Kritiska röster mot vindkraft

Storuman_vindkraftverk

Vyn över vindkraftsområdet som ni ser här ovan är hämtat från serien ”Storuman forever” där två idrottsstjärnor, Heidi och Björn, försöker övertyga sin kommun och dess invånare om att klimatet är det viktigaste för alla att kämpa med. Bilden är ovanlig i serien då det verkar som att de ville visa hur vackert det är i området och därför värt att kämpa för. Bilden och vyn nedanför var mer vanlig i serien.

Storuman_vem vill inte ha det såhär

Det är nästan så att man misstänker ett olycksfall i arbetet när vindkraftsområdet råkade komma med i bild men det är väl den bilden vi kommer att få vänja oss vid. Regeringen har ju en energiöverenskommelse som ska leda till 100 procent förnybar elproduktion. Så är det bestämt och då kör de på, rakt in i kaklet om så behövs. Det verkar tyvärr som att kritiska röster inte biter, de är inte på riktigt.

Svenolof Karlsson har gjort en intervju med Hilda Dahlsten, chef för energianalyser på Svenska kraftnät, som frågar ”Hur spännande vill vi att det ska bli?”. Hon varnar för att om vi har en alltför hög andel vindkraftsel blir vi beroende av en betydande mängd importerad el eller så kan man tvingas stänga ner delar av elnätet.

”Vad är en acceptabel nivå för osäkerhet i ett system som är så kritiskt för det moderna samhället som elsystemet? Hur spännande vill vi att det ska bli?”, frågar hon

Artikeln har en hel del sifferuppgifter som är bra att komma ihåg men som Svenolof skriver är det till syvende och sist verkligheten som räknas.

Den sifferexercis Hilda Dahlsten ägnar sig åt kan verka teoretisk. Upplevelsen den dag Sverige vid minus 30 grader tvingas stänga ner eltillförsel kan dock bli brutal, inte minst för de politiker som hamnar i skottlinjen när ansvar ska utkrävas.”

Även om regeringen och inte minst Miljöpartiet verkar slå dövörat till inför kritiska röster om vindkraften saknas de inte.

Rolf Nilsson skriver i DN Åsikt om hans syn.

”Men när vi behöver el som mest blåser det ofta som minst. Riktigt kalla vinterdagar får vi under längre perioder med högtryck. Då brukar det inte blåsa alls utan vara vindstilla.

Vi behöver säker produktion av el som alltid kan leverera och med tillräcklig effekt för att klara den värsta tänkbara vintern, den så kallade tioårsvintern. Det är klara och enkla fakta.”

Sven Larsson skriver i Nerikes Allehanda en svanesång om Kilsbergen som tydligen ska få naturen förstörd till förmån för vindkraft. Jag tyckte det var fint och ledsamt skrivet och citerar därför en rätt stor bit av hans text.

”Alla som en gnistrande kall och klar vinternatt varit ute i mörkret och tystnaden i Kilsbergen har fått uppleva himlen helt översållad av lysande, praktfulla stjärnbilder, planeten Venus vilande vid horisonten och, med lite tur, gröna sprakande flammor av norrsken ljungande över himlen. Forskning visar att den moderna människan för återhämtning behöver nischer att få vila från det ständiga bruset av bakgrundsljud och från det alltid närvarande artificiella ljuset och få möjligheter att visuellt avläsa landskapet med lugna referenspunkter. Och behöver en påminnelse om att vi endast är en liten del av universum och oändligheten. Men det blir alltmer sällsynt med miljöer som kan bjuda på detta. Vi kan snart inte få uppleva den totala tystnaden och stillheten vid tjärnen Trollkarlen en kväll när dimmorna lägger sig och älvorna dansar, och förnimma all den sägenomspunna trolska mystik som är bunden till skogen och dess vatten i svensk folkkultur. Och vi kan inte längre vila i den storslagna utsikten med obruten horisontlinje från Pers kulle.

Kilsbergen som med sin förkastningsbrant tornar upp sig som en blånande fond över Närkeslätten har sedan länge haft starkt symbolvärde för trakten. Den orörda naturen och vildmarken med tystnaden och stillheten har beskrivits som en av inte bara kommunens utan hela regionens stora tillgångar med möjligheter för naturnära boende, friluftsliv, rekreation, varsam besöksnäring, ekoturism med vildmarkssafari, närproducerade livsmedel, ett hem för växter och djur och viktigt för att bevara kulturvärden och biologisk mångfald. Det är geologiskt, naturgeografiskt, kulturhistoriskt och ekologiskt ett mycket intressant område. Det är unikt, speciellt. Och detta nära Sveriges stora befolkningscentra, tillgängligt med buss och tåg utan långa flygresor, ja lätt att nå även från tättbefolkade områden i Europa.

Men när staten klassar området som riksintresse för vindkraft, eftersom det blåser tillräckligt mycket, blir alla andra intressen underordnade. Kommunen har en absolut makt och därmed ett stort ansvar, att skydda lokala intressen genom sin vetorätt. Länsstyrelsen ska väga samman nationella, regionala och lokala intressen och har också stor makt genom att man med sina sakkunniga tjänstemän besitter den regionala kunskapen. Men när centrala myndigheter och organisationer, ekonomiskt starka bolag med vindbonusmiljoner, lobbyister och lokala markägare trycker på för att få göra om den tidigare så oersättliga naturen till industriområde blir alla andra intressen underordnade.”

Han avslutar med orden:
”De nuvarande beslutsfattarnas och ansvarigas barnbarn får väl i framtiden vandra bland alla kvarliggande betongfundament och få en påminnelse om föråldrade och kortsiktiga tankegångar och bortkastade pengar och möjligheter. ”

Och precis så tror jag att de kommer att bli, dvs vindkraften i sin nuvarande form är inget som kommer att överleva i förlängningen. Det saknas inte kritiska röster precis och det gäller de som är förtvivlade liksom de som räknar och kalkylerar. Alla tycks de se att vindkraft inte hör framtiden till och att det är bortkastade pengar till natur- och kulturlandskapets förfång.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christer Löfström

  Info från Danmark:
  https://jyllands-posten.dk/#ia10547634;finans

  ”Den grønne omstilling er blevet hele 26 mia. kr. dyrere, end man regnede med i 2012, efterhånden som faldende el- og gaspriser udløste en eksplosion i subsidier til bl.a. vind og biogas. Det viser tal indsamlet fra Energistyrelsen og Energinet af Finans.”

 2. Arne

  Det här är något som man upplever dagligen. Miljöidealister som har en närmast religiös tro på att tekniken ska lösa allting till det bättre. De månde vara elbilar, vind/solkraft osv. Det man däremot inte vill tro har någon framtid är som vanligt kärnkraft. Där vill man envist inte inse att det finns teknologiska framsteg som kan göra livet lite bättre. Ånä, det är ju KÄRNKRAFT, det hör man ju på namnet att det är dåligt.

 3. Bengt Abelsson

  De länder/delstater med mest vindkraft är också de med de högsta elpriserna.
  Exempel: Tyskland, Danmark, Kalifornien, South Australia.

  Förklaring: Förutom vindkraftkostnader så måste system med beställbar elförsörjning finnas. Dubbla system, dubbla kostnaden.

 4. Johan M

  Vi går i år in i en ny fas vad gäller subventioner till vindkraften. Elcertifikat utdelas under ett kraftverks 15 första år och systemet startade 2003. Det var iofs få vindkraftverk som byggdes under 2003 och inkomsten från elcertifikat har legat långt under vad som en gång stod i projekten när verken byggdes (idag under 100kr/MWh från 300kr/MWh för åtta år sedan och när verken såldesin så trodde man på upp emot 500kr/MWh). Med ett elpris runt (och när det blåser under) 300kr/MWh så är det svårt att få ekonomin att gå ihop.

  De verk som drivs på helt kommersiella grunder kommer troligtvis att monteras ner eller bli stående, ägda av ett konkursbo . Många verk ägs däremot av kommunala energibolag eller mindre föreningar där man gärna betalar mer för sin el bara man slipper näsan att montera ner sitt storslagna monument och sätta på sig dumstruten.

  Gissa om det till hösten kommer höras rop om att elcertifikaten skall delas ut längre än de först 15 åren och att kvotplikten borde höjas.

 5. Lasse

  För de flesta här är nackdelarna med vind kända.
  EONs Simrisprojekt är utmärkt för dem som vill studera förnyelsebart:
  ”Ett vindkraftverk står som regel för den största delen av elproduktionen i ett lokalt energisystem. Ett vindkraftverk som har en nominell effekt på 660 kW kan årligen producera mellan 1,1 och 1,5 GW.”
  Tillgänglighet på 20 till 28 % om det går på full effekt . (Gissar att EON menar GWh )
  Största delen av elproduktionen hur tänker de?
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

  Just nu ger vinden 30% av full effekt-200KW

  Lekstugan kan lysas upp!

 6. Daniel Wiklund

  OT I Norrbotten har vi gott om vattenkraft. Ändå byggs just nu Europas största vindkraftspark i Piteå med omnejd. Just nu pågår det diskussioner i kommunfullmäktige (Piteå) om det ska ges tillstånd till ett flytande hotell (en pråm), med 200 rum. Det ska vara boende under två år för dom som ska bygga vindkraftverken. Vad gör man inte för att rädda klimatet. I dagens tidning (Norrbottenskuriren) ägnar man två sidor åt ”Flygtrenden som förvärrar klimatet”. Där skriver man ” Golfströmmen flödar allt saktare. Polarisarna smälter. Klimatoron är en del av vardagen, både på debattsidor och i fikarum, och flygångest har blivit ett nytt samtalsämne. Debatten har fått extra bränsle (undrar om det är fossilfritt bränsle) när kändisar som Björn Ferry och Malena Ernman har gått ut med att de för miljöns skull vägrar flyga.” Dom har nu satt ribban för vad som krävs för att vara en god räddaplanetenmänniska. I artikeln ger miljöekonomen Mats Björsell (Naturvårdsverket) ut goda råd vad man ska tänka på när man ska flyga. Egentligen handlar alla råd om att man allra helst inte ska ta flyget, utan tåg och elbilar. Och tvingas man flyga så ”Passa på att stanna kvar ett bra tag. Samla ihop dina utlandsvistelser till en och samma flygresa. Men se då till att du inte åker med ett gammalt flygplan, dom har ofta större utsläpp, säger Mats B.” Fast bäst är det ju om man följer i Ferrys och Ernmans klimatfotspår. Det är också en artikel hur man kan klimatkompensera, tex till Aten 522 kronor, till Dubai 776 kr/person. Hade Miljöpartiet funnits när flyget uppfanns hade dom arbetat för att stoppa det.

 7. Johan M

  #5 Lasse
  OT – eller för tekniknördar

  Simris har förutom ett batteri som klara ca 1 timmes drift av byn en dieselgenerator. Jag googla lite och hittade vad det var för maskin. Visade sig vara en container från Scania men en 16liters V8 i. Härligt att byn får höra en V8 dra igång när det slutar blåsa och lugnet lagt sig.

  https://www.scania.com/global/en/home/products-and-services/engines/our-range/scania-gensets/specification.html

  https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/master/products-and-services/engines/pdf/specs/power-gen/DC1671A_438-483kW.pdf

 8. Johan M

  #6 Daniel Wiklund

  ”Hade Miljöpartiet funnits när flyget uppfanns hade dom arbetat för att stoppa det.”

  Hade Miljöpartiet funnits när tåget uppfanns så hade de arbetat för att stoppa det 🙂

 9. Håkan

  #7

  Dieselgeneratorn står en bit utanför byn, så den lär knappast höras. Den har ändå sällan varit i drift då reguljära nätet varit inkopplat nästan hela tiden, hittills. Nästa planerade ö-drift är vecka 20, så vi får se (höra) om Scanian dras igång då. Men på sommarhalvåret lär det största problemet vara att hantera överskottsel, undrar hur det ska gå till i ö-drift. De lär behöva stänga ner vindkraftverket då och då.

 10. Göran A.

  Jag undrar fortfarande hur det biologiska livet påverkas av vindkraftverken. Vad kommer att hända på längre sikt? De skador som kan uppstå lär inte visa sig förrän efter många år och förmodligen endast om man väljer att studera dem, dvs. hålla koll på vad som sker.

  Och allt offras för en påverkan på klimatet som är lika med noll.

  Miljöfolket pratar om att vi ska spara in på jordens tillgångar. Hur hänger det ihop med följande. Om en generator på 3 MW kan förse en by med el om den går på t.ex. naturgas behövs vid vindkraft som producerar som bäst 25 % av sin installerade effekt minst 4 generatorer på 3 MW. Vi ska således tillverka 3 generatorer helt i onödan. Är det att spara på jordens tillgångar?

  Det föreslås att äta två köttbullar mindre vid en köttbullemåltid för att kompensera så att klimatet påverkas. Men dessa 3 onödiga generatorer påverkar inte klimatet, eller? Hur många köttbullar mindre måste vi äta för att kompensera för 3 generatorer?

  När Björn Ferry och Marlen Erman är klar med sin klimatturné, kan de ge sig ut på nästa turné där de berättar om hur korkade de var och gick på det hela.

 11. Lasse

  #9 Göran A
  Du har inte förstått vindkraftens dilemma!
  Man kan inte bygga fyra verk och få 100% om ett ger 25%.

  Blåser det så blåser det på alla fyra samtidigt!
  Samma sätt med sol.
  Danmark har lärt sig detta på Jylland-de får betala om de inte stänger ner verken när det blåser!

 12. Ingemar Nordin

  Daniel W #6,

  Det verkar vara en medveten politik att förlägga vindkraftverk långt borta från röst-täta områden. Varför vill de inte bygga i Stockholms skärgård? Eller i storstaden – där finns ju massor av vattenytor mellan öarna som kan fyllas med vindkraftverk?

 13. Lars E L

  #11
  Varför inte bygga snurror på taken på Södermalm?

 14. Strumpan

  #11 Minns att jag såg en karta med de bästa förutsättningarna för vindkraft respektive befintliga och projekterade vindkraftparker. Överensstämmelsen var inte lysande om man säger så. Är man cynisk så skulle man kunna tro att man valde att lägga parkerna i Norrland och övrig glesbyggd istället för där väljarna bor…

 15. Lasse

  Nackdelen med vindens opålitlighet skall kompenseras med kärnkraftverk som skall kunna justeras efter behovet:
  https://wattsupwiththat.com/2018/04/25/balancing-nuclear-and-renewable-energy/

  Smart?

 16. Håkan Bergman

  Lasse #15

  Obeskrivligt korkat, men naturligtvis vad man kan förvänta sig. När ska dom lära sig att det handlar om pengar, kärnkraft handlar mest om kapitalkostnad, bränslekostnaden är negligerbar i sammanhanget. Lose-lose m.a.o. Det kunde möjligen var idé med Gen4 där man kan växla mellan elproduktion och processvärme, men det kan man balansera med elförbrukningen som alltid kommer att variera.

 17. Peter Stilbs

  Jag såg till min fasa ca 10 nya snurror på en bergsås nära E18, mellan Kristinehamn och Karlstad för några veckor sedan. Usschh vad bedrövligt

 18. Göran Fredriksson

  Det var inget felaktigt beslut av våra förfäder att lägga ner väderkvarnarna när det fanns prima energi att ersätta deras sekunda kraft med. Redan för hundratals år sedan kunde var och en, utan någon utbildning alls, skilja på kraft som kommer när den behövs och otillförlitlig kraft som bara kanske kommer när den behövs.

 19. Pälle

  Det man slås av direkt, hur lätt man tar på fakta på denna propaganda sida.

  Vi kan göra det enkelt för er. Om kärnkraft är så bra som ni tycker/drömmer.

  Bygg ett eget kärnkraftverk i sverige, ni får med dagens regelverk göra detta.
  – Använd egna pengar. (personliga lån, inget företags lån)
  – Ingen balanskraft eller backup från vattenkraft.
  – Ni säljer andelar i reaktorn.
  – Den timmen med högsta förbrukning per år motsvarar max effekt på reaktorn.
  – Alla andra timma så får reaktorn reglerna ner till vad som andelsägarna förbrukar.
  – Om reaktorn stå stilla för bränslebyte eller går sönder. Är alla andelsägare utan ström.
  – Vi är snälla och låter er få använda nätet svängmassa. (fusk, men lite hjälp kan vi bjuda på)

  Om ni inte vågar detta, är det bara tomt skitsnack från er och ni kan lägga ner sidan. För då vågar ni inte stå för era åsikter.

 20. Simsson

  #19 Pälle

  För mig verkar ditt inlägg lite förvirrat. Vad är det du försöker säga? Att vindkraft är bättre än kärnkraft? Eller att balanskraften tillhör sol- och vindkraften?
  Glöm inte att vind- och solkraft skulle vara omöjliga i Sverige utan bidrag från andra energislag. El producerat genom kärnkraft bidrar mest.

 21. Daniel Wiklund

  Pälle! Härligt, äntligen nån som vågar stå för sina åsikter. Vad heter din blogg, för där förväntar jag mig åsikter i världsklass.

 22. Peter Stilbs

  #19 – Rinkebysvenska, eller vad är det?

 23. Lasse

  #19 Pälle

  Det var en utmaning som är helt onödig!
  Det saknas inte kraft i våra nät.
  Oftast är det tvärt om! Speciellt när det blåser!
  Nu kommer vi snart få din kärnkraft-eller i alla fall slipper vi den export som Finska nätet har tagit emot-då en just sådan reaktor du efterfrågade snart är färdig.

 24. Bert Thuresson

  Hur kan SVT sända ett program som Storuman Forever? Ungefär lika rimligt som att SVT sänt en dokumentär om Livets Ord med Ulf Ekman som undrar varför inte alla förstår det underbara med hans frälsning

 25. Håkan Bergman

  Lasse #23

  Men finnarna planerar att stänga ner kolkraft motsvarande Olkilukto när den går igång. Kanske läge att informera dom om att vi stänger ner 1700 MW kärnkraft i samma veva. Nå Putin ska väl leva också.

 26. Peter F

  Vindkraften står för ca 10 procent av vår elproduktion. Samtidigt exporterar vi ca 20 procent av vår totala produktion. Vi behöver ju inte ens vindkraft. Vilket vansinne.

 27. Vanlig Svenne

  Här ovan finns det kommentar;
  ”Hade Miljöpartiet funnits när flyget uppfanns hade dom arbetat för att stoppa det.”
  ”Hade Miljöpartiet funnits när tåget uppfanns så hade de arbetat för att stoppa det :-)”
  Jag lägger till;
  Hade Miljöpartiet funnits när människan skapades så hade de arbetat för att stoppa det 🙂

 28. Olav Gjelten

  Tack o lov eller beklagligt nog… jag vet inte vad jag riktigt ska säga. Det är i alla fall inte några idrottsstjärnor med svenska namn som i framtiden kommer att styra utvecklingen i Sverige. Hos den delen av befolkningen som kommer att utgöra befolkningsmajoriteten om några decennier är det påhittade klimathotet ingenting annat än en ickefråga.
  Om större delen av de nuvarande politiska partierna över huvud tagit skall ha makt kvar i det svenska samhället tvingas de helt enkelt överge stollerierna om klimathot och feministhegemoni.
  Var så säkra!

 29. sibbe

  # Lasse 23 , Håkan 25

  Allt på låtsas även här i Finland.
  Den nuvarande regeringen lovar att stänga kolkraftverk fram till 2030, och vill ge bonus åt energibolag som stänger före 2025. Vilja och göra, är två skilda saker. Det här är (ännu) inte förankrat i lag, och före 2030 ligger tre val, där man kan riva upp sina löften: se på Tyskland, som lovade stort för 15 år sen, och som de senaste två åren rentav ökade sina CO2 utsläpp ( nu låtsas Merkel el al åter att kan köra ner de flesta kolkraftverk efter 2025…
  Annars så tycks en större offshore vindpark har så allvarliga fel att man borde stänga hela anläggningen skriver http://www.science-skeptical.de/blog/massiver-schaden-im-windpark-120-anlagen-vor-stilllegung/0016654/ . Bloggen hör till Tysklands ”Förnekarmedia”. Gammalmedia håller tyst.

  Annars sa så påstår Bosch, leverantör till de flesta dieslar som byggs i Europa, att de har lösningen på
  kvävoxyd-utsläpp. Gäller än så länge bara nya dieselbilar.

 30. Evert Andersson

  Varning utfärdas! Ge er inte in i debatt med Pälle. Hans logik är omöjlig att följa. Jämförbart med fånga tvålen i badkaret. Om någon minns hur det är.

 31. Lasse

  #30 Evert A
  Tack för varningen men det enda inlägget Pälle stått för var väl inte speciellt ologiskt.
  Han ville sätta upp en variant av Simris med kärnkraftverk som enda kraftverk.

  Ett land med många vindmöllor är Nederländerna, där pumparna drevs med vindkraftverk.
  Nu har de även vindkraft till tågen: http://feber.se/samhalle/art/360677/nu_drivs_alla_tg_i_nederlndern/

 32. Fredrik S

  Sibbe #29

  Jo, lösningar finns väl. Men i Sverige spelar det ingen roll för miljöminister Karolina Skog vill vägrar följa EU-kommissionens uppmaning att låta biltillverkarna massåterkalla och rena dieselbilar i Sverige. Hon vill inte ha dieselbilar alls i städerna. Konstigt kan man tycka om man nu kan rena dem. Istället ska de förbjudas och alla de arma stackare som köpt en dieselbil för att det nyss var så bra för klimatet enligt MP ska nu få se värdet på bilen sjunka drastiskt. Karolina Skog bryr sig inte för hon vill helst inte ha bilar alls inne i städerna, de tar för stor plats har hon sagt. Undrar vad som ska vara där i stället? Cyklister och kanske häst och vagn. Nä, befria hela adressen Riksgatan 1 från MP efter hösten

 33. Håkan Bergman

  Fredrik S #32

  Vad konstigt att Stockholms län är ett av dom hälsosammaste att bo i om man är orolig för förtida död pga nån sjukdom i andningsorganen. Det är mer än dubbla risken på Gotland eller i Blekinge.

  https://drive.google.com/file/d/1dveOgJy3CG8u94TlFs3REFE30guPAONJ/view?usp=sharing

  Siffrorna är från socialstyrelsen. Dödsfall i intervallet 5-64 räknas som förtida.

  http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker

 34. Lars Kamél

  Vindkraft är verkligen inte framtid, utan forntid! Vindkraftverk är bara förvuxna väderkvarnar och väderkvarnarna avvecklades i slutet av 1800-talet för att de inte klarade konkurrensen med ångkvarnar. Även tidigare föredrog de som hade nära till vattendrag vattenkvarnar framför väderkvarnar.
  Det är direkt historielöst att vilja ställa om till 100 % ”förnybart”. Dessa opålitliga energislag dominerade länge, fram till början av 1800-talet. På den tiden var fattigdom och svält utbredd. Få kunde hoppas på att leva längre än 40 år. Vad var det för bra med den tiden? Varför vill folk återvända till den?
  Pälle är ett troll som härjar bland kommentarerna på Ny Tekniks hemsida. Han håller på med lögner och personangrepp och är inte värd någon uppmärksamhet.

 35. Salasso

  Stort GRATTIS till Näsåker, en stor och viktig seger för miljön, naturen, människorna, fåglarna och djuren!!!
  https://www.allehanda.se/logga-in/miljardsatsning-pa-vindkraft-i-nasaker-stoppas-mark-och-miljooverdomstolen-sager-nej

  Vinden vänder!

 36. latoba

  De som vurmar för vindkraft borde avkrävas en redovisning av påverkan på miljö, natur, djurliv människors hälsa som en vindsnurra har alltifrån tillverkning, installation och drift till skrotning,

 37. Evert Andersson

  #34 Lars Kamél Precis det som jag avsåg.
  #31 Lasse Se #34. Det blir ändlösa krumbukter som är omöjliga att förstå.

 38. Gunnar Strandell

  Lena Krantz!
  Kul att du hittat en vy över Sverige med vindkraftverk i ett naturprogram.
  Jag har gång på gång sett en reklamfilm I TV från Naturskyddsföreningen med mottot ”Nils Holgersson skulle inte känna igen sig!”

  Här får man se hur Akka flyger över det ena kalhygget eller föryngringsytan efter det andra under sin resa från Smygehuk till Treriksröset, men det finns inte ett enda vindkraftverk i någon av sekvenserna.

  Har man månne dåligt samvete?

  Jag tror att det finns medlemmar i Naturskyddsföreningen som undrar över vad ledningen sysslar med.

  Det är ju självklart att Nils Holgersson inte skulle känna igen sig i dagens samhälle och frågan är väl hur många som längtar tillbaka till hans verklighet. Knappast ledningen i Naturskyddsföreningen i alla fall, för då fanns de helt enkelt inte. Målet kanske är en Orwellsk vaporisering, när de inte behövs längre för att sanningsministeriet tagit hand om budskapet?

 39. Sigge

  Hej Lena

  Bilden med vindkraftverk är från Blaikens vindkraftspark som är Sveriges största vindkraftspark. Den producerar ungefär 5% av vindkraftselen i Sverige. Vindkraftsparken sträcker sig över ett område på c:a 50 kvkm. Storumans kommun har yta på över 8000 kvkm vilket är mer än Stockholms län.

  För en glesbygdskommun som Storuman så de 20-tal jobb som tillkommit för att serva och underhålla vindkraftsparken ett välkommet tillskott.

 40. Daniel Wiklund

  Snart är vindkraftsparken i Piteåbygden Europas största, och då är den nog också Sveriges största. På Holmön utanför Umeå har det pågått en strid om vindkraften i många år. Dom har kanske inte förstått att det är bra för en glesbygd med vindkraft.

 41. Salasso

  Champagnen flödar nu i Näsåker, Omsjö! Det lönar sig att kämpa, att aldrig ge upp. Vindkraftverk är groteska monument över mänsklig dumhet, måste bara stoppas!

 42. tty

  #39

  5 % av Sveriges vindkraftproduktion resulterade alltså i 20 permanenta jobb. Det blir 400 jobb totalt det.

  En bekant till mig som jobbar på miljövårdsenheten på en norrländsk länsstyrelse (inga namn!) påstår att det finns flera anställda på länsstyrelsernas rennäringsenheter än det finns heltidsjobb inom rennäringen. Undrar om detsamma gäller vindkraften?

 43. Lars Cornell

  Tack Lena !
  #7 Johan M. Jag följde dina länkar på Simris. Dieselmotorn från Scania har en verkningsgrad på 50%, det är bra. Om bränslet kostar 10:-/kg blir bränslekostnaden 2 kr/kWh. Biobränsle blir nog dubbelt så dyrt. Till det kommer avskrivningar och ränta. Så man kan förstå att Eon inte vill använda sitt fantastiskt fina aggregat som jag antar att Eon fick gratis av Energimyndigheten och Vinnova. Orden ”miljö” och ”klimat” ingick säkert i ansökan och då kan man få vilka bidrag som helst.

 44. Ulf

  En förutsättning för en debatt är att båda kan uttrycka sig begripligt på överenskommet språk. Pålle saknar den förmågan så självklart finns ingen anledning att svara då. Blir bara att onödig energi slösas och det har vi väl nog av redan i Sverige

 45. Pälle

  Jag ställde en enkel fråga.
  Hur många av er kärnkraftsanhängare tror på kärnkraft att ni vågar satsa era egna pengar.

  Nedan är en lista på alla kärnkraftsanhängare som trodde på kärnkraften
  Listan:

 46. Christer Löfström

  Med 1GBP=12.059 SEK o 1DKK=1.396SEK

  Garanterat elpris för Hinkley Point Kärnkraftverk = 1,12 SEK/ kWh
  I 2012 pengar . Gäller i 35 år från start, som gissas till 2027-

  Garanterat elpris för Hornsea 2 =0.56 SEK/kWh (nov 2016 beslut)
  Garanterat elpris för Kriegers Flak=0.52 SEK/kWh (sept 2017 beslut)
  Vet inte om det sker uppräkning med inflation, hur länge garantin gäller o när de tas i drift
  Siffror utan hänsyn tagen till kostnader för backup av vindkraft, o nät för att få kraften i land för den havsbaserade vindkraften.

 47. Lasse

  #45
  Pälle
  Du kan få en fråga av mig:
  Gillar du tomater?
  Skulle du vilja satsa på en tomatdiet med endast tomater?

  Receptet på en fungerande elmarknad är en blandning av flera källor.

  Fö har Vattenfall åter rekordvinster. Tack vare en kall vinter!
  (samt generösa avgifter för överföring av el-elnätsavgifternas höjning är lika höga som vinsterna)

 48. Robert N.

  #45 Pälle

  Tyvärr har jag och många med mig tvingats – fast vi inte vill – att investera i mängder av ”klimathotsprojekt”.
  Det ena efter det andra av idiotiska ”rädda värden” påhitt som regering med MP i spetsen har tvångsbeskattat oss.
  Väljer man som privatperson att investera i kärnkraft, så får man själv göra valet.
  MEN jag har definitivt inte valt alla dumheter som vi nu får betala för.
  Där bidrag till Elcyklar i mina ögon slår något slags bottenrekord.

 49. Ivar Andersson

  #32 Fredrik S
  Enligt Bil Sweden finns det dieselbilar som är klassade som miljöbilar. Se http://www.bilsweden.se/statistik/arkiv-nyregistreringar_1.
  Elbilen har än så länge en liten marknad. Totalt såldes 87397 bilar första kvartalet 2018 och av dessa var 1250 elbilar enligt Bil Sweden. 1.4% elbilar. Skulle vara intressant att veta hur många som såldes till privatpersoner.

 50. Ann lh

  OT men högaktuellt
  Martin Gelin på DN har utifrån sin begränsade värld beskrivit ett tragiskt fall i USA :
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/jurist-tog-sitt-liv-i-protest-mot-trumps-klimatpolitik/
  En jurist tillika miljöaktivist tänder eld på sig själv i protest mot Trump och hans klimathotspolitik och Martin Gelin skriver en lång artikel där han avslöjar sin totala okunnighet alt. politiskt styrda propaganda i klimathotsfrågan. Både juristen David Buckel och skribenten Martin Gelin visar att de handlar utan insikter. Båda har oreflekterat anslutit sig till den värsta formen av grupptänk dvs den byråkratiska vetenskapen, som härstammar från FN.
  I ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång skrev Hans Bergström introduktionen med rubriken ”Värna om det öppna samhället”. Han skrev om monokulturen hos ”journalisterna” och önskade något av reflexion hos redaktionella ledningar samt respekt för det fria ordet.
  Punkt ett: Försök tillämpa elementär professionalitet.
  Det är nu fem år sedan och Sveriges ”journalistkår” har ännu inte brytt sig om att se att ”klimatfrågan rymmer mer än en komponent” som Bergström skrev t.ex. fakta kontra spekulationer om framtiden.
  Hans Bergström var en gång DNs chefredaktör och hans artikel är mer rysande aktuell än någonsin.

 51. Ivar Andersson

  #50 Ann lh
  Sveriges ”journalistkår” har åsikter men saknar insikter. ”Journalisterna” vet inte ens skillnaden mellan åsikter och insikter.

 52. Ann lh

  # 51 Ivar Andersson, ja visst verkar det så. Snacka om Fake News och Byråkratisk vetenskap.
  Men, tänk tanken att några tongivande Journalister plötsligt insåg vilket bedrägeri hela koldioxid- och därmed energipolitiken grundas på, tänk om några kraftfulla politiker tog upp den tråden, fick makt och ställde om till vetenskapsgrundad politik ja tänk om – vilken skillnad!

 53. Daniel Wiklund

  I dagens nummer av Norrbottenskuriren har Linda B Magnusson (ordförande för 100% förnybart) ett debattinlägg. Där skriver hon att Sverige har världens bästa förutsättningar för vindkraft. Att EU har ändrat utsläppshandeln så att det nu är möjligt att rädda klimatet genom att exportera el. Det gör att vindkraften får en direkt och mycket stor klimatnytta. Det gör också att de hushåll och företag som installerar solceller eller minskar elanvändningen bidrar till att öka elexporten och därigenom minska klimatutsläppen. (Sverige ska bli världsbäst på att rädda planeten). Men samtidigt ser hon en risk att exporten minskar i takt med att våra fordon och industrin elektrifieras och det byggs nya batterifabriker och serverhallar som kräver ökad elanvändning. Detta sker samtidigt som fyra kärnkraftreaktorer avvecklas eftersom de är gamla och olönsamma, skriver Linda B M. (borde kanske tänka på att om den globala uppvärmningen minskar så kan det bli kallare och ökad elanvändning.) Hon avlutar med att fråga kommunerna i Norrbotten vad dom tänker göra för att öka den förnybara elproduktionen med dess stora klimatnytta. Märkligt att hon i sin artikel inte med ett ord nämner vattenkraften, som ju är ganska hyggligt utbyggd i Norrbotten. Den kanske inte räknas till förnybart, men fossilfritt är det väl ändå. I Luleå ska ju tredje Facebookhallen byggas. Och dom slukar ju energi i stora mängder. Men enligt förre landshövdingen så har vi el i Norrbotten för 40 serverhallar typ Facebookhallen.

 54. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #53
  En liten reflektion som kom upp när jag läste ditt inlägg.

  Det sägs att vindkraft i Sverige gör att koleldningen i Europa minskar, för att elöverskottet exporteras, men jag hör aldrig att Facebook-hallar eller annan elkrävande verksamhet gör att koleldningen i Europa ökar. Och tänkandet får absolut inte överföras till nedläggning av kärnkraft.

  Voffor då, då?

 55. Håkan Bergman

  Daniel W. #53
  Nja nån ökad export från solceller ska vi nog inte räkna med, den tyska solelen peakar samtidigt som vår och det ställer till nog med problem. Just nu peakar den tyska solelen runt 26 GW och en del går till Norge och en del till Danmark och vidare till Sverige.

 56. Håkan Bergman

  Gunnar S. #54
  Eller elbilar?

 57. L

  Apropå allt eller inget;
  Man blir ganska trött när halva befolkningen ska tala om hur den andra halvan ska leva. Speciellt som det är den andra halvan som betalar kalaset…

 58. Fredrik S

  Ivar #49

  Vad det handlar om är väl att bilar som är nästan nya, ett par tre år, som inte uppfyller den nya miljöklassningen, blir värdelösa i städer med miljözoner. I Tyskland får biltillverkare ta tillbaka bilarna och uppgradera dem till den senaste klassningen. Men det vill inte miljöminister Karolina Skog för hon vill inte ha dieselbilar, eller bilar alls, i stadskärnorna har hon sagt.

 59. Ivar Andersson

  #58 Fredrik S
  För några år sedan var alla dieselbilar bra för de förbrukade mindre diesel och släppte ut mindre koldioxid. Dieselbilar klassade som var bra för några år sedan ska alltså förbjudas i stadskärnor. Hur ska Karolina Skog ha det? Kan hon göra en 180-graders sväng igen?

 60. Sigge

  #42 tty

  Det är ungefär 500 som jobbar med skötsel drift och underhåll för vindkraft i Sverige. De allra flesta är lokalanställda vid vindkraftsparkerna. Det är många fler som jobbar med att bygga vindkraftsparker. Sverige har dessutom industrier som är underleverantörer till vindkraftstillverkarna. SKF är leverantör till många vindkraftstillverkare och ABB levererar mycket till Vestas och några andra tillverkare. Det finns några företag till som är underleverantörer till vindkraftsindustrin. När det var som flest sysselsatta i vindkraftsbranschen så var det närmare 10 000 personer. Nu har det minskat till kanske 7-8 000. De allra flesta som underleverantörer till vindkraftstillverkare och de jobben har inte mycket att göra med utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

 61. Pälle

  Jag väntar fortfarande på någon kärnkraftsanhängare som tror så mycket på kärnkraft att han är villig att investera sina egna pengar i det.

  Men det är knäpptyst, det är så tyst att man kan höra en nål fall.

  Nu är detta bara ett löjligt forum för folk som inte vågar leva som lär.

 62. Fredrik S

  Ivar #59

  Ja, kan man undra. Nu vill hon ju inte ha dieselbilar alls i stan och det är väl ett steg på vägen till vad hon och andra MP-kompisar egentligen vill, tömma stadskärnorna på alla bilar.

 63. Pälle
  Jag försökte få ett elavtal med bara kärnkraft. Det gick inte helt enkelt.

  Om det kom ett seriöst företag som satsade på att ta fram och bygga kärnkraft av generation fyra som kan återvinna avfallet från de gamla kärnkraftverken så skulle jag absolut kunna investera en summa på dem.

  Men tyvärr är så (ännu) inte fallet. Ryssarna tycks vara de som satsar mest på den här tekniken så vi får se.

  Så länge det inte finns något att lägga pengar på faller ditt argumentation som tja…löjlig. 😀

 64. Ingemar Nordin

  Pälle #61,

  Jag vet inte vad du yrar om. Varför skulle folk här inte satsa pengar på bolag som sysslar med kärnkraft? Jag hade själv aktier i ASEA under många år. Så småningom förvandlades företaget till ABB. Men tyvärr avvecklade de sin kärnkraftsverksamhet. Särskilt i Sverige såg, och ser, det ganska hopplöst ut med lagar om tvångsavveckling och extra skatter.

 65. Christopher E

  #61 Pälle

  Man ska nog inte mata vissa individer, men med det sagt…

  Vad är det vi ”lär” som vi inte lever efter?

  Vad är det du lär som du lever efter? Vad har du tvärsäkert satsat dina egna pengar på?

  Min livserfarenhet säger mig att de som likt dig gnäller över hur andra lever, inte tål en granskning av sitt eget leverne.

  Kärnkraft är den bästa energikällan där finns. Miljömässigt kan inget tävla med den. Ekonomiskt lider den dock av att straffbeskattas, men det är ju inte kärnkraftens fel. Men gör det mindre lockande att investera sina pengar i den, alldeles för mycket instabil extremism som styr i Sverige.

 66. Christopher E

  #60 Sigge

  Nu har ju många studier visat att gröna jobb kostar fler riktiga jobb än de skapar, så ekvationen går tyvärr med minus. Uppskattningsvis med en faktor 1:2, så dubbelt så många svenska jobb som svensk vindkraft bidragit med försvinner. För underleverantörer som säljer delar utomlands är det förstås annorlunda, men det förlorar vi åt andra hållet.

  Det är inte särskilt konstigt, vindkraft är dyrt. Subventionerna ska betalas, i slutändan hamnar notan hos konsumenterna, som då tvingas konsumera mindre.

  Tillkommer gör att de kommuner som valt att storskaligt förstöra sin miljö och natur med vindsnurror tappar turistintäkter och därmed jobb även där.

 67. Sigge

  #66 Christoper E

  Svensk vindkraft har inte bidragit till så mycket jobb i Sverige. De mesta vindkraftsjobben i Sverige är som underleverantörer till utländska vindkraftstillverkare som bygger vindkraft i andra länder. De jobben hade funnits även om det inte byggts ett enda vindkraftverk i Sverige.

 68. Christopher E

  #67 Sigge

  För att alltså vara tydlig, svensk vindkraft har inte bidragit med några jobb alls som netto, utan kostat jobb.

  Vindkraften är ineffektiv, det vill säga har många jobb per producerad energimängd. Det kan låta som fler jobb, men är precis samma logik som att ersätta varje grävmaskin med en stor grupp män med spadar, vilket de flesta förstår är ett katastrofrecept på sysselsättning totalt sett.

 69. Sigge

  #68 Christopher E

  Jag delar inte din uppfattning. Vindkraft ger numera ganska lite jobb per producerad energimängd. Det har varit en enorm utveckling i vindkraftsbranschen. Det är billigare att bygga Vestas vindkraftverk med 126 m turbin idag än det var att bygga ett Vestas vindkraftverk med 90 m turbin för 12-13 år sedan.

  Jag är emot fortsatta subventioner av vindkraft. Vindkraft som byggs idag i bra vindlägen går runt med ett elpris 30-35 öre/kWh, för 10 år sedan var det 50-55 öre/kWh och när reglerna för elcertifikat gjordes för 15 år sedan var det 60-70 öre/kWh.

 70. Peter Stilbs

  På tal om investeringar minns jag Väder-Pär och lokala talesmän för klimatvetenskapen som ca år 2004 var övertygade om ett Medelhavsliknande klimat i landet ungefär nu, med läge för olivlundar längs norrlandskusten, och lagom vamt vatten för italienare vid Pite Havsbad. Men det var ingen av dem som satsade pengar på detta.

 71. Håkan Bergman

  Sigge #69
  Att ha gräddfil ut på elnätet är också en form av subvention som leder till ökade kostnader för övriga energislag och i förlängningen högre elpriser.

 72. Christopher E

  #60 Sigge

  Jättebra att du är emot att subventionera miljöförstöring. Men jag tror inte riktigt på det där. I så fall skulle det fortsätta byggas svensk vindkraft även om alla subventioner upphörde? Vindkraften står på helt egna ben ekonomiskt? Jag tvivlar starkt. Det är inte direkt vad branschen lobbar för.

  Observera att i subventioner ingår givetvis elcertifikaten.

  Totalt sett är vindkraft en förlustaffär i jobb och ekonomi. Och då är det ändå inte värderat vad förstörd miljö kostar i pengar.

 73. Christopher E

  #71

  Det är sant Håkan, vi ska inte glömma de stora skadorna på ekonomin vindkraften orsakar genom de förhöjda elnätsavgifterna.

  Elpriset är ju inte bara själva elen utan även distributionen av den. Mina allt högre totala elräkningar avleder pengar jag annars skulle spenderat på service och detaljhandel. Jobb försvinner.

 74. Sigge

  #70 Peter Stilbs

  Du gör för mycket halmgubbar.

  Min uppfattning om vad väderper har sagt skiljer sig en hel del från vad Er uppfattning är. Framförallt när saker skulle inträffa. När det gäller klimatzoner så är jag ganska säker på att han har sagt att i mitten på det här seklet så skulle vi ha Skånevintrar i Mälardalen. Sedan har han pratat om scenarior för år 2100, 2200 och 2300.

 75. Sigge

  #72 Christopher E

  Skulle subventionerna till vindkraft upphöra så skulle utbyggnaden av vindkraft temporärt stoppas till elpriserna kommer upp på en nivå på ungefär 35 öre/kWh. Elpriserna har under de senaste åren legat på 27-28 öre/kWh och elcertifikaten på 7-8 öre/kWh. De som investerar i vindkraft räknar med de priserna.

  När det gäller inmatning på elnätet så får vindkraftsägarna betala avgift för det som alla andra elproducenter. Det brukar vara en fast årsavgift motsvarande propptaxa.

 76. Daniel Wiklund

  Du Sigge, hur många gånger har det inte varit tävling om hur bråttom det är. Med Axelsson, Holmgren, Rockström med flera i spetsen. Om att vi för flera år sen hade högst tio år på oss, en annan sa högst fem, en annan sa att det redan är för sent att rädda planeten. Men vad jag vet så har planeten ännu inte gått under. Däremot så har dessa skrämskott lett till ökade koldioxidskatter. Och det är väl därför som dom larmar. Dessutom lever ju många på att skrämmas, man får inte ökade anslag till sin forskning om man säger att allt är bra.

 77. Fredrik S

  Sigge #74

  Någonstans i den vevan Peter nämner sa han att snart blir Östersjön det stora resemålet inte Medelhavet. Han beklagade sig också redan då över att vi flyger för mycket. Kommer speciellt ihåg det eftersom jag reste ibland på jobbet och till min förvåning tycktes Pär Holmgren ha en förmåga att dyka upp på Arlanda.

 78. Peter Stilbs

  Sigge #74 – jag refererar till ett halvtimmes TV-program vid den tiden, när Pär och en då klimataktiv Christian Azar , professor i något miljöaktigt i Göteborg, bredde ut sig för en betagen programledarinna Carin Hjulström. Jag är helt säker på att deras gemensamma prognos var sådan, som jag redovisar – och för ett par decennier. Det är väl då ca 15 år nu.

  Det var samma år som värmeböljan sommaren 2004 i Frankrike, och det gick väl att tuta i allmänheten. Jag vill minnas att Erland Källen, som var klimattalesperson i landet sade något liknande, om än inte lika extremt. Men värmeböljorna skulle nu komma på ett pärlband, och även drabba Sverige.

  Tyvärr har jag inte kunnat hitta PH & CA & CH på webben, och hade inte sinnesnärvaro att spela in programmet på band, som gällde då.

 79. Sigge

  #76 Daniel Wiklund

  Det finns de som anser att det redan är för sent att klara 2-gradersmålet. För även om CO2-utsläppen upphör helt så kommer jordens temperatur fortsätta att öka i ett sekel till eller två. Men jag har aldrig hört någon klimatforskare säga att allvarliga konsekvenser skulle inträffa under min livstid. Däremot så är det många klimatskeptiker som påstår att klimatexperter sagt så.

 80. Sigge

  #78 Peter Stilbs

  Jag tror du minns helt fel. Medelhavsklimat i Skåne skulle inträffa någon gång under nästa sekel under förutsättning att utsläppen av växthusgaser fortsatte att öka i samma takt som den gjorde runt år 2000.

 81. Peter Stilbs

  #80 – Nej, jag minns inte fel! Det var precis vad de påstod. Minns att speciellt Väder-Pär har hittat på vad som helst under åren, och Azar stöttade honom här.

 82. Lasse

  #80 Sigge
  Väder-Pär kan du säkert träffa på den Riksdag som skall samlas på Universitet i nästa helg-4-6 maj.
  http://klimatriksdagen.se/
  Han och lite andra aktivister bloggat om klimatet, dvs de nämner inte vetenskapen bakom klimat utan vill visa hur man kan leva klimatsmart som goda människor.

  Tänk om man kunde vara så god!

 83. Daniel Wiklund

  Det känns tryggt att du Sigge säger att det inte kommer att hända nåt allvarligt under din livstid. Du skriver alltså under på att ingen klimatforskare, inte IPCC, inte Green Peace, inte Världsnaturfonden hotat med att det är för sent, eller att vi lever på övertid, att jordens resurser redan är förbrukade. Låter som att du hör vad du vill höra, en inte alls ovanlig åkomma.

 84. Pälle

  #82 Lasse

  Oljebolagen har tappat kontrollen
  https://www.etc.se/utrikes/oljebolagen-har-tappat-kontrollen

  Du är ett bra exempel att det går att lura folk, om man lägger ner tillräckligt mycket pengar på propaganda och desinformation.

  OK. Nog med struntprat. Du får dra dina haranger någon annan stans.