Koldioxidens ökningstakt under Coronan

Co2 okning t o m okt

Här ovan ser ni ökningstakten mars-oktober i genomsnitt för de senaste tio åren för koldioxid och det här är något jag kommer att fortsätta att följa. Ökningen av koldioxid i atmosfären har alltså varit ungefär som andra år utan Coronan. Man kan konstatera att det här med att avstå från att flyga och tro att man på så vis räddar klimatet inte riktigt stämmer med verkligheten.

Det konstaterar även Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization) i sin artikel ”Carbon dioxide levels continue at record levels, despite COVID-19 lockdown”.  De skriver:

”Preliminary estimates indicate a reduction in the annual global emission between 4.2% and 7.5%. At the global scale, an emissions reduction this scale will not cause atmospheric CO2 to go down. CO2 will continue to go up, though at a slightly reduced pace (0.08-0.23 ppm per year lower). This falls well within the 1 ppm natural inter-annual variability. This means that on the short-term the impact of the COVID-19 confinements cannot be distinguished from natural variability, according to the Bulletin.”

Översättning:

”Preliminära uppskattningar indikerar en minskning av det årliga globala utsläppet mellan 4,2% och 7,5%. På global nivå kommer en minskning av utsläppen av denna skala inte att orsaka att koldioxid i atmosfären sjunker. Koldioxid fortsätter att öka, dock i något lägre takt (0,08-0,23 ppm per år lägre). Detta faller inom den naturliga variationen på 1 ppm per år. Detta innebär att effekterna av COVID-19-inskränkningarna på kort sikt inte kan särskiljas från naturlig variation, enligt Bulletin.”

Även Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT, rapporterar om att utsläppen bara minskat med 6 – 7 % med alla de restriktioner som har varit. Hon konstaterar också att det inte räcker att avstå från att flyga för att rädda klimatet. Flyget står för 2 % medan kolkraften står för 46 %.

Man kan väl säga att det har gått upp för både forskare och reportrar att det där med att avstå från att flyga gör ingen stor skillnad. Det innebär å andra sidan att de nu menar  att vi måste göra något mycket genomgripande för att få ner utsläppen av växthusgaser. Hittills har de kunnat säga åt oroliga människor som vill göra något att om de bara byter elavtal, slutar äta kött och slutar att flyga så räcker det långt. Det kan de inte längre.

Vi kan alltså förvänta oss i stort sett vilka tokiga påhitt i klimatets namn som helst. Det är med en viss bävan jag ser framtiden an.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Tack Lena!
  Mycket viktigt att redovisa detta. Bara för staten att slopa koldioxidbeskattningen. Detta kan man inte nonchalera. Underlag för beskattning saknas. Frågan är ju om man inte även borde avkrävas återbetalning av inbetalda koldioxidskatter. Blir mycket pengar det. Det är bara plocka från dessa sk ”klimatpengar”, avskeda alla klimatsamordnare, klimatadministratörer, klimatpedagoger och allt vad det nu heter och sätta igång.

 2. Lars M

  Det är ju självklart att eftersom de mänskliga CO2-utsläppen ligger väl inom felmarginalen för den uppskattade globala kolcykeln, så märks det inte om vi kraftigt minskar produktionen av CO2. För att uttrycka det kort i vanliga, vardagliga tekniska termer: ändringen är inte mätbar.

 3. Sigge

  Om CO2-halten skall sluta att öka så måste CO2-utsläppen ner till ungefär 10 mdr ton per år. Utslaget per person i världen blir det 1,3 ton per person.

 4. Anders+Gustafsson

  Om en minskning av denna storleksordning av människans utsläpp av CO2 inte märks på ökningstakten, så är den självklara slutsatsen för mig att vår påverkan på ökningen (och CO2 halten generellt) är mycket liten. Förmodligen försumbar.

 5. Lennart Svanberg

  McDonald’s slutade med ballonger till barn i klimatets namn. Glädjedödare är ett bättre smeknamn för våra klimathetsare. Är det ens tillåtet att skratta för då släpper vi väl ut onödigt mycket CO2?

 6. OsoPolar

  Blås på huden i en sauna! Det är inte CO2 utan vattenångan som avger värmen.
  Vi övernattade i ett övergivet militärläger i Sahara. Att det var så VÅLDSAMT kallt på morgonen beror på den torra luften och inte på brist på CO2.

 7. pekke

  Andas inte ut !
  7 miljarder människor andas ut mer CO2 än 4 miljarder.

  När alla alarmistiska klimatmänniskor insett det så kommer vansinnet braka lös . . .

 8. Lasse

  Tack Lena
  Bifogar en bild av CO2 som NASA ställt samman:
  https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/tag/carbon-dioxide/
  Där kan vi se hur många olika källor och sänkor det finns för CO2
  Den del vi kan påverka är minimal!
  (4 av sammanlagt 210.)
  Bundet i växter finns 550 och i hav ca 1000.
  I jord 2300 i berg 10000 och i sediment under havet 43 000.
  ”Most of Earth’s carbon—about 65,500 billion metric tons—is stored in rocks”

 9. pekke

  En studie som vi säkert inte kommer att få se i svenska media.
  De senaste århundradena har Island varit kallare än de senaste 10 000 åren före !

  https://wattsupwiththat.com/2020/12/16/modern-icelands-climate-is-colder-with-more-ice-than-any-other-time-in-the-last-8000-years-except-the-1800s/

  https://notrickszone.com/2020/12/14/modern-icelands-climate-is-colder-with-more-ice-than-any-other-time-in-the-last-8000-years-except-the-1800s/

  Studien:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379120305953

 10. Simon

  SVT kör så det ryker. Verkar vara ett skralt utbud av auktoriteter man skrapat ihop. Ett litet fåtal ”experter” får svara på flera argument. Stor övervikt till aktivistiska SMHI. Man kan inte låta bli att dra på smilbanden åt galenskaperna:

  https://www.svt.se/special/sa-bemoter-forskarna-klimatskeptiska-argument/

  Notera de rykande skorstenarna för att riktigt understryka koldioxiden som ett utsläpp. Sanslöst att skattepengar ska finansiera detta spektakel.

  ”Sveriges främsta klimatexperter”

 11. Lennart Bengtsson

  Min kollegor vid Max Plank Institutet för meteorologi i Hamburg har visar att krävs en tioårs period för att upptäcka någon statistisk signifikant minskning. Orsaken är de stora slumpartade naturliga variationerna. De är ungefär som att förklara temperaturskillnader i Sverige mellan december 2010 och 2020. Den senare månaden har hittills varit cirka 10°C varmare! Det kunde lika gärna ha varit tvärt om. Att förklara detta går inte Rockström i land med såvida han inte hävdar en tipping point.

 12. Lennart Bengtsson

  Även om samtliga landets innevånare skulle begå ett kollektivt självmord skulle ingen ändring i koldioxidhalten kunna upptäckas. En tusendel är en tusendel hur än man vänder på den.

 13. Lasse

  När det gäller våra från fossila källor så är startdatum oftast valt 1990.
  Det tycker jag är lite orättvist.
  Mellan 1970 och 1990 sänkte vi våra utsläpp med 44%.
  Under samma period ökade de globala utsläppen med 40%.

  Nu ställs det krav på en solidarisk sänkning inom EU av våra utsläpp med 55% räknat från 1990 års nivå .

  Globalt har utsläppen från 1970 (100%) ökat till 240%
  Sveriges utsläpp har under samma tid minskat till 46%.

  Svenska strategin förefaller vara unik!

 14. Håkan Bergman

  Så har då en journalist upptäckt det där intervallet mellan 0 och 100 %, och kommit fram till att 46 är mer än 2. Intressant men varför behöver vissa ett fullskaleexperiment för att begripa sånt? Allt blir så mycket enklare om man lär sig lite elementär aritmetik och bedömning av storheter.

 15. Lasse

  #14 Hoppas att Erika B vågar titta på vilka åtgärder som Vattenfall gör för att undvika dessa 46% (kolkraften)
  Kolbiten i debatten borde kompletteras med den beskrivning av Mooburg anläggningen som man kan läsa om i https://klimatsans.com/2020/12/15/moorburg-en-rent-tragisk-komedi-om-ett-kolkraftverk/
  Ett verkligt föredöme!?

 16. Peter+Stilbs

  https://klimatupplysningen.se/repris-den-framtida-koldioxidhalten-ar-redan-obevekligt-modellerad/

  Jag måste åter upprepa, vad jag skrivit några gånger redan här – Mauna Loa-data etc är inte ”riktiga” mätdata i normal mening – de är datamasserade i mycket omfattande grad, med en slutlig knorr i form av en anpassning till en 13-parametersekvation. Det är därför de ser så jämna och fina ut.

  Ett biresultat måste vara att variationer utanför ”den modellerade korridoren” undertrycks och ”rättas till” – så det kan faktiskt vara att den minskningseffekt (i verkliga data) man letar efter faktiskt finns.

  Det verkar som om NOAA’s etc experter själva inte fattar detta. Jag minns inte heller att någon i kommentatorsfälten här på KU tycktes snappa detta heller.

  Läs gärna länken till mitt gamla inlägg ovan

 17. Fredrik S

  Håkan Bergman #14

  Kan det vara så att avsaknaden av att kunna resa bort från Söders och innerstadens reservat och och den enformiga barrskogen som väntar därutanför till sist bidragit till ett uppvaknande?

  Bra om de vaknar upp och struntar i de otäcka människor bara vill bestämma över andras liv och skambelägger oss för att vi har andra alternativ än gröt och brännvin till frukost och fönster i stugorna sedan något århundrade.

 18. Simon

  #16 Peter S
  Tack för länken, intressant läsning. Ska försöka hålla detta om hur mätningarna går till i minnet. Märklig procedur minst sagt.

 19. Roland Salomonsson

  Dessa ”VI” är alltså enligt klimatfanatikerna ”Europeiska länder” tillsammans med USA, Canada, Australien, Nya Zeeland.

  Men resten av världens länder säger att de skall göra något, medan de i verkligheten fortsätter bygga ut sin energiproduktion. Bara senaste megakolkraftverket i Förenade Arabemiraten, kostnad ca 45 miljarder, lär släppa ut motsvarande CO2 som Sverige f n.

  Regeringen måste ta bort alla rådgivare (och repr för NGO:s) som utövar politisk vetenskap (vilka ”dödar” samhällsutvecklingen) och istället ta in äkta vetenskapsmän, som kan lägga upp en långsiktigt hållbar energiproduktion, som gynnar samhällsutvecklingen.

 20. Fredrik S

  Lite OT men det är några minus på Manhattan och snöstorm där.

  Med tanke på att Biden fick över 60 av rösterna i delstaten och och green deal som de pratar sig varma över för att styra co2-utsläpp och klimat i den riktning som detta påstås göra kan man titta på elproduktionen där.

  https://www.nyiso.com/real-time-dashboard

  0,87 procent vind. Blir en utmaning att göra en energiwende där, trots en del vattenkraft.

  De får nog äta gröt inte bara till frukost fram till 2050 over there.

 21. L

  Om nu vi har den varmaste månaden i Sverige och vi har slagit rekordet med ca 0,8 grader sen 2014. Är det någon som vet vad den varmaste december var mellan 1910-1939? För det var väl varma decembermånader då också. Tacksam för svar

 22. Rolf Mellberg

  Tack Lena, mycket intressant.

  Jag tycker dock att följdfrågan: Hur fördelar sig då de s.k. ”naturliga variationerna” över något eller ett par års sikt på olika påverkansfaktorer?
  … är intressant att fundera lite på.

  Jag har inga storleksbedömningar att komma med men kan väl säg så mycket att:
  * Lockdown p.g.a. Covid var begränsad faktor nedåt,
  * Skogsbränder i västra USA kan nog ha varit en klar faktor uppåt i år?
  * Den kraftiga värmeböljan i Sibirien och ovanligt sen isläggning i havet utanför kan nog har bidragit uppåt med såväl mer CO2 som metan.

  Men den faktor som jag gissar är störst vad gäller att ppm-talet fortsätter uppåt i år är – gissar jag – en följd av att den globala temperaturen har ökat de senaste två åren (efter dippen nedåt som kom efter senaste stora ENSO)
  Om man tittar på den länkade sidan, scrollar ner och kollar scrollrutan till vänster så ser man att ppm-talets fluktuationer korrollerar starkt med ENSO och de större vulkanutbrotten. Kausalt vill jag påstå. Är inte detta mycket intressant att se hur havens absorbtionsförmåga så kraftigt påverkas av dessa faktorer?
  Jag skulle gärna vilja se en bra rapport om dessa mekanismer. Någon som vet om en sådan finns?
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html

 23. Lasse

  #21
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-december-1.76486
  Gäller december fram tills i år.
  Högsta temperaturer i alla månader verkar vara mer spridda över åren, speciellt sommarmånaderna.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792

 24. Lennart Bengtsson

  Milda decembermånader i Mellansverige

  1929, 1972 och 2004. 2020 bör dock göra gott ifrån sig men oklart om den blir varmare än 2004

  Lennart

 25. Daniel Wiklund8

  # 21 L Luleås medeltemperatur sedan 1923 för december är minus 7,1. 2019 var det minus 3,2. Den varmaste var 1929 med plus 0,4. Den enda december med plus. 1932 var det minus 2,3. 1944 var det minus 1,3. Kallaste december var 1978 med minus 16,5,tätt följd av 1981 med 16,0. Dom två minns jag.

 26. Lasse

  Det var flyget.
  Passar det med en kommentar om bilarna också?
  ” Elfordonshajpen är överdriven och det pratas för lite om de koldioxidutsläpp som krävs för att generera den nödvändiga elektricitet som krävs för att omställningen ska kunna genomföras.

  Det hävdar Toyotas ordförande Akio Toyoda.”
  (Direkt 2020-12-17)
  Lite surt för de som skaffat sig elbilar i tron att de gör mänskligheten en tjänst.

 27. Simon

  #26 Lasse
  Börjar likna Lorry-sketcherna med uppfinnaren från Sundbyberg

  – Tänkte inte på det

  🙂

 28. Evert+Andersson

  Av koldioxidbalansen mot atmosfären utgör mänskliga aktiviteter knappt 4 % enligt AR4. Om dessa 4 procentenheter minskas med 7 % blir det självklart ganska lite. Om ens mätbart.
  0,04 – (0,04 *0,07) = 0,037

 29. Stefan Gustavsson

  Ang. Toyotachefens uttalande, det låter ju som ett Moment 22!

 30. Håkan Bergman

  Lasse #13
  Men tyskarna klagar nog inte. Dom ska räkna minskningen från dom sammanlagda Öst- och Västtyska utsläppen 1990.

 31. sigge

  Lasse #26

  Akio Toyoda framhåller att hybridbilar typ Toyota Prius är ett bättre sätt att minska Japans CO2-utsläpp än elbilar. På sikt skall ser han vätgasbilar som lösningen.

 32. Daniel Wiklund8

  OT Ikväll ska vi med Anders Lundins hjälp få se hur djuren påverkas av klimatförändringarna. Hur den globala uppvärmningen kan orsaka att fjällräven dör ut i Skandinavien. Historiskt sett har jorden upplevt fem stora massutplåningar, i kronologisk ordning under ordovicium, Devon, perm, trias och krita, och många mindre därtill. (tex hemphillian, frasnian, famenniam, rancholabrean för att nämna några) Under perm försvann minst 95 procent av alla djur som är kända från fossillagren, för att aldrig återkomma. Det verkar vara så att arters död verkar vara ett sätt att leva. Det kan vara så att 99,99 procent av alla arter som någonsin har levat inte längre finns bland oss. Man får ändå hoppas att fjällräven klarar sig.

 33. Per I

  #3 Sigge

  ”Om CO2-halten skall sluta att öka så måste CO2-utsläppen ner till ungefär 10 mdr ton per år. Utslaget per person i världen blir det 1,3 ton per person.”

  Det kan vara intressant att se hur mycket det handlar om. En människa andas i snitt ut 370 kg CO2 per år, 100 till 600 kg beroende på aktivitet. Såg en uträkning att mänskligheten släpper ut 2,8 miljarder ton genom andning och att korna producerar lika mycket.

 34. Per I

  Om man vill minska CO2 utsläppen så varför ersätta kärnkraften med vindkraft? Kärnkraft är CO2 neutral. Det kan ju bara bli mer CO2 med vindkraft. Tillverkning, byggnation, tusentals kilometer vägar och ledningar. Dessutom måste lika mycket till finnas i reserv när det inte blåser. Och inge analys verkar finnas över framtiden. Det enda argument som finns är att ”vi måste ställa om”. Bygger man en järnväg så finns det en grundlig analys bakom.

 35. Andersson

  Minnet är ofta kort när det gäller väder.
  Skövde tilldelades SM i längdskidåkning år 1971, 1973, 1975 och samtliga var tvungna att ställas in på grund av snöbrist. De fick flyttas till Norrland.
  Tillslut tilldelades Skövde SM 1982 och då gick det att genomföra.
  Om inte minnet sviker mig helt hade Skövde utan problem kunnat genomföra SM i längdskidåkning samtliga år fr.o.m vintern 76/77 t.o.m. 88/89. Möjligen kan 82/83 varit problematisk.
  Vasaloppet har ställts in två gånger på grund av snöbrist 1932 och 1990.

 36. Rolf Mellberg

  #32 Daniel

  För den som är intresserade av mass-extintions kan jag starkt rekommendera denna film.
  Vid Perm-trias-övergången släpptes det ut ca 100.000 GT CO2, att jämföras med dagens ca 35 GT per år. (Den gången då var det säkert utspritt på rätt lång tid)
  https://www.youtube.com/watch?v=st_2C_Wrw4A&t=636s
  Dagens utdöende är geologiskt sett en ren bagatell, men mänskligt-moraliskt sett är det naturligtvis mycket allvarligt med krympande biotoper och mänsklighetens ansvar för bevarandet av arter.

 37. Benny

  Propagandan i regim-media går på högvarv numera! Inte en kväll i ”nyheterna” utan nya lögner om det påhittade ”klimathotet” . SVT och TV4 är uppenbart regimens kanaler för ökade skatter och pålagor för att ”rädda” klimatet. Trots att CO2-lögnen är avslöjad som falsk så fortsätter propagandan oförtrutet! Goebbels ler säkert i sin ”himmel/helvete” över sina nutida adepter!

 38. Torbjörn

  #22 Rolf
  Du skriver
  ” Men den faktor som jag gissar är störst vad gäller att ppm-talet fortsätter uppåt i år är – gissar jag – en följd av att den globala temperaturen har ökat de senaste två åren (efter dippen nedåt som kom efter senaste stora ENSO)”

  Är du verkligen säker på att temperaturen stigit?
  Havsisarnas storlek visar att det inte blivit varmare och haven värms inte upp längre

 39. Lars Strömberg

  Jag är lite småskeptisk till tankegången att media är ”regim-styrda” och sådant. Jag tror mer på förblindande flockbeteende.
  Man utgår från ett förgivettagande, tex att CO2 är en påtagligt temperaturstyrande gas. Man funderar inte mer på det, utan rusar istället snabbt vidare till ”verktygslådan”, som innehåller lösningen på det förgivettagna problemet.
  Ofta används begreppet flocktänkande. Jag vill snarare betrakta det som ett flockbeteende. Tänkandet riskerar snarare att upphöra i en flock. Naturligtvis är inte ens en flock som ”Klimatupplysningen” garanterat undantagen bara för att den är skeptiskt lagd.