Kalla den Änglamarken

Under Almedalsveckan i somras lanserades nätverket 100 % fönybart. Aktörerna i närverket är exempelvis Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Svensk Solenergi och Svensk Vindkraftförening. Avsiktsförklaringen lyder
”Senast år 2050 kan vi i Sverige ha ett 100 % förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.”
Som en förnybar energikälla räknas vattenkraft men inte kärnkraft. Nätverket menar att det är möjligt med ett helt förnybart energisystem genom energieffektivisering och att bygga ut de förnybara energikällorna som exempelvis vindkraft. De anger inte exakt hur många vindkraftverk de menar att vi ska belasta vår miljö med men det lär ju behövas ganska många.
Miljömässig hänsyn och klimatmål går naturligtvis inte alltid hand i hand. Här är ett par videoklipp som visar hur ett hårt industrialiserat landskap kan ta sig ut.


Ibland visar det sig att vindkraften inte bara förstör miljön, den orsakar lika stora utsläpp av koldioxid som kraftverk som eldas med fossila bränslen. Det visar en ny studie publicerad i Nature som Natural News rapporterade om för någon vecka sedan.
Källan till utsläppen är inte vindkraftverken i sig utan den mark på vilken de byggs. Det skotska höglandet där förhållandena anses vara extra goda för vindkraftverk, består till stor del av torvjord. Två tredjedelar av skotska landbaserade vinkraftsverk är planerade att anläggas på torv- och myrmark. Den torv som finns i dessa områden håller minst 3,2 miljarder ton kol, vilket gör det en av de viktigaste kolsänkorna på planeten.
Stora energiprojekt kräver vägar, järnvägar och själva vindkraftverken. Allt detta stör flödet av vatten och orsakar en massiv frisättning av koldioxid.
”Världens torvmarker har fyra gånger så mycket kol än alla världens regnskogar”, säger vetenskapsman Richard Lindsay vid University of East London. 
Forskarna har konstruerat en återbetalningstid mätt i koldioxid som i dessa fall skulle handla om 23 år trodde man tidigare. Den här studien visar att sådana vindkraftverk aldrig kommer att medverka till någon koldioxidbesparing överhuvudtaget.
Det verkar vara en lose lose- situation.
Vildmarken blir förstörd utan någon som helst nytta för någon. Möjligen kan markägaren tjäna pengar på kort sikt men de kanske inte är lika glada när de så småningom krävs att återställa markerna.
För mig är det obegripligt att miljöorganisationer så fullkomligt struntar i miljön när det gäller vindkraft. Det pratas om biodiversitet och planetens gränser i andra sammanhang men i det här fallet är det tydligen helt okej att industrialisera orörd natur. De borde protestera med all medel och vråla om att människan upptar tillräckligt mycket plats på den här planeten som vi gör.
Istället verkar de ha som mål att förstöra vår natur, vår Änglamark.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Utmärkt. Att  den gröna politiken är på det sluttande planet kan inte sägas bättre. Det skrämmande är att inte allmänheten begriper detta och fortfarande stöder denna för miljön destruktiva verksamhet.
   
  LennartB

 2. Christopher E

  Det är svårt att stoppa vindkraftsidiotin så länge dess förespråkare ljuger om att den är ”förnybar”.
   
  Men för oss som varken är förblindade av grön ideologi eller tjänar pengar i vindindustrin är det svårt att förstå hur vindkraft kan vara ”förnybar” och inte tex kärnkraft, då vind använder minst 10 ggr så mycket ändliga råvaror som kärnenergi per procerad energimängd. 
   
  Och sedan tillkommer ju problemen med vindkraftens stora skador på djur och natur, vilket ju också är en sorts resurser.

 3. Lejeune

  OT, eller kanske inte?
  Reklamplats upplåts gratis av SVD till företrädare för grön-makt-ordningen, i vanlig ordning kanske skall tilläggas. Den här gången handlar det om ”fuletanol” som förnybart:
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fuletanolen-undergraver-tron-pa-fornybart_8017234.svd
   
  ….att döma av kommentarerna är ”vanligt folk” lätt skeptiska till inlägget. 

 4. Håkan R

  Klimathotet är i mångas ögon alldeles för viktigt för att miljöhänsyn skall få komma  emellan.
  Undrar hur många av de som demonstrerade mot Nordkalks skogsavverkning i Bunge på Gotland,  som hade ställt upp om avverkningen gällt en ”vindkraftspark”.
  Den som myntade uttrycket vindkraftspark för att beskriva ett kalhygge med spikraka vägar och bortsprängda bergknallar skrattade nog hela vägen till banken.

 5. Tage Andersson

  Kommentarer är tillåtna i http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/20/svt-debatt-r-en-f-rol-mpning-mot-tittarna#comment-383033

 6. Magnus

  Det om CO2 och vindkraft förvånar egentligen inte (fastän jag som negativ till VK hittills fått medge marginell CO2-reduktion).
  .
  Annars obegripligt att Danmark skaffat sig Europas högsta elpris där de skänker bort överskotts-vindkraftel nattetid till Norge och Sverige och dagtid importerar tysk fossilel.
  .
  Borde de inte kunna lägga ner vindkraft, öka överföringskapacitet till Norge och Sverige och istället importera vattenkraft motsvarande det deras vindkraft nu ger? Skulle minska CO2-utsläpp och ge billigare el. Vad är problemet? Hur kunde de skapa sitt tokiga system?

 7. Gunnar Juliusson

  Johan Norberg har i dagens metro en för denna tidning ovanligt insiktsfull kolumn, som går att kommentera
  http://www.metro.se/kolumner/slack-lampan-men-tand-inte-ljuset/EVHmct!krwxpTEzTEs/

 8. Lars

  Hållbart?
   
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/besvarligt-avfall/

 9. Slabadang

  Miljöförstörelserörelsen!
  Etanol är ett större hål i huvudet än vindkraften och i den konkurrensen säger det en hel del. Att förspräka etanol är att förespråka en gigantisk miljöförstörelse vad det ”hållbara” eller ” ”förnyelsebara” skulle bestå i med utarmade jordar för att producera mat kolhydrater till törstiga bilar och dessutom med ett totalt energitillskott som är NOLL är en fråga för kompetenta tolkare av Orweelskt ordbruk.
  Miljöförstörelserörelsen bedriver en systematisk destruktion av fölrnuftet kunskapen omdömet och ansvaret.
  ”Kunskap” = Ren idioti
  ”Hållbart” = Ohållbart och dysfunktionellt
  ”Vetenskap” = Grön religös fanatism
  ”Förenyelsebart” = Hitte på vad som helst och ha inte en susning om konsekvenser kostnader eller funktioner.
  ”ECO” = Wacko

 10. Lennart Bengtsson

  Tage
   
  Det finns en utmärkt lösning på den usla service som SVT erbjuder vilket innebär att man slopar radio och TV licens. Låt den bli frivillig. På samma  kan man upphöra med det sk presstödet samt subventioner till den energiinvesteringar där dessa inte behövs.  Fördelen är att tidningar såväl som radio och TV kan sända vad de behagar och den som inte vill se eller höra använder bara avstängningsknappen. Via Internet kan man hålla sig väl underrättad vad som händer i världen.
  LennartB

 11. Håkan R

  => Slabadang # 9
  Johan Norberg ställer en intressant slutfråga i sin Metro artikel. Varför accepterar miljörörelsen enbart teknik som bevisligen aldrig kan fungera i den skala som krävs för att nivåerna på utsläppen skall påverkas.
  ”Miljöorganisationer säger att klimatförändringarna är en fråga om mänsklighetens överlevnad. Ändå använder de stora resurser åt att angripa lösningarna på den krisen, för att de inte gillar viss teknik. Hur kan man ha så dubbla budskap? Tycker de inte att klimatfrågan är så viktig som de säger?”

 12. Gunnar #6
  Tråkigt att se att en person som jag har höga tankar om har fallit för den ovederhäftiga och politiskt styrda klimatalarmismen. Hade förväntat mig en kritisk granskning av klimatalarmismen istället.
  ”Who is John Galt?”

 13. Tage Andersson

  Lennart, visst har TV-licensen överlevt sej själv. Men jag vill gärna ha program som inte ideligen avbryts av fånig reklam.

 14. István

  OT
  Det bästa på länge i SvD. Maria Ludvigsson skriver:
  När någon säger ”Det vet ju alla att…” ska man vara uppmärksam. Vad är det jag förväntas veta och som med en sådan emfas proklameras som allmängods?
  Inte sällan handlar det om sådant som ytterst få om ens någon vet, men som betydligt fler vill ska vara sant.
  Djupa insikter. Gäller kanske även när MP står för utsagan?

 15. Gunnar Juliusson

  Lars #8
  Intressant också i Sydsvenskan idag är att svenska skogsbönder inte följer Skogsstyrelsens rekommendationer och klimatanpassar sig.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/larm-slar-inte-rot-hos-odlare/

 16. Sirapsodlaren

  Tja, en sak som kommer vara svårt att dölja för väljarna om Sverige går den ”gröna” vägen är massarbetslösheten och de skyhöga elräkningarna som kommer tvinga många från hus och hem.
  Vi får hoppas att de 700.000 personer som arbetar i svensk tillverkningsindustri och de 3-4 miljoner (pensionärer, offentlig sektor, detaljhandel mm) som indirekt lever av industrin går att övertyga om att energiförsörjning är en viktig politisk fråga som inte kan lämnas åt samhällets radikaliserade krafter.
   

 17. pekke

  Här är ytterligare en som tänkt till om hur usel Earth Hour är som ide´.
   
  http://www.expressen.se/ledare/earth-hour-ar-ogenomtankt/
  Slutpoäng från artikeln:

  Jag har förstått att WWF vill avveckla den nästintill koldioxidfria kärnkraften. I och med det tyska kärnkraftsstoppet – tala om klimatmörker! – blir kolkraften viktigare för Vattenfall. Bolagets koldioxidutsläpp motsvarar snart dubbelt så mycket som hela Sveriges. Här ska det klimatgnetas på hemmaplan samtidigt som regeringens eget kraftbolag är en av Europas stora miljöbovar. Miljöminister Lena Ek kan sätta ljuset på dubbelmoralen genom att delta i Earth Hour.
  I klimatpolitiken pågår en ständig och enkel tävlan om att sätta upp ambitiösa utsläppsmål i någon framtid, men betydligt svårare är att komma med radikala och konkreta krav som garanterat skulle uppröra många av de svenskar som släcker lamporna på lördag.
  Hur vill då WWF minska utsläppen inom den svenska transportsektorn? Ska bensinskatterna höjas och i så fall med hur mycket?
  Tanken svindlar. Några kanske rentav tar bilen till Earth Hour-konserten på Bohus fästning. ”
   
  Allt fler som börjar inse att släcka ljuset är inte är så smart när mörkret faller.
   

 18. AOH

  pekke #  17
  ”……. I och med det tyska kärnkraftsstoppet – tala om klimatmörker! – blir kolkraften viktigare för Vattenfall…..”
  ”….. Miljöminister Lena Ek kan sätta ljuset på dubbelmoralen genom att delta i Earth Hour….”
   
  Instämmer – Lena Ek tänker nog ” Såga inte av den gren du själv sitter på”
  http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/04/fragor-och-svar-om-investeringar-i-kolkraft/
   
  ”………Varför investeras inte hela Vattenfalls vinst i vindkraft?
  Vattenfalls vinst genereras inte av sig självt. Den största delen av våra intäkter kommer från Tyskland, där stora delar av vår kolbaserade produktion finns. Om vi överger stora delar av produktionen på nuvarande marknader så försvinner också stora delar av vinsten. ….”
   

 19. Håkan Bergman

  AOH #18
  ”En viktig teknik för att minska utsläppen på sikt är avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Vattenfall har byggt och tagit i drift världens första pilotanläggning, i Schwarze Pumpe, Tyskland och vi förbereder byggande av en större demonstrationsanläggning i Jänschwalde.”
   
  Vattenfall skulle behöva uppdatera den där sidan, nån fungerande anläggning för CCS har vi inte sett till ännu. Nå, länkmålen har åtminstone plockats ner.

 20. Mikael

  But why??????? C02 is the gas of life!

 21. Peter Stilbs

  Håkan & Mikael #18,19 – CCS är legitimerat vansinne. Det överträffas bara av BECCS : https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/04/var-tids-bondfangare/

 22. Tage Andersson

  Hörde lite från riksdagen. Klimatet är för dem klimatutsläpp och klimatgaser. Bara orden är betecknande för vad de lurats in i.