl kartlagt. Detta ställer till det i min bransch, kartor och mätning, där noggrannheten och de hopkopplade referenssystemen (i vilka koordinater anges) gör att detta blir en faktor att ta hänsyn till (som du ser ökar tex avståndet mellan Kiruna och Malmö med flera millimeter per år).

  Som kuriosa är den totala ackumulerade landhöjningen nu ca 800 meter vid Norrlandskusten, och ca 200 meter här i södra som där jag bor i mellersta Halland. Landhöjningen gick fortare i början under och precis efter isavsmältningen, men kommer att fortgå i tusentals år till.

 39. Lennart Bengtsson

  Tack för svar!

 40. Christopher E

  #37 latoba

  Vilket dravel! 🙂 Det var nästan det värsta exemplet jag sett.

  Svårigheten att acceptera att Trump vann ett demokratiskt val har för länge sedan passerat det löjligas gräns. Nu har aktivisten Hansen förmått sina barnbarn att stämma Trump för att jorden har ett föränderligt klimat… you couldn’t make this up. Men visst borde utnyttjande av barn kunna läggas till de aktivistbrott Hansen redan har straffats för av rättsväsendet.

  Inte för att jag tror att någon domedagsrapport kommer att ”begravas”, men det vore nog barmhärtigast mot upphovsmännen i så fall… 😉

  Är artikeln översatt av Google translate? Se tex dessa lysande formuleringar, som rentav överglänser den gamla ”ormet kruper”-sketchen:

  ”om huruvida presidenten ens tror på människo-orsakad klimatförändringen, något som 97 procent av de världens klimatforskare är överens om.”

 41. Carl-Axel Eriksson

  Hur bra stämmer klimatforskarnas prognoser?

  Då det råder en oomkullrunkelig koncensus inom klimatvetenskapen om allt, så är det så dags att börja följa upp de tvärsäkra larm som glatt rullas ut i media.
  Låt oss börja med att titta på den för livet och vår planets så existentiellt avgörande fråga, om, när blir Arktis isfritt på sommaren?
  Minsta skolbarn vet att det sker snart och att vi alla i detta ögonblick blir klimatflyktingar som planlöst irrar runt på denna jord och letar kyligare platser i trängsel med förtvivlade isbjörnar samtidigt som våra städer svämmas över och Nobelbanketten får firas i roddbåt 4-5 meter upp i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Att det är havsis som smälter spelar ingen roll, alla vet att katastrofen är nära.
  Vi inleder med en liten Google sökning för att reda ut om detta redan skett, sker nu eller när det kommer att ske. Det vi söker efter är de kraftfulla vetenskapliga artiklar som har godkänts av våra sanningsorgan, såsom Science, valfri grön tankesmedja, valfri biståndsorganisation eller bidragsfinansierad miljöorganisation och publicerats i våra klimat tänka rätt organ såsom, SVT, SR, Ny Teknik, Aftonbladet, Expressen, DN eller SVD.
  Just där blev jag lite orolig att detta kanske redan skett och jag inte förstått vidden av katastrofen.
  Darrande av fasa Googlatr jag på ” när blir arktis isfritt”
  Det rasslar fram 13 600 resultat och med andakt börjar jag läsa vad dessa artiklar beskriver för otäcka sanningar.
  1a träffen är från den 25e april i år

  Arktis isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat | SVT Nyheter – SVT.se
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isfritt-i-arktis-om-20-ar

  Lite förvånande för här ser man en förflyttning av tidpunkten med 10år. Kom lite som en överraskning eftersom alla var eniga redan för flera år sedan. Sen slog det mig att jag har hört att det är värre än vad vi trott, så en förflyttning av tidpunkten närmare dagens datum ligger i linje med vetenskapen. De är ALLTID värre än vad vi tidigare trott.
  2a träffen är från 26e september 2013
  Arktis is på väg försvinna | SVT Nyheter – SVT.se
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/arktis-kan-vara-isfritt-inom-40-ar

  2013 kan ju tyckas vara jättelänge sen, men då var det 40 år kvar till katastrofen. Redan vid de första två sökningarna förstår man hur illa det är. Och hur snabbt den oomkullrunkliga klimatvetenskapen ändrar sig mot ALLTID värre än vi tidigare trott.
  Datum för artikel Arktis smälter
  2017 2027
  Innan 2017 2037
  2013 2053

  Man bävar nu för SVTs rapportering av läget under 2018, visar det dig då att Arktis var isfritt redan 2007? Är alla isbjörnar döda? Är jag nu en klimatflykting?
  Känner hur skräcken biter tag i mig och beger mig darrande vidare bland söksvaren.

  3e träffen 20 Nov 2016
  Ett isfritt Arktis – Skolbok
  http://www.grundskoleboken.se/wiki/Ett_isfritt_Arktis

  En lite annorlunda träff, som har en pedagogisk ansats riktad till skolelever. Här får skolbarnen sig till livs en del i det livslånga lärandet. Måste säga att den pedagogiska ansatsen är genial. Citat : ” Isfria somrar antas hända efter år 2020” En genial formulering helt i samklang med alla de tidigare sökningarna, totalt omöjlig att bemöta, piffat med en alarmistisk knorr som gör att katastrofen kan vara så nära som 3 år bort. Att få detta till livs som 11åring gör att man verkligen förstår hur illa det är och hur usel man är som andas ut koldioxid.

  4e träffen 6e April 2009
  Arktis kan bli isfritt – redan om elva år – DN.SE
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/arktis-kan-bli-isfritt-redan-om-elva-ar/

  Nu blir jag verkligen orolig, den här artikeln från 2009 visar att katastrofen kan ske om bara 3år. Dags att packa resväskan och förbereda flytt någonstans. Med tanke på grundregeln ”det är ALLTID värre ån vi trott” finns en stor risk att detta redan skett utan att man märkt det.

  5e träffen 13e juni 2008
  Nordpolen kan bli isfri i sommar – DN.SE
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nordpolen-kan-bli-isfri-i-sommar/

  Mycket värre än så här kan det inte bli!! Eftersom detta hemska redan kan ha skett för 9 år sedan måste det skett redan nu då det ALLTID är mycket värre än vi trott.

  Med denna hemska vetskap i bagaget vågar jag inte titta vidare bland träffarna, det är dags att packa ihop och skaffa en trampdriven Eko certifierad Ark så att vi alla kan fly.
  RÄDDA SIG DEN SOM KAN!!!

  Carl-Axel Eriksson

 42. Bo Carlsson

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-klimatpolitik-pa-kollisionskurs
  Återigen, förvirrat svammel får en avdankad medarbetare på SVT

 43. Bo Carlsson

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-klimatpolitik-pa-kollisionskurs
  Återigen, förvirrat svammel, av en avdankad medarbetare på SVT

 44. AG

  Till alla som tjatar om värmeböljor:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150520193831.htm
  Jag tror vi ska vara tacksamma för den moderata uppvärmning vi nu upplever. Det är alltså en ratio 20:1 mellan dödsfall pga kyla och värme till kylans ”favör”.
  Lancets senaste artikel (GP) bygger på modellen RCP8.5 som förutsätter bl.a 700% mer kolanvändning i framtiden och klimatkänslighetsvärden som är inaktuella. (TCR och ECS har båda skrivits ner i AR5 med 33% men av någon anledning får det ALDRIG genomslag i modeller och scenarier. Undrar varför? (Nej jag undrar egentligen inte). RCP8.5 kallas ”business as usual” vilket måste det vara det värsta Newspeak någonsin. RCP8.5 är ett orealistiskt scenario som det är mycket märkligt att någon tar det seriöst. Men vårt eget SMHI använder alltid RCP8.5 trots att det är orimligt och dessutom i stort sett omöjligt att skala ned till upplösning på lokal nivå (Sverige). De enda som bråkar med SMHI om detta är SD. De andra bara är tysta för att inte hamna på samma sida som SD. Tänk om Churchill hade tänkt så om Stalin!!! Då hade denna post varit skriven auf Deutsch!!!!!

 45. Claes Forsgårdh

  Man blir så trött på dessa klimatbedragare. T.ex. står det på SvT:s väderkartor att det ska vara 38 grader imorgon i Marbella/Malaga. Vi som bor därnere en del av året har bra koll på vädret och temperaturerna, vet att det ska bli 28 grader kl 14 imorgon och sedan gå upp till max. 29 senare på eftermiddagen.
  Varför håller de på med dessa lögner hela tiden?

 46. tty

  #33

  ”Men just DU bör ju vara väl insatt i de arkeologiska bevis vi har för att en omfattande landsänkning har skett och fortsätter ske.”

  De fall du nämner beror på Litorinatransgressionen då havsnivåhöjningen p g a isavsmältningen under en tid gick så snabbt att den vann på landhöjningen i södra Östersjön.

  Längre ut från den forna inlandsisen, t ex i södra Nordsjön har vi en däremot en verklig landsänkning. Den beror på att det material som isens tyngd tryckte undan ”pöste upp” som en s k ”forebulge” utanför iskanten, det är det materialet som nu långsamt håller på att flyta tillbaka och orsakar landhöjningen runt Östersjön.

  Dessutom sker det en sekulär sänkning i samma område beroende på att de sediment som Rhensystemet avlagrar tynger ned jordskorpan.

  Sedan finns det ytterligare faktorer som påverkar landnivån; kontinentalplattornas rörelser, vulkanism o. s. v. Marknivån ligger nog knappast helt stilla någonsin någonstans.

 47. tty

  #41

  Jag gjorde en gång en litet större sökning och konstaterade att Ishavet har prognosticerats bli isfritt i stort sett vartenda år sedan 2005.

  Det bisarra är att det faktiskt finns folk som tror att Ishavet är nästan isfritt. Det är t ex någon knäppgök som skall försöka segla till Nordpolen från Alaska i en liten segelbåt nu i augusti. Vi får hoppas att det blir stopp redan vid iskanten, för skulle han lyckas leta sig in en bit i isen så kommer båten med största säkerhet att bli krossad så fort det blåser upp.

 48. tty

  #38

  ”Artikeln tar mest upp det intressanta faktum att landhöjningen inte bara innebär en vertikal rörelse, utan även en horisontal, där vår berggrund rör sig utåt från landhöjningens centrum, inte bara uppåt.”

  Det är egentligen ganska självklart att det måste vara så. Det är samma fenomen som gör att två punkter på en ballong avlägsnar sig från varandra när man blåser upp ballongen.

 49. Håkan Bergman

  Claes F. #45
  Än så länge skrämmer värmen inte bort turisterna och spanjorerna verkar vara mera bekymrade över invaderande turister än nån påhittad extrem värme, pengarna till trots.
  http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tourismus-der-unmut-in-spanien-waechst-15142612.html

 50. Roland

  Foxnews skriver i kväll om att forskare kontaktar New York Times för felaktiga påståenden om klimatrapporten som NYT nyss rapporterat

  http://www.foxnews.com/politics/2017/08/08/scientists-call-out-new-york-times-for-incorrect-claim-about-climate-report.html

  https://www.thegwpf.com/nyt-caught-switching-out-documents-to-fix-botched-climate-change-article/

 51. Roland

  Detta måste vara det New York Times document som har skrivits i all media utspridning i dag
  http://www.nytimes.com/packages/pdf/climate/2017/climate-report-final-draft-clean.pdf

 52. Slabadang

  Intellektuellt kränkt av media!

  John Cleese och Jens Ganman formulerar det på samma sätt som jag.
  John Cleese berättar om en psykiatriker han samarbetat med som hävdar att människor som har svårt att hantera sina känslor och motgångar och motstånd tenderar till att vilja detaljkontrollera andras beteenden. Klimathotandet blir ett underbart proxi för de mest fanatiskt lättkränkta. Lättkränktheten ligger i att de inte kan skilja sak från person eftersom det för dem själva är samma sak. Vanligt är att de använder proxi som substitut för den egna dåliga självkänslan att gömma sig bakom och de har ingen aning om hur en friskt tänkande individ som kan skilja på sak och person fungerar då de ser dem i sin egen spegelbild.

  Frånvaron av humor och självdistans är mycket bra markör för vilken typ v krafter vi möter. Klimat – jihadister och ”värdegrundare” är väl de mest lättkränkta och humorlösa vi tvingas uppleva idag?

 53. Olav Gjelten

  Knappast någon tillfällighet att en stor majoritet av klimathotstroende består av barn och mycket unga, som av brist på egen erfarenhet lättare blivit offer för politisk propaganda.