Lyssna på forskarna!

En numera internationellt känd (eller ökänd?) svensk tonåring har ju uppmanat oss alla, och speciellt politikerna, att lyssna på (klimat)forskarna. En uppmaning som andra klimathotstroende aktivister också ställer sig bakom. Då kan ju den med förmåga till kritiskt tänkande undra varför ingen klimatforskare fick tala på FN:s klimatmöte i New York nyligen?

Låt oss se vad klimatforskarna, och klimatforskningen, har att berätta då. Den forskningen sammanställs med någorlunda jämna mellanrum av IPCC. En sammanställning som görs av IPCC:s arbetsgrupp 1 (WGI). Det finns två arbetsgrupper till, som skriver rapporter om konsekvenser av klimatförändringar, respektive vad som går att göra åt det. Det kallar jag inte klimatforskning. Möjligen kan det kallas klimatförändringsforskning, alltså forskning om möjliga konsekvenser av klimatförändringar.

IPCC senaste sammanfattning av klimatforskningen, The Physical Science Basis, kom 2013. Där går det att se vad forskarna tyckte då, i alla fall enligt de urval som gjordes av dem som var ansvariga för rapporten. Det budskapet ger, vad jag kan se, inte mycket stöd till föreställningar om en pågående klimatkris eller en annalkande klimatkatastrof.

Sedan dess har det kommit nya forskningsresultat. Så vad får vi veta om vi lyssnar på vad forskare och forskning har kommit fram till sedan dess?

Vi har till exempel François Gervais, som anser att klimatet har en 60-årscykel som är viktigare för att förklara klimatförändringar än vad koldioxidhalten är. Den som tittar på en lång temperaturserie för jordytan, som HadCRUT4, behöver inte mycket fantasi för att tycka sig se en 60-årscykel överlagrad på en linjär trend. Jag är ändå lite tveksam till att den cykeln är verklig. Är den verklig, har mätningarna trots allt bara täckt två av cyklerna. Det skulle behövas åtminstone tre för att vara någorlunda säker på att cykeln är verklig och inte resultatet av en slump.

Ett vanligt argument för att det måste vara växthusgasutsläpp som ligger bakom den senaste globala uppvärmningen, är det inte finns någon annan förklaring. Vilket påminner mig om fyllots resonemanget i skämtet med poängen att han letade efter den förlorade nyckelknippan i ljusskenet från gatlyktan, för att det var för mörkt för att leta någon annanstans. Eller då översatt till det här fallet att man egentligen inte har letat efter några andra orsaker än växthusgasutsläppen.

I och för sig är väl forskarna överens om att det finns en annan, möjlig förklaring. Vilket då är en av de få saker som forskarna verkligen är överens om. Solen är då denna andra möjlighet. Vare sig det nu är solstrålning, solaktivitet eller den senares påverkan på kosmisk strålning. Eller varför inte en kombination av dem?

Solen som förklaring brukar dock avfärdas på grund av att variationerna i solstrålning i toppen av atmosfären bara är några tiondels procent. Det räcker inte för att förklara klimatförändringarna vid jordytan.

Toppen av atmosfären, det är ovanför moln, stoftpartiklar och luftföroreningar det. Vilket innebär att variationer i solstrålning där uppe inte mycket kan ha att göra med klimatförändringar. Det intressanta är i stället hur mycket solstrålning, solaktivitet och kosmisk strålning påverkar det som händer längre ned i atmosfären. Det som har betydelse, är den mängd solstrålning som når jordytan, inte den mängd som når toppen av atmosfären.

Solen påverkar visst klimatet, enligt många forskare och mycket forskning. Bara i fjol, 2018, publicerades 92 stycken vetenskapliga artiklar med det budskapet, enligt NoTricksZone. Lyssnar vi på de forskarna, finns det då ingen anledning att oroa sig för global uppvärmning, eller ta till några drastiska klimatåtgärder. Snarare kanske vi ska oroa oss för att det blir kallare de närmaste åren?

Det är inte ens säkert att variationerna i solstrålning vid toppen av atmosfären är så liten som det ofta hävdas. De variationerna har bara mätts med satellit sedan 70-talet. Det har varit olika satelliter, med olika instrument och stundtals bristande överlapp i tid mellan dem. Det har varit svårt att få ihop mätningarna från olika satelliter.

Före satelliterna, finns en del mätningar från jordytan, ungefär 100 år bakåt i tiden. Före det, går det bara att få fram variationer i solstrålning genom olika indikatorer, eftersom solstrålningen själv inte lämnar några permanenta spår. Kosmisk strålning lämnar däremot spår, eftersom den skapar de två radioaktiva isotoperna beryllium-10 och kol-14 när den kolliderar med molekyler i atmosfären. Den kosmiska strålningen påverkas av solvinden, som i sin tur varierar med solaktiviteten. Det tycks dessutom finnas en korrelation mellan variationer i solstrålningen och i solaktiviteten.

Olika forskargrupper har gjort analyser med olika resultat. Resultat som visar att variationerna i solstrålning (till toppen av atmosfären) kan ha varit alltifrån försumbara till att ha varit större än effekten av mer växthusgaser i atmosfären. De klimathotstroende aktivister vill säkert att vi lyssnar på de förstnämnda forskarna, men det kan mycket väl vara de sistnämnda som har rätt.

Även om klimatförändringar numera främst skulle orsakas av variationerna i halterna av koldioxid och andra växthusgaser, är det ingen fara på taket om påverkan är liten. Vilket bestäms av klimatkänsligheten. Den parametern uttrycktes tidigare som den förändring i global medeltemperatur som blir följden av en viss förändring i tillförd energi till jordytan. Numera uttrycks den vanligen som den globala uppvärmning som blir följden av en fördubbling av (ekvivalent) koldioxidhalt.

Där finns det forskning som visar att klimatkänsligheten är liten. Vilket i praktiken innebär att klimatkatastrofen är inställd, klimatkrisen aldrig kommer att bli verklighet och att det inte finns någon anledning till drastiska klimatåtgärder. Även om forskarna själva inte brukar uttrycka det exakt så.

En av dessa forskarstudier, gjordes av Craig Loehle 2014. Han kom fram till att klimatkänsligheten är låg. Det är han inte ensam om. Nic Lewis har gjort flera bestämningar och kommit fram till samma sak. Bland annat tillsammans med Judith Curry 2018.

Det finns olika klimatkänsligheter, beroende på vilken tidsrymd man är intresserad av. Den viktigaste är den som på engelska förkortas TCR, för Transient Climate Response. Den anger hur mycket global uppvärmning det blir på en tidsrymd av årtionden upp till något århundrade, om koldioxidhalten fördubblas. Där är forskarna någorlunda överens om att mer än två graders global uppvärmning innebär allvarliga klimatförändringar. Om klimatkänsligheten då ligger på under 1,5 °C, eller kanske till och med under 1 °C, är klimatkatastrofen faktiskt inställd och klimatkrisen inträffar aldrig.

Lyssnar vi på forskare som Loehle, Lewis och Curry, finns det alltså ingen anledning att oroa sig för ett klimathot, utan i stället fokusera på verkliga problem som inte har med klimatförändringar att göra.

I svenska medier matas vi ofta med påståenden om acceleration av olika klimattrender. Ett exempel är att smältningen av Grönlands istäcke påstås gå allt snabbare. Om vi lyssnar på forskarna, verkar det då stämma? Exempelvis en artikel av Ruan et al. publicerad i år. De hävdar att trenden på senare tid har decelererat.

En studie av danska forskare, visar att minskningstakten har saktat ned också för 47 grönländska glaciärer som når ut till havet och då kan kalva isberg.

Grönlands istäcke har på sätt och vis mätts av Grace-satelliterna. Dessa mätte egentligen variationer i gravitationsfält. Sedan har forskare använt modeller för att räkna om variationerna till förändringar i istäcket på till exempel Grönland. Dessa beräkningar finns bland annat tillgängliga på Climate Explorer. Diagrammet med dessa data ser ut så här:

igreenland_mass

Även dessa data tyder på att avsmältningstakten snarare har saktat ned än snabbats upp på senare tid. Fast vi kanske inte ska lyssna på forskarna bakom Grace-satelliterna, som för övrigt har slutat att fungera nu?

Det finns fler forskare som de klimathotstroende aktivisterna nog tycker att vi inte ska lyssna på. Bara i fjol, 2018, publicerades till exempel över 500 vetenskapliga artiklar som på olika sätt ifrågasätter att koldioxid är den dominerande, eller kanske enda, orsaken till klimatförändringar. Det blir många forskare vi kan lyssna på, men lyssnar vi på dem går vi inte ut på fredagarna och demonstrerar för drakoniska klimatåtgärder.

Den klimathotstroende aktivist som tycker vi ska lyssna på forskarna för att därmed bli övertygade anhängare av klimathotskyrkan, har tydligen väldigt dåliga kunskaper om vad forskarna har kommit fram till. Eller så menar aktivisterna att vi bara ska lyssna på en liten skara forskare. En skara som förmodligen är utvald av aktivisterna själva.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Lars Kamél
  Förmodligen har du helt rätt i slutklämmen.
  Man kan ju till exempel gå till baka till 70-talet och läsa vad
  prof Paul Ehrlich påstod om det kommande klimatet.
  Samma gapande om klimatkatastrofer då som nu. Fast tvärt om.

 2. Lasse

  Tack Lars
  Efter snabb genomläsning vill jag gärna hjälpa dig finna längre serier med tydlig periodicitet:
  50 årstrend från 1870(1845-1895): https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012
  Tysk grundlighet.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=9414290
  USAs västkust 1880(1855-1905). (notera att den täcker 1906 års jordbävning)

  Visserligen 50 årstrender men det kanske blir mer tydlig trend vid andra perioder.
  Hittade även denna bland mina bokmärken: http://appinsys.com/globalwarming/SixtyYearCycle.htm

 3. Rolf Mellberg

  Jättebra skrivet, Lars!

  Jag blev igår uppmärksammad på hur extremvulgär alarmistpropagandan har blivit när jag läste (ett stycke av) detta:

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/extremvader-nya-sjukdomar-sa-ser-sverige-ut-om-50-ar/

  Propagandan har nu blivit verkligt samhällsfarlig i vissa delar av världen. Medan större delen av världen obekymrat ”tuffar på”.

  Jag uppmanar nu därför alla läsare att trotsa normen, våga räta på ryggen och sprid detta utmärkta inlägg i sociala medier!!!

  Enough is enough av denna besinningslösa hysteri.

  Tänk på Gallilei, han vågade stå emot maktens totala sanningsanspråk.

 4. Ingemar Nordin

  ”Lyssna på forskarna!”

  Klimathotarna menar som vanligt precis tvärt om. Andra exempel:

  ”Titta ut genom fönstret och se hur varmt det blivit!”
  ”Vi ser hundratusentals klimatflyktingar!”
  ”Se hur öknarna sprider sig!”
  ”Se hur isen smälter!”
  ”Se hur torra ställen blir torrare och blöta ställen blir blötare!”
  ”Se hur alla forskare är överens om klimathotet!”

  Osv, osv. Göbbels kunde inte gjort det bättre. Ju större lögner desto lättare att övertala folk.

 5. jensen

  Vice statsministern:
  Det är bara att titta ut på gräsmattan med alla dess bruna fläckar för att förstå hur klimatet blir allt värre.

 6. Sören G

  Enligt påannons i P1 ska Klotet ta upp extrema väderhändelser vilka påstås bli allt värre. I alla fall enligt försäkringsbolagen.

 7. Johan Montelius

  ”Eller så menar aktivisterna att vi bara ska lyssna på en liten skara forskare. En skara som förmodligen är utvald av aktivisterna själva.”

  Jag hörde häromdagen på ett föredrag där talaren poängterade att det i den vetenskapliga debatten bara är hälften, om ens det, som har ”rätt” – och så ska det vara. En vetenskaplig debatt där allt som presenteras är rätt kommer inte föra vetenskapen framåt. Debatten skall ha en bredd som tillåter sidospår som ingen från början vet om de är de ”rätta” spåren, tiden kommer att utvisa vilken väg som stämmer bäst med verkligheten.

  Om man inser att endast hälften av det som publiceras är ”rätt” så blir det naturligtvis väldigt vanskligt att vid ett givet ögonblick plocka ut de ”rätta” artiklarna. Den som vill kan plocka ut sina favoritartiklar och egentligen hävda vad som helst med argumentet ”forskarna säger”. Vetenskapen kommer därför alltid att användas i den politiska debatten när man inser att ingen kommer köpa de politiska idéerna som man vill genomdriva.

 8. Ulf

  Det tål alltid att upprepas. Varför pratar alltid klimathotarna om att vi ska lyssna på det de påstår är forskningen om klimatet när de så flagrant vägrar lyssna på forskare inom andra områden?

  Den andra viktiga beståndsdelen i hanteringen av eventuella klimatförändringar är förståelsen hur en samhällsekonomi fungerar. På detta område vägrar Gretarörelsen lyssna på forskningen istället presenteras hemkokt voodoo om hur ekonomi fungerar som är så långt ifrån verkligheten att det som sagt mer påminner om primitiv religion än något hämtat ifrån 2000 talets verklighet. Tills den frågan är besvarad så finns det ingen anledning att ta Greta rörelsen på något somhelst allvar.

 9. Richard Paulsson

  Det var visst svältande isbjörnar som fick Greta att skolstrejka. Så det är tydligen Al Gore som står för vetenskapen, inte Susan Crockford.

 10. jensen

  Mycket intressanta diskussioner senaste trådarna.
  Jag kommer att tänka på hur viktiga observationer är, från påpekandet att den teoretiska nattemperaturen på månen inte stämde med den observerade, som var högre. Detta beroende på att en del av dagvärmen stannade kvar djupare i ”jorden” än vad man hade teoretiserat, och sedan värmde upp nattemperaturen.
  Klädseln var dock tillfyllest ändå.

 11. Sven Hanssen

  OT

  Roy Spencer och John Christy har tittat närmare på satellitdata för september. Ovanligt fenomen över Antarktis:

  http://www.drroyspencer.com/

 12. Lasse

  #9 Richard P
  Dagens MOSAIC rapport ger Greta tröst? Besök av två välnärda isbjörnar.
  https://follow.mosaic-expedition.org/
  De ligger förtöjda vid flerårsis(där ingen flerårsis redovisas och förväntar sig driva ut ur ismassan på en säsong. Lyssna på forskningen.
  #8 Ulf
  Ekonomiska intressen vädjar, fick denna länk på mail idag:
  https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/8263/we-dont-have-time-1
  De skall leva på klimatkompensation !

 13. Göran J

  Tony Hellers senaste video om hur Nasa förfalskat mätningarna av Havsnivån.
  https://www.youtube.com/watch?v=cK8wHwm7oWU&feature=em-lsp

  för Svenskt vidkommande har vi ingen havsnivåhöjning utan tvärtemot. vattennivån sjunker och våra kuster blir grundare. Efter en koll på dagens sjökort gäller följande fakta om hur mycket grundare våra farvatten blir. Havsnivån sjunker relativt marken med följande värden.
  Luleå 9 mm/år
  Umeå 9 mm/år
  Stockholm 4,8 mm/år
  Oskarshamn 1mm/år
  Malmö +- 0 mm/år
  Göteborg 1mm/år
  Strömstad 2 mm/år

 14. jensen

  Oj vilka diskrepanser

  https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-011
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-141
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-201

 15. jensen

  Varför räknar man bort landhöjningen…..För att skrämmas naturligtvis.

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

 16. Thorleif

  BREAKING

  Nu har vi KLIMATNÖDLÄGE i Stockholm säger Moderaterna.

  https://www.dn.se/sthlm/c40-staderna-utlyser-globalt-klimatnodlage/

  Vi i Sthlm ska snarast bli klimatpositiva, dvs ta upp mer koldioxid än vi släpper ut!!
  Det kommer inte att gå utan allvarliga konsekvenser på kort sikt.
  Eller vad säger ni?

 17. Ingemar Nordin

  Thorleif #16,

  Jag tvivlar på att någon moderatpolitiker har satt sig in i vad ”klimatnödläge” innebär. Se vidare https://www.klimatupplysningen.se/2019/04/14/klimatnodlage-vad-ar-det/

  Det betyder i korthet att demokratin kan sättas ur spel, åtminstone tills vi räddat planeten. Under krigssituationer så kan demokratiska stater gå förbi normala processer för att i nödläge utlysa undantagstillstånd, t.ex. en kraftig inskränkning av yttrandefriheten. Så skedde under WWII.

  Om ”klimatnödläge” inte innebär detta så undrar man ju vad poängen med att utlysa ett sådant tillstånd för en stad innebär?

 18. #14 och 15
  Javisst är det bara terror som SMHI sysslar med. Saknar helt förankring i fakta och vetenskap. Sid 8-10:
  https://www.skb.se/publikation/2478941/Lagerbladet_Osthammar_2013_3.pdf

 19. Thorleif

  @17 Ingemar Nordin

  Tanken med min kommentar var att vara lite ironisk men alla känner förstås inte till min ståndpunkt.
  Problemet är ju trots allt att många beslutsfattare ”accepterar” läget och deltar i spektaklet eftersom något annat vore att bli avskedad på sikt. I vart fall försämra sin framtida karriär. Alla som kritiserar min ståndpunkt erkänner att de inte satt sig in i vetenskapen. Alltså så gott det går utan att vara naturvetare. Och det går förstås utmärkt.

  WUWT videon passar bra här när den sjungande vinter-os aktivisten anser att uppvärmningen går fortare än man antagit. Detta trots att alla klimatmodeller utom den ryska visar precis det motsatta

 20. Thorleif

  @19 glömde videon

  https://wattsupwiththat.com/2019/10/07/alarmism-exposed-the-entire-world-is-warming-faster-than-the-entire-planet/

 21. Svend Ferdinandsen

  13 Gøran

  For nogle år siden mener jeg Stockholm foreslog at forhøje kajen på grund af stigende havstand.
  Kan nogle finde et link?
  De burde jo hellere uddybe havnen.
  Kigger sådanne embedsmænd aldrig ud af vinduet, som vi ellers opfordres til.

 22. Håkan Bergman

  Svend #21
  Nja för 10 år sen sänkte man kajen vid Blasieholmen.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Blasieholmshamnen
  Kanske litade man på att Köpenhamnsmötet skulle stoppa höjningen?

 23. Göran J

  Lyssna på forskarna säger GT. Men herre gud titta på denna video där GT och hennes förvirrade pappa framträder. Jag trodde inte att det var så illa som den här videon visar. Vad är det för människor som sitter och lyssnar på sådant dravel, fullständigt fritt från både sans och vett.
  Jag är faktiskt lite chockad trodde att dom hade lite kunskap.

  Videon är från december 2018.
  https://www.youtube.com/watch?v=GiD04TRwebQ

 24. Jättebra sammanställning Lars, tack för den!

  Vad som inte syns i grafen över massförlusten från Grönland är hur mycket det handlar om i havsnivåhöjning. Den är ca 1 cm totalt för åren 2002 till 2017.

  https://sciencenordic.com/climate-change-denmark-greenland-science-special/how-the-greenland-ice-sheet-fared-in-2017/1450063

 25. Google trends kan visa vad folk har letat efter på nätet sedan 2004. I stort sett ingen hade letat efter frasen ”climate emergency” förrän i år. Av någon anledning, letade många efter ”climate crisis” för ungefär 11 år sedan. Sedan sjönk det till nästan noll också, tills i början av detta år. Det där med klimatkris och klimatnödläge verkar då folk inte ha trott på eller oroat sig för särskilt länge.

 26. Sören G

  Såg på Kulturnyheterna i SVT1 om en utställning om Arktis och som heter i stil med ”Medan isen smälter” och som ska tala om för folk konsekvenserna av klimatförändringarna.

 27. Fredrik S

  Jensen #5

  Lövin verkar ha blivit så chockad och stressad av de där fläckarna att hon numera delar ut skattepengar till rika oljenationer vid Gulfen.

 28. Ulf

  Svar 16

  Nog har vi ett nödläge alltid men pga klimathotarna förstås. Sverige har dock tur eftersom vi har så mycket vattenkraft och annat s k förnybart att omställningen inte blir lika katastrofal som i andra länder.
  I Tyskland har industrin gått rakt in i väggen, vilket förstås kommer påverka Sverige mycket också. Vår största handelspartner.
  Återstår att se om det beror på konjunktur eller på det stora steget dvs omställningen. Tyskarna har verkligen skjutit sig själva i foten.

 29. LarsF

  Tack för artikel med sunt resonemang.

  ”Ett vanligt argument för att det måste vara växthusgasutsläpp som ligger bakom den senaste globala uppvärmningen, är det inte finns någon annan förklaring. ”

  Första gången jag hörde/läste det resonemanget trodde jag inte vad det stod – det mest befängda resonemang man kan tänka sig – för det som skulle vara seriös forskning.
  – vi kan inte komma på vad det beror på, så det måste vara mänsklig aktivitet

  Kommer man längre från vetenskap än så, undrar man?

  Man trodde ju i sin enfald att det skulle bevisas – det man sedan slutleder som skall leda vidare forskning och sedan politiska beslut som i fallet med klimattjohejet.

  När man trodde botten var nådd, så visade sig botten vara kvicksand – och anseendet för vetenskap sjunker konstant.

  Och med det flockbeteende som verkar infinna sig bland klimathetsare och hur rädsla att bli bortvald och tappa anslag styr – så håller man bara med varandra i den kretsen – som det verkar. Det var ju lite så Judith Curry uttryckte sig i en hearing i usas senat – hon var inte orolig för egen del, hon hade sitt på det torra. Men för de yngre forskarna oroade hon sig – men får inte statliga anslag om ”fel” resultat.

 30. LarsF

  …så ja, Lyssna på vetenskapen – men receptet torde vara till sådär 10% bara, resten sunt förnuft så hamnar vi nog mer rätt.