Havsvindkraft är ingen räddning

Havbaserad vindkraft

Av ideologi förblindade är farliga

Hur länge går det att komma undan med att man är ny på jobbet? Är man minister med ansvar för frågor med betydelse för vår framtida välfärd finns ingen frist eller smekmånad.

En travesti på Tage Danielssons sannolikhetsmonolog, som också handlade om vår energiförsörjning, kunde vara att om man tillräckligt ofta  tjatar in i folks medvetande att havsbaserad vindkraft är både snabbt och billig, trots att det är osannolikt – till och med osant – framstår det som sanning.

Detta mantra upprepas ofta av statsminister Magdalena Andersson, miljöminister Annika Strandhäll, näringslivsminister Karl Petter Thorwaldsson och inte minst infrastrukturministern Khashayar Farmanbar.

Statsministern upprepar i partiledardebatter i båda TV-bolagen att havsbaserad vindkraft ger ju billig el här och nu! Senast satt näringslivsministern i TV4:s Nyhetsmorgon och tillsammans med Per Bolund pressade nästan hånfullt den moderate riksdagsmannen Carl-Oscar Bohlin för att hans parti stoppar vindkraften till havs.

Först grundfrågan. Vindkraft vare sig till lands eller havs kan vara svaret på hur vi ska få el till den enorma ökning av användningen som klimatpolitiken leder till.

Välstånd kräver energi. Energisvält eller energifattigdom är framför allt ingen klimaträddning. Det ger inte ens signalverkan till resten av världen. Ett avancerat samhällssystem behöver el som är stabil, effektiv och finns på plats där och när den behövs.

Vi ligger skrämmande nära U-landsnivå om vi fullföljer nuvarande energipolitik. Klimatambitionerna ihop med en energipolitik som i decennier dikterats av inkompetens, önsketänkande och fanatiskt kärnkraftsmotstånd. Infrastrukturminister Farmanbar intervjuades i SR:s program Kaliber och avslöjade att denna anklagelse tyvärr är befogad. Han talade om att havsbaserad vindkraft kommer att ge oss all el vi behöver på ett till två år!

Att döma ut vindkraften som en lösning på vårt dubblerade elbehov till 2050 på tekniska grunder är avklarat många gånger här på bloggen. Låt oss se på tidsargumenten som återkommer med en druckens envishet.

Billig el ser inte ut att vara det kännetecknande för de vindkraftstätaste länderna heller.

Bilden är när allt var som vanligt, innan kriget.

elkostnad

Billig el här och nu var det.

Å ena sidan ses det som ett stort problem att så många vindkraftprojekt stoppas av kommunala veton. Alltid betraktat som osaklig  NIMBY-problematik (”not in my back yard”). Men det mesta av tillkommande el tänker man sig ju komma från havsbaserad vindkraft!

Att vindkraft är beroende av vädergudarnas välvilja behöver inte påpekas. Mindre känt är att den tyska erfarenheten är att mer installerad vindkraft inte automatiskt ger lika mycket mer el. Attraktiva vindlägen blir upptagna och nya verk hamnar i ”vindskugga”. Ökande motstånd när folk i allt högre grad ser konsekvenserna av den ”gröna elen” får hoppet att stå till den oerhört dyra havsbaserade vindkraften.

https://klimatsans.com/2021/12/10/vad-gor-fler-vindkraftverk/

Av alla projekt som nu ligger för prövning är bara 20 procent sådana som kan drabbas av kommunalt veto. De övriga är havsbaserade. 80 procent ligger mer än 22 kilometer från kusten.  Alltså i den ekonomiska zonen som hanteras av staten. Det är alltså regeringen som själv handskas med  tillståndsprocesserna – och utgör själva flaskhalsen. Det hade ju varit bra om de överlägset leende Thorwaldsson och Bolund blivit rättade när de trodde sig besitta sanningen.

Vindkraftsprojekt Kriegers flak – Vattenfall

kriegers flak

Detta projekt tjänar oss väl, som det heter, för att avfärda ministrarnas argument: Billig el här och nu.

Projektet Kriegers flak startade 2002. I maj 2022 beviljade regeringen tillståndet. Ett antal utredningar och miljökonsekvenser har tagit tid. Svårt att veta exakt men det tog väl ett tag att få länsstyrelsen i Skåne att 2021 bevilja tillstånd att inkräkta på Natura 2000-området.

Men innan dess hade regeringen varit för ivrig och givit klartecken till 128 vindkraftverk 2006. Tillståndet förutsatte att projektet skulle vara slutfört senast första oktober 2018. Det är nu förlängt med tio år. Så oktober 2028 är därför ”här och nu”. Hur infrastrukturministern kommit fram till ett till två år får han nog förklara bättre än i intervjun i Kaliber. Om det finns tillräckligt med alerta journalister.

Det som tagit tid är att under resan har området klassats som Natura 2000-område. Också det regeringsbeslut. Projektören Vattenfall har tvingats till omfattande miljöutredningar om djurliv och fauna som finns i området.

Det kanske går att genomföra snabbare, men Svensk Vindenergi, som är en synnerligen aktiv lobbyorganisation för vindkraft, räknar med mellan tolv och sjutton år från ansökan tills en ny anläggning kan anslutas till nätet.

Alla som förstår den klimatmotiverade dårskapen med 100 procent förnybar energi bör naturligtvis vara tacksamma för att det finns några som håller emot.

Viktigast är att avslöja ministrars trummande att havsbaserad vindkraft är billig el här och nu. Att den ansvarige ministern Farmanbar kan sitta kvar efter att upprepat demonstrera sin okunnighet borde vara omöjligt i en demokrati.

Hoppet kanske finns i, att om polletten kan fås att trilla ner kan det gå att vända 180 grader. Det har visats i andra viktiga frågor. Då blir det plötsligt högsta visdom som de hela tiden jobbat för. Det behövs bara något / någon att skylla på. Jämför Nato-frågan.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I synnerhet

  … enorma mängder energi går åt för att enbart tillverka stålet till vindkraftverken. Om 25% av den global energiproduktionen skulle emanera ur vindkraft visar forskning att det krävs 600 miljoner ton kol enbart för att producera allt det stål som behövs i konstruktionen. Tillkommer dessutom energiåtgång för tillverkning och montage av torn, ledningar och transformatorer för att ansluta allt till nätet. Och transporter förstås.. Energin som används för detta kommer i stort sett till hundra procent ur fossila bränslen.
  Under lång tid framöver kommer den moderna civilisationen att förbli fundamentalt beroende av fossila bränslen. Produktionen i processindustrin kräver kontinuerlig energitillgång så vindkraft eller solceller kan inte användas även om vi bygger ut aldrig så mycket av dessa intermittenta kraftkällor.
  Vindkraft är inte fossilfri.

 2. I allt elände med vindsnurror så stoppar havsbaserad vind rovfisket med trål.
  Det är ju totalt dammsugit ute i havet där torsken leker.

  Reservat hjälper inte, de är där och tjuvtrålar ändå med olagliga nät.

  0 (noll) torskar har jag dragit upp senaste två åren inomfjords. Vad hjälper det att det är torskfiskeförbud norr om Tjörnbron, det kommer ju inte in några, och det finns inga heller.
  Förr fiskade man inte torsk här, man mer eller mindre hämtade den.
  Öringen och skarv har ökat, de äter den fisk torsken skulle ätit.

 3. Lennart Bengtsson

  För de läsare som är förtrogna med tyska bör lyssna på följande föredrag av professor em Hans-Werner Sinn.

  Man kan bara hoppas att någon i statsförvaltningen som förhoppningsvis förstår lite tyska också lyssnar.

  https://www.youtube.com/watch?v=z5trsBP9Cn4

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för allt!
  Och allt detta för att de byråkrater som för trettio år sedan fick åka till Rio och delta i FNs första globala miljökonferens i blindo godkände den bedrägliga klimatkonventionen med inlindad CO2-varning. När ”alla de andra” utsända blindbockarna, skrev på gjorde naturligtvis vi det. Det var första gången när FN lyckades med kuppen att söka greppa makten över allt och alla.
  Matt Ridley (Storbritannien), som satt sig in i vad som skulle kunna kallas FNs kompletterande kuppförsök för att nå Global Governance, varnar nu för att FN/WHO, ska få makten att beordra total nedstängning av hela eller delar av länder när pandemier befaras vara på gång. Det är vad Kina nu tillämpar med nolltolerans för spridning av Covid och gissa var detta centra skulle kunna hamna.
  Propagandan är i full gång i våra statsstödda kanaler. Sverige och FHM ville inte vara med leka blindbock vid senaste pandemin men nu tycks åtminstone Tegnell vara oskadliggjord.

 5. I synnerhet

  … enorma mängder energi går åt för att enbart tillverka stålet till vindkraftverken. Om 25% av den globala energiproduktionen skulle emanera ur vindkraft visar forskning att det krävs 600 miljoner ton kol enbart för att producera allt det stål som behövs i konstruktionen. Tillkommer dessutom energiåtgång för tillverkning och montage av torn, ledningar och transformatorer för att ansluta allt till nätet. Och transporter förstås. Energin som används för detta kommer i stort sett till hundra procent ur fossila bränslen.
  Under lång tid framöver kommer den moderna civilisationen att förbli fundamentalt beroende av fossila bränslen. Produktionen i processindustrin kräver kontinuerlig energitillgång så vindkraft eller solceller kan inte användas även om vi bygger ut aldrig så mycket av dessa intermittenta kraftkällor.
  Vindkraft är inte fossilfri.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Komplettering till # 3
  Matt Ridleys senaste blogginlägg om WHO och ett eventuellt ”pandemic accord”:
  https://www.mattridley.co.uk/blog/a-who-pandemic-pact-would-leave-us-at-china-s-mercy/

 7. Ivar Andersson

  Enligt Vattenfalls beskrivning av vindkraftsparken Kriegers flak tar det något mer än 1 till 2 år innan elproduktionen startar.
  ”Åren 2020 till 2022 genomförs arkeologiska undersökningar samt kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar. Upphandling av anläggningen sker under 2023 till 2025. Slutligen sker tillverkning och installation under åren 2027–2029, det vill säga fullt driftsatt anläggning planeras till 2029.”

 8. Lasse

  Det räcker med att studera våra grannländers, Tyskland och Danmarks vindkraftssatsningar och deras elpriser.
  Eller jämföra dagens pris på el (140 öre) med gårdagens (1 öre).
  Vi saknar stabil och prisvärd eltillförsel när vi gör oss beroende av flödande ej lagringsbar el.

  För den som lockas satsa så gäller det att sälja vind elen med någon form av klimatpremie.
  OX2 presenterades för aktieintresserade nyligen:
  De har byggt och sålt 3,4 GW vindprojekt.
  Men har projekt på 23 GW.
  Deras kunder satsar på Grön energi-vilket kan användas i reklamsammanhang (IKEA är typinvesterare).

  Detta går bra så länge media spelar med! Att vinden ställer till det för oss elkunder har blivit uppenbart och kan komma att slå igen pengaflödet från ”goda” företag.

 9. Ulf

  Jag tycker det ör uselt dåligt av oppositionen att inte klara av att avslöja energiministerns inkompetens. Eller alla MP politikers inkompetens inom energiområdet.
  Energibristen är värst i södra Sverige, men när det blåser så finns det gott om el. Detta är enkla fakta och borde vara enkelt att framföra i en debatt. Oppositionen är alldeles för polerad och snäll. Säg som det är, energiministern är inkompetent. Miljöministern klarar inte ens av de enklaste saker i sitt privatliv. Det borde vara straffspark på straffspark, men man lyckas inte ens få iväg bollen. Känns hopplöst med alla dessa inkompetenser.

 10. Lennart Bengtsson

  99% av landet politiker, debattörer och professionella tyckare har nog aldrig förstått det där med den ”konstiga” elen. inte heller för den delen vad jordens klimat är för något. De funderar nog på hur man bäst gör klimatet och planeten hållbar. Frågan är hur hållbar en jordbävning är eller ett vulkanutbrott? Vem skall egentligen ställas till svars? Gud fader själv kanske?

 11. Håkan Bergman

  Jag gjorde några grafer för tysk och brittisk elproduktion hittills i år. Den första är tyskland med all vind, gas och kol.
  https://drive.google.com/file/d/1E91v0xhUxM3UXK4RbBzPre1FJV90OB9b/view?usp=sharing
  Nästa är tyskland med enbart havsbaserad vind.
  https://drive.google.com/file/d/1It0htVHr6yZFRLFq_dO0-ezeIUBAj0sj/view?usp=sharing
  Och sen britterna som inte redovisar land- och havs-baserad vind separat, men dom har runt 10 GW havsbaserad vind av totalt runt 25 GW.
  https://drive.google.com/file/d/1FgRXZvZ5ICYvew4GpmTp9TSjEYj73QCe/view?usp=sharing
  Skäms tyskland!

 12. Magnus

  Det påstådda klimathotet har lett till att det komplicerade ämnet energiförsörjning har kapats av de som inte har kunskaper i ämnet. De sprider floskler som blir till sanningar som att vindkraft är lösningen och den förhalas av olika anledningar. Det sägs att vi skulle kunna ha 75 TWh här och nu om vi bara godkänt ansökningarna till havs.

  ”Svenska kraftnät har 113 TWh havsbaserad vindkraft i ett av sina långsiktiga scenarier och det finns ansökningar om att ansluta 400–500 TWh till elnätet. Det finns mycket ledig nätkapacitet i södra Sverige, där behovet är som störst och där vindkraften snabbt kan sänka elpriserna.”

  Hur ska den elen få plats i elnätet? Det blir många nya 400 kV ledningar som måste byggas. De som bygger vindkraft räknar med att få leverera i alla lägen så då måste det bli nya ledningar till kontinenten också. Och Sverige får betala anslutningarna till havs.
  https://www.nyteknik.se/opinion/mot-klimatkris-och-hogt-elpris-med-effektivisering-och-fornybart-7027836?fbclid=IwAR0PTB7-E6Tl8q4H0FRmUGFLgkMiXEhdXJgZReNA1eHFoY1oLZ8TZzTNvGI

 13. MatsL

  Bara en korrigering. Det finns ju ett infrastrukturdeparement där statsråden Khashayar Farmanbar och Tomas Eneroth verkar. Men Kashayar Farmanbar är ”Energi- och digitaliserings­minister” medan Tomas Eneroth har rollen som ”Infrastruktur­minister”.

 14. Torbjörn Lang

  Lennart #10
  Bra Lennart! Tyvärr verkar klimatalarmismen vara till nästan 99% vara förhärskande inom media och politik – verkar bara vara Ericson i Ubbhult som avviker något vidare och uttrycker det. Har själv försökt påtala det orimliga med att det ska kunna bli tiotals miljoner elbilar i världen. Råvarorna tar slut och koldioxidutsläppen växer rejält, egalt för mig men troligtvis viktigt för de flesta elbilsköpare. Insändare med hårda fakta refuseras av pressen. Viktig information kan man tycka. Jag tycker att fakta om el- och energiförsörjning i Sverige inte är svåra att förstå. Så vad hindrar politiker, det saknas helt politiskt mod att påtala egentligen självklarheter.

 15. Roger Pettersson

  Man förutsätter att om ca 22 år så kommer vindkraft och inga andra mer effektiva källor vara allena rådande, dvs man utgår från att all utveckling kommer att stanna här och nu och inget nytt inom t.ex. kärnkraft kommer att tas fram, väldigt trångsynt!

 16. Håkan Bergman

  Ser att mina grafer i #11 fick tokiga siffror för produktionen i bildrubrikerna, rättat nu hoppas jag.

 17. Lars Kamél

  Förnybar energi existerar helt enkelt inte. Den kan målas upp som ett ideal, men i så fall ett ouppnåeligt ideal.
  Vindkraften är längst ifrån detta ideal av alla energislag, eftersom den behöver mer ändliga resurser per producerad kWh än något annat energislag.
  Att vindkraften skulle vara billig, motbevisas exempelvis av att elkostnaderna stiger snabbt varhelst vindkraften byggs ut.

 18. Mats Kälvemark

  Måste ses. Magnus Stenlund i en knivskarp analys av den energikatastrof vi är på väg emot.

  https://swebbtv.se/w/2nJQgWTGxPB3kUmxxGHNQf

 19. Lars-Eric Bjerke

  Elpriset i Sverige och Norge har ju knappast längre någon koppling till produktionskostnaden. Svenska Kraftnät lägger beslag på prisskillnaden mellan olika elområden 21,5 miljarder år 2021, staten tar 44 öre/kWh i skatt och sen måste vi oftast mätta kablarna till kontinenten innan priset kryper ner mot den rörliga delen av produktionskostnaden. Ännu en kabel är på gång, Hansa Power Bridge, som måste mättas så det finns nog inte stort hopp om längre elpriset förrän efter en massiv utbyggnad av kärnkraften i Europa som vi inte har sett början på än.

 20. Evert Andersson

  # 3 Lennart Bengtsson

  Väldigt intressant presentation av den tyska och europeiska situationen. Vi är ju på väg i samma riktning även om vår startpunkt var lite gynnsammare på elsidan. Tack för länken!

 21. UWB

  #11

  Tyskland har cirka 7800 MW havsbaserad vindkraft. På cirka 2 800 timmar har 9 430 000 MWh producerats, vilket ger cirka 3 378 MWh per timme och en kapacitetsfaktor om cirka 43 %. Det är under ”bra” månader. På sommaren går det ner emot 20 % och under 2021 var det cirka 36 % sett över året.

  Som jämförelse räknar Energiforsk med 53 % över året, utan referenser.

 22. Peter

  Förr lyssnade politiker kunniga människor som kunde förklara och beskriva verkligheten. Idag är sektliknande ideologier härskande varför det känns lite som kyrkan under medeltiden innan upplysningen. Ska vi nu ha 300 år av mörkläggning av ett etablissemang som handlar i affekt för tron om att kunna ändra på jordens klimat?

 23. Ivar Andersson

  Ställ frågan hur villaägaren ska göra för att ladda sin elbil på natten el från solceller. Då borde ett ljus gå upp även för Farmanbar och andra gröngölingar.

 24. Mats K #18,

  Tack för länken. Klart sevärd.

 25. Lars-Eric Bjerke

  #21 UWB

  Vattenfall anger kapacitetsfaktorn 46 % för Kriegers flak.

 26. Enough

  De flesta är överens om att intermittent energiproduktion måste ha en snabbreglerbar backup, om det ska vara någon mening alls med de oplanerbara. Hittills har vind- och solenergi levt på att vattenkraften är hyfsat reglerbar, men nu händer det två saker samtidigt; vind planeras att byggas ut kraftigt, samtidigt som vattenkraften ska minskas!!

  Om det fanns någon affärsmässig tanke ( och kunskap), så skulle man avkräva vindkraften som installeras på motsvarande backup med t.ex. gaskraft, men det görs inte ( och ovanpå det slipper vindkraften betala för anslutningsledning, det får elkunderna på nätavgiften..). Vad det gäller kärnkraft låtsas man iaf. att vara ”affärsmässiga”, genom att hela tiden svara att den inte är lönsam, vi här vet ju varför.

  Dessa tråkiga fakta borde kunna omsättas i argumentation om, och räkneexempel med, en total leveranskapacitet under 99-någonting procent av året, vilket skulle totalsåga vind och sol, och öka naturgas eller olja/kol som idag är alternativen. Batteri- och vätgaslagring i de stora kvantiteter som krävs, borde också gå att smula i småbitar.

  Vidare är detta med ”hållbarhet” och klimatsmart” begrepp som går att smula, vad gäller vind- och solkraft, från tillverkning, uppsättning, drift och materialåtervinning, det blir inte mycket ”hållbarhet” kvar då….

 27. Berra

  #23 Ivar Andersson: Har ställt den frågan till en kollega (som laddar gratis på jobbet). Fick inget bra svar utan bara en massa mummel om lagring och sedan gick han….han har knappt pratat med mig sedan dess (drygt ett år sedan)

  Tror och hoppas att det var en öm tå….

 28. Ulf

  Här är en som tar bladet ifrån mun. VD för Karlshamnsverket, inget vindkraftsnack där inte.

  https://www.di.se/nyheter/larmet-valdigt-allvarligt-lage-for-elforsorjningen/

  ”Södra Sverige har tyvärr, och främst som ett resultat av olyckliga energipolitiska beslut under lång tid, ett stort underskott på planerbar elproduktion. Det bidrar dels till att elkunderna ofta får betala mycket mer för elen än i norr. Och till att marginalerna för att hantera även normalt förekommande störningar är väldigt små”, säger Henrik Svensson.

  Det är främst ”självdestruktiva politiska beslut” som bidragit till den stora bristen på elproduktion i södra Sverige, anser han.

  ”Det började med den framtvingade nedläggningen av Barsebäck. Men situationen blev riktigt allvarlig först efter stängningen av två reaktorer i Ringhals, där ju bland annat höjningen av effektskatten bidrog till avvecklingsbesluten”, säger Henrik Svensson.”

  Modigt, rakt och tydligt. Undrar hur länge han får sitta kvar.

 29. Göran J

  En fundering varför Havsbaserad vindkraft påstås vara effektivare?

  Jag har kollat runt på om det är någon större skillnad på vindhastigheten på 200 – 250 meters höjd på, land eller hav.
  Vad jag kan se är vindhastigheten t.o.m. högre in över land vid pålandsvind och en svagt lutande kust.
  Detta kan ju förklaras med att på samma sätt som som vindhastigheten ökar över en flygplansvinge ökar vindhastigheten när samma mängd luft skall passera ett mindre utrymme.

  I övrigt ingen större skillnad på vindhastigheten över land eller hav,

  Dessutom är en marin miljö oerhört mera mera påfrestande än miljön över land.

  Jag ser detta tydligt på det båtar jag under många år haft och även på sommarhuset där delar som vätter mot havet behöver mycket större underhåll än de delar som finns på landsidan.
  På båtar i havsmiljö gäller rostfri kvalitet på skruvar och annan utrustning som i de flesta fall är dyrare.

  Så totalt är det en dålig idé att bygga vindkraft till havs.

 30. Lasse

  #28
  Med mer vindkraft blir nätet än mer utsatt för effektinstabilitet.
  Med mer vindkraft får vi mer kol olja och gas, eftersom de är de enda som kan betalas med korta driftstider.
  Se på Danmark idag: Vinden uteblir och de har import och värmekraft och höga elpriser vilket drabbar elområde 4 också.
  Nån nytta av vattenkraften får vi inte i söder, i alla fall inte ekonomiskt!

 31. Ulf

  Lasse 30,

  Jo precis men det var därför väldigt skönt att någon inom branschen vågar gå ut och berätta sanningen. Han är noggrann med att påpeka att det är planerbar energi vi behöver. Att situationen med politiska beslut om nedlagd kärnkraft skapar en katastrofal situation, som dessutom bryter mot lagen.
  Det ör sällsynt med klarspråk vad gäller energi och klimat. Sådant måste uppmärksammas.

 32. Håkan Bergman

  Klockan 07.15 UTC levererade tysk havsbaserad vindkraft 27 MW, det blir runt 3,5 promille av installerad effekt, Putin tackar alla gröna politiker.
  https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show

 33. Björn

  Vindkraft är en ideologiskt vald teknik. En installerad effekt om 1000 MW ser på årsbasis ut som om den installerade effekten var ca 300 MW, detta på grund av alla stillestånd. Härav 70% outnyttjad effekt. Hos våra politiker och ledare som har denna ideologiska föreställning, prioriterar den egna ideologiska inre rösten istället för rationellt tänkande. Med kärnteknik är den installerade effekten 100%. Den outnyttjade vindeffekten om 70%, har också en kostnad vad som gäller material, inkomstförlust för både ägare och de som drabbas av högre energikostnad på grund av effektbrist. När skall vi få vuxna ledare på alla plan som vågar lägga den ideologiska energiproduktionen på hyllan och som istället väljer högteknologisk energiproduktion.

 34. Håkan Bergman

  Klockan 02.45 UTC levererade tysk havsbaserad vindkraft 9 MW, en dryg promille av installerad effekt.
  Klockan 08.00 UTC levererade tysk havs- och land-baserad vindkraft 307+805 MW av runt 63000 MW installerat. Sug på den Farmanbar!
  Men det blåser ju alltid i det där Nånstans. Då får man väl bygga vindkraften där då och framför allt inte glömma att dra kablar dit också.

 35. sibbe

  Skulle vilja veta hur mycket vindelen stöds av staten.
  Har svårt att tro att någondera form, vare sig vindkraft till havs eller på land klarar investeraranas lönsamhetskrav om de skall investera för att förtjäna pengar, för annars gör ingen det.

 36. Lasse

  #35
  OX2 säljer sol- och vindpark i Polen till Ingka Investments för 1,7 miljarder kronor (Finwire)
  2022-05-31 15:52
  Solparken Recz är den första solpark som OX2 utvecklat och sålt. I drift kommer den att ha en total kapacitet om 29 megawatt. Vindparken Wysoka kommer att ha en total kapacitet om 63 megawatt.

  Är det svaret på din fråga.
  För IKEA är det bra reklam med el från vind så länge media och politiker säger det!

 37. sibbe

  Lasse:
  Egentligen inte. I Tyskland fick vindmöllägarna 7 cent/ per Kw/h utöver de 2-3 cent, som elpriset på Tysklands elmarknad ger. De har förändrats av den nya regeringen, som ger ”produktionsstödet” ( fick inte kallas för subvention!) nu direkt till vindindustrin.
  Här i Finnland har staten ett bidragstak på 6,5cent kW/h utöver de 2-3 cent, som elpriset på nordiska marknaden normalt kostar. Det kostade skattebetalarna 300 miljoner € förra året.
  Nu planeras utanför Åland 3000 möllor, och utanför Vasa lika många. Investerare står i kö, eftersom stödet betalas i 10 år, alltså halva livscyckeln för ett vindkraftverk. Finska budgeten finansieras allt mera med lån, ca 10 – 15 % av budgeten. Min fråga var egentligen: betalar svenska staten subventioner, för att i andra länder går det inte att få lönsamhet utan statsöd.

 38. Robert Norling

  #37 Sibbe
  All havsbaserad vindkraft kommer om regeringens planer går i lås att subventioneras med anslutningen av elnätet ute vid elindustrin. Hur många miljarder det handlar om är något jag inte vet, men att det är väldigt stora belopp det handlar om är ju det faktum utan den subventionen så skulle inga verk byggas enligt vindindustrin. Troligtvis så blir det abonnenterna som får betala om nu inte Svenska Kraftnät tar de många miljarderna de tjänar på att föra el över elområdesgränserna.
  Där börjar det att handla om enorma belopp.
  För tre år sedan drog de in drygt 700 miljoner, förra året 21 miljarder och i år blir det minst det dubbla om dessa obalanser får fortsätta och det får det nog…

 39. Anders

  #37 Sibbe. Säger Du att det finns planer på 3000 vindkraftverk utanför Vasa? Var hittar man en översikt för hela Norden inkl våra havsområden av dessa monstruösa ”gröna” planer som pågår över demokratins huvud.

 40. Håkan Bergman

  Anders #39
  Vet inte hur tillförlitlig den är men här finns en karta.
  https://map.4coffshore.com/offshorewind/